Foça'da 11 yerleşim bulundu.
sırala 
  Orak ada - Foça - İzmir
Y: Drépanon [ Yun "orak" ]
  İncir ada - Foça - İzmir
Y: Ayios Georgios [ Yun "Aziz Yorgos" ]
  Foça ilçe - Foça - İzmir
1891s y: Karaca Foça
1333: Foca
Y-454: Phôkaia [ Luw ]
1876a: Foçateyn (kaza) [ Tr "iki Foçalar" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ MÖ 5. yy'da Herodot'un aktardığı rivayete göre daha eski bir tarihte Yunan kolonistleri tarafından Phôkaia adıyla kurulmuştu. Türkçeye Yunancadan alıntılarda ince sesliye bitişen /k/ sesinin /ç/ye dönmesi tipiktir. 19. yy kayıtlarında `iki Foçalar` (Eski ve Yeni Foça) anlamında Foçateyn idari birim adı ve Karaca Foça kasaba adı görülür.* Yunanca adın `fok` anlamına geldiğine ilişkin yaygın rivayet muhtemelen dayanaksızdır. Bilge Umar Phokaa adının 'Luvice' olarak adlandırdığı yerli Anadolu dilinde `Sulak Yer` anlamına geldiğini savunur. SN
  Yenifoça mah - Foça (Yenice bucağı) - İzmir
1968: Yenice
1928 y: Yeni Foça
Y1462: Néa Phôkaia [ Yun "yeni Foça" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Kalesi 1290 yılı civarında Cenevizli Benedetto Zaccaria tarafından «Nea Focea» adıyla inşa edildiğini tarihçi Doukas anlatır. Eski Foça'nın 1329'da yeniden Bizans hakimiyetine geçmesinden sonra da Yeni Foça'da Cenevizli A. Cattaneo egemendi. SN
  Yenibağarası mah - Foça - İzmir
Eski adı: -
  Geren mah - Foça - İzmir
1890hk: Gerenköy [ Tr geren "killi toprak" ]
1531: Kiliseköy?
■ Osmanlı kayıtlarında anılan Kiliseköy'ün burası olmasına dair karş. Ersin Değer s. 239. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km