haritada ara :   km  
Ezinepazarı'da 30 yerleşim bulundu.
sırala 
Yağcıabdal köy - Amasya_m (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1928 📖: Yağcıabdal
Alevi-Türk (Keçeci Baba) yerleşimi
■ Eski adı Yaycı ve Yaycıabdal Benjamin
Sarıyar köy - Amasya_m (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1928 📖: Merami
Alevi yerleşimi
Keşlik köy - Amasya_m (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1928 📖: Keşlik [ Tr "keşişlik, keşiş yeri" ]
Tatar köy - Amasya_m (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1928 📖: Tatar
■ Kısmen Alevi-Türk (Ali Seydi) yerleşimi
Eskikızılca köy - Amasya_m (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1926h 📖: Kızılca | Geygel
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
Küçükkızılca köy - Amasya_m (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1928 📖: Kızılcasagir [ Tr "küçükkızılca" ]
Alevi (Abdal) yerleşimi
Abacı köy - Amasya_m (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1928 📖: Abacı
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk (Ali Seydi) yerleşimi
Ezinepazarı bld - Amasya_m (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1926h 📖: Ezine + Ezinepazarı
1602z 📖: Ezinepazarı [ Tr "cumapazarı" ]
1928 📖: Öz (idari bölge)
■ Osmanlı kaynaklarına 'Ezinepazarı' ve aynı anlamda 'Cumapazarı' adlarına rastlanır. Asıl Ezine ve Ezinepazarı adlı iki mahalledir. 15. yy'da Begoma ve Yavaşili, daha sonra Öz Nahiyesi adı verilen idari bölgenin merkez köyü idi. SN
■ © 20.06.1602 Hüdavendigar livasında Seferihisar Kadısı Şecaeddin, Ankara livasında Taç Kadısı Mahmud ve Biga Ezinepazarı Kadısı Muhiddin'in ... deyar heyran
Hasabdal köy - Amasya_m (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1928 📖: Hasabdal
1926h 📖: Asi Abdal
Alevi-Türk yerleşimi
■ Keçeci Baba Ocağı mensubu Cihad Gümüs
Şeyhşadi köy - Amasya_m (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1928 📖: Şeyhşadi
■ Hicri 812 (M 1409) tarihli tekke ve türbesi bulunan Şeyh Şadi Efendi'ye nisbetle adlandırılmıştır. SN
Halifeli köy - Amasya_m (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1928 📖: Halifeli
Alevi yerleşimi
Aydınca bld - Amasya_m (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1928 📖: Zigala
■ Tr zigala Arabistan kökenli hoş kokulu bir sakızdır. Ancak köy adı Rumcadan miras olabilir. SN
Beldağı köy - Amasya_m (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1926h 📖: Beldağı
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Çatalçam köy - Amasya_m (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1926h 📖: Çatalçam
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Çengelkayı köy - Amasya_m (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1928 📖: Çengelkayı [ Tr çengel "çingene" ]
Alevi yerleşimi
Avşar köy - Amasya_m (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1928 📖: Avşar [ Tr "aş." ]
■ Kısmen Alevi-Türk (Keçeci Baba ) yerleşimi
Karsan köy - Amasya_m (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1928 📖: Karsan [ Tr "kara Hasan" ]
Alevi-Türk (Keçeci Baba) yerleşimi
Böke köy - Amasya_m (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1928 📖: Böke
Alevi-Türk (Keçeci Baba) yerleşimi
Sarayözü köy - Amasya_m (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1928 📖: Sarayözü
Alevi yerleşimi
■ Amasya ilindeki üç Sarayözü'nden biridir. SN
Bayat köy - Amasya_m (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1928 📖: Bayat [ Tr "aş." ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Keçeci Baba Ocağı mensubu Cihad Gümüs
Karataş köy - Amasya_m (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1723y 📖: Karataş
Alevi-Türk (Keçeci Baba) yerleşimi
■ Köyde eskiden varolan medresenin 1723 tarihli kitabesinde Karataş adı mevcuttur. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.