Foça'da 11 yerleşim bulundu.
sırala 
  Orak ada - Foça - İzmir
Y1900~ 📖 Drépanon [ Yun "orak" ]
  İncir ada - Foça - İzmir
Y1900~ 📖 Ayios Georgios [ Yun "Aziz Yorgos" ]
■ Antik dönemde Bakkheion adı ile bilinir. Bu isim Şarap tanrısı Dionysos'un bir başka adı olan Bakkhos'dan gelir. Utku Oziz
  Foça ilçe - Foça - İzmir
1891s 📖 Karaca Foça
1333 📖 Foca
Y-454 📖 Phôkaia [ AnaD ]
1876a 📖 Foçateyn (kaza) [ Tr "iki Foçalar" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ MÖ 5. yy'da Herodot'un aktardığı rivayete göre daha eski bir tarihte Yunan kolonistleri tarafından Phôkaia adıyla kurulmuştu. Türkçeye Yunancadan alıntılarda ince sesliye bitişen /k/ sesinin /ç/ye dönmesi tipiktir. 19. yy kayıtlarında `iki Foçalar` (Eski ve Yeni Foça) anlamında Foçateyn idari birim adı ve Karaca Foça kasaba adı görülür.* Yunanca adın `fok` anlamına geldiğine ilişkin yaygın rivayet muhtemelen dayanaksızdır. Bilge Umar Phokaa adının 'Luvice' olarak adlandırdığı yerli Anadolu dilinde `Sulak Yer` anlamına geldiğini savunur. SN
  Yenifoça mah - Foça (Yenice bucağı) - İzmir
1968 📖 Yenice
1928 📖 Yeni Foça
Y1462 📖 Néa Phôkaia [ Yun "yeni Foça" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Kalesinin 1290 yılı civarında Cenevizli Benedetto Zaccaria tarafından «Nea Focea» adıyla inşa edildiğini tarihçi Doukas anlatır. Eski Foça'nın 1329'da yeniden Bizans hakimiyetine geçmesinden sonra da Yeni Foça'da Cenevizli A. Cattaneo egemendi. SN
  Yenibağarası mah - Foça - İzmir
Eski adı: -
  Bağarası mah - Foça - İzmir
1933 📖 Bağlararası
  Kocamehmetler mah - Foça - İzmir
1928 📖 Kocamehmetler
  Kozbeyli mah - Foça (Yenice bucağı) - İzmir
1928 📖 Kozbeyli
  Yeniköy mah - Foça - İzmir
1928 📖 Yeniköy
  Geren mah - Foça - İzmir
1890hk 📖 Gerenköy [ Tr geren "killi toprak" ]
1531 📖 Kiliseköy?
■ Osmanlı kayıtlarında anılan Kiliseköy'ün burası olmasına dair karş. Ersin Değer s. 239. SN
■ Kilisenin ismi Ayios Athanasios idi. Utku Oziz
  Ilıpınar mah - Foça - İzmir
1928 📖 Ilıpınar


Grafik harita göster     haritada ara : km