haritada ara :   km  
Eruh'da 82 yerleşim bulundu.
sırala 
Kemerli köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖 Kıyvık [ Kr qêwiq ]
Ormanardı köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1946 📖 Girdara
1928 📖 Girdara [ Kr girêdaran "ağaçlı tepe" ]
■ Siirt Eruh'ta yer alan Ormanardı'nın Kürtçe adı Gusir'dir ve yabani sarmısak benzeri bir bitkinin adından gelir. Aynı alanda MÖ 10500 gibi bir tarihe kadar giden (Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem) ilk yerleşik yaşam izlerinin bulunduğu bir höyük mevcuttur. ahmet uhri
KavakÖzü köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖 Tanzi [ Erm antseli "kayalı" ]
Çağlan mz - Eruh - Siirt
1928 📖 Milan [ Kr "aş." ]
EkinYolu köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖 Gûveşil [ Kr "suluin" ]
Çeltiksuyu köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖 Girhüseyin [ Kr girê Huseynî "Hüseyin tepesi" ]
Dursunlar mz - Eruh - Siirt
1946 📖 Kasimi
Bağgöze köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖 Eyni [ Kr "göze" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1914 Patrikhane kayitlarina göre Ayn (Aniti): 19 Ermeni nüfus (2 hane). Jîndar
Savaş köy - Eruh - Siirt
Eski adı: Diye
KaşıkYayla köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖 Zovanya
Salkımbağlar köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖 Bîdar [ Kr "ağaçsız" ]
KılıçKaya köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖 Devîk
Sevindik mz - Eruh - Siirt
1928 📖 Zorava [ Kr "zorunlu iskan" ]
Kutluca mz - Eruh - Siirt
1928 📖 Mızgeft [ Kr "mescit" ]
Payamlı köy - Eruh - Siirt
1928 📖 Derevît
E1912 📖 Deravet
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Çimencik köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖 Tell Mişar [ Ar/Kr tell/til "tepe/höyük" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Jeli Aşireti mensubu köyde 1929 yılında "Resul Axaye Jeli" isyanı çıkmıştır.Bu sözde isyan aslında Ağrı Dağı isyanından haberi olmayan Eruh aşiretlerinin isyanla ilişki geliştirmesini önlemek adına birkaç bölük askerin Eruh'a kaydırılmasına karşı Resul ağa ve 5 çocuğunun Eruh dağlarının dar bir boğazında askerlerin Eruh'un güneyine geçmelerini engellemesinden başka bir şey değildir. LakedemonianZvingi
Karadayılar köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖 Eşxasan
Ufaça köy - Eruh - Siirt
1928 📖 Ufaça
Bozkuş köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖 Banukan
E1912 📖 Balokan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Yeşilören köy - Eruh - Siirt
1928 📖 Kinanis / Ginanis [ Erm ]
Yelkesen köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖 Bîsîre
Taşdibek mz - Eruh - Siirt
Eski adı: Şetrük
■ 90'lı yıllarda tamamen boşalmıştır. Köyde yerleşik yaşam yoktur. Topraklarının bakımını yapan köylüler günü birlik gidip gelirler. cebbar
Ilıcak mz - Eruh - Siirt
1928 📖 Germik [ Kr "ılıca" ]
Kavakgölü köy - Eruh - Siirt
1928 📖 Rexîne
Karabıyık mz - Eruh - Siirt
Eski adı: Diaf
Erdoğdu mz - Eruh - Siirt
1946 📖 Gündik [ Kr gundik "köycük" ]
Yokuşlu köy - Eruh - Siirt
1928 📖 Meylanan
E1912 📖 Milyants
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Kürtçe ismi Meylanan'dır. "Meyilli yerdekiler" anlamına gelmektedir. kenan güneş
Narlıdere köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖 Belcûnan
Oymakılıç köy - Eruh - Siirt
1928 📖 Beraşan [ Kr "değirmen yanı" ]
E1912 📖 Baraşa
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Kekliktepe köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖 Halidiye [ Kr xalidiye "Halitli (öz.)" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Nakşibendiliğin Halidiye kolunu Kürt diyarına getiren evliyadan Şeyh Hüseyin Basreti'nin türbesi bu köyde bulunur. SN
■ Xalidiyê: Nakşibebendi tarikatına mensup şeyhlerin kurmuş olduğu bir köydür. İsmini Mevlana Halid'den almaktadır. Köyün şimdiki yeri çok fazla bir geçmişe sahip değildir. Eski yerleşim yeri bugünkü yerleşim yerinin 1 km kuzeyinde yer almaktaydı ve eski ismi de %bGirikê (tepecik) idi. kenan güneş
Duygulu mz - Eruh - Siirt
K 📖 Gamêşan [ Kr "susığırlar" ]
YerliÇoban köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖 Küşî / Kûşê [ Kr ]
Direkli mz - Eruh - Siirt
1946 📖 Kerküjan [ Kr "eşek öldürenler" ]
■ Köyün ismiyle ilgili rivayete göre vaktin birinde köy imamının eşi tandırda ekmek pişirmektedir. Bu sırada oradan geçmekte olan bir eşek ,tandırın üzerine serili olan ekmeğe uzanır. İmamın eşi de elindeki sopayla eşeğin kafasına vurur ve eşek ölür. Köyün ismi de kerkujan olur. kenan güneş
Bozatlı köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖 Basnî [ Sür bhesnî "kaleyanı" ]
Çırpılı köy - Eruh - Siirt
1928 📖 Misîfre
1916hb 📖 Misafera
E1912 📖 Mısifa
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Kozanlı mz - Eruh - Siirt
1928 📖 Koxan [ Kr "kümesler" ]
Akdiken köy - Eruh - Siirt
1928 📖 Salpana
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Ulaşlar mz - Eruh - Siirt
1928 📖 Tağıkan [ Kr taxikan "mahallecikler" ]
Ortaklı köy - Eruh - Siirt
1928 📖 Şirikan [ Kr "oluklar" ]
Ballıkavak köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
K 📖 Lodê
1928 📖 Lodi [ Kr lod "ot yığını, tınaz" ]
Dalkorur köy - Eruh - Siirt
1928 📖 Kanikan [ Kr "pınarcıklar" ]
Budamış köy - Eruh - Siirt
1928 📖 İspandikan [ Kr ]
Erenkaya köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖 Şeyxveli [ Kr şêx welî "öz." ]
GelenKardeş köy - Eruh - Siirt
1928 📖 Şaş
Bingöl köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖 Benguf / Benkof
S1920 📖 Benkof
■ 20. yy başında Süryani (Keldani) yerleşimi.
Peynirli mz - Eruh - Siirt
1928 📖 Dara
Aydoğmuş mz - Eruh - Siirt
K 📖 Kehniyabiye [ Kr kaniya bîyê "söğütpınar" ]
GönülAldı köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖 Emtî
Verimli mz - Eruh - Siirt
1916hb 📖 Avanis [ Erm avants ]
Yediyaprak köy - Eruh - Siirt
1928 📖 Hergül
1916hb 📖 Heirgule
E1912 📖 Hargol
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Üzümlük köy - Eruh - Siirt
1916hb 📖 Paris [ Kr parêz "bahçe, bostan" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Deyr Sulin adı verilen kilise harabesi köy yakınındadır. SN
Özlüpelit köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖 Hesinkan [ Kr "demirciler" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Dikboğaz köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖 Reşine [ Kr reşînê "ekinlik" ]
DemirEmek köy - Eruh - Siirt
1928 📖 Dirêşîk Haci [ Kr "Hacıköy Uzuncası" ]
Cintepe köy - Eruh - Siirt
1928 📖 Buzikri
E1912 📖 Buzırki
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
GölgeliKonak köy - Eruh - Siirt
1928 📖 Hileyluk
E1912 📖 Hıleli [ Kr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Bölüklü köy - Eruh - Siirt
1928 📖 Kezruk
1916hb 📖 Kasro [ Kr "konak" ]
Bayramlı köy - Eruh - Siirt
1928 📖 Terham
1916hb 📖 Tirum / Tiran
E1912 📖 Darham / Tarham
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Boğazbaşı mz - Eruh - Siirt
1928 📖 Kasrı Celo [ Kr "Celal konağı" ]
Bayıryüzü köy - Eruh - Siirt
1928 📖 Récnaf [ Kr rêznav "bağlıkiçi" ]
Dağdöşü köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖 Serxete [ Kr "hat üstü, sınır boyu" ]
ÇetinKol köy - Eruh - Siirt
1869s 📖 Kîver [ Kr kêver "su ayrımı?" ]
Çimenli mz - Eruh - Siirt
1928 📖 Mergakulekan [ Kr "topallar merası" ]
Çizmeli köy - Eruh - Siirt
1928 📖 Nivilan [ Kr newalan? "koyaklar" ]
■ Eski köy 1993'te tahrip edilmiş ve 1 km kadar güneybatıda yeni yerleşim kurulmuştur. SN
Dadaklı köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖 Nit
Eruh ilçe - Eruh - Siirt
1916hb 📖 Déh / Dih
K1597 📖 Erux (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ İlçeye adını veren asıl Eruh bugünkü Bilgili köyüdür. SN
■ Dih veya Dıhé, on rakamının Boti Kürtçesi ile söyleniş şeklidir. Yerel halk Dıhé'nin ilk kurulduğunda on evden veya aileden oluştuğuna inanmaktadırlar. mustafa
Dönerdöver köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖 Bukat
Demirciler mz - Eruh - Siirt
1928 📖 Şedadan [ Kr "aş." ]
Tünekpınar köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖 Aval [ Kr avîl "sulak" ]
Gedikaşar köy - Eruh - Siirt
1928 📖 Érs
1916hb 📖 Erse
Akmeşe köy - Eruh - Siirt
1928 📖 Dirêşîk Eruh [ Kr "Eruh Uzuncası" ]
Yanılmaz köy - Eruh (Akpazar bucağı) - Siirt
1928 📖 Torik [ Kr ]
1916hb 📖 Torix
Kürt (Sünni) yerleşimi
Bilgili köy - Eruh - Siirt
1928 📖 Eski Eruh
1869s 📖 Eruh
■ İlçeye adını veren eski Eruh kenti burasıdır. İlçe merkeziyle beraber Eruh adı Cumhuriyet döneminde Deh (şimdiki Eruh) kasabasına taşındı. SN
Kuşdalı köy - Eruh - Siirt
1928 📖 Şaveran
1916hb 📖 Şawera [ Kr "hızarcılar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ İki mahalleden oluşan köyün bir mahallesi (asıl Şawera) 20. yy başında Ermenilerle meskundu. SN
GörenDoruk köy - Eruh - Siirt
1928 📖 Memiran [ Kr "aş." ]
Tatlıpınar mz - Eruh - Siirt
Eski adı: Şikal
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Kuyucak mz - Eruh - Siirt
1928 📖 Ebubekiran [ Kr "öz." ]
1865h 📖 Alibekran
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
Hassa mz - Eruh - Siirt
1916hb 📖 KuzzerHaritada yeri belli olmayanlar.
Dudiran köy - Eruh - Siirt
1928 📖 Dudeyran [ Kr "aş." ]
■ Köy statüsünde göçebe aşirettir. SN
Soran köy - Eruh - Siirt
1928 📖 Soran [ Kr "Kızıllar (aş.)" ]
■ Köy statüsünde göçebe aşirettir. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.