Eskişehir'de 428 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 5
sırala 
  Aşağıkuzfındık mah - İnönü - Eskişehir
1928k: Hocayadigâr
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Yukarıkuzfındık mah - İnönü - Eskişehir
1928k: Hocayadigâr
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ © »»» 26.07.1887 Osmanpazarı muhacirlerinden olup Bozüyük'ün Kuzfındık Pınarı başında iskan olunan kırkiki haneden mürekkeb bir köyün teşkili ve İnönü nahiyesine bağlanması ve Hoca Yadigar adı verilmesi. deyar heyran
  KümbetAkpınar mah - İnönü - Eskişehir
1911ht: Akpınar
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ © 18.02.1896 İnönü nahiyesi Kümbet karyesi ahalisine yemeklik ve tohumluk ihtiyaçlarını karşılamak üzere mahalli Ziraat Bankası şubesinden akçe ikraz olunması... deyar heyran
  KümbetYeniköy mah - İnönü - Eskişehir
1911ht: Yeniköy
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  İnönü ilçe - İnönü - Eskişehir
1742d: İnönü
■ İsmet İnönü soyadını 1921 yılında bu mevkide kazandığı muharabeden dolayı almıştır. SN
■ © 09.07.1742 Sultanönü, İnönü nahiyesi Soyler [?] karyesinde timara mutasarrıf Şaban oğlu Murad'ın mükerrer kılıç cemi nizama muhalif olduğu beyanıyla bazı ifadata dai... deyar heyran
  Nemli mah - Tepebaşı - Eskişehir
1921ht: Nemli
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Oklubalı mah - İnönü - Eskişehir
1911ht: Oklubalı
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Eskiİncesu x - Tepebaşı - Eskişehir
1928k: İncesu
■ Eski İncesu köyü Porsuk Barajı altında kalmış ve Yeniİncesu mevkiinde yeni köy kurulmuştur. SN
  Kargın mah - Odunpazarı - Eskişehir
1928k: Kargın [ Tr Kargın "aş." ]
  AşağıKartal mah - Tepebaşı - Eskişehir
1928k: Kartal aş.
1921ht: ÇerkesKartal
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Musaözü mah - Tepebaşı - Eskişehir
Çr: BağHable
1928k: Musaözü
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Yeniİncesu mah - Tepebaşı - Eskişehir
■ Eski İncesu Porsuk barajı altında kaldı SN
  Çalkara mah - Tepebaşı - Eskişehir
1921ht: Çalkara
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Keskin mah - Tepebaşı - Eskişehir
1928k: Keskin
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  Gökçekısık mah - Tepebaşı - Eskişehir
Çr: HanHable
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Uluçayır mah - Odunpazarı - Eskişehir
1928k: Uluçayır
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Kızılinler mah - Tepebaşı - Eskişehir
1928k: Kızılinler
■ Bulgaristan muhâciri yerleşimi Manav
  İdrisyayla mah - Seyitgazi (Kırka bucağı) - Eskişehir
■ Bulgaristan muhâciri yerleşimi Manav
  Karaalan mah - Odunpazarı - Eskişehir
1928k: Karaalan
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Salihler mah - Seyitgazi (Kırka bucağı) - Eskişehir
1928k: Salihiye
1910ht: Hezartavşanalanı [ Tr "Hezar (Yarbasan) kasabası Tavşanalanı köyü." ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
■ 1892-93 Karnobat-Silistra muhacirleridir. Ali Koç Baba ocağına bağlıdır. Manav
  Gümele mah - Odunpazarı - Eskişehir
1928k: Gümele [ Tr gümele "bağ evi, ahır" ]
  Karacaşehir mah - Odunpazarı - Eskişehir
1796d: Karacaşehir
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ © 21.05.1796 Sultanözü sancağında İnönü nahiyesinde Karaağaç nam karyede Süleyman oğlu Mustafa ve Karacaşehir nahiyesinde Ağamal ve Türkmenbudak nam karyelerde Mehmed ve Ahmed oğlu Mustafa'dan kalma hasılatsız tımarların Ahmed oğlu Mehmed'e tevcih edildiği. deyar heyran
  Tepebaşı ilçe - Tepebaşı - Eskişehir
■ Tepebaşı semtinin adı 2008'de yaratılan metropol ilçesine verildi. SN
  Eskişehir il - Aa - Eskişehir
1530ta: Eskişehir
■ En erken Büyük İskender'in kumandanlarından Lysimaxos ile Antigonos'un çatışması vesilesiyle anılan (Diodorus Siculus Bibl. H. 20.108) antik Doylaeon kenti Türk fethi döneminde kısmen veya tamamen terk edilmiş olduğundan aski adını korumamıştır. SN
■ Dorylaionun bulunduğu yere en başta Şar-Höyük denilmekteydi. Manav
  Odunpazarı ilçe - Odunpazarı - Eskişehir
Eski adı: -
■ 20. yy başlarından itibaren Odunpazarı olarak anılan semtin adı 2008'de kurulan metropol ilçesine verildi. SNHaritada yeri belli olmayanlar.
  Ova mah Günyüzü - Günyüzü - Eskişehir
1919hb: KavuncuOva


Grafik harita göster     haritada ara : km