Erzurum'da 1146 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 12
sırala 
  Tecer mah - Aşkale - Erzurum
1960 📖 Delihacılar
1928 📖 Tecer [ Tr Tecer/Tecir "aş." ]
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Sivas-Ulaş Tecer maddesine bakınız. SN
  Ardıçyayla mah - Aşkale - Erzurum
hl 📖 Bekolar
1928 📖 Dıngik [ Erm dngig "fidancık" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
  Karasu mah - Aşkale - Erzurum
1946 📖 Ağveyishanı
Alevi (Türk) yerleşimi
  Altıntaş mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Altıntaş
■ 1860'li yillarda Haymana'dan göç eden bir kaç haneyle kurulan köy bugün 40 hane civarindadir. Manav
■ Eskiden Alevi (Türkmen) yerleşimi. Lâkin şimdi köyde hiç kimse yoktur. Köyde kimse kalmayınca köyün idârî merkezi köye bağlı Dumanoğlu (komuna) mezrâına kaydırılmıştır. Üstte bahsedilen Haymanaʼdan gelenler köye bağlı Dumanoğlu mezraına yerleşmiş orada yaşamaktadırlar. ZeMahşer
  Kurtmahmut mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Kurtmahmut
Alevi (Türk) yerleşimi
  Dumanoğlu mz - Aşkale - Erzurum
hl 📖 Dumanoğlu Komu
Kürt (Sünni) (Şêxbızın) yerleşimi
  Özler mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Şoyuk
E1902 📖 Şoğik [ Erm "özlüce (ıslak yer)" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
  Dallı mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Sosı
E1902 📖 Sôs [ Erm "çınar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) yerleşimi
  Sazlı mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Liç
E1902 📖 Lic [ Erm "göl" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) yerleşimi
  Gürkaynak mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖 Balimpertek [ Erm pertag/pertig "kalecik" ]
1916h 📖 Balınpetek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) yerleşimi
■ Eski Ermenice birkaç kale adında görülen Balin/Bağin sözcüğünün anlamı açık değildir. Dersim-Mazgirt Bağin'de bulunan Urartu yapısı kale, sözcüğün Ermenice-öncesi bir dilden kalıntı olabileceğini düşündürür. SN
  Taşlıçayır mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Taşlıçayır
Alevi (Türk) yerleşimi
  Güneyçam mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖 Bacaburt / Bacavurt [ Erm partısr pert "yüksekkale" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
  Saptıran mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Saptıran
  Yaylaözü mah - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖 Xozaxpür
E1902 📖 Xozağpür [ Erm "domuzçeşme" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yaylımlı mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Çırmıt
E1902 📖 Çırmud [ Erm "su kanalı (bahçe arkının duvar altından geçen kanalı) " ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Bozburun mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖 Gülabi Komu [ Tr gülabi "aş." ]
■ Alevi Zaza ve Sünni Türklerin bir arada yaşadığı bir köydür. Mert Çakmak
■ Gülabi (komu) mezrâı, Hasbey (komu) mezrâı, Paşabey (Çırpoʼnun komu) mezrâı ve Gökeğin (Kopdibi komu) mezrâı olmak üzere 4 parça mezrâdan (komdan) oluşturulmuş bir köydür. Köyün idârî merkezi Gülabi (komu) mezrâıdır. ZeMahşer
  Koçbaba mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Kabunduruk
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köyün ismi (Ga+Bonduruk) Zazacaʼda öküz ma'nâsına gelen “Ga” kelimesi ile Türkçeʼde çift sürerken öküzlerin boynunun üzerine koyulan tahta parçası ma'nâsına gelen “Boyunduruk” kelimesinin birleşmesinden oluşmuştur. [Şüpheli bilgi - SN] ZeMahşer
  Pırnakapan mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Bırnakaban
E1900~ E1900~Pırnagaban [ Erm "derbent" ]
Y553 📖 Kleisura [ Yun "derbent" ]
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Ermenice Pırnagapan adı, 6. yy tarihçisi Prokopios'un imp. Jüstinyen'in inşaatları arasında saydığı Kleisura'nın (`derbent, geçit karakolu`) tam çevirisidir. SN
■ Alevi (Türk) + Sünni (Türk) yerleşimi. Köyde Alevî Türkmenler ile Sünnî Türkler beraber yaşamaktadır. ZeMahşer
  Güneysu mah - Pazaryolu - Erzurum
1946 📖 Süneyli
1919hb 📖 Süneru [ Erm tsüneri/tsüneru? "karlar" ]
1642b 📖 Sünîli/Soneylî
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 4 Müslüman hane ve 2 Gayrimüslim hane yaşamaktadır. Kayıtta "Sonili" olarak geçer. metonio
  Çatalbayır mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖 Penek
1514 📖 Penak [ Erm panag բանակ "ordu, ordugâh" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
  Topalçavuş mah - Aşkale - Erzurum
1902a 📖 Topalçavuş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Tokça mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Sos
E1902 📖 Sôs [ Erm "çınar" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Konakyeri mah - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖 Kösgor / Koskor
1642b 📖 Koksor [ Erm ]
  Kapıkale mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Dinçik / Dencik
E1902 📖 Dantzig [ Erm "armutçuk" ]
  Korkut mah - Pazaryolu - Erzurum
1919hb 📖 Gorgot [ Erm ]
  Hacıbekir mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 HacıbekirHanı
  Akören mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Ağviran
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Laleli mah - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖 Ğındıs
1910h 📖 Kındîs [ Erm ]
  Bayındır mah - Pazaryolu - Erzurum
1642b 📖 Bayındır [ Tr "aş." ]
  Köşeyolu mah - Pazaryolu - Erzurum
1919hb 📖 Xantis [ Erm ]
  Kükürtlü mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Kükürtlü
Alevi (Türk) yerleşimi
  Ovacık mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Ovacık
  Karaca mah - Çat - Erzurum
1928 📖 Karaca
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Eyüpoğlu mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1946 📖 Eyüpoğlu Komu
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Sergenkaya mah - Pazaryolu - Erzurum
1919hb 📖 Mirgons [ Erm ]
1910h 📖 Mirğânis
  Ocaklı mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖 Persor
E1902 📖 Pirtsor [ Erm pert-tsor "kaledere" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
  Yaylalı mah - Pazaryolu - Erzurum
1642b 1928 Cırasor [ Erm çıratsor "suludere" ]
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 2 Müslüman hane ve 3 askeri görevli yaşamaktadır. metonio
  Taşağıl mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Taşağıl
  Meşebaşı mah - Pazaryolu - Erzurum
1910h 📖 Arnas / Ernas [ Erm ]
  Musadanışman mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖 Musadanişmend
  Hacıhamza mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Hacıhamza
Alevi (Türk) yerleşimi
  Çiftlik mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Çiftlik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi "Ahıska Türkü" yerleşimi
  Karakoç mah - Pazaryolu - Erzurum
1642b 📖 Karakoç
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 25 Müslüman hane yaşamaktadır. Kayıtta "Karakoç" olarak geçer. metonio
  Cennetpınarı mah - Pazaryolu - Erzurum
1946 📖 Pahnis
1928 📖 Paxnis [ Erm pağnik gen. pağnits "hamamlı" ]
  Hacılar mah - Pazaryolu - Erzurum
1910h 📖 Decerek [ Erm dacarag "kilisecik" ]
  Karataş mah - Pazaryolu - Erzurum
1919hb 📖 Angecik
1910h 📖 Engücek [ Erm ınguzig "kozlu" ]
  Avçukuru mah - Pazaryolu - Erzurum
Eski adı: Kıskasor [ Erm "Kisag deresi" ]
  Sarıbaba mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Sarıbaba
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Köyde Alevi Türkmenler ile köye sonradan Doğubeyazıtʼtan gelen Sünni Kürdler yaşamaktadır. ZeMahşer
  Çomoğlu mz - Aşkale - Erzurum
1928 📖 Çomoğlu
Türkmen yerleşimi
  Kozlu mah - Pazaryolu - Erzurum
1910h 📖 Tıraxt [ Erm tıraxd "cennet" ]
  Mescitli mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928 📖 Vartinik + Hacılar
E1912 📖 Vartenik [ Erm "güllük" ]
■ Köy Vartinik ve Hacılar olarak iki mahalledir. 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 3 Müslüman hane (Hacılar mevkii), 2 Gayrimüslim hane (Vartinik mevkii), 4 askeri görevli ve bir din görevlisi yaşamaktadır. metonio
  Tozluca mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Tozluca
■ Kureyşan aşireti çoğunluğu Zaza kökenli olan, fakat bazı yerleşimlerinde Türk/Türkmen veya Ermeni kökenli ailelerin de bulunduğu bir Alevi topluluğudur. SN
  Dikmetaş mah - Pazaryolu - Erzurum
1946 📖 Kıpanis
E1902 📖 Kıpants [ Erm ]
  Kolağası mz - Aşkale - Erzurum
hl 📖 Arab Komu
■ Kısmen Alevi (Abdalan) yerleşimi
  Gümüşseren mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖 Şıxviran
Alevi (Türk) yerleşimi
  Çavdarlı mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Zırnık / Zernık [ Tr "zırnık (arsenik sülfit)?" ]
  Kılıççı mah - Pazaryolu - Erzurum
1919hb 📖 Kılıçlı
  Demirkıran mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Danzut
E1902 📖 Dantsud [ Erm "armutlu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Cevizlidere mah - Pazaryolu - Erzurum
1910h 📖 Çopurgenis
E1902 📖 Cobırgents [ Erm "çopurlar?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy son yıllarında köyde `muhteşem` bir kilise inşa edildiğini Eprigyan aktarır. SN
  Sadaka mah - Pazaryolu - Erzurum
1919hb 📖 Sadağ [ Erm ]
1910h 📖 Sadka
■ Karş. Gümüşhane-Kelkit-Sadak (Sadağ) köyü. SN
  Saltaş mah - Çat - Erzurum
1928 📖 Girvan [ Kr "tepeler" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Tekdiş mz - Aşkale - Erzurum
Eski adı: Tekdiş
  Karabey mah - Çat - Erzurum
1902hb 📖 Karabeg
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1915 öncesinde 40 hane Ermeni nüfus ve Surp Minas kilisesi vardı. SN
  Çatören(Merkez) mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖 Çatviran
■ 1642 tarihli Tercan avârız defterinde 24 Müslüman hane bulunmaktadır. Günümüzde Sünni Türk köyüdür. metonio
■ Eskiden Tercan kazasına bağlı olan Çatören bu değildir. Diğeri yani Nahiye Çatören köyü Tercan kazasına bağlıdır. ZeMahşer
  Elmapınar mah - Çat - Erzurum
2000 📖 Yoğunpetek
1928 📖 Mağara
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy ve civar köyler halkının tümü Dersim ve Varto göçmeni Alevi Zazadır. SN
  Halilkaya mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Halilkaya
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 44 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
  Haydarhacı mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Haydarhacı
■ 20. yy başında "Ahıska Türkü" yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köyün büyük çoğunluğu 93 Harbinde Ardahan/Göle/Samandöken (Sinot) köyünden göçmüş Ahıska Türkleridir. Bir kısım aileler de Yozgat, Erzurum-Narman ve Aşkalenin Yayla köyünden gelmiştir. Günümüzde Samandöken-Sinot köyünün bir kaç Ahıskalı aile hariç tamamı Çarlık döneminde yerleşmiş Kürttür. metonio
  Aşkale ilçe - Aşkale - Erzurum
1865 📖 Aşkale [ Tr ağaçkale? ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
  Yeniköy mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Yeniköy
  Kızılhasan mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1910h 📖 Kızılhasan
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Karaseydi mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1642b 📖 Karaseydi
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda bir Müslüman hane ve bir askeri görevli yaşamaktadır. metonio
  Hatuncuk mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖 Hatuncuk
■ 1951 yılına ait kayıtta 34 Müslüman hanenin bulunduğu bir köydür. Günümüzde Sünni Türk köyü olup Ahıska ile bir bağları bulunmamaktadır. metonio
■ Köyde yerli aileler halen var mıdır bilmiyorum lâkin köye sonradan Kars muhacirleri de yerleşmiştir. Bu Kars muhacirleri ise Ahıska Türkü olduklarını söylerler. ZeMahşer
  Tosunlu mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Kandal Komu [ Kr goma kandal "bayırağıl" ]
  Çiftepınar mah - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖 Badirgenis [ Erm badırgents "patrikler/bedrikler?" ]
1919hb 📖 Badirges
■ Belki `Bizans soylusu` anlamında patrikios düşünülebilir. SN
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 2 Müslüman hane ve 3 Gayrimüslim hane yaşamaktadır. metonio
  ? mah Akyazı - Aziziye - Erzurum
1916h 📖 Zakaroğlu Hanları
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Pamukludağ mah - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖 Gındeherek
1919hb 📖 Gunderek [ Erm ]
  Söbeçayır mah - Çat - Erzurum
1902hb 📖 Şelikan [ Kr ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Karahasan mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Karahasan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1880'de 407 Ermeni, 167 Türk nüfusu vardı. Köy adı eskiden beri Karahasan'dır. SN
  Akyazı mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Genepe aş. + yk.
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Gölyanı mah - Pazaryolu - Erzurum
1919hb 📖 Xontas
  Yunus mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1642 1642Yunus
  Nahiyeçatören mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Çatviran
  Yeşiltepe mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1642b 1928 Persor [ Erm pert-tsor "kaledere" ]
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 4 Müslüman hane ve 2 askeri görevli yaşamaktadır. metonio
  Kumaşlı mah - Çat - Erzurum
1902hb 📖 Kumaşli
Zaza (Sünni) yerleşimi
  ? mz - Pazaryolu - Erzurum
E1902 📖 Kisak [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ İspir veya Pazaryolu ilçesinde büyük bir Ermeni yerleşimi olduğunu Eprigyan belirtir. Yeri ve bugünkü adı tespit edilemedi. SN
  Yumruveren mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Yumruviran
■ 20. yy başında "Ahıska Türkü" yerleşimi.
  Küçükova mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 KortiKarakilisesi
"Ahıska Türkü" yerleşimi
  Çatakbahçe mah - Pazaryolu - Erzurum
1910h 📖 Kadmir
1642 1642Ğadmonir
■ 1642 tarihli avarız defterine göre nüfusu gayrimüslim idi. 20. yy başında gayrimüslim nüfus görülmez. SN
  Göztepe mah - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖 Mezgirik
E1902 📖 Medzakrag [ Erm medz akrag "büyük çiftlik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Hacımahmut mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Hacımahmut
  Taşpınar mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928 📖 Kotanis / Kütenis
E1902 📖 Kotents [ Erm ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 53 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
  Ballıtaş mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Kâror
E1902 📖 Karvor [ Erm karvor/karor "taşlı" ]
  Çaydere mah - Pazaryolu - Erzurum
1910h 📖 Vakşen [ Erm vağşen "eskiköy" ]
  Muratçayırı mah - Çat - Erzurum
1902hb 1928 📖 📖 Karinges [ Erm ]
Alevi (Abdal) yerleşimi
■ Ermenice «karinges» քարինկէս `taşın yarısı` demektir. Daha muhtemel olan «karngents» գառնկենց ise `kuzucuklar` veya yaygın bir erkek adı olan Karnik'ten `Karnikgiller` anlamına gelebilir. SN
■ Köye bağlı Beykom mezrası Sünni Türktür. metonio
  Büyükdere mah - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖 B. Kocuktur / Kocoktor [ Erm ]
  Şehitlik mah - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖 Ekiger [ Erm ]
  Süleymanbağı mah - Pazaryolu - Erzurum
1642b 📖 Süleymanbağı
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 3 Müslüman hane ve 2 askeri görevli yaşamaktadır. metonio
  Yaylaköy mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Yaylaköy
  Geyik mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Geyik
E1902 📖 Geğik / Keğik [ Erm գեղիկ "köycük" ]
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 31 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio


Grafik harita göster     haritada ara : km