Ergani'de 130 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Çayırdere mah - Ergani - Diyarbakır
1928 📖 Sincik [ Kr "iğde" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Giraylar mah - Ergani - Diyarbakır
Eski adı: -
  Elekviran mz - Ergani - Diyarbakır
1928 📖 Elekviran
  Kesentaş mah - Ergani - Diyarbakır
1928 📖 Gisgis [ Erm gésgés "yarı-yarı (kısmen müslümanlaşmış Hıristiyan)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kayışlı mz - Ergani - Diyarbakır
K1998 📖 Tawêran
1928 📖 Taviran
  Menteş mz - Ergani - Diyarbakır
1917h 📖 Menteş
  Dağarası mah - Ergani - Diyarbakır
1928 📖 Zirki İlyan [ Kr Zirki "aş." ]
  Armutova mah - Ergani - Diyarbakır
1928 📖 Amedî [ Kr "Amedli?" ]
  Malköy mah - Ergani (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 Hogeci [ Kr hogeçî "koç, toklu" ]
  Dibektaş mah - Ergani - Diyarbakır
1928 📖 Zimayik
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Akçakapı mz - Ergani - Diyarbakır
1928 📖 Karabab
1917h 📖 Karabağ
  Sütyüzü mz - Ergani - Diyarbakır
1917h 📖 Nevali Mistik [ Kr "Mıstık? deresi" ]
  Birdil mz - Ergani - Diyarbakır
K1998 📖 Bîrdêl
1928 📖 Berdîl [ Kr ]
  Yolbulan mah - Ergani - Diyarbakır
hl 📖 Xirbereş [ Kr "kara ören" ]
1928 📖 Xidiran [ Kr "Hıdırlar" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Xidran Köyü ilkin Mala Yakub ve Mala Gazolîyan tarafından kurulmuş. Genco Axa tarafindan daha önce Qolik Mezrası'nda oturan halk köye yerleşmek üzere davet edilmişler ve köy böylece 3 kabilenin yaşadığı bir yerleşim merkezine dönüşmüş. atilla fırat
  Hendek mah - Ergani (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Hendek
  Erdoğan mz - Ergani - Diyarbakır
1917h 📖 Kulfakir
  Alazlı mz - Ergani - Diyarbakır
K1998 📖 Mûşil
1928 📖 Murşil
  Güneycik mz - Ergani - Diyarbakır
K1998 📖 Berojek [ Kr "güneycik" ]
1928 📖 Beroj [ Kr "güney" ]
  İncehıdır mah - Ergani - Diyarbakır
1917h 📖 İncehıdır
  Ziyaret mah - Ergani - Diyarbakır
K1998 📖 Ziyareta Emeraxa [ Kr "Ömer Ağa ziyareti" ]
1928 📖 Ziyaret
  Sultantepe mz - Ergani - Diyarbakır
1917h 📖 Sultantepe
  Çakırfakir mah - Ergani - Diyarbakır
K1998 📖 Çaqilfeqir
1928 📖 Çakırfakir [ Tr çakır fakih "mavi gözlü hoca" ]
  Kortaş mah - Ergani - Diyarbakır
1946 📖 Gamayik
1928 📖 Gomayik aş. + yk. [ Kr gomayik "ağılcık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çakartaş mah - Ergani - Diyarbakır
K1998 📖 Cingirşên [ Erm "çingene köyü" ]
1928 📖 Cingiş
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Salihli mah - Ergani - Diyarbakır
K1998 📖 Salhî
1928 📖 Salihî
  AşağıBitikçi mz - Ergani - Diyarbakır
1917h 📖 Bitikçi
  Alitaş mah - Ergani - Diyarbakır
K1998 📖 Elîtaş [ Tr Alitaşı ]
1928 📖 Alitaşı
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Otluca mah - Ergani - Diyarbakır
K1998 📖 Qizilcê
1928 📖 Kızılca
  Kavaklı mz - Ergani - Diyarbakır
1917h 📖 Kavaklı
  Yamaçlar mah - Ergani - Diyarbakır
1928 📖 Balaxor yk.
  Pamukpınar mah Selman - Ergani - Diyarbakır
K1998 📖 Helawok
1928 📖 Helavik
  Sallar mah - Ergani - Diyarbakır
K1998 📖 Malasalan [ Kr "Salihler evi" ]
1928 📖 Sallar
  Yapraklı mah - Ergani - Diyarbakır
1928 📖 Bîriman [ Kr bêriman "gölcükler" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Geçitli mz - Ergani - Diyarbakır
Eski adı: -
  Pınarkaya mah - Ergani - Diyarbakır
1928 📖 Malan [ Kr "evler" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Soğuktepe mz - Ergani - Diyarbakır
1917h 📖 Mezrea
  Ortaağaç mah - Ergani - Diyarbakır
K1998 📖 Malademo [ Kr "Demo/Deman (aş.) evi" ]
1928 📖 Demo Evleri
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Ortayazı mah - Ergani - Diyarbakır
1928 📖 Balaxor aş.
1902hk 📖 Muhacir
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Yerel kullanımda hala Maciran (`muhacirler`) adı verilen köy 1877-78 harbinde Artvin-Şavşat muhacirleri iskân edilmiştir. Ergani havalisinin Türkçe konuşan tek köyüdür. SN
  Sürekli mz - Ergani - Diyarbakır
K1998 📖 Malê Pûşiya [ Kr "anızevleri" ]
  Boğaz mah - Ergani - Diyarbakır
1928 📖 Boğaz
  Selman mah - Ergani - Diyarbakır
1928 📖 Selman
  Akçoban mz - Ergani - Diyarbakır
K1998 📖 Tortinî
1928 📖 Tortini
  Akçakale mah - Ergani - Diyarbakır
1928 📖 Ağcakale
1520 📖 Akçakale
■ 16. yy'da sancak merkezi. SN
  Kayakısan mz - Ergani - Diyarbakır
1917h 📖 Kayakısan / Kayakasan
  Birgeni mz - Ergani - Diyarbakır
1917h 📖 Bîrgenî [ Kr "kokar kuyu" ]
  Yolköprü mah - Ergani - Diyarbakır
K1998 📖 Qalxana
1928 📖 Kalxane [ Tr "maden eritme atölyesi" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ İlk çağlardan beri bakır madenciliği yapılan bir köydür. SN
  Değirmendere mah - Ergani - Diyarbakır
1925h 📖 Kalemdan
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Gökiçi mah - Ergani - Diyarbakır
1917h 📖 Gökiçi / Göğci
Türkmen yerleşimi
  Zorava mz - Ergani - Diyarbakır
1917h 📖 Zorava [ Kr "zorunlu iskan" ]
  Üçkardeş mah - Ergani - Diyarbakır
1928 📖 Bervan [ Kr ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Yeşilçayır mah Selman - Ergani - Diyarbakır
1928 📖 Gulan [ Kr "çiçekli" ]
  Kayan mah - Ergani - Diyarbakır
1928 📖 Kayan
  Yeşilköy mah - Ergani - Diyarbakır
K1998 📖 Helbeto
1928 📖 Harbeto [ Sür hrbeto "harabe, ören" ]
  Çiçeközü mz - Ergani - Diyarbakır
K1998 📖 Rîhanok
1928 📖 Reyhanük [ Kr "fesleğenli" ]
  Sesverenpınar mah - Ergani - Diyarbakır
1928 📖 Hîlar
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Dünyada bugüne dek keşfedilmiş en eski tarımsal yerleşimlerden biri olan Çayönü höyüğü bu köyün sınırları içindedir. SN
  Güneşalan mz - Ergani - Diyarbakır
1928 📖 Giryan [ Kr "tepeler" ]
  Usluca mah - Ergani - Diyarbakır
K1998 📖 Zeyndela
1928 📖 Zeynelan [ Kr "Zeyneller?" ]
  BahçeKaşı mah - Ergani - Diyarbakır
1928 📖 Axuran / Axorlar [ Kr/Tr "ahırlar" ]
Türkmen yerleşimi
  Aydoğan mz - Ergani - Diyarbakır
1928 📖 Tirbesipî [ Kr "akmezar" ]
1917h 📖 Tîlsipî
  Sökündüzü mah - Ergani - Diyarbakır
K1998 📖 Şêxsiyar
1928 📖 Şeyx Ziya
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Kocaali mah - Ergani - Diyarbakır
1928 📖 Kocaali
  Demirli mah - Ergani - Diyarbakır
1928 📖 Demirli
1917h 📖 Dumurli
Türkmen yerleşimi
  Kavurmaküpü mah - Ergani - Diyarbakır
K1998 📖 Kenêra Mezin [ Kr "büyük mahlep" ]
1928 📖 B. Kener
  Hasanören mz - Ergani - Diyarbakır
K1998 📖 Hesewerî [ Kr/Tr Hasanviran ]
1917h 📖 Hasanviran
  Boncuklu mah - Ergani - Diyarbakır
K1998 📖 Meleahmedan [ Kr "Molla Ahmetler" ]
1925h 📖 Boncuklu
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köy halkı esasen Karakeçili Türkmenleri'dir. Fakat köyün yerlilerinin Batı'ya göç etmesi sebebiyle çevredeki Kürt köylerinden göç almıştır. Günümüzde köyde halen ikamet eden Türkmenler vardır. Mehmet Kaya
  Güneştepe mah - Ergani - Diyarbakır
1917h 📖 Ağcamerik
  Bozyer mah - Ergani - Diyarbakır
K1998 📖 Kolbext
1928 📖 Körebaxt [ Tr kör baht? ]
  Kaymaz mz - Ergani - Diyarbakır
1917h 📖 Bizmara [ Kr "çiviler" ]
  YayvanTepe mah - Ergani - Diyarbakır
1928 📖 Tell Xizur [ Ar/Kr ]
  Şeyhgör mz - Ergani - Diyarbakır
1917h 📖 Şeyxgur [ Kr şêxkur? "şeyhuşağı" ]
  Ergani ilçe - Ergani - Diyarbakır
1928 📖 Ergani + Osmaniye
1928 📖 Osmaniye
E1062 📖 Arkıni / Arğıni / Arğına
U 📖 Arknia
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Arğıni/Ergani kalesi en erken 1052 yılında burayı ele geçiren Hapel oğlu Harpik adlı Ermeni beyi münasebetiyle anılır. Kalenin aşağısındaki kasaba daha geç tarihte ortaya çıkmış görünmektedir. 19. yy'da Ergani kaza merkezi kuzeydeki Maden kasabasına taşındı; eski kasabaya Osmaniye adı verildi. 1930'larda yeniden Ergani adı benimsendi. SN
■ Kako Kürtçede abi demektir. Kako'lar Türkmen olduklarını kabul etmezler. Yaşlıları Türkçe bilmezler. Qazi
■ İlçe merkezi kendilerine "Kako" lakabı takan Karakeçili Türkmenlerinden oluşurken yoğun Kürt ve Zaza göçü almıştır. Halen Türkler şehirde azınlığa düşmüştür. metonio
  Devletkuşu mah - Ergani - Diyarbakır
K1998 📖 Dilinder
1928 📖 Tilindere
  Azapali mz - Ergani - Diyarbakır
1917h 📖 AzapAli
  Otlak mah Azıklı - Ergani - Diyarbakır
K1998 📖 Feraşik
1928 📖 Feraş
  Yeniköy mah - Ergani (Ahmetli bucağı) - Diyarbakır
K1998 📖 Îngiko [ Tr yeniköy ]
1928 📖 Yeniköy
  Taştepe mz - Ergani - Diyarbakır
K1998 📖 Hêrsin
1928 📖 Hersin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eski Ermeni yerleşiminin harabeleri şimdiki köyün batısında, tepenin burnu üzerindedir. SN
  Azıklı mah - Ergani (Ahmetli bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Mîko
1917h 📖 Meqo
  Gözlü mah - Ergani (Ahmetli bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Gözlü
Türkmen yerleşimi
  Ozan mah Devletkuşu - Ergani - Diyarbakır
1928 📖 Camuşi [ Kr "mandalı" ]
  Develi mah - Ergani - Diyarbakır
1917h 📖 Deveviran
  Kertil mz - Ergani - Diyarbakır
1917h 📖 Kertil
  Karaburçak mah - Ergani - Diyarbakır
K1998 📖 Tirweqî
1917h 📖 Tilvaki
  Kıralan mah - Ergani - Diyarbakır
K1998 📖 Kilîsaqira [ Tr Kırklar kilisesi ]
1928 📖 Kırklar Kilisesi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Uzunağaç mz - Ergani - Diyarbakır
1917h 📖 İgirmi [ Tr yiğirmi "yirmi (20)" ]
  Gündüz mz - Ergani - Diyarbakır
1917h 📖 Gündüz
  Kömürtaş mah - Ergani - Diyarbakır
K1998 📖 Xweşan [ Kr "güzeller" ]
1928 📖 Xoşan
  Tümtepe mz - Ergani - Diyarbakır
K1998 📖 Tilqadî [ Ar/Kr "kadı höyüğü" ]
1928 📖 Tell Kadi
  Sabırlı mah - Ergani - Diyarbakır
K1998 📖 Hacuga
1928 📖 Hacıeyüp [ Kr/Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Güzelyurt mah - Ergani - Diyarbakır
1928 📖 Kumdamı
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Bereketli (Zengetil) köyüne bağlı mezra iken ayrı köy oldu. SN
  Ulaş mz - Ergani - Diyarbakır
1917h 📖 Ulaş
  Çukurdere mah - Ergani - Diyarbakır
1928 📖 Barbin
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Kabasakal mz - Ergani - Diyarbakır
K1998 📖 Qeweseqel [ Tr Kabasakal ]
1917h 📖 Kabasakal
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Karpuzlu mah - Ergani - Diyarbakır
1928 📖 Malikan [ Kr "evcikler" ]
  Uzunova mz - Ergani - Diyarbakır
K1998 📖 İzinob [ Tr uzunoba ]
1928 📖 Uzunova
  ÇayKöy mah - Ergani - Diyarbakır
1925h 1928 📖 📖 Kısto / Ğısto [ Sür ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Doğan mah - Ergani (Ahmetli bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Doğan
  Bereketli mah - Ergani (Ahmetli bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Zengetil [ Kr "çanlıhöyük?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yüksel mz - Ergani - Diyarbakır
1928 📖 Tell Xûm
E1045 📖 Tılxum [ Sür tell xûm "ılı-höyük?, yaz-höyük?" ]
■ 11. yy'da önemli bir müstahkem mevki ve bölgenin idari merkezi idi. SN
  Buzluca mz - Ergani - Diyarbakır
1928 📖 Boç [ Erm "kuyruk" ]
  Yakacık mah - Ergani - Diyarbakır
K1998 📖 Koteka
1928 📖 Kötekan [ Kr ]


Grafik harita göster     haritada ara : km