haritada ara :   km  
Erfelek'de 48 yerleşim bulundu.
sırala 
Gökçebel köy - Erfelek - Sinop
1928 📖 Sakarabaşı
Lt1601 📖 Sakora
Y150 📖 Sekora / Sykora [ AnaD ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Sakara burada doğan ırmağın ve bölgenin adıdır. Ptolemaios Coğrafya'sında Secora, 1601 tarihli Abraham Ortelius haritasında Saccora olarak anılan yer olmalıdır. SN
■ Halkı Türk, Gürcü ve Abazalardan oluşan bir köydür. A.Dede
Şerefiye köy - Erfelek - Sinop
1928 📖 Şerefiye
Yeniköy köy - Erfelek - Sinop
1928 📖 Yeniköy
Avlağısökü köy - Erfelek (Yenikonak bucağı) - Sinop
1928 📖 Avlağısökü
Kazmasökü köy - Erfelek - Sinop
1925h 📖 Kazmasökü
Meydan köy - Erfelek - Sinop
1925h 📖 Türbe
Karacaköy köy - Erfelek - Sinop
1892s 📖 Karacaköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Dereköy köy - Erfelek - Sinop
1928 📖 Dereköy
Horzum köy - Erfelek - Sinop
1925h 📖 Horzum [ Tr Horzum "Harezm'li (aş.)" ]
■ Batı Anadolu’nun birçok yerinde izleri bulunan Horzum cemaatinin, 13. yy’da Moğol istilasından kaçarak Anadolu’ya sığınan Celaleddin Harezmşah’ı izleyen Türkistan ve İranlı kitlelerden kaynaklandığı tahmin edilir. SN
Ormantepe köy - Erfelek - Sinop
1928 📖 İblak
1487c 📖 İlbulak
Abdurrahmanpaşa köy - Erfelek - Sinop
1928 📖 Abdurrahmanpaşa
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Mescitdüzü köy - Erfelek - Sinop
1928 📖 Mescid
Çayırköy mah - Erfelek - Sinop
1925h 📖 Çayırköy
Balıfakı köy - Erfelek - Sinop
1928 📖 Balıfakı
Akçasöğüt köy - Erfelek - Sinop
1487c 1925h 📖 📖 Kençot / Gençot
Salı köy - Erfelek - Sinop
1925h 📖 Salı
Yeniçam köy - Erfelek - Sinop
1487c 📖 Kusuri
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
İncirpınar köy - Erfelek - Sinop
1892s 📖 İncirpınarı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abz/Şap) yerleşimi.
Kaldırayak mah - Erfelek - Sinop
1892s 📖 Kaldırayık [ Tr "hodan adı verilen bitki, Trachystemon orientalis" ]
Selbeyi köy - Erfelek - Sinop
1928 📖 Selbeği
İnesökü köy - Erfelek - Sinop
1925h 📖 İğnesökü
Güven köy - Erfelek - Sinop
1925h 📖 Güvendağı
Kızılcaelma köy - Erfelek - Sinop
1925h 📖 Kızılcaelma
Sarıboğa köy - Erfelek - Sinop
1925h 📖 Sarıboğa
Erfelek ilçe - Erfelek - Sinop
1925h 📖 Cumayanı
1487c 📖 Salavat
1487c 1925h 📖 📖 Karasu Divanı (idari bölge)
■ Merkezi Salavat (Cumayanı) köyünde bulunan Karasu nahiyesi 1960'ta ilçe statüsü kazanmış ve yöredeki Erfelek ormanlarının adı verilmiştir. SN
Gümüşsuyu köy - Erfelek - Sinop
1928 📖 Gümüşköy
Kınık mah - Erfelek - Sinop
1928 📖 Kınık
Başaran köy - Erfelek - Sinop
■ Köy Türk, Gürcü ve Çerkes (Abaza) halklarından oluşmaktadır. Palalopedi
Değirmencili köy - Erfelek - Sinop
1928 📖 Değirmencili
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Soğucalı köy - Erfelek - Sinop
1925h 📖 Soğucalı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abz/Şap) yerleşimi.
EmirHalil köy - Erfelek - Sinop
1925h 📖 Emirhalil
Tombul köy - Erfelek - Sinop
1892s 📖 Tombul
Hasandere köy - Erfelek - Sinop
1487c 📖 Değirmenci | Hasanderesi
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Tekke köy - Erfelek - Sinop
1925h 📖 Tekke
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
Kızılcaot köy - Erfelek - Sinop
1928 📖 Kızılcaot
Veysel köy - Erfelek - Sinop
1925h 📖 Veysel
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Hamidiye köy - Erfelek - Sinop
1925h 📖 Hamidiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Dağyeri köy - Erfelek - Sinop
1928 📖 Dağyeri
Eski adı: Genek
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abz) yerleşimi.
Kurcalı köy - Erfelek - Sinop
1928 📖 Kurcalı
Akçaçam köy - Erfelek - Sinop
1925h 📖 Akçaçam


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.