Fatih'de 28 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yedikule mah - Fatih - İstanbul
1462: Yedikule
Y553: Xryseía Pylê | Porta Aurea [ Yun "altın kapı" ]
■ Eski İstanbul kentinin ana karayolu kapısı Latince Porta Aurea ve Yunanca Xryséa Pylê olarak adlandırılır. Yedikule hisarı kapıyı korumak amacıyla Osmanlı döneminde inşa edilmiştir. SN
  Altımermer mah - Fatih - İstanbul
1665: Çukurbostan
1455c: Altımermer
Y995: Mókios (sarnıç)
■ 11. yy öncesine ait olan Patria Konstantinopoleos yazmalarına göre (Teubner ed. II.245) imp. Anastasius (491-518) zamanında inşa edilen büyük sarnıç burada bulunan Aziz Mokios kilisesinden ötürü Mokios Sarnıcı olarak adlandırılmıştı. SN
  Samatya mah - Fatih - İstanbul
1866h y: Psamatya [ Yun çoğ. psamáthia "kumsallar" ]
Y1462: Psamáthion [ Yun "kumsal" ]
■ Kocamustafapaşa semtinin batı yarısını oluşturan semtin nüfusu 20. yy başında eşit sayılarda Rum ve Ermenilerden oluşmaktaydı. SN
  Çapa mah - Fatih - İstanbul
1866h: Şehremini
■ 1940'lardan sonra Çapa Hastanesinden ötürü yaygınlık kazanan ve eski Şehremini semtini yutan Çapa adının kaynağı meçhuldür. Ne kadar eskiye dayandığı tespit edilemedi. SN
  Fındıkzade mah - Fatih - İstanbul
■ 15. yy'da yaşamış olan hattat Fındıkzade Mustafa Efendi adından. SN
  Ayvansaray mah - Fatih - İstanbul
1665: Ayvansaray [ Tr "hayvan sarayı" ]
■ 6. yy'dan önce inşa edilmiş olan Blachernae/Vlaherne Sarayının bir bölümü günümüze Tekfur Sarayı adıyla gelmiştir. 16. yy'da bir dönem sarayın egzotik hayvan bahçesi olarak kullanıldığı anlatılır. SN
  Draman mah - Fatih - İstanbul
1665: Drağman
■ Kanuni Süleyman devrinde Divan tercümanı (Dragoman) olan Draman Yunus Bey hayratından dolayı. SN
  Balat mah - Fatih - İstanbul
1455c y: Balat [ Yun palátion "saray" ]
■ Vlaxernai ve Porphyrogenetos Sarayının (Tekfur Sarayı) Haliç tarafındaki kapısı olduğu için Porta Palati (`saraykapı`) adını almıştır. SN
  Langa mah - Fatih - İstanbul
1665 y: Langa Bostanı
Y1462: Vlanga Bλάγγα [ Bul "sulu, ıslak" ]
■ Antik çağda burada bulunan Eleutherios limanının alüvyonla dolmasıyla oluşan ıslak alandır. Muhtemelen Bulgarca Vlaga (`ıslak`) sözcüğünden gelen Vlanga adına en erken 1165 yılına ait kayıtlarda rastlanır. SN
  Fatih ilçe - Fatih - İstanbul
■ 1460'lı yıllarda eski Aziz Havariler kilisesi yerine inşa edilen Fatih Sultan Mehmet külliyesinden ötürü. SN
  Aksaray mah - Fatih - İstanbul
1665: Aksaray
Lt400~ y: Bóos | ForumBovi [ Yun "sığır meydanı" ]
■ İmparator Julianus (361-363) döneminde Bergama'dan buraya getirilen anıtsal boğa heykelinden dolayı Forum Bovis, Fatih Sultan Mehmet döneminde Karaman'daki Aksaray kentinden getirilen yerleşmecilerden ötürü Aksaray. SN
  Fener mah - Fatih - İstanbul
1665 y: Fener Kapusu
Y: Phanárion [ Yun "fener" ]
  Vefa mah - Fatih - İstanbul
1665: Vefa
■ Fatih devri alimlerinden Şeyh Muslihüddin Ebülvefa'nın inşa ettirdiği cami ve hayrat nedeniyle. SN
  Beyazıt mah - Fatih - İstanbul
■ 1500 yılı dolayında inşa edilen Sultan II. Bayezid külliyesinden ötürü. SN
  Kumkapı mah - Fatih - İstanbul
1665: Kumkapu
Y1300~: Kontoskálion [ Yun "kısa iskele?" ]
■ Geç Bizans döneminde anılan Kontoskalion limanının Kadırga Limanı (eski Portus Juliani) değil, onun kapanması üzerine açılan komşu Kumkapı iskelesi olması gerekir. Kumkapı kapısının adı Rumca yakın döneme dek Kontoskalion Kapısı idi. SN
  Kadırga mah - Fatih - İstanbul
Lt400~: Portus Juliani [ "Julianus imp. limanı" ]
■ Kapalı daire şeklindeki antik askeri liman günümüzde tamamen dolarak yerleşim alanı haline gelmiştir. SN
  Nuruosmaniye mah - Fatih - İstanbul
1866h: Nuruosmaniye [ Tr "Osman'ın ışığı" ]
■ Sultan III. Osman'ın (1748-1755) barok tarzda inşa ettirdiği cami ve külliyden ötürü. SN
  Eminönü mah - Fatih - İstanbul
Y995: Pérama [ Yun "geçit yeri" ]
■ Daha önce Bahçekapı ve Valide Cami adlarıyla anılan semtte, 20. yy'da köprü ayağının bulunduğu noktadaki Eminönü iskelesinin adı yaygınlık kazandı. SN
  Sultanahmet mah - Fatih - İstanbul
Y553: Hippodrómos [ Yun "at meydanı" ]
  Cağaloğlu mah - Fatih - İstanbul
1600~: Ciğalazade
■ III. Mehmet devrinde kapdanı Derya ve sadrazam olan İtalyan asıllı Ciğalazade/Cağaloğlu Yusuf Sinan Paşa'nın (Scipione Cicala) hamam ve konağından dolayı adlandırılmıştır. SN
  Sirkeci mah - Fatih - İstanbul
■ Semtin resmi adı Hobyar Mahallesi olup bu adı kimse kullanmaz. SN
  Gülhane mv - Fatih - İstanbul
Y-450: Akrópolis
■ MÖ 7. yy'da kurulan Antik Byzantion kentinin akropolü, aynı zamanda Konstantin kentinin ve Osmanlı imparatorluğunun saray mevkiidir. Gülhane parkının adı Osmanlı sarayının gül bahçelerinden gelir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km