Erzincan'da 602 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 7
sırala 
  Çaylı köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
E1914: Çaylı
Alevi yerleşimi
  Altıntaş köy - İliç - Erzincan
E1902, 1928k: Zımara [ Erm tsımera? ձմեռա "kışlak" ]
Y150, Y200: Zimara
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Ağıldere köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1928k: Ağıldere
■ Agop Mıntzuri, 'İstanbul Anıları 1897-1940' kitabında geçen 'Gencidere' köyü bu olsa gerek' Murat U
  Turgutlu köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1968k: Sarıkavak
1928k: Tuğut
E1902: Teğud [ Erm "karaağaçlı" ]
1522t: Tığut
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Ağılköy köy - Kemaliye - Erzincan
E1914: Agnig [ Erm "pınarcık" ]
1522t: Ağıl
Alevi yerleşimi
  Çanakçı köy - Kemaliye - Erzincan
Sünni yerleşimi
  Gözaydın köy - Kemaliye - Erzincan
E1914: Pazmaşén [ Erm "şenlikköy" ]
1643ava, 1928k: Bızmişen
Alevi yerleşimi
  ? mz - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
E1914: Abuşda
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Bağlıca köy - İliç - Erzincan
1928k: Zinekar
1912hk: Zinikâr [ Erm ]
Alevi yerleşimi
  Büyükgümüşlü köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928k: B. Tapur
E1914: Tapur [ Erm "ıssız yer, işlenmemiş alan " ]
1522t: TapıriSultan
Alevi yerleşimi
  Harmankaya köy - Kemaliye - Erzincan
E1902: Abarank [ Erm "mülk, konak" ]
1643ava, 1928k: Abrenk
■ 20. yy başında kısmen Kürd yerleşimi.
  Yılmaz köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
E1914, 1928k: Gafur
Alevi yerleşimi
  Dilli köy - Kemaliye - Erzincan
1522t: Dillü
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Akçayazı köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928k: Kerege [ Erm ]
1522t: Kerege
Alevi yerleşimi
  Gümüşçeşme köy - Kemaliye - Erzincan
1928k: Navril
E1878: Narver [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 191 Ermeni ve 76 İslam nüfusu vardı. SN
■ 19. yy sonlarında kısmen Kürd yerleşimi (Kîmrêş Aşireti). deyar heyran
  Küçükgümüşlü köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928k: K. Tapur [ Erm t'ap'ur "işlenmemiş arazi" ]
Alevi yerleşimi
  Büyükarmutlu köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
E1900~: MedzArmıdan [ Erm medz "büyük" ]
Asr: Armatana
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Türkçe armut sözcüğüyle ilgili olamayacağı aşikârdır. SN
■ Agop Mıntzuri, 'İstanbul Anıları 1897-1940' kitabında 'Armıdan' olarak bahseder. Murat U
  Ortatepe köy - İliç - Erzincan
1928k: Poşeyi [ Erm ]
  Yalıngöze köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t, 1928k: Kinana
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
  Kuran köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
Alevi yerleşimi
  Gemecik köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1873d: Gemecik
Kürd yerleşimi
■ © 02.12.1873 Erzincan dahilindeki Gercanis kazasına tabi Gemecik karyesinde ... deyar heyran
  Küçükarmutlu köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
E1900~: PokrArmıdan [ Erm p'okr "küçük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Büyükarmutlu maddesine bakınız. SN
  Kayacık köy - İliç - Erzincan
1928k: Nordın
1912hk: Lordin
E1914: Nordun [ Erm "yeniev" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kadıköy köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
■ Ermenilerden ya da Rumlar’dan kalma kilise vardır. Ali
  Bağıştaş köy - İliç - Erzincan
1946k: Pağaştaş
1928k: Peğaştaş
1643ava: Bağışdaş
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Güngören köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928k: Göske
E1914: Gosdıga
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Sandık köy - Kemaliye - Erzincan
1522t: Sanduk
Sünni Türk yerleşimi
  Keklikpınarı köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643ava, 1928k: Öşnedan/Öşneden
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Kuruçay köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t: Kuruçay (idari bölge)
■ Köye adını veren ırmak, Fırat'a kavuşmadan kısa bir mesafe önce yeraltına inerek kaybolduğu için bu ad verilmiştir. Köy 1938'e dek Kuruçay ilçe merkezi idi. Daha sonra ilçe İliç'e taşındı. SN
  Sırakonak köy - Kemaliye - Erzincan
E1902: Pager [ Erm "ağıllar" ]
1522t, 1928k: Pegir
  Özlü köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
E1902: Dandzig [ Erm "armutçuk" ]
E1914: Dants [ Erm "armut" ]
1522t, 1928k: Danzi
  Kemaliye ilçe - Kemaliye - Erzincan
1928k: Egin/Eğin
E1021: Agn [ Erm "pınar, göze" ]
■ Agn/Eğin ve Divriği geleneksel anlatıya göre 1019 yılında Tavit Senekerim Ardzruni önderliğinde Van bölgesinden gelen Ermenilerce iskân edildi. 17. yy başında Ermeni nüfusun önemli bir bölümü İstanbul ve Batı Anadolu'ya göçtüğü halde, 19. yy sonunda kasaba nüfusunun yarıdan fazlası ile 48 köyden onunun nüfusunun tümü veya bir bölümü Ermeni idi. Kemaliye adı 1922'de seçilmiş, 1926'da resmileşmiştir. SN
■ Çemişgezekli ve Eğinli Ermeni Rumlardan bâzı grupların Euboianın Kastaniotisa ile Selanikin Diavata isimli kasabasında oturdukları bilinir. Manav
■ Eğin=Egin=Agn=Ermenice'de tek göze Ag(n), bir çift göze Açk (kim harfi çoğul) denir. Açker yanlış. Okulda öğren(e)mediğimizi Sarkis Seropyan'ın yamacında belledik. IraTzourou
  ? mz - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
E1902: Dzak [ Erm "delik/çukur" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Esertepe köy - Kemaliye - Erzincan
1928k: Şirzi
E1914: Şırzu [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen yerleşimi.
■ 11. yy'dan kalma Şırzu Kalesi bu köydedir. 19. yy sonunda 138 nüfus Rum Ortodoks mezhebine mensup Ermeni ve 116 nüfus Türk vardı. SN
■ Şırzu * Şrzu, Şozi, Şozon, Şoğzu, Şğzun, Şrzun, Şerzu, Osmanlı Türkçesinde Şırzi ve Modern Türkçede Esertepe olarak adlandırıldı. Ortaçağda Yunan ayin usullerini 20. yüzyılın başlarına kadar muhafaza eden Bizanlılaşmış Ermenilerce (Hay-Horom) mesken tutulmuş bir yerleşim yeri olarak geçmektedir. IraTzourou
  Dostal köy - İliç - Erzincan
EEr: Dastarag/Dastagerd [ Erm "kasaba, mamur yer" ]
E1591: Dostali
■ Appianus Tarih'ine göre Pompeius MÖ 67'de bu yerde Pontus kralı Mithridates ile çatıştı. Kemahlı Rahip Grigor Vekayinamesine göre `1591 yılında Kiziroğlu namında bir Kürt türedi. Bu adam, Divrik ve Kemah yakınlarında bulunup bütün sakinleri hırsız ve eşkiya olan Dostali köyünden idi.` SN
  Karakoçlu köy - Kemaliye - Erzincan
1946k: Miçingâx
1530td, 1928k: Miçinkeğ [ Erm "ortaköy" ]
Sünni yerleşimi
  Tuzluçayır köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1928k: Şorak [ Kürd/Tr şorak "tuzluca" ]
Alevi yerleşimi
  Yaka köy - Kemaliye - Erzincan
1928k: Venk
E1914: Vank [ Erm "manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında Rum Ortodoks mezhebine mensup 180 Ermeni nüfusu ile az sayıda Türk hanesi vardı. SN
  Dallıca köy - Kemaliye - Erzincan
E1900~: ŞırzuyiAkrag [ Erm "Şirzu (köyü) çiftliği" ]
1643ava, 1928k: ŞirziEkreği
  Salihli köy - Kemaliye - Erzincan
1522t, 1928k: Salahlu
  Güldibi köy - Kemaliye - Erzincan
1928k: Ağrik
E1878: Ağvorik' [ Erm "güzeller??" ]
E1902: Ağorik' [ Erm "değirmenler" ]
■ Doğrusu Ağorik olmalı. SN
  Yuva köy - Kemaliye - Erzincan
1928k: Geruşla
1643ava, E1902: Garuşla [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 134 Türk ve 202 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Apçağa köy - Kemaliye - Erzincan
E1902: Abuçex
1522t: Apçağa
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 1066 Ermeni ve 958 Türk nüfusu vardı. Apçağa biçimi, Abuçex adının Ermenice tamlayan halinden (Abçexa) türemiş olmalıdır. Ancak adın nihai kaynağı anlaşılamadı. SN
  Doruksaray köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1928k: Gemxo
1912hk: Kamaxo
E1914: Gahmıx
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Çilesiz köy - İliç - Erzincan
1928k: Tepte
E1914: Tepta
Sünni Türk yerleşimi
  Kuşak köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643ava, 1928k: Holu/Holi [ Erm hol "açık alan, düzlük" ]
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Çöpler köy - İliç - Erzincan
1928k: Çöpler
1643ava: Cobiler
Kürd (Şıkaki) yerleşimi
  Toybelen köy - Kemaliye - Erzincan
1946k: Gemürgap
E1661: Gamargab [ Erm "kemerbağ" ]
1522t: Gamurgab
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 1133 Ermeni ve 212 İslam nüfusu vardı. SN
■ Gamargap sözcüğü Ermenicede “Köprübağı”, “Kemerbağı” anlamına gelmektedir. Gamaragab, Gamrgab ve Osmanlılarda Gemirgap olarak adlandırılmaktaydı. IraTzourou
  Kocaçimen köy - Kemaliye - Erzincan
E1878: Muşeğa [ Erm "Muşeğ (öz.) köyü" ]
E1902: Muşeğgan
1643ava, 1928k: Muşaka
■ 20. yy başında 152 Türk, 54 Rum-Ortodoks Ermeni ve 8 normal Ermeni nüfus. SN
  Konakköy köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1928k: Kocu/Koci [ Kürd koçî "göçlü" ]
  Ergü köy - Kemaliye - Erzincan
1928k: Ergü
E1878, E1902: Arik/Aréki [ Erm ]
  Güzle köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1928k: İvik
Alevi yerleşimi
  Sarıpınar köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928k: Tinkâr
1522t: Tiğinkar
S1286: Tiğinkar [ Erm téğink'ar "sarıtaş" ]
■ 1148'de Türklerin Urfa Haçlı kontu Joscelin'den aldığı yerler listesinde adı geçer. SN
  Yeşilyamaç köy - Kemaliye - Erzincan
1946k: Geşo
E1902: Gaşo
1522t, 1928k: Kâşo/Gâşo [ Kürd kaşo "bayır" ]
■ Gaşo köyü ahalisinin 18. yy'da Müslümanlaşması hakkında bkz. Sırvandzyants (Arsen Yarman 292). SN
  Yeşilyurt köy - Kemaliye - Erzincan
E1878: YeşilAkrag [ Erm akrag "çiftlik, mezra" ]
E1902: HapeğnotsiAkrag [ Erm "Hapeğnots (Kozlupınar köyü) mezrası" ]
1643ava, 1928k: Yeşilekrek
■ 13.01.1956 tarihli kararnameye göre Hapanosekreği olan adı Yeşilekrek olarak düzeltildi. Ancak 1643 ve 1928 tarihli kaynaklarda Yeşilekrek görülür. SN
  Çaldere köy - Kemaliye - Erzincan
1522t, 1928k: Pedigan [ Kürd ]
  Bozyayla köy - İliç - Erzincan
1928k: Çörencil
E1591: Çoragançer
■ Kemahlı Rahip Grigor Vekayinamesi 1595 yılında Çoragançer köyünde zuhur eden Kürt Mahmud adlı Celaliyi anlatır. SN
  Kozlupınar köy - Kemaliye - Erzincan
E1878: Hapeğanots [ Erm ]
1643ava, 1928k: Hapanos
  İliç ilçe - İliç - Erzincan
1912hk: İliç
E1878: Lick [ Erm լիճք/լճիկ "göller veya gölcük" ]
1643ava, 1928k: Lic [ Erm լիճ "göl" ]
1522t: Pışadi (idari bölge) [ Erm pışadi փշատի "iğdeli" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kasabanın önünde halen koruluk ve tarlalık olan alanda eskiden göller olduğu anlatılır. ■ /L/ sesiyle başlayan sözcüklere önses eklenmesi Ermenice taşra ağızlarında standart, bazı Türkçe ağızlarda da yaygındır. Kasabanın adı yakın döneme kadar Ilıç olarak telaffuz edilirdi. SN
  Sabırlı köy - İliç - Erzincan
E1878: Urek [ Erm urek "korucuk" ]
1643ava, 1928k: Urik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Şikaki) yerleşimi
  Efeler köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1928k: Tarxanik
1912hk: Tıranik [ Erm ]
Alevi yerleşimi
  Aydoğan köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1928k: Zohrab [ Erm zohrap զոհրաբ "ayazma" ]
■ Pehlevice (Orta Farsça) Zohrab sözcüğü Zerdüşt dininde `kutsal su` anlamındadır. En erken Ermenicede aynı anlamda kullanılır. Sonraki dönemde sadece bir erkek adıdır. SN
■ © 08.01.1840 Gercanis kazasına tabi Zührab karyesinde ... deyar heyran
  Elmacık mz - İliç - Erzincan
1912hk: Moxut [ Erm "dumanlı?" ]
E1914: Moşud [ Erm "böğürtlenli?" ]
Kürd (Şıkaki) yerleşimi
  Konukçu köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1928k: Bizgi [ Erm ]
1522t: Bizgi
  Akçiçek mah - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1928k: Eğnik
1912hk: Eginik [ Erm agnig "pınarcık" ]
Alevi yerleşimi
  Kabataş köy - Kemaliye - Erzincan
E1878, E1902: Gecagi/Gecegi [ Erm ]
1522t, 1928k: Gécegü
  Yakuplu köy - İliç - Erzincan
1928k: Yakuplu
  Ocak köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1912hk: Ocak
Alevi yerleşimi
■ Hıdır Abdal Sultan Ocağı ve külliyesi ziyaret edilir. SN
  Dolunay köy - Kemaliye - Erzincan
1960k: Durmuş
Eski adı: Taman [ Kürd "aş." ]Haritada yeri belli olmayanlar.


Grafik harita göster     haritada ara : km