Emirdağ'da 77 yerleşim bulundu.
sırala 
  Gökçeyaka köy - Emirdağ - Afyon
1960k: Geynik
1928k: Genlik
  Yüreğil köy - Emirdağ - Afyon
1928k: Yüregil [ Tr "aş." ]
  Döneli mah Yüreğil - Emirdağ - Afyon
1924ht: Döneli
  Yozgatören mv - Emirdağ - Afyon
1499: Yozgad
Y100~y: Lalandós
■ Gömü kasabasının 3,5 km batısındaki ören antik Lalandos kentinin ve daha sonra 15. yy sonunda II. Bayezid fermanıyla zapt ve tahrip edilen eski Yozgad kasabasının yeridir. Yozgat ilinin ve eskiden Asiyozgad adı verilen Ankara Elmadağ kasabasının buradan giden sürgünlerce kurulduğu anlaşılıyor. Yozgad adının kökeni bizce meçhuldür. SN
  Gedikevi köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1838d: Gedikevi
■ © 12.01.1838 Hanbarçın kazasında Boynuyoğunlu Aşireti'nin iskan edildiği Gedikevi karyesindeki Sarıoğlu Ömer Bey Camii... deyar heyran
  Emirin köy - Emirdağ - Afyon
1924ht: Mirali
  Beyköy köy - Emirdağ - Afyon
1928k: Beyköy
  Gömü bld - Emirdağ - Afyon
1928k: Gömü
1924ht: B. Gömü
  Tabaklar köy - Emirdağ - Afyon
1928k: Dabbağlar [ Tr debbağ "deri tabaklayan" ]
  Kırkpınar köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1928k: Kırkpınar
Y717y: Lagbê/Lagê [ Luw ]
■ III. Leo ile Theophilos (717-832) arası döneme ait altın sikkelerden oluşan Lagbê definesi bulunmuştur. Lagbê (aslı muhtemelen Lagwa) adlı bir başka yer antik Pisidia'da Senirkent-Uluğbey kasabasıdır. SN
  Tezköy köy - Emirdağ - Afyon
1928k: Tezköy
  Emirdağ ilçe - Emirdağ - Afyon
1919hb, 1928k: Aziziye
1851: Cırgın
Y17: Amórion (başka yer)
■ 19. yy'da Aziziye adıyla kaza merkezi oldu. Cumhuriyet döneminde ilçe adı güneyindeki Emir Dağına atfen değiştirildi. Dağa ve ilçeye adını veren asıl Emirdağ/Amorion şimdiki Hisar köyüdür. Açıklama için Hisarköy maddesine bakınız. SN
  Yusufağa köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1928k: Yusufağa
1901: Osmaniye
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 1901 yılında Bulgaristan muhacirleri için Osmaniye adıyla kuruldu. SN
  Kuruca köy - Emirdağ - Afyon
1928k: Kuruca
  Elhan köy - Emirdağ - Afyon
1928k: İlhan
1924ht: İlhanlı
  Dere köy - Emirdağ - Afyon
1928k: Dere
  Balcam köy - Emirdağ - Afyon
1928k: Balcam
  Yavuz köy - Emirdağ - Afyon
1928k: Horan
  Topdere köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1928k: İnamiye [ Tr inam "nimet" ]
■ Halk arasında rivayet edilen Saklıkemikli adı, İshaklı köyü Kemikli mahallesi anlamındadır. SN
  Karacalar köy - Emirdağ - Afyon
1928k: Karacalar
■ 1730 Kılıççeken, sonra Üçkuyu, 1950'den beri Karacalar. Manav
  İkizce köy - Emirdağ - Afyon
1928k: İkizce
  Adayazı bld - Emirdağ - Afyon
1928k: Firikli
■ Belde halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Hamzahacılı köy - Emirdağ - Afyon
1840d: Hamzahacılı
■ © 04.03.1840 Esbkeşan'da Hamza Hacılı köyünde aşiret beyi Müstecab oğlu Ahmed Bey'in Kastamonu'ya sürgün edilmesi. g.tt deyar heyran
  Hisarköy köy - Emirdağ - Afyon
1928k: Hisarköy
Ar: Amûriyye
Y17: Amórion
■ İlçeye adını veren asıl Emirdağ hisarı burasıdır. MÖ 27 öncesine ait sikkeleri varsa da, ancak 7. yy'da Bizans'ın Anatolia eyaletinin başkenti olduğunda önem kazandı. 8. yy'da Araplar tarafından hısa süreli fethedildi. Arap kaynaklarında Amuriye olarak sıklıkla anılır. SN
  İncik köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1924ht: İncik
Azeri yerleşimi
  Yenikapı köy - Emirdağ - Afyon
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Karakuyu köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928k: Karakuyu
Azeri yerleşimi
  Daydalı köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928k: Daydalı
Azeri yerleşimi
  Davulga bld - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928k: Davulga
Azeri yerleşimi
  Bademli bld - Emirdağ - Afyon
1928k: Bademli
Azeri yerleşimi
  Avdan köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928k: Avdan
Azeri yerleşimi
  Eşrefli köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928k: Eşrefli
Azeri yerleşimi
  Yeniköy köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928k: Yeniköy
Azeri yerleşimi
  Yarıkkaya köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928k: Yarıkkaya
Eski adı: Osmaniye
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Büyüktuğluk köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Aşağıpiribeyli bld - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
■ © Cihanbeyli'nin Aşağı Piribeyli karyesinde Hacı Süleyman Bey Camii Vakfı ve defterde adı geçen diğer vakıfların hitabet cihetlerinin tevcihi. a.g.y.tt deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km