Enez'de 21 yerleşim bulundu.
sırala 
  Enez ilçe - Enez - Edirne
1928k: Enoz
■ Homeros'tan bu yana kaydedilmiş olan Aînos (Rumca telaffuzu Énos) kentidir. Yunanca isim `garip, tüyler ürpertici` anlamına gelir; ancak kasaba adının Yunan-öncesi bir dilden alıntı olması daha muhtemeldir. SN
  Yenice köy - Enez - Edirne
1928k: Yenice
Y1877tb: Maístros [ Yun "karayel" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Sultaniçe köy - Enez - Edirne
1928k: Sultaniçe
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Slavca ismi: Sultanica. 1912'de 120 Pomak hânesi oldugu kaydedilmistir (Ljubomir Miletić) Kurbağalar isimli film 1985 senesinde burada çekildi. Manav
  Çavuş köy - Enez - Edirne
1919ht: Çavuş
  Gülçavuş köy - Enez - Edirne
Y1922tb: Amphiloxía [ Yun ]
1904s: Kelçavuş
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Küçükevren köy - Enez - Edirne
1910ht: Yassıevren
Y1922tb: MikraDiasorá/Diasoranélla [ Yun "küçük Diasorina (?)" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Yassıören ile Yunanca Diasorina aynı isimdir. Ancak hangisinin diğerinden alıntı olduğu anlaşılamadı. SN
  Hisarlı köy - Enez - Edirne
Y1922tb: Skalôtí
1877: Asarlı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Yazır köy - Enez - Edirne
1900ht: Yazır
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Umurbey köy - Enez - Edirne
Y1922tb: Levoúnion
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Çeribaşı köy - Enez - Edirne
1919ht: Çeribaşı
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Abdurrahim köy - Enez - Edirne
1928k: Abdurrahim
1919ht: Rumköyü
  Vakıf köy - Enez - Edirne
1928k: Vakıf
  Çandır köy - Enez - Edirne
Y1678tb: ÁgiosAthanásios [ Yun "Aziz Athanasios" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Köye adını veren Ayios Athanasios Manastırı 1912 Balkan Harbi sırasında tahrip edilmiştir. SN
  Şehitler köy - Enez - Edirne
1928k: Şehitler
Y1922tb: Apsída [ Yun "kemer" ]
1877bs: Kemerli
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Karaincirli köy - Enez - Edirne
1928k: Karaincirli
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Işıklı köy - Enez - Edirne
Y1922tb: Arvanítes [ Yun "Arnavutlar" ]
1877bs, 1928k: Arnavutköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Eski Rum kaynaklarında Arnavutköy adı kullanılırken 1922'de aynı adın Yunancasının tercih edilmesi dikkati çeker. SN
  Hasköy köy - Enez - Edirne
1928k: Hasköy
  Sütçüler köy - Enez - Edirne
1928k: Galata [ Yun galatás "sütlüce" ]
  Kocaali köy - Enez - Edirne
1928k: Kocaali
1919ht: Ayazma [ Yun "ziyaret, kutlu yer" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.Haritada yeri belli olmayanlar.
  Çataltepe köy - Enez - Edirne
1919ht: Çataltepe


Grafik harita göster     haritada ara : km