haritada ara :   km  
Evren'de 9 yerleşim bulundu.
sırala 
Cebirli mah - Evren - Ankara
1928 📖 Cebirli
Türkmen (Caber) yerleşimi
İnebeyli mah - Evren - Ankara
1928 📖 İnebeyli
Yusufuşağı mah - Evren - Ankara
1895z 📖 Yusufuşağı
■ © 28.05.1895 Koçhisar kazasının Obası karyesi civarındaki meraya Şerefli Aşireti'yle Yusufuşağı karyesi ahalisince vukubulan müdahalenin meni talebi. deyar heyran
Altınbaşak mah - Evren - Ankara
1928 📖 Kürti
■ Türk yerleşimi. Kürtlükle alakası yoktur. Mert Çakmak
İbrahimbeyli mah - Evren - Ankara
1928 📖 İbrahimbeyli
Solakuşağı mah - Evren - Ankara
1928 📖 Solakuşağı [ Tr "aş." ]
Türkmen yerleşimi
Çatalpınar mah - Evren - Ankara
1866z 📖 Çerkesuşağı
Türkmen yerleşimi
■ © 19.11.1866 Niğde Aksarayı'nda, Şerefli Aşireti'nin Çerkes Uşağı karyesinde Mikdadoğlu Şerif Süleyman'ın bina eylediği camii hatibliğinin tevcihi. deyar heyran
■ Köyün eski ismi Çerkesuşağı olsada köy Türkmenlerden oluşmaktadır. Köyün eski isminin neden Çerkesuşağı olduğu ise halen bilinmemektedir. Mert Çakmak
Evren ilçe - Evren - Ankara
1928 📖 Çıkınağıl
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni (Çerkes) yerleşimi.
■ Eski Çıkınağıl köyü baraj gölü altında kalınca yeni yerde yeniden inşa edildi. 1982'de dönemin askeri lideri Kenan Evren onuruna adı değiştirildi. 1990'da ilçe oldu. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.