haritada ara :   km  
Erfelek'de 48 yerleşim bulundu.
sırala 
Gökçebel köy - Erfelek - Sinop
1928 📖: Sakarabaşı
Lt1601 📖: Sakora
Y150 📖: Sekora / Sykora [ AnaD ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Sakara burada doğan ırmağın ve bölgenin adıdır. Ptolemaios Coğrafya'sında Secora, 1601 tarihli Abraham Ortelius haritasında Saccora olarak anılan yer olmalıdır. SN
■ Köyün yerli halkı etnik Türk olup '93 Harbi' sonrası köye Gürcü ve Abazalar da yerleşmiştir. Halen halkı Türk, Gürcü ve Abazalardan oluşan bir köydür. Sayıca en kalabalık olan Türkler sonra Gürcüler ve Abazalardır. A.Dede
Şerefiye köy - Erfelek - Sinop
1928 📖: Şerefiye
Yeniköy köy - Erfelek - Sinop
1928 📖: Yeniköy
Kazmasökü köy - Erfelek - Sinop
1925h 📖: Kazmasökü
Meydan köy - Erfelek - Sinop
1925h 📖: Türbe
Karacaköy köy - Erfelek - Sinop
1892s 📖: Karacaköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
Dereköy köy - Erfelek - Sinop
1928 📖: Dereköy
Horzum köy - Erfelek - Sinop
1925h 📖: Horzum [ Tr Horzum "Harezm'li (aş.)" ]
■ Batı Anadolu’nun birçok yerinde izleri bulunan Horzum cemaatinin, 13. yy’da Moğol istilasından kaçarak Anadolu’ya sığınan Celaleddin Harezmşah’ı izleyen Türkistan ve İranlı kitlelerden kaynaklandığı tahmin edilir. SN
Ormantepe köy - Erfelek - Sinop
1928 📖: İblak
1487c 📖: İlbulak
Abdurrahmanpaşa köy - Erfelek - Sinop
1928 📖: Abdurrahmanpaşa
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Mescitdüzü köy - Erfelek - Sinop
1928 📖: Mescid
Çayırköy mah - Erfelek - Sinop
1925h 📖: Çayırköy
Balıfakı köy - Erfelek - Sinop
1928 📖: Balıfakı
Akçasöğüt köy - Erfelek - Sinop
1487c 1925h 📖Kençot / Gençot
Salı köy - Erfelek - Sinop
1925h 📖: Salı
Yeniçam köy - Erfelek - Sinop
1487c 📖: Kusuri
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
İncirpınar köy - Erfelek - Sinop
1892s 📖: İncirpınarı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abz/Şap) yerleşimi.
Kaldırayak mah - Erfelek - Sinop
1892s 📖: Kaldırayık [ Tr "hodan adı verilen bitki, Trachystemon orientalis" ]
Selbeyi köy - Erfelek - Sinop
1928 📖: Selbeği
İnesökü köy - Erfelek - Sinop
1925h 📖: İğnesökü
Güven köy - Erfelek - Sinop
1925h 📖: Güvendağı
Sarıboğa köy - Erfelek - Sinop
1925h 📖: Sarıboğa
Erfelek ilçe - Erfelek - Sinop
1925h 📖: Cumayanı
1487c 📖: Salavat
1487c 1925h 📖Karasu Divanı (idari bölge)
■ Merkezi Salavat (Cumayanı) köyünde bulunan Karasu nahiyesi 1960'ta ilçe statüsü kazanmış ve yöredeki Erfelek ormanlarının adı verilmiştir. SN
Gümüşsuyu köy - Erfelek - Sinop
1928 📖: Gümüşköy
Kınık mah - Erfelek - Sinop
1928 📖: Kınık
Başaran köy - Erfelek - Sinop
■ Köy Türk, Gürcü ve Çerkes (Abaza) halklarından oluşmaktadır. Palalopedi
Değirmencili köy - Erfelek - Sinop
1928 📖: Değirmencili
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Soğucalı köy - Erfelek - Sinop
1925h 📖: Soğucalı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abz/Şap) yerleşimi.
EmirHalil köy - Erfelek - Sinop
1925h 📖: Emirhalil
Tombul köy - Erfelek - Sinop
1892s 📖: Tombul
Hasandere köy - Erfelek - Sinop
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Tekke köy - Erfelek - Sinop
1925h 📖: Tekke
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
Kızılcaot köy - Erfelek - Sinop
1928 📖: Kızılcaot
Veysel köy - Erfelek - Sinop
1925h 📖: Veysel
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Hamidiye köy - Erfelek - Sinop
1925h 📖: Hamidiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Dağyeri köy - Erfelek - Sinop
1928 📖: Dağyeri
Eski adı: Genek
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abz) yerleşimi.
Kurcalı köy - Erfelek - Sinop
1928 📖: Kurcalı
Akçaçam köy - Erfelek - Sinop
1925h 📖: Akçaçam


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.