haritada ara :   km  
Erentepe'de 20 yerleşim bulundu.
sırala 
Aşağıbüklü köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖: Delki / Delikan [ Kr "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Çataklı köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖: Hasangoran [ Kr hesingiran "demirciler" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Dokuzpınar köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖: Koğak
E1902 📖: Goğank [ Erm "Koğ (?) manastırı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1912'de 472 Ermeni ve 780'i aşın Kürt nüfus vardı. ■ Merkez köy olan Koxak baraj gölü altında kalmıştır. Kenêr, Pırnaşin, Şêx Mirze, Çırê adlı mezraları meskundur. SN
■ Mezraları dahil edilirse Bulanık'ın en büyük Kürt köyüydü. Baraj yapımından sonra büyük çoğunluğu İstanbul'a göç etti. Esenyurt'ta önemli bir Koğak'lı nüfus var. metonio
Olurdere köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
E1900~a 📖: Kopo
■ 20. yy başında Ermeni/Kafkas göçmeni (Oset) yerleşimi.
■ 20. yy başında nüfusu çoğunlukla Kürt ve daha az sayıda Ermeni'den oluşmaktaydı. SN
■ Tarihi Rus haritasına göre ismi Kopoçerkes olarak geçer. Köyde, 1870’lere kadar sadece Ermeniler yaşamaktaydı. 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası Kafkas göçmeni (Oset) nüfusun iskan edilmesi ile birlikte Kafkas göçmeni (Oset)/Ermeni yerleşimi olmuştur. Necmettin Kabirli
Okçular köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖: Şeyxveliyan [ Kr "Şahveliler (aş.)" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1912 nüfusu yarı yarıya Ermeni ve Çerkes muhacirden ibaretti. (VanV). SN
■ Köyün eski ismi Şêxweliya olup, Erivan muhaciri Redkan aşireti yaşar. Qazi
Oğlakkaya köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖: Pırkaşen
E1902 📖: Prkaşen Բրգաշեն [ Erm "burçköy, burgaz" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1912'de 38 hane Ermeni ve 4 hane Kürt nüfusu vardı. (VanV). SN
■ 2000 yılında köy kavgası sonucu köy halkının yarısı köyden göç ederek Bitlis Tatvana yerleşti. serkan
■ Patriklik sayımında 517 Ermeni, 65 Kürt ve 46 Türk (Karapapak) bulunuyor. metonio
Akçaarmut köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖: Mollakorik [ Kr melle Kork ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Xırbê Tello isimli bir mezrası olup, mezrada Redkanlılar yaşar. Kağızman Karakuş köyünden göç etmişler. Mar(d)astan
Hoşgeldi köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1902hk 📖: Hoşgeldi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1912'de 1018 Ermeni ile az sayıda Türk ve Kürt nüfus kaydedilmiştir. (VanV). SN
Yokuşbaşı köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖: Semerşeyx
Kürt-Sünni yerleşimi
■ 19. yy'da yaşamış Nakşibendi Halidi şeyhlerinden Molla Abdullah-ı Semerşeyhî anılır. SN
Günbatmaz köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖: Adgon
E1900~a 📖: Hadgon
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1912'de 754 Ermeni, 89 Türk ve 85 Kürt nüfusu kaydedilmiştir. (VanV). SN
Bingüldek köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖: Kanisipi [ Kr "akpınar" ]
Kürt-Sünni (Banoki) yerleşimi
Erentepe bld - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1968 📖: Camili
E1902 1928 📖Liz [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Banoki) yerleşimi
■ 1912'de 1500 Ermeni nüfusu ve Meryemana kilisesi vardı. (VanV). SN
■ Daha önce köyde bulunan Karapapak nüfus yoğun dış göçler neticesinde yerini Kürtlere bırakmıştır. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Patriklik sayımında 1499 Ermeni, 113 Türk (Karapapak) ve 75 Kürt nüfus bulunuyor. metonio
Cankurtaran köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1916h 📖: Gebolan [ Kr "lapalar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1912'de 250 Ermeni ile daha fazla sayıda Kürt nüfusu vardı. (VanV). SN
Mollakent bld - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1916h 📖: Mollakend
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1912'de 200 Ermeni ve 780 Kürt nüfusu vardı. (VanV). SN
Uzgörür bld - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖: Neynik [ Kr "ayna" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Yemişen bld - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖: Piyonk [ Kr "süngertaşı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Esenlik köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1916h 📖: Abri
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 19. yy sonunda nüfusu yarı yarıya Ermeni ve Kürt idi; Kürt nüfusun `Rumdan dönme` olduğu rivayet edilirdi. Ermeni ve Müslümanlar tarafından ziyaret edilen ünlü bir yatırı bulunmaktaydı. SN
Arıköy köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖: Ari
Kürt-Sünni yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.