haritada ara :   km  
Erzincan Merkezde 96 yerleşim bulundu.
sırala 
Tandırlı köy - Erzincan_m (Çatalarmut bucağı) - Erzincan
1928 📖: Lerdos [ Erm lerdots "metruk yerler" ]
Heybeli köy - Erzincan_m (Çatalarmut bucağı) - Erzincan
1917h 📖: Ağgi [ Erm ayki? "üzüm bağı" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Ballı köy - Erzincan_m - Erzincan
1642b 📖: Cileyli
Çatalarmut köy - Erzincan_m (Çatalarmut bucağı) - Erzincan
E1902 1928 192: Esesi [ Tr ases? "zaptiye" ]
1642b 📖: İsasi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Yeşilçat köy - Erzincan_m (Çatalarmut bucağı) - Erzincan
1928 📖: Germili
E1902 📖: Garmri
1642b 📖: Germiri [ Erm garmri "kızıl?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Garmir, gen. Garmri sözcüğü `kızıl` veya `Kayserili/Kapadokyalı` anlamına gelebilir. SN
Ekmekli köy - Erzincan_m - Erzincan
1917h 📖: Sılbüs
1642b 📖: Selbos?
Tepecik köy - Erzincan_m - Erzincan
E1902 📖: Hromakarag [ Erm "Rum çiftliği" ]
1642b 📖: Rumekrek
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Bahçeli bld - Erzincan_m - Erzincan
1642b 1917h 1917: Xax
E390 📖: Xax
■ 4. yy'da bir süre kral Pap'ın ikametgâhı olmuş ve Ermeni kilise önderlerinden Aziz Nerses 373'te burada zehirlenerek öldürülmüştür. SN
Elmaköy köy - Erzincan_m (Çatalarmut bucağı) - Erzincan
1642b 📖: Sipyatağı [ Erm sbidag? "akköy" ]
Cevizli köy - Erzincan_m - Erzincan
1642b 📖: Şoxa
Bahçeyazı köy - Erzincan_m (Çatalarmut bucağı) - Erzincan
1642b 📖: Çerme [ Erm çerma "ılıca" ]
Sütpınar köy - Erzincan_m - Erzincan
1928 📖: Tahsun Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Yeşilçay köy - Erzincan_m - Erzincan
1902hb 📖: Selika
Sünni Türk yerleşimi
■ Sünni Türk köyüdür. Yakınlarındaki Oğlaktepe/Til köyü Sünni Kürttür. metonio
Pekmezli köy - Erzincan_m - Erzincan
1928 📖: Xanzar [ Erm xandzar' "yanık? odun kömürü ocağı?" ]
Alevi-Türk yerleşimi
Aydoğdu köy - Erzincan_m - Erzincan
1917h 📖: Hozınsi [ Erm xozunk "Hozatlılar (Dersimliler?)" ]
1642b 📖: Xozinsi [ Erm xozntsi "Hozatlı" ]
■ Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi Cihad Gümüs
Söğütözü köy - Erzincan_m - Erzincan
1928 📖: Tahsun Brastik [ Kr tahsûnbirastik "Tahsun (?) dereciği" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Oğlaktepe köy - Erzincan_m - Erzincan
1917h 📖: Til
Y1207 📖: Tileíos
E390 📖: Til Թիլ [ Erm "höyük?" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Hıristiyanlık öncesinde Ermenilerin önemli bir tapınak merkezi idi. MÖ 2. yy sonunda kral Ardaşes'in burada tanrıça Athena/Nane adına yaptırdığı ünlü tapınağı 4. yy'da Ermenilere Hıristiyanlığı getiren Aziz Krikor Lusavoriç yıktırdı. Lusavoriç'in oğlu ve Ermenilerin ikinci ruhani önerdi olan Arisdakes'in mezarı bu köyde idi ve 19. yy'a dek varlığı biliniyordu. SN
Gözeler köy - Erzincan_m - Erzincan
1928 📖: Gözeler
Yalnızbağ mah - Erzincan_m - Erzincan
1642b 📖: Yalnızbağ
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Vaftizci Aziz Yahya'nın bir parmağını barındırdığı inancı sayesinde büyük üne kavuşan Surp Garabed Ermeni manastırı bu köyün yakınında, dağ yamacında bulunmaktaydı. 1915'e dek canlı idi. Köy nüfüsu 20. yy başında büyük çoğunlukla Türk idi. SN
■ 30.04.2017 tarihli RG'de yayınlanan kararname ile köy tüzel kişiliği kaldırılıp Erzincan Belediye sınırları içine katıldı (mahalle yapıldı). Taner A.
Yeniköy köy - Erzincan_m - Erzincan
1917h 📖: -
Çukurkuyu mah Erzincan - Erzincan_m - Erzincan
1928 📖: Çukurkuyu
1902hb 📖: Vartanis [ Erm vartenik gen. vartenits "güllük" ]
■ 30.04.2017 tarihli RG'de yayınlanan kararname ile köy tüzel kişiliği kaldırılıp Erzincan Belediye sınırları içine katıldı (mahalle yapıldı). Taner A.
Gümüştarla köy - Erzincan_m - Erzincan
E1902 📖: Mtınni Մթննի [ Erm ]
1642b 📖: Mitini
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Beşsaray köy - Erzincan_m - Erzincan
1928 📖: Şehir Surbahanı
E1902 📖: Surp Ohan [ Erm "Aziz Ohan (Ohannes, Yahya)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Aslanlı mahallesi Alevi Türk, geri kalan mahalleler Alevi Zazadır. SN
Dereyurt köy - Erzincan_m - Erzincan
1642b 📖: Xılir
Çubuklu köy - Erzincan_m - Erzincan
1925h 📖: Aşağı Caferli
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Pınarönü köy - Erzincan_m - Erzincan
1928 📖: Kürdkendi
1902hb 📖: Kürdköy
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Daha önce Ermeni yerleşimi iken 19. yy sonunda nüfusu büyük ölçüde İslamlaşmıştı. Köyün yukarısında bulunan Surp Giragos manastırının 1364 tarihli yazıtı vardı. SN
Sarıgöl mah Erzincan - Erzincan_m - Erzincan
1902hb 📖: Sarıgöl
Caferli köy - Erzincan_m - Erzincan
1928 📖: Caferli
Ulalar mah - Erzincan_m - Erzincan
1928 📖: Ulalar
1642b 📖: Ula
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 30.04.2017 tarihli RG'de yayınlanan kararname ile köy tüzel kişiliği kaldırılıp Erzincan Belediye sınırları içine katıldı (mahalle yapıldı). Taner A.
Üçkonak köy - Erzincan_m - Erzincan
1928 📖: Herebedi
1902hb 📖: Hayrabed [ Erm "muhterem kişi, dede" ]
1642b 📖: Harabedi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Bozyazı mah Çukuryurt - Erzincan_m - Erzincan
1642b 📖: Bargisor [ Erm bargitsor "hendekdere" ]
Kavakyolu mah - Erzincan_m - Erzincan
1928 📖: Haşhaş
1642b 📖: Haşhaşi
■ 30.04.2017 tarihli RG'de yayınlanan kararname ile köy tüzel kişiliği kaldırılıp Erzincan Belediye sınırları içine katıldı (mahalle yapıldı). Taner A.
Işıkpınar mah - Erzincan_m - Erzincan
1642b 1917h 1917: Vasgird
E1004 📖: Vasagerd / Vasgerd [ Erm "Vasag (öz.) hisarı" ]
■ 11. yy tarihçisi Muşlu Stepanos'un ifadesine göre kral II. Arşak (350-367) devrinde başkumandan Vasak Mamigonyan burada bir hisar inşa ettirmişti. Ancak geç döneme ait olan bu ifade mitolojik olabilir. SN
■ 30.04.2017 tarihli RG'de yayınlanan kararname ile köy tüzel kişiliği kaldırılıp Erzincan Belediye sınırları içine katıldı (mahalle yapıldı). Taner A.
Gölpınar köy - Erzincan_m - Erzincan
1928 📖: Handesi [ Erm hantés "cemyeri, toplantı veya müsabaka veya şenlik yapılan yer" ]
Alevi yerleşimi
Demirkent bld - Erzincan_m - Erzincan
1928 📖: Xoran [ Erm "saray, otağ" ]
■ 30.04.2017 tarihli RG'de yayınlanan kararname ile köy tüzel kişiliği kaldırılıp Erzincan Belediye sınırları içine katıldı (mahalle yapıldı). Taner A.
Kilimli köy - Erzincan_m - Erzincan
1902hb 1928 192: Tilhas
Erzincan il - Erzincan_m - Erzincan
A1272 📖: Erzancân [ Erm sıf. Erizagan "Erez'e ait, Erez'li" ]
E474 E1004 E100: Eréz gen. Eriza [ Erm ]
H 📖: Urusa / Uruşa?
■ Antik Çağ'da tanrıça Anahit kültünün merkezi olan Eréz kentidir. MÖ 20 dolayında kral III. Dikran büyük bir tapınak yaptırarak Yunanistan'a ısmarladığı altın Anahit heykelini koydurmuştur. 301'de Ermenilerin Hıristiyanlığı kabul etmesiyle Aziz Krikor bu tapınağı tahrip etmiş ve yerine Meryemana kilisesini inşa ettirmiştir. Kent adının Arapça ve Türkçe biçimi muhtemelen Erm *Erizagan (`Erez Ovası, ili`) sıfatından türemiş olmalıdır. SN
Binkoç köy - Erzincan_m - Erzincan
1928 📖: Cırzini
E1902 📖: Çrdzıni [ Erm "sudoğdu" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Zaza-Sünni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Fırat'ın kollarından birisi köy yakınlarından doğduğu için Çrdzıni adı verilmiş olmalıdır. 93 Harbi'nin başlangıç günlerinde Topuz (Phezgewran) aşiretinin isyanı nedeniyle köyün tahrip edildiği anlatılır. SN
Erzincan ib - Erzincan_m - Erzincan
Y640 📖: Keltzênê
E630 📖: Yegeğeats [Ekeleats] Եկեղեաց
Y17 Y553 Y55: Akilisênê / Kilisênê
■ Plastik cerrahi tekniklerine öncülük eden ve modern plastik cerrahi uygulamasının kurucusu olarak kabul edilen Ermeni Varaztad H. Kazancıyan doğum yeridir.(1879-1974) IraTzourou
Kurutelek köy - Erzincan_m - Erzincan
1928 📖: Kuru Tîlek
1642b 📖: Kurucatilek [ Erm tılag "höyücek" ]
Türkmenoğlu köy - Erzincan_m - Erzincan
1928 📖: Dacirek
E1902 📖: Dacrag / Dacarag [ Erm "kilisecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Zaza-Sünni yerleşimi. Kısmen Alevi yerleşimi
Mecidiye köy - Erzincan_m - Erzincan
1928 📖: Mecidiye
1902hb 📖: Akdağ
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Çatalören köy - Erzincan_m - Erzincan
1928 📖: Vakıf Brastik [ Kr birastik "düzce" ]
Yaylabaşı bld - Erzincan_m - Erzincan
E1902 1928 192: Ki / Kiy
E1100~ 📖: Ayki [ Erm "üzüm bağı" ]
■ 30.04.2017 tarihli RG'de yayınlanan kararname ile köy tüzel kişiliği kaldırılıp Erzincan Belediye sınırları içine katıldı (mahalle yapıldı). Taner A.
Geçit bld - Erzincan_m - Erzincan
1917h 📖: Geçit
■ 30.04.2017 tarihli RG'de yayınlanan kararname ile tüzel kişiliği kaldırılıp Erzincan Belediye sınırları içine katıldı (mahalle yapıldı). Taner A.
Güllüce köy - Erzincan_m - Erzincan
1902a 📖: Güllüce
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Yoğurtlu bld - Erzincan_m - Erzincan
E1902 📖: Pızvan [ Erm ]
1642b 📖: Pizvan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 30.04.2017 tarihli RG'de yayınlanan kararname ile köy tüzel kişiliği kaldırılıp Erzincan Belediye sınırları içine katıldı (mahalle yapıldı). Taner A.
Buğdaylı mah - Erzincan_m - Erzincan
1902hb 📖: Kç. Koşungar
1642b 📖: Kç. Köşünker [ Erm ]
■ 30.04.2017 tarihli RG'de yayınlanan kararname ile köy tüzel kişiliği kaldırılıp Erzincan Belediye sınırları içine katıldı (mahalle yapıldı). Taner A.
Oğulcuk köy - Erzincan_m - Erzincan
1928 📖: Érgan [ ergan? "uzun" ]
1902hb 📖: Erganis [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Hanidere x - Erzincan_m - Erzincan
1902hb 📖: Rumsaray
■ Terk edilmiş ve yıkılmıştır. SN
Balıbey köy - Erzincan_m - Erzincan
1928 📖: Balıbey
Alevi yerleşimi
Karadiğin köy - Erzincan_m - Erzincan
1917h 📖: Karadigin [ Tr kara tigin ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Erzincan merkezde 19. yy sonunda Karatekin, Mahmutlu, Kürtkendi ve Şıhlı adını taşıyan köyler nüfusunun Ermeni olması ilgi çekicidir. SN
Mollaköy bld - Erzincan_m - Erzincan
1902hb 📖: Mollaköy
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Mahmutlu köy - Erzincan_m - Erzincan
E1902 📖: Mahmudtsik [ Erm "Mahmutlu" ]
1902hb 📖: Karagüzel?
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
Ortayurt mah Dörtler - Erzincan_m - Erzincan
1928 📖: Pulur [ Erm plur "höyük" ]
Kılıçkaya köy - Erzincan_m (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1928 📖: Mercan Sürbahanı [ Erm surp ohan "Aziz Ohan (Ohannes, Yahya)" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Munzur Dağlarının diğer adı olan Mercan Erm «Mrçnavank» `karıncalı manastır` adından gelmiş olabilir. Çağlayan kasabasının 5 km güneybatısında bulunan manastır halen yıkıntı halindedir. SN
■ Köy ahalasini tamamen Alevi Kürtlerden oluşturmaktadır. Mehmet Ali
Ürek mah Dörtler - Erzincan_m - Erzincan
1928 📖: Urek
E1902 📖: Urek [ Erm "korucuk" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Yeşilyurt mah Mollaköy - Erzincan_m - Erzincan
1925h 📖: Zatir
■ Köyün karşısında bulunan yüksek höyük eski haritalarda Vasgetil (`Vasak Höyüğü`) adıyla geçer. SN
Akyazı mah - Erzincan_m - Erzincan
1642b 📖: Norkâx [ Erm norkeğ "yeniköy" ]
■ 30.04.2017 tarihli RG'de yayınlanan kararname ile köy tüzel kişiliği kaldırılıp Erzincan Belediye sınırları içine katıldı (mahalle yapıldı). Taner A.
Konakbaşı mah Dörtler - Erzincan_m - Erzincan
1928 📖: Ekreki Huma [ Erm akrag "çiftlik" ]
1902hb 📖: Ekrek
Dörtler bld - Erzincan_m - Erzincan
Eski adı: -
■ Değirmen, Konakbaşı, Ortayurt ve Ürek köylerinin birleşmesiyle oluşmuş yeni belediyedir. SN
Büyükçakırman mah - Erzincan_m - Erzincan
1928 📖: By. Çakırman
1642b 📖: Çakırman
■ 30.04.2017 tarihli RG'de yayınlanan kararname ile köy tüzel kişiliği kaldırılıp Erzincan Belediye sınırları içine katıldı (mahalle yapıldı). Taner A.
Değirmenköy köy - Erzincan_m (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1928 📖: Zadkiğ
E1902 📖: Dzat / Dzater / Dzatkéğ Ծաթ [ Erm dzat "yarık, kırık" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Haygazyan sözlüğüne göre eski dilde yarı-Rum yarı-Ermeni olanlara veya Markioncu mezhebe mensup klişilere «Dzat'» veya «Dzayt'» adı verilirdi. (Hyg I.1005). 20. yy başında köy nüfusu 60 hane Ermeni ve 70 hane Müslim idi. SN
Saztepe köy - Erzincan_m - Erzincan
1928 📖: Küpesi
1902hb 📖: Köpasuk
Sazlıpınar köy - Erzincan_m (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1925h 📖: Hamdes
Alevi yerleşimi
Günebakan köy - Erzincan_m - Erzincan
1928 📖: Kabroşi [ Erm ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Yalınca köy - Erzincan_m (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1925h 📖: Mığısı
E1272y E1902 : Meğutsig [ Erm "kovancık?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Meğutsig köyü ve yakınındaki Çarçaranits Manastırı 1272 ve 1477 tarihli iki kolofonda anılmıştır. Köy Erzincan’da Ermeni nüfusunun en yoğun olduğu yerlerdendi. 1915 öncesinde 1.822 Ermeni ve 269 Türk nüfus, iki kilise, 350 öğrencisi olan iki okul vardı. SN
Tatlısu köy - Erzincan_m (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1928 📖: Mağaçur
1902hb 📖: Magoçur [ Erm makırçur? "temizsu" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Köy halkı tamamen Alevi Zazalar oluşturmaktadır. Zini Gediği katliamına uğrayan köylerden biridir. Tatlısu ve diğer katliamın olduğu köylerin halkları kurşuna dizildikten Edirne ve Balıkesir'e sürgün edildi. Şimdi geri dönüş yapanlar köydedir. Mehmet Ali
Karatuş köy - Erzincan_m (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1902hb 📖: Karatuş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Çağlayan bld - Erzincan_m (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1928 📖: Cencige [ Erm ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Adını Girlevik şelalesinden alan kasaba, Emirhanlar, Mağdolar, Peyler ve Nişan mahallelerinden oluşur. SN
■ 10 hane Sünni Türk dışında belde merkezinin tamamına yakını Zaza Alevidir. metonio
Küçükkadağan köy - Erzincan_m (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1928 📖: Kç. Kadağan
Alevi-Türk yerleşimi
■ Talipleri ve köy halkı tamamen Türkmen-Alevi'dir. Çağlayan beldesine bağlı bir köydür. metonio
Girlevik mah Çağlayan - Erzincan_m (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1946 📖: Gırlevik
1917h 📖: Kırnavuk
1902hb 📖: Gavrençur [ Erm ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Şelalesi ünlüdür. SN
Yamaçlı mah Çağlayan - Erzincan_m (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1902hb 📖: Sevanz
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Mertekli köy - Erzincan_m (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1902hb 📖: Mertekli
Alevi yerleşimi
Uluköy bld - Erzincan_m (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1902a 1928 192: Şıxlar
1902hb 📖: Mezre
Alevi yerleşimi
Erdene köy - Erzincan_m (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1917h 📖: Erdeni
1902hb 📖: Ardana
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Derebağ köy - Erzincan_m (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1902hb 1928 192: Tilek [ Erm/Kr "tepecik" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.