haritada ara :   km  
Erzincan'da 610 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 7
sırala 
Çaylı köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
E1914 📖 Çaylı
Alevi yerleşimi
Altıntaş köy - İliç - Erzincan
1928 📖 Zımara [ Erm tsımera? ձմեռա "kışlak" ]
Y150 Y180 📖 📖 Zimara
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
Ağıldere köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1928 📖 Ağıldere
■ Agop Mıntzuri, 'İstanbul Anıları 1897-1940' kitabında geçen 'Gencidere' köyü bu olsa gerek' Murat U
Turgutlu köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1968 📖 Sarıkavak
E1902 📖 Teğud [ Erm "karaağaçlı" ]
1522t 1916h 📖 📖 Tığut
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 17. Yüzyılda Kuruçay'a bağlıdır. 1642 tarihli Avarız defterine göre köyde 6 hane Müslüman ve 21 hane Gayri Müslim beraber yaşamaktadır
Ağıllar köy - Kemaliye - Erzincan
1916h 📖 Ağıllar
Sütlüce köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t 1916h 📖 📖 Esirkiğ
Sarıkonak köy - İliç - Erzincan
1928 📖 Gedenek
Ağılköy köy - Kemaliye - Erzincan
E1914 📖 Agnig [ Erm "pınarcık" ]
1522t 📖 Ağıl
Alevi yerleşimi
Çanakçı köy - Kemaliye - Erzincan
1916h 📖 Çanakçı
Sünni yerleşimi
■ Eski Adı: Çanakça Hayyam
Gözaydın köy - Kemaliye - Erzincan
E1914 📖 Pazmaşén [ Erm "şenlikköy" ]
1643a 📖 Bızmişen
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
? mz - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Apuşda
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Bağlıca köy - İliç - Erzincan
1928 📖 Zinekar
1912hk 📖 Zinikâr [ Erm ]
Alevi yerleşimi
Büyükgümüşlü köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928 📖 B. Tapur
E1914 📖 Tapur [ Erm "ıssız yer, işlenmemiş alan " ]
1522t 📖 Tapıri Sultan
Alevi yerleşimi
Harmankaya köy - Kemaliye - Erzincan
E1902 📖 Abarank [ Erm "mülk, konak" ]
1643a 📖 Abrenk
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Yılmaz köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Ğafur
Alevi yerleşimi
Dilli köy - Kemaliye - Erzincan
1522t 📖 Dillü
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Karakaya köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Karakaya
Tabanlı köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Xardiş
1522t 📖 Xardişi
Akçayazı köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖 📖 Kerege
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Gümüşçeşme köy - Kemaliye - Erzincan
1928 📖 Navril
E1878 📖 Narver [ Erm ]
E1651y : Navrer
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Navrer'li Hacı Ampagum adlı zat 1651'de İstanbu'da hayırsever bir din adamı olarak anılır. 20. yy başında 191 Ermeni ve 76 İslam (Kürt?) nüfusu vardı. SN
■ 19. yy sonlarında kısmen Kürd yerleşimi (Kîmrêş Aşireti). deyar heyran
Kozluca köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t 📖 Kozluca
■ Alevi Zaza köyüdür. Mehmet Ali
Küçükgümüşlü köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928 📖 K. Tapur [ Erm tapur "işlenmemiş arazi" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Büyükarmutlu köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
E1902 📖 Medz Armıdan [ Erm medz "büyük" ]
1642 1642Armıdan Kebir
U 📖 Armatana
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Türkçe armut sözcüğüyle ilgili olamayacağı aşikârdır. SN
■ Agop Mıntzuri, 'İstanbul Anıları 1897-1940' kitabında 'Armıdan' olarak bahseder. Murat U
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre Armıdan-ı Kebir köyünde10 Müslüman, 61 Gayri Müslim aile yaşamaktadır.
Ortatepe köy - İliç - Erzincan
1928 📖 Poşeyi [ Erm ]
Yalıngöze köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t 1916h 📖 📖 Kinana
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
Bağcuğaz köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Bağcuğaz
Alevi (Türk) yerleşimi
Kuran köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Kuran
Alevi yerleşimi
Gemecik köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1873z 📖 Gemecik aş. + yk.
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ © 02.12.1873 Erzincan dahilindeki Gercanis kazasına tabi Gemecik karyesinde ... deyar heyran
Küçükarmutlu köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Küçük Armudan
E1900~a 📖 Pokr Armıdan [ Erm pokr "küçük" ]
1642 1642Armıdan Sağir
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Büyükarmutlu maddesine bakınız. SN
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre köyde 4 Müslüman, 14 Gayri Müslim aile yaşamaktadır.
Kayacık köy - İliç - Erzincan
1916h 📖 Nordin [ Erm nordun "yeniev" ]
1912hk 📖 Lordin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Kadıköy köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Kadıköy
1642 1642Kadıviran
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Ermenilerden kalma sağlam durumda kilise vardır. SN
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre Orçol nahiyesine bağlı olan köyde 3 hane Müslüman ve 14 hane Gayri Müslim beraber yaşamaktadır.
Bağıştaş köy - İliç - Erzincan
1946 📖 Pağaştaş
1928 📖 Peğaştaş
1643a 📖 Bağışdaş
Alevi (Türk) yerleşimi
Güngören köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928 📖 Göske [ Erm ]
E1914 📖 Gosdıga
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Sandık köy - Kemaliye - Erzincan
1522t 📖 Sanduk
Sünni Türk yerleşimi
Keklikpınarı köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643a 📖 Öşnedan / Höşnadan [ Erm ]
■ Kısmen Alevi yerleşimi
Kuruçay köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Kuruçay
1522t 📖 Kuruçay | Çiftlikviranı (idari bölge)
■ Köye adını veren ırmak, Fırat'a kavuşmadan kısa bir mesafe önce yeraltına inerek kaybolduğu için bu ad verilmiştir. Köy 1938'e dek Kuruçay ilçe merkezi idi. Daha sonra ilçe İliç'e taşındı. SN
Sırakonak köy - Kemaliye - Erzincan
E1902 📖 Pager [ Erm "ağıllar" ]
1522t 📖 Pegîr
Özlü köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
E1902 📖 Dandzig [ Erm "armutçuk" ]
1522t 1916h 📖 📖 Danzi / Tanzi
Bahçe köy - Kemaliye - Erzincan
1916h 📖 Bağçe
Kemaliye ilçe - Kemaliye - Erzincan
1928 📖 Egin / Eğin
E1021 📖 Agn [ Erm "pınar, göze" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Agn/Eğin ve Divriği geleneksel anlatıya göre 1019 yılında Tavit Senekerim Ardzruni önderliğinde Van bölgesinden gelen Ermenilerce iskân edildi. 17. yy başında Ermeni nüfusun önemli bir bölümü İstanbul ve Batı Anadolu'ya göçtüğü halde, 19. yy sonunda kasaba nüfusunun yarıdan fazlası ile 48 köyden onunun nüfusunun tümü veya bir bölümü Ermeni idi. Kemaliye adı 1922'de seçilmiş, 1926'da resmileşmiştir. SN
■ Çemişgezekli ve Eğinli Hayhorom (Rum kilisesine mensup Ermeni) bâzı grupların Yunanistan'da Evia adasının Kastaniotisa ile Selanikin Diavata isimli kasabasında oturdukları bilinir. Manav
? mz - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
E1902 📖 Dzak [ Erm "delik/çukur" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
Esertepe köy - Kemaliye - Erzincan
1916h 📖 Şirzi
E1902 📖 Şırzu Շրզու [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk (Hayhorom) yerleşimi
■ 11. yy'dan kalma Şırzu Kalesi bu köydedir. 19. yy sonunda 138 nüfus Rum Ortodoks mezhebine mensup Ermeni ve 116 nüfus Türk vardı. SN
■ Şırzu * Şrzu, Şozi, Şozon, Şoğzu, Şğzun, Şrzun, Şerzu, Osmanlı Türkçesinde Şırzi ve Modern Türkçede Esertepe olarak adlandırıldı. Ortaçağda Yunan ayin usullerini 20. yüzyılın başlarına kadar muhafaza eden Bizanlılaşmış Ermenilerce (Hay-Horom) mesken tutulmuş bir yerleşim yeri olarak geçmektedir. IraTzourou
Dostal köy - İliç - Erzincan
E1591 📖 Dostali
Y17 📖 Dasteira / Dastrakos [ Erm dastarag "mamur yer" ]
■ Appianus Tarih'ine göre Pompeius MÖ 67'de bu yerde Pontus kralı Mithridates ile çatıştı. Kemahlı Rahip Grigor Vekayinamesine göre `1591 yılında Kiziroğlu namında bir Kürt türedi. Bu adam, Divrik ve Kemah yakınlarında bulunup bütün sakinleri hırsız ve eşkiya olan Dostali köyünden idi.` SN
Karakoçlu köy - Kemaliye - Erzincan
1946 📖 Miçingâx
1530t 📖 Miçinkâğ [ Erm "orta köy" ]
Sünni Türk yerleşimi
Tuzluçayır köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1928 📖 Şorak [ Kr/Tr "tuzluca" ]
1916h 📖 Çorak
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Yaka köy - Kemaliye - Erzincan
1928 📖 Venk
1723y 📖 Vank [ Erm "manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Anadolu'nun en ünlü Hayhorom (Rum Ortodoks kilisesine mensup Ermeni) yerleşimlerinden biri idi. 1723 tarihli kitabesi olan Surp Kevork kilisesi harabesi mevcuttur. SN
Çörekli köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928 📖 Penbesor
Dallıca köy - Kemaliye - Erzincan
E1902 📖 Şırzuyi Akrag [ Erm "Şirzu (köyü) çiftliği" ]
1643a 📖 Şirzi Ekreği
Sünni Türk yerleşimi
Apçağa köy - Kemaliye - Erzincan
E1902 📖 Abuçex
1522t 📖 Apçağa
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 19. yy sonunda 1066 Ermeni ve 958 Türk nüfusu vardı. Apçağa biçimi, Abuçex adının Ermenice tamlayan halinden (Abçexa) türemiş olmalıdır. Ancak adın nihai kaynağı anlaşılamadı. SN
Bahçecik köy - İliç - Erzincan
1916h 📖 Bağçe
Salihli köy - Kemaliye - Erzincan
1522t 📖 Salahlı
Sünni Türk yerleşimi
Güldibi köy - Kemaliye - Erzincan
1928 📖 Ağrik
E1902 📖 Ağorik [ Erm "değirmenler" ]
E1878 📖 Ağvorik [ Erm "güzeller??" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Doğrusu Ağorik olmalı. SN
Topağaç köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖 📖 Silir
Yıldızören köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Köst aş. + yk.
Salur köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Salur / Salor [ Tr "aş." ]
Çiftlik köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Çiftlik
Yuva köy - Kemaliye - Erzincan
E1902 📖 Garuşla [ Erm ]
1643a 📖 Gerüşla
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 20. yy başında 134 Türk ve 202 Ermeni nüfusu vardı. SN
Toybelen köy - Kemaliye - Erzincan
1946 📖 Gemürgap
E1661y 📖 Gamargab [ Erm "kemerbağ" ]
1522t 📖 Gamurgab
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 20. yy başında 1133 Ermeni ve 212 İslam nüfusu vardı. SN
■ Gamargap sözcüğü Ermenicede “Köprübağı”, “Kemerbağı” anlamına gelmektedir. Gamaragab, Gamrgab ve Osmanlılarda Gemirgap olarak adlandırılmaktaydı. IraTzourou
Doruksaray köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1928 📖 Gemxo
E1914 📖 Gahmıx
1912hk 📖 Kamaxo
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Çobanlı köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928 📖 Kundus / Kondos
1522t 📖 Kondusu
Çilesiz köy - İliç - Erzincan
1928 📖 Tepte
E1914 📖 Tepta
Sünni Türk yerleşimi
Kuşak köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643a 📖 Holu [ Erm hol "açık alan, düzlük" ]
■ Kısmen Alevi yerleşimi
Çıragediği köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Çıragediği
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Koçgiri) yerleşimi
Çöpler köy - İliç - Erzincan
1916h 📖 Çöpler
1643a 📖 Cobiler
Kürt (Sünni) (Şıkaki) yerleşimi
Kandil köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Kandil
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Koçgiri) yerleşimi
Aslanyusuf köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1968 📖 Oğlanyusuf
Sarıbayır köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1928 📖 Yakupşeyx [ Kr/Tr ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Kocaçimen köy - Kemaliye - Erzincan
E1878 📖 Muşeğga [ Erm Մուշեղկա "küçük Muşeğ (öz.) köyü" ]
1643a 📖 Muşağa
Sünni Türk yerleşimi
■ Eski ve köklü Hayhorom (Rum Ortodoks mezhebinde Ermeni) cemaatinden geriye 20. yy başında 152 İslam, 54 Hayhorom ve 8 Ermeni nüfus kalmıştı. SN
Konakköy köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Koçi [ Kr koçî "göçer" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Ergü köy - Kemaliye - Erzincan
1916h 📖 Ergü
E1878 E1902 📖 📖 Arik / Aréki [ Erm ]
Sünni Türk yerleşimi
Çayyaka köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1912hk 📖 Sima
1522t 📖 Sime
Güzle köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Divik / İvik
Tülü köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Tülü [ Tr "tüylü, deve" ]
Sarıpınar köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Tinkâr
1522t 📖 Tiğinkar
S1149 📖 Tiğinkar [ Erm téğinkar "sarıtaş" ]
■ 1148'de Türklerin Urfa Haçlı kontu Joscelin'den aldığı yerler listesinde adı geçer. SN
Yeşilyamaç köy - Kemaliye - Erzincan
1946 📖 Geşo
E1902 📖 Gaşo
1522t 📖 Kâşo / Gâşo
Sünni Türk yerleşimi
■ Gaşo köyü ahalisinin 18. yy'da topluca Müslümanlaşması hakkında bkz. Sırvandzyants (Arsen Yarman 292). SN
Kalkancı köy - Refahiye - Erzincan
1916h 📖 Kalxancı
Yeşilyurt köy - Kemaliye - Erzincan
1946 📖 Hapanosekreği
E1902 📖 Hapeğnotsi Akrag [ Erm "Hapeğnots (Kozlupınar köyü) mezrası" ]
E1878 📖 Yeşil Akrag [ Erm akrag "çiftlik, mezra" ]
1643a 📖 Ekrek
Sünni Türk yerleşimi
■ 13.01.1956 tarihli kararnameye göre Hapanosekreği olan adı Yeşilekrek olarak düzeltildi. Ancak 1643 ve 1928 tarihli kaynaklarda Yeşilekrek görülür. SN
Çaldere köy - Kemaliye - Erzincan
1522t 📖 Pedigân [ Kr ]
Sünni Türk yerleşimi
Bozyayla köy - İliç - Erzincan
1928 📖 Çörencil
E1591 📖 Çoragançer
■ Kemahlı Rahip Grigor Vekayinamesi 1595 yılında Çoragançer köyünde zuhur eden Kürt Mahmud adlı Celaliyi anlatır. SN
Efeler köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Tarxanik
1912hk 📖 Tıranik [ Erm ]
Alevi yerleşimi
Kozlupınar köy - Kemaliye - Erzincan
E1878 📖 Hapeğanots [ Erm ]
1643a 📖 Hapanos
Sünni Türk yerleşimi
İslamköy köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1968 📖 İslamkendi
1916h 📖 İslamköyü
Sarhan köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Sarhan
İliç ilçe - İliç - Erzincan
1916h 📖 İliç
E1878 📖 Lick [ Erm լիճք/լճիկ "göller veya gölcük" ]
1643a 📖 Lic [ Erm լիճ "göl" ]
1522t 📖 Pışadi (idari bölge) [ Erm pışadi փշատի "iğdeli" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kasabanın önünde halen koruluk ve tarlalık olan alanda eskiden göller olduğu anlatılır. ■ /L/ sesiyle başlayan sözcüklere önses eklenmesi Ermenice taşra ağızlarında standart, bazı Türkçe ağızlarda da yaygındır. Kasabanın adı yakın döneme kadar Ilıç olarak telaffuz edilirdi. SN
Sabırlı köy - İliç - Erzincan
E1878 📖 Urek [ Erm "korucuk" ]
1643a 1916h 📖 📖 Urik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Şikaki) yerleşimi
Dikmen köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Basdana
1522t 📖 Bastana
Aydoğan köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1840z 📖 Zohrab [ Erm zohrap զոհրաբ "ayazma" ]
■ Pehlevice (Orta Farsça) Zohrab sözcüğü Zerdüşt dininde `kutsal su` anlamındadır. En erken Ermenicede aynı anlamda kullanılır. Sonraki dönemde sadece bir erkek adıdır. SN
■ © 08.01.1840 Gercanis kazasına tabi Zührab karyesinde ... deyar heyran
Elmacık mz - İliç - Erzincan
E1914 📖 Moşud [ Erm "böğürtlenli?" ]
1912hk 📖 Moxut [ Erm mıxud "dumanlı?" ]
Kürt (Sünni) (Şıkaki) yerleşimi
Konukçu köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖 📖 Bizgi
Bostandere köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Çeğmurt / Çekmurt [ Erm ]
Türk yerleşimi
Akçiçek mah - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Eğnik
1912hk 📖 Eginik [ Erm agnig "pınarcık" ]
Alevi yerleşimi
Kabataş köy - Kemaliye - Erzincan
E1878 📖 Gecagi / Gecegi [ Erm ]
1522t 📖 Gécegü
Sünni Türk yerleşimi
Yakuplu köy - İliç - Erzincan
1928 📖 Yakuplu
Hasanova mz - İliç - Erzincan
1902a 📖 Hasanova
1642 1642Hasanabad
■ Kemahlı Rahip Grigor Vekayinamesi 1595'te Kürt Mahmud adlı Celali reisinin Hasanova'da yaptırdığı kargir kemerli köprüyü anlatır. SN
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre Hasanabad köyünde 16 hane Gayri Müslim halk yaşamaktadır.
Karasu köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Karasu
Ocak köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1912hk 📖 Ocak
Alevi yerleşimi
■ Hıdır Abdal Sultan Ocağı ve külliyesi ziyaret edilir. SN
Resuller köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Resuller
Dolunay köy - Kemaliye - Erzincan
1960 📖 Durmuş
1916h 📖 Tama [ Kr "aş." ]
Sünni Türk yerleşimi
Saip köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Saip
Bozçalı köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Sokova


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.