haritada ara :   km  
Erbaa'da 100 yerleşim bulundu.
sırala 
ÇerkesFındıcak köy - Erbaa (Karayaka bucağı) - Tokat
Ab 📖 Tramkit
1928 📖 Fındıcak
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
Tanoba bld - Erbaa - Tokat
1928 📖 Tanba
Sünni Türk yerleşimi
Karaağaç köy - Erbaa - Tokat
Sünni Türk yerleşimi
■ 1927 yılına kadar nahiye merkezi idi. Nahiye merkezi 1927’de Bidevi kasabasına nakledilmiştir. Cihad Gümüs
Çalkara köy - Erbaa - Tokat
1928 📖 Çalkara
Sünni Türk yerleşimi
Keçeci köy - Erbaa (Kozlu bucağı) - Tokat
1928 📖 Keçecibaba
■ 20. yy başında Alevi (Türk) yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) yerleşimi
■ Büyük Alevi ocaklarından olan Keçeci Baba ocağının kurucusu aynı isimli zat bu köyde medfundur. Türbesi buradadır. Cihad Gümüs
Akkoç köy - Erbaa - Tokat
1928 📖 Tonu / Toni
Narlıdere köy - Erbaa - Tokat
Eski adı: Ahırcık
■ Sünni Türk yerleşimi Cihad Gümüs
Ezebağı köy - Erbaa (Kozlu bucağı) - Tokat
1928 📖 Ezebağı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Arnavut/Boşnak yerleşimi
Gökçukur x - Erbaa - Tokat
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Mübadeleden sonra metruk kalan köy 1939 ve 1942 depremlerinde büsbütün harap olarak yıkılmıştır. Cihad Gümüs
Akça bld - Erbaa - Tokat
1928 📖 Fidi
Y150 📖 Pída / Pidis [ AnaD ]
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Ptol. Coğrafya'da (2. yy) Pida `Amasia ve Neokaisaria/Niksar yolu üzerinde bir köy` olarak tarif edilir. SN
■ Sünni Türk yerleşimi. Akça’ya Kafkas göçmeni yerleştirildiği te’yit edilemedi. Cihad Gümüs
Cibril köy - Erbaa (Kozlu bucağı) - Tokat
1960 📖 Kınık
1920a 📖 Cebrail / Cibril
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Badıllı) yerleşimi
Dokuzçam köy - Erbaa (Karayaka bucağı) - Tokat
1928 📖 Gelengere [ Yun ]
Eski adı: Axurcuk / Afurcuk
Sünni Türk yerleşimi
Değirmenli bld - Erbaa - Tokat
1928 📖 Değirmenli
Sünni Türk yerleşimi
Kozlu köy - Erbaa (Kozlu bucağı) - Tokat
1928 📖 Kozlu
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Kafkas göçmeni (Abz) yerleşimi.
■ Eski Rum yerleşimi olan köyün yakınına 19. yy sonlarında Kafkasya muhacirleri iskan edildi. SN
Hacıpazar köy - Erbaa - Tokat
1928 📖 Hacıpazar
Sünni Türk yerleşimi
Erdemli köy - Erbaa - Tokat
■ Sünni Türk yerleşimi. Çatalan köyünün bazı mahallelerin müstakil köy yapılması ile meydana gelmiştir. Cihad Gümüs
Yukarıçandır köy - Erbaa - Tokat
1928 📖 Çandır yk.
Sünni Türk yerleşimi
Gölönü köy - Erbaa (Kozlu bucağı) - Tokat
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Metruk halde iken 1955 yılında Sivas Yıldızeli'ne bağlı Fırındere köyünden gelenler tarafından yeniden kurulmuştur. Şimdi Sünni Türk yerleşimi Cihad Gümüs
Çevresu köy - Erbaa - Tokat
1928 📖 Revak
1902hb 📖 Rabat [ Erm "han?" ]
Koçak bld - Erbaa - Tokat
1928 📖 Eksel [ Yun áksyla "ağaçsız" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Karş. Konya-Akören Çatören (Eksile) köyü. SN
■ Daha evvel Rum köyü olduğuna ait herhangi bir bilgiye vasıl olunamadı. Cihad Gümüs
Evyaba köy - Erbaa - Tokat
1928 📖 Evyaba
■ Sünni Türk yerleşimi Cihad Gümüs
Karınçukuru mah - Erbaa - Tokat
■ Sünni Türk yerleşimi. Çatalan köyüne bağlı. Cihad Gümüs
Aşağıçandır köy - Erbaa - Tokat
1928 📖 Çandır aş.
Sünni Türk yerleşimi
Meydandüzü köy - Erbaa (Kozlu bucağı) - Tokat
1928 📖 Meydandüzü
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abz) yerleşimi.
Sokutaş köy - Erbaa (Kozlu bucağı) - Tokat
1928 📖 Frenkhisar
Alevi (Türk) (Hubyar) yerleşimi
Kale köy - Erbaa (Karayaka bucağı) - Tokat
1928 📖 Kale
Y17 📖 Eupatoría | Magnópolis [ Yun Eupatoria "Atası ünlü (Mithridates) kenti" ]
■ Eupator (`soyu namlı`) lakaplı Pontus kralı VI. Mithridates tarafından MÖ 1. yy'da kurulan kente daha sonra Magnus lakaplı Pompeius onuruna Magnopolis adı verildiğini coğrafyacı Strabon anlatır. 8. yy'da Pavlikçi mezhebin odak noktalarından biri idi. SN
■ Sünni Türk yerleşimi Cihad Gümüs
Kızılcaalan mah - Erbaa - Tokat
■ Sünni Türk yerleşimi. Çatalan köyüne bağlı Cihad Gümüs
Kırıkgüney köy - Erbaa - Tokat
Sünni Türk yerleşimi
Kızılçubuk köy - Erbaa - Tokat
1928 📖 Kızılçubuk
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abz) yerleşimi.
Kartosman köy - Erbaa (Kozlu bucağı) - Tokat
1946 📖 Kartosman
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abzex) yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni yerleşimi
Zoğallıçukuru köy - Erbaa (Kozlu bucağı) - Tokat
1928 📖 Zoğallıçukuru [ Erm/Tr zoğal "kızılcık (ağacı ve meyvesi)" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
Alacabal mah - Erbaa - Tokat
■ Sonradan Erbaa ilçe merkezine bağlanmıştır. Cihad Gümüs
Tosunlar köy - Erbaa - Tokat
1928 📖 Axur
1702 📖 Agara
Sünni Türk yerleşimi
TürkFındıcak köy - Erbaa (Kozlu bucağı) - Tokat
1960 📖 Fındıcak
1928 📖 Türk Fındıcak
Sünni Türk yerleşimi
Benli köy - Erbaa (Kozlu bucağı) - Tokat
1928 📖 Benli
Sünni Türk yerleşimi
Ağcakeçi köy - Erbaa - Tokat
1928 📖 Ağcakeçi
Sünni Türk yerleşimi
Çatalan köy - Erbaa (Karayaka bucağı) - Tokat
1928 📖 Çatalan
Sünni Türk yerleşimi
Hacıali köy - Erbaa (Kozlu bucağı) - Tokat
1928 📖 Hacıali
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abz) yerleşimi.
Erbaa ilçe - Erbaa - Tokat
E1902 1928 📖 📖 Herek
1848 📖 Nevahii Erbaa (idari bölge) [ Tr "dört nahiyeler" ]
Y17 📖 Phanaroia (idari bölge) [ Yun ]
■ Herek, Karayaka, Sonisa ve Taşabad (Taşova) nahiyeleri 1848'de Nevahi-i Erbaa `dört nahiye` adıyla birleştirilerek kaza oldu. İlçe merkezi olan kasabanın adı Herek'tir. I. Dünya Savaşı öncesinde önemli oranda Rum ve Ermeni nüfusu vardı. SN
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Herek Ermenileri anadil olarak Türkçe konuşurdu. Cihad Gümüs
Şükür köy - Erbaa (Karayaka bucağı) - Tokat
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Halkı Trabzon Of’tan göçmüştür. Kuruluşu 19. asır sonlarına doğrudur. Cihad Gümüs
Aydınsofu köy - Erbaa - Tokat
1928 📖 Aydınsofu
Sünni Türk yerleşimi
Oğlakçı köy - Erbaa (Kozlu bucağı) - Tokat
1928 📖 Oğlakçı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abz) yerleşimi.
Karayaka bld - Erbaa (Karayaka bucağı) - Tokat
1928 📖 Zidi / Ziğdi
1865 📖 Alinek
■ 1865'te Alinek adıyla nahiye idi. SN
■ Belde halkı arasında eski adı "Ziğdi" olarak zikredilmekte ve bu sözcüğün Rumca olduğu tahmin edilmektedir. sabri can
■ Sünni Türk yerleşimi. Bazı sülaleler Sivas’tan, bazıları Çukurova bölgesinden gelmiştir. 93 Harbi sonrası Kars ve Erzurum civarından da biraz muhacir nüfus gelmiştir. Cihad Gümüs
Kavalcık köy - Erbaa (Kozlu bucağı) - Tokat
1928 📖 Kavalcık
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abz) yerleşimi.
Çatılı köy - Erbaa - Tokat
1928 📖 Zilhor
İverönü köy - Erbaa - Tokat
1928 📖 İverönü
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abz) yerleşimi.
Alan köy - Erbaa (Karayaka bucağı) - Tokat
1933 📖 Alan
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Halkı Trabzon Of’tan göçmüştür. Köy halkı Sarıalioğullarına mensuptur. Cihad Gümüs
Evciler köy - Erbaa - Tokat
1928 📖 Erzenos / Erzenus
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Bu köydeki Rumlar dil olarak Türkleşmişti (https://www.pemptousia.gr/2018/05/pontiaki-paradosi-poso-kala-ti-gnoriz/). Cihad Gümüs
Canbolat köy - Erbaa (Kozlu bucağı) - Tokat
1928 📖 Canbolat
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abz) yerleşimi.
Ortaköy köy - Erbaa (Karayaka bucağı) - Tokat
1928 📖 Nohu / Nuhu / Nohi
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Halkı Çamlıhemşin-Çatköy’den göçmüştür. Cihad Gümüs
Dereçiftlik mah - Erbaa - Tokat
■ Endekpınar köyüne bağlı Cihad Gümüs
Endekpınar köy - Erbaa - Tokat
1928 📖 Endikpınar [ Erm antig "tarlacık" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
Bölücek köy - Erbaa - Tokat
1928 📖 Aladon / Aladun
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. 20. yy başında Koyulhisar ve Mesudiye tarafından göç almıştır. Şimdi Sünni Türk yerleşimi. İsmi muhtemelen Rumca “αλάτι” - “tuz-“ ile alakalı. Cihad Gümüs
Salkımören köy - Erbaa (Karayaka bucağı) - Tokat
1928 📖 Hosak [ Erm hosank "akarsu" ]
■ Hosan diye tabir edilir. kyemr
Gökal bld - Erbaa (Karayaka bucağı) - Tokat
1946 📖 Çermik
1928 📖 Çermük [ Erm çermug "ılıca" ]
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Gökbel ve Alinek köylerinin birleşmesi ile meydana geldi. Şu anki kasaba merkezi Gökbel köyünün asıl merkezi değil, “Güldere” denilen mevkiye yeni yeni kurulan bir yerleşim yeridir. Halkı ekseriyetle Trabzon ve Rize’den göçmüştür. Cihad Gümüs
Beykaya köy - Erbaa (Karayaka bucağı) - Tokat
1928 📖 Çoğşur [ Erm çaxçur "değirmensuyu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Halkı Hemşin kökenli idi. Cihad Gümüs
Küplüce köy - Erbaa - Tokat
1928 📖 Gemre
■ Sünni Türk yerleşimi Cihad Gümüs
Ballıbağ köy - Erbaa (Karayaka bucağı) - Tokat
1928 📖 Holay [ Yun ]
Üzümlü bld - Erbaa (Karayaka bucağı) - Tokat
1928 📖 Ferenge [ Yun farángi "boğaz" ]
Çakır köy - Erbaa - Tokat
1928 📖 Milal / Melal
Sünni Türk yerleşimi
Tepekışla köy - Erbaa - Tokat
1928 📖 Tepekışla
Sünni Türk yerleşimi
Sarıkaya mah Gökal - Erbaa - Tokat
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Halkı Hemşin kökenli idi. Cihad Gümüs
Hacıbükü köy - Erbaa - Tokat
1928 📖 Melalhacıbükü
Sünni Türk yerleşimi
Alinek mah Gökal - Erbaa - Tokat
■ Halkın büyük kısmı 18. asırda Trabzon ve Rize yöresinden gelerek yerleşmiştir. 1993 yılında Gökal köyü ile birleşmiştir. Cihad Gümüs
Bağpınar köy - Erbaa (Doğanyurt bucağı) - Tokat
1946 📖 Emeri [ Erm amar'i "yazlık" ]
Çeşmeli köy - Erbaa - Tokat
1928 📖 Tazı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi Cihad Gümüs
Ağcaalan köy - Erbaa - Tokat
1928 📖 Ağcaalan
Sünni Türk yerleşimi
Ocakbaşı köy - Erbaa - Tokat
1946 📖 Endekse [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi. Boşalan köye Ustamehmet ve Çatalan köylerinden yeni nüfus gelmiştir. Cihad Gümüs
Karaavcı mah - Erbaa - Tokat
■ Sünni Türk yerleşimi. Ustamehmet köyüne bağlı. Cihad Gümüs
Şahinbaşı mah - Erbaa - Tokat
■ Sünni Türk yerleşimi. Kuzköye bağlı. Cihad Gümüs
Yoldere köy - Erbaa (Doğanyurt bucağı) - Tokat
1928 📖 Geyne
■ Sünni Türk yerleşimi Cihad Gümüs
Güveçli köy - Erbaa (Doğanyurt bucağı) - Tokat
Eski adı: Zımeri [ Erm tsımeri ձմեռի "kışlak" ]
Demirtaş köy - Erbaa - Tokat
1928 📖 İskili [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
Günüse mah - Erbaa - Tokat
■ Doğanyurt köyüne bağlı Cihad Gümüs
Sütlüce mah Gökal - Erbaa (Doğanyurt bucağı) - Tokat
1928 📖 Hayatgeriş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Halkı Hemşin kökenli idi. Cihad Gümüs
Eryaba köy - Erbaa - Tokat
■ Eski isim 1940: Eryaba Sünni Türk yerleşimi Cihad Gümüs
Çayır mah - Erbaa - Tokat
■ Sünni Türk yerleşimi. Ustamehmet köyüne bağlı. Cihad Gümüs
Kuzköy köy - Erbaa - Tokat
Sünni Türk yerleşimi
Doğanyurt köy - Erbaa (Doğanyurt bucağı) - Tokat
1928 📖 Hayati
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 20. yy başında Sünni Türk yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi. Daha evvel Rumlar’ın yaşadığına dair hiçbir bilgiye ulaşılamadı. Cihad Gümüs
Ustamehmet köy - Erbaa (Doğanyurt bucağı) - Tokat
1928 📖 Ustamehmet
Sünni Türk yerleşimi
İkizce köy - Erbaa (Doğanyurt bucağı) - Tokat
1928 📖 Gendekse / Kendkise
Sünni Türk yerleşimi
Yaylalı köy - Erbaa (Doğanyurt bucağı) - Tokat
1928 📖 Aray [ Yun ]
Ayan köy - Erbaa (Doğanyurt bucağı) - Tokat
1946 📖 Ayan
Sünni Türk yerleşimi
Çamdibi köy - Erbaa (Doğanyurt bucağı) - Tokat
1928 📖 Geleğin [ y? ]
Sünni Türk yerleşimi
Yurdalan köy - Erbaa (Doğanyurt bucağı) - Tokat
1902a 📖 Sakarçal
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ I. Dünya Savaşından önce Hemşin kökenli Ermenilerce meskun olan köy, bir süre terkedilmiş olarak kaldıktan sonra 7.02.1947'de Yurtalan köyü adıyla yeniden kuruldu. Surp Kevork kilisesi vardı. SN
Güllügeriş mah - Erbaa - Tokat
■ Sünni Türk yerleşimi. Madenli köyüne bağlı Cihad Gümüs
Benevi mah - Erbaa - Tokat
■ Engelli köyüne bağlı Cihad Gümüs
Engelli köy - Erbaa (Doğanyurt bucağı) - Tokat
1928 📖 Engelli
Sünni Türk yerleşimi
Evaza mah Yurdalan - Erbaa - Tokat
Eski adı: İvaza
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Madenli köy - Erbaa (Doğanyurt bucağı) - Tokat
1960 📖 Madenli
Sünni Türk yerleşimi
İbilov mah - Erbaa - Tokat
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Engelli köyüne bağlı. Cihad Gümüs
Gümüşalan köy - Erbaa (Doğanyurt bucağı) - Tokat
1928 📖 Mürüs / Maros
■ Sünni Türk yerleşimi. Halkı 19. yy başlarında ekseriya Sivas, Yozgat ve Ordu yörelerinden dokuz aile olarak gelip yerleşmiştir. Ondan evvel bir Rum köyü olduğu muhtemeldir. Kilise mevki denilen yerde kilise harabesi vardır. Cihad Gümüs
Kurtuluş köy - Erbaa (Doğanyurt bucağı) - Tokat
1928 📖 Varaza [ Erm "yabandomuzu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Tandırlı/Varaza köyünden yakın dönemde ayrıldı. SN
■ Halkı Hemşin kökenli idi. Metruk halde iken ''Kurtuluş'' ismiyle yeniden kuruldu. Şimdi Sünni Türk yerleşimi Cihad Gümüs
Pınarbeyli köy - Erbaa (Doğanyurt bucağı) - Tokat
1928 📖 Manasköfe [ Yun ]
Sünni Türk yerleşimi
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Türkler köye sonradan, ama 20. yy’dan evvel gelmiştir. Cihad Gümüs
Tandırlı köy - Erbaa (Doğanyurt bucağı) - Tokat
1928 📖 Varaza
Y1900~ 📖 Áyios Theodôros [ Yun "Aziz Theodoros" ]
■ Eski adı Aytatoros'dur. Cihad Gümüs
Çizene mah Tandırlı - Erbaa - Tokat
Sünni Türk yerleşimi
■ 19. yy'daTerme kazası Karayonca köyünden göçüp gelenler tarafından kurulmuştur. [Cihat Güm] Mar(d)astan
Ermeydanı köy - Erbaa (Doğanyurt bucağı) - Tokat
1968 📖 Ermeydanı
1928 📖 Yandura
■ Sünni Türk yerleşimi. 1990'lı yıllarda Akgün köyünden ayrılmıştır. Cihad Gümüs
Kılıçalan mah - Erbaa - Tokat
■ Sünni Türk yerleşimi. Akgün köyüne bağlı Cihad Gümüs
Akgün köy - Erbaa (Doğanyurt bucağı) - Tokat
1928 📖 Axiret
■ Sünni Türk yerleşimi Cihad Gümüs


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.