Ferizli'de 21 yerleşim bulundu.
sırala 
  Konuklu mah - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
Eski adı: Abdürrezak
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Ceylandere mah - Ferizli - Sakarya
■ Potuoğlu. Laz yerleşimi Manav
  Teberik mah - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928k: Teberikli
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Seyifler mah - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1902hk: Sefiler
■ Sapanca gölünden gelip Sakarya nehriyle birleşen Melas (Çark) deresi buradan geçer. Köyde bir hisar bulunmaktadır. Manav
  Ferizli ilçe - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1573t: Fîruz [ Tr "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Eski Söğütlü bucağından ayrılarak 1990'da ilçe oldu. SN
■ Mübâdele ile Vodinalı Pomaklar iskân edilmiştir. Mübâdiller içinde Vlahlar da vardı. Manav
  Ağacık mah - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928k: Ağacık
■ 93 harbi vesilesiyle başlayan göç mahallenin şu anki yerleşimin başlangıcıdır. Türk
  Damlık mah - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1902hk: Damlık
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eprigyan'a göre Adapazarı Ermenilerinin yazlığı idi. SN
  Kuzca mah - Ferizli - Sakarya
Eski adı: Kuzuluk
  Sinanoğlu mah - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1487t: Sinanlı
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Abhazların kurduğu köye cumhuriyetle beraber Doğu Karadenizden göç başlamıştır. Geldikleri yöreye göre mahallede; Trabzonlular, Oflular, Gürcüler, Manavlar, Muhacirler, Fatsalılar ve Sürmeneliler bir arada yaşar Türk
■ 15. asırda bahsi geçen köy 19. asır sonunda Manav yerleşimi. Manav
  Akçukur mah - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928k: Akçukur
Pomak yerleşimi
■ Bulgaristandaki Trnovo şehri civârlarından gelmişlerdir. ManavHaritada yeri belli olmayanlar.
  İstiklal mah Ferizli - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1902hk: Papazköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km