Ermenek'de 30 yerleşim bulundu.
sırala 
  Elmayurdu köy - Ermenek (Tepebaşı bucağı) - Karaman
1572t, 1928k: İznebol
Y535: Rusumblada | Zenópolis [ Yun Zenonópolis "Zenon (imp.) kenti" ]
■ Yerli adı Rusumblada iken, aslen buralı olan imparator olan Zenon (474-491) onuruna Zeno(no)polis adı verilmiştir. Antik hisar harabesi köyün güneybatısında, Uğurlu köyüne yakın Köristan/Gavuristan adı verilen yerdedir. SN
  Tepebaşı köy - Ermenek (Tepebaşı bucağı) - Karaman
1928k: Halimiye
1572t: Bednam [ Tr "kötü ünlü" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Ormanlı döneminde Rum yerleşimi iken KAramanlı Halim Bey adlı kişi tarafında zaptedilerek Halimiye adını almış, 1920'lerde eşkiyalık ve zorbalık merkezi olarak ün kazanmıştır. Yerel beylerin 1928'de idamından sonra jandarma karakolu kurulabilmiştir. SN
  Katranlı köy - Ermenek (Tepebaşı bucağı) - Karaman
1914hk, 1928k: Dindebol [ ]
1572t: Dindeboli
Y550: Domêtioúpolis [ Yun "Domitius kenti" ]
■ Ramsay'e göre MÖ 16 yılında konsül olan Lucius Domitius Ahenobarbus adından. SN
  Pamuklu köy - Ermenek - Karaman
1572t: Cenne
  AşağıÇağlar köy - Ermenek - Karaman
1572t, 1928k: İzvid aş.
■ Yukarı İzvit köyüne bakınız. SN
  YukarıÇağlar köy - Ermenek - Karaman
1914hk, 1928k: İzvit yk.
Y451: Sbídê [ Yun ]
■ Yer bildiren s- öneki olmadan Bídê biçimi de kaydedilmiştir. İzvit adı antik ismin devamıdır. SN
  Güneyyurt bld - Ermenek - Karaman
1660eç: Gargar [ Erm gargar' "tümülüs, höyük" ]
1572t: Gargara
  Kazancı bld - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
Os: Aybaxam [ Yun ágios paxômios "Aziz Pakhômios" ]
1572: Kazancı
■ Paxomios (ö. 348) Hıristiyanlıkta münzevi keşişlik geleneğini başlatan Mısır'lı azizdir. SN
  Balkusan köy - Ermenek - Karaman
1968k: Bağbelen
1928k: Balkason [ Luw ]
■ Yunan-öncesi bir dilden devralınmış *Parkassós benzeri bir ad varsayılmalıdır. SN
  Ermenek ilçe - Ermenek - Karaman
1282b: Ermenak
Y535: Germanikópolis [ Yun "Germanicus kenti" ]
■ Muhtemelen Romalı komutan Germanicus (ö. MS 19) veya oğlu imparator Gaius Germanicus Caligula (ö. MS 41) adından. Germanicus soyadı, ilkinin Orta Avrupa'da Cermenlere karşı kazandığı zaferlerden ötürü verilmiştir. Anadolu'daki en az dört Germanikopolis'ten biri olan Isauria Germanikopolis'i ilk kez 6. yy'da Hierokles'in aktardığı İznik Konsili tutanaklarında görülür. Türkçe biçim Rumca /yermanik/ telaffuzundan türemiştir. SN
  Çatalbadem köy - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1928k: İrnebol yk.
Y451: Eirênópolis [ Yun eirênê "barış" ]
■ Eirênê (İrini) aynı zamanda bir kadın adıdır, Eirênê Kenti de düşünülebilir. Bizans döneminde piskoposluk makamı idi. SN
  İkizçınar köy - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1914hk, 1928k: İrnebol aş.
1572t: İrneboli
Y451: Eirênópolis [ Yun "barışkent / İrini (öz.) kenti" ]
  Çavuş köy - Ermenek - Karaman
1928k: Çavuş
  Yaylapazarı köy - Ermenek (Kazancı bucağı) - Karaman
1914hk, 1928k: Zeyve
1572t: Zaviye [ Tr "derviş konağı" ]
  Yalındal köy - Ermenek - Karaman
1572t, 1928k: Arnava
  Görmeli köy - Ermenek - Karaman
1968k: Üçbölük
1572t, 1928k: Görmel
  Kayaönü köy - Ermenek - Karaman
1914hk: Esvend
1572t, 1928k: Ezvendi [ Yun ]
  Eskice köy - Ermenek - Karaman
1928k: Eskice
  Olukpınar köy - Ermenek - Karaman
1914hk: Kapulu
  Çamlıca köy - Ermenek - Karaman
1572t, 1928k: Mihallar
■ Kısmen Alevi (Tahtacı) yerleşimi
  Evsin köy - Ermenek - Karaman
1928k: Bise


Grafik harita göster     haritada ara : km