Erçek'de 21 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çomaklı mah - Tuşba (Erçek bucağı) - Van
1916hb 📖 Nabad [ Erm anabad "manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Bruki) yerleşimi
■ Kürd (Redki, Bıruki) yerleşimi. Buradaki Redkilerde, Bırukilerde beraber Erivan'dan göç etmişler. Qazi
  Gedelova mah - Tuşba (Erçek bucağı) - Van
1946 📖 Gendelova
1928 📖 Gedelava [ Kr ]
  AşağıÇitli mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928 📖 Pağazik
E1900~a 📖 Baxezig aş. [ Erm "aşağı Baxezig (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Bruki) yerleşimi
■ 20. yy başında Aşağı Baxezik Ermeni, Yukarı Baxezik Kürt yerleşimi idi. SN
  Kozluca mah - Tuşba (Erçek bucağı) - Van
1928 📖 Kozluca
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  AşağıGölalan mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928 📖 Esbişad aş.
E1900~a 📖 Asbşad aş. [ Erm asbişad "atköy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de 126 Ermeni ve 200 Kürt nüfusu vardı. (VanV). SN
  Yalınağaç mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928 📖 Adıyaman
  YukarıGölalan mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928 📖 Esbişad yk. [ Erm ]
  Baklatepe mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928 📖 Xıno
1916hb 📖 Xanu
Kürt (Sünni) (Bıruki) yerleşimi
  Ilıkaynak mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928 📖 Çermik [ Erm çermug/çermig "ılıca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Gövelek mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928 📖 Ermanis [ Erm ]
E1900~a 📖 Ermants
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Aktaş mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928 📖 Aktaş
1916hb 📖 Ağtaş
Kürt (Sünni) (Şemski) yerleşimi
  Erçek mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1916hb 📖 Arçak
E905 📖 Arcişag [ Erm "küçük Arcéş (Erciş)" ]
  Karagündüz mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928 📖 Karagündüz
E1592y 📖 Xaragonis (başka yer) [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Eski Karagündüz köyü Urartu dönemine ait bir höyük üzerindedir. Yakın dönemde terkedilerek 2 km kuzeyde yeni yerleşim kuruldu. 20. yy başında 170 hane Ermeni nüfusu ve 16. yy' yapımı Surp Tateos kilisesi vardı. 1914 Patrikhane sayımı 230 hanede 1525 Ermeni nüfus verir. ■ 16. yy Ermeni saz şairi Nahabed Kuçak Xaragonis'lidir. SN
■ Küresünni adı verilen Azeri topluluğu, Kürt lideri Simko'nun isyanı ve Urmiye-Salmas-Hoy arasındaki bölgeyi işgali neticesinde Van civarına iltica edip elli civarı yerleşim oluşturmuş, ve hâlen bir kısım akrabaları İran'da olan bir topluluktur. Diğer Azeriler tarafından Caferi olmadıkları, Kürtler tarafından ise Şafii olup Kürt olmadıkları için dışlanırlar. Küresünni adı kuvvetle muhtemel Farsça-Kürtçe "Sünni+oğlu" anlamına geliyor. metonio
  Ortanca mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928 📖 Seyvan / Siyavan
E474 📖 Sevan [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ 1912'de 439 Ermeni ve 300 Kürt nüfusu vardı. (VanV). SN
  Kaymaklı mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928 📖 Kurdivan [ Kr ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Ağzıkara mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928 📖 Ağzıkara
1916hb 📖 Keçanis [ Erm ]
Kürt (Sünni) (Şemski) yerleşimi
  Çalımlı mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928 📖 Aranik [ Erm ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Arıtoprak mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928 📖 Zaranis
E1912 📖 Zarents [ Erm "Zareh'ler (öz.)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Karakoç mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928 📖 Lim [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Şemski) yerleşimi
  Yatıksırt mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928 📖 Mendan [ Kr "aş." ]
E1900~a 📖 Mandan / Mendil
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dibekli mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1901hb 📖 Dibekli


Grafik harita göster     haritada ara : km