Elbistan'da 91 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çalış mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1960 📖 Dağdere
1914hk 📖 Malatça (başka yer)
Sünni Türk yerleşimi
■ Köyün eski yerleşim yeri olan Malatça şimdi ayrı mezradır. SN
  Körücek mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h 📖 Körücek
Alevi (Kürt veya Zaza) (Alhas) yerleşimi
  Elmalı mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Elmalı
Alevi yerleşimi
■ Türkmen-Alevi, Kürt-Alevi ve Türkmen-Sünnilerin beraber yaşadığı bir köy maho
■ Alevi Türk yerleşimi, az da olsa Sunni Türk aileler de vardır. Mert Çakmak
  Kalealtı mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h 📖 Kızlarkalesi
Sünni yerleşimi
  Uzunpınar mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h 📖 Uzunpınar
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Elmalı köyüne bağlı Uzunpınar ve Sarıçiçek mahalleleri 7.02.1948'de Uzunpınar adıyla birleştirilerek köy statüsüne kavuştu. SN
  Alkayaoğlu mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Alikahyaoğlu
Kürt (Sünni) (Kürne) yerleşimi
■ Elbistan'da Kürne aşiretine bağlı 3 köyden biridir. Kürtçe konuşulmamaktadır. Halkın aslen Malatya ve Sivas'tan göçtüğü rivayet edilir. metonio
  Izgın mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1563t : İzgin
Y1108 📖 Sgéni [ AnaD ]
Sünni Türk yerleşimi
■ 1108 yılında imp. I. Aleksios'un Haçlılara bıraktığı Sgéni hisarıdır. SN
  İğde mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1858z 📖 İğde
Sünni yerleşimi
■ © 29.01.1858 Maraş'a tabi Elbistan kazası kurasından İğde karyeli Ali'nin katilleri Karaatlı uşağı demekle bilinen Rişvan Kahya ve Hacı İsmail ile arkadaşlarının vereseyle muhakemeleri. deyar heyran
  Kışla mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h 📖 Kışla
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Kalaycık mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1563t : Kalecik
■ Kısmen Alevi (Türk) yerleşimi
■ Alevi Türk ve Sünni Türklerden olusan bir köydür. Yakinimizdaki Körücek köyü Alevi Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Karahöyük mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h 📖 Karahöyük
Sünni yerleşimi
  Yapraklı mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1928 📖 Burtu
1563t : B. Burtu
Sünni yerleşimi
  Tekepınar mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h 📖 Tekepınarı
  Uncular mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1928 📖 Şuğul
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Beş mezradan oluşur. Kürneli aşiretine bağlıdırlar. Sünni ve Hanefi Mezhebine bağlıdırlar. 1910 yıllarında Akçadağ ilçesinin Küçük Kürne köyünden göçmüşlerdir. Nüfus 700 civarında olup toplam Hane sayısı 120 civarındadır. Hamid
■ Uncular köyü Elbistan'ın Sünni Türk çoğunluklu köylerinden biridir. Köyde önemli nüfusa sahip Kürt aileler de bulunmaktadır, bu Kürt aileler Kürne aşiretindendir. metonio
  Fakıoğlu mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Fakıoğlu
Sünni Türk yerleşimi
■ Türk örf ve adetleri yaşanır. Kızılenek adlı bir mezrası vardır. Burada ziyaret denilen bir kale vardır. Köyün yaşayanlarının bir kısmı malatyadan bir kısmı da Afşin Büyüktatlar’dan gelerek yerleşmişlerdir. Kızılenek mezrasına ilk yerleşenler Tatlı Ali , İbo Koca ve Kör Memet`tir. Remzi
  Balıkçıl mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Balıkca
Sünni yerleşimi
  Güvercinlik mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Güvercinlik
Sünni yerleşimi
  Armutsuyu mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h 📖 Armutsuyu
  Kayageçit mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Palavar
Sünni Türk yerleşimi
  Karaelbistan mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Karaelbistan
■ Bizans ve Arap kaynaklarında 10. yy'dan itibaren anılan eski Elbistan hisarı buradadır. Şimdiki Karaelbistan mahallesi, eski Elbistan höyüğü yakınında yeni tarihte kuruldu. SN
  Ağlıca mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1928 📖 Ağlıca
Sünni Türk yerleşimi
  Hasankendi mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Hasanköy
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi. Şimdi Sünni yerleşimi
■ Eski Alevi köyüdür, halkı Sünnileşmiştir. metonio
  Doğan mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1928 📖 Evzaniye [ Tr Ozan üyüğü ]
1914hk 📖 Ozanüyük
1563t : Ozanöyüğü
Sünni yerleşimi
  Köşkköy mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Köşkköy
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Höplek mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h 📖 Höplek
  Alembey mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Elembey
Sünni Türk yerleşimi
  Ovacık mah - Elbistan - Kahramanmaraş
Eski adı: Sarsap
Alevi yerleşimi
  Güplüce mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Küplüce
Sünni yerleşimi
  Karamağara mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Karamağara
Sünni Türk yerleşimi
  Beyyurdu mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h 📖 Beyyurdu
■ Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 24.02.1951'de Keçemağara köyünden ayrılarak müstakil köy oldu. SN
■ Beyyurdu mahallesi Alevi Kürtlerle, Sünni Türklerin yan yana yaşadığı köylerden biridir. 1938 Dersim İsyanından sonra Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Tapkin mahallenine yerleşen Zaza kökenli vatandaşlarımız daha sonra Elbistan'a göç ederler. Burda birçok Alevi mahallesi olmasına rağmen bir Sünni Türk mahallesi olan Beyyurdu'na yerleşirler. Mert Çakmak
  Köpekören mz - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h 📖 Köpekören
  Elbistan ilçe - Elbistan - Kahramanmaraş
1282 📖 Ablustûn/Ablustîn
E1136 📖 Aplasta
Y1108 📖 Ablastha/Plasta [ AnaD ]
Y903 : Lykandós (idari bölge)
■ Porphyrogenetos'a göre (De Adm. Imp.) Bizans-Arap savaşlarında boşalan bölgeye 903 yılı dolayında Ermeni Mleh (Yun. Melias) maiyetiyle yerleşerek Lykandos uç beyliğini kurdu. Plasta veya Ablastha kalesi 10. yy ortasına doğru önem kazandı. 1108'de Bizans'ın Antakya Haçlı Kontluğu'na bağışladığı kaleler arasında anılır; 1114'te bir depremde tamamen yıkıldığı kaydedilir. SN
  Hacıhasanlı mah - Elbistan - Kahramanmaraş
Eski adı: Hergin
Alevi yerleşimi
  Çatova mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Maraba
1563t : Murabba
Sünni Türk yerleşimi
■ Ağrı ve Adıyaman kökenli bir kaç Kürt aile dışında köyün çoğunluğu Sünni Türktür. metonio
  Taşburun mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1928 📖 Ketizmen
Sünni yerleşimi
  Akören mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Akören
1563t : Ağviran
Sünni yerleşimi
  Yapılı mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h 📖 -
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Evcihöyük mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h 📖 Evcihöyük
Sünni Türk (Avşar) yerleşimi
■ Köy halkının önemli bir kısmı Nurhak ilçe merkezinden gelen Sünni Türklerdir. metonio
  Küçükyapalak mah - Elbistan - Kahramanmaraş
K 📖 Yalax
1928 📖 K. Yapalak
Alevi yerleşimi
  Keçemağara mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Keçimağara
■ Sünni Türk ve Kürtlerden oluşmaktadır. Türkler Çoğunluktur. Mert Çakmak
  Sarıyatak mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h 📖 Sarıyatak
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Eldelek mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1928 📖 Eldelek
1914hk 📖 Eydelik [ Tr iğdelik? ]
Sünni yerleşimi
  Çiçek mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Çiçek
Sünni yerleşimi
  Gökçek mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1563t : Gökçeviran
Sünni yerleşimi
  Gümüşdöven mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Zerdekeş [ Kr "altın çeken" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kürd: Zerdekêş "Safran yada tahıl çekimi/ istifi/ harmanı". Elbistan ovasında kurulu bu yer eskilerden beri tahıl üretimine elverişli... yalcin
  Çıtlık mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Çıtlık
Alevi (Türk) yerleşimi
  Kökez mz - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h 📖 -
  Akarca mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1928 📖 Akarca
Kürt (Sünni) (Kürne) yerleşimi
  Büyükyapalak mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1928 📖 B. Yapalak
1827z 📖 Yapalak
Sünni yerleşimi
■ © 23.05.1827 Elbistan, Darende ve Gerun kazalarında ika-i cinayat eden Yapalaklıoğulları namiyle maruf şaki ile avenesinden ellisinin başları kesildiği gibi, amca-zadesi Asefin de tahassun eylediği Yapalak köyünde Horman kalesinde bilmuharebe yaralı olarak ele geçirilip, yirmi dokuz avenesile idam edildikleri hakkında... deyar heyran
  Horhor mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1968 📖 Çevirme
1918h 📖 Horhor [ Erm xorhor "derinkuyu" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 24.02.1951'de Keçemağara köyünden ayrılarak müstakil köy oldu. Bir dönem Çevirme adı verildi. SN
  Özcanlı mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1946 📖 Karaçar
■ Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Alevi Kürt ve Türklerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Geçitköy mah Söğüt - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Geçit
  Ambarcık mah Söğüt - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Ambarcık
  Akbayır mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1928 📖 Til [ Ar/Sür tell "höyük, tepe" ]
1563t : Büyük Til
Sünni Türk yerleşimi
  Demircilik mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Demircilik
Alevi (Türk) (Salmanlı) yerleşimi
■ Alevi Salmanlı Avşarlarından oluşmaktadır. Mert Çakmak
  İncecik mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h 📖 İncecik
Sünni yerleşimi
  Gündere mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1928 📖 Evliya
Sünni yerleşimi
  Türkören mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Gâvurören
Kürt (Sünni) (Karahasanlı) yerleşimi
  Höyücek mah Bakış - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Hüyücek
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Bakış mah - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1917h 📖 Malab
1914hk 📖 Malep
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kürtçe mal- av (sulu ev). Kurmanci konuşurlar. Sinemilli aşiretinin şemsikan koluna mensup olup kürt aşiret konfedarasyonu olan milanların bir şubesidirler. Sinemilliler Urfa başta olmak üzere doğu güneydoğu ırak ve suriyede mevcut bulunan milli aşiretinin koludurlar. Milliler alevi sünnî ve ezididirler. Elazığ adıyaman üzerinden bugün ki yerleşim yerine 250 sene önce geldikleri rivayet edilir. Köyde parçikan burikan ve çakalan aşiretinden sünnî kökenli ailelerde bulunur. Bugün itibariyle alevileşmişler. Elbistanın vakti zamanda en büyük kürt alevi köyü idi. Kütük nüfusu 10 bine yakındır. Mamo
  Aksakal mah - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
hl 📖 Kösolar
1914hk 📖 Köseli
Alevi (Kürt veya Zaza) (Alxas) yerleşimi
■ Kürtçe Kosan (`köseler`) adı kullanılır. SN
  Yalıntaş mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1928 📖 Aktil
Alevi (Kürt veya Zaza) (Alxas) yerleşimi
  Soğucak mah Bakış - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1917h 📖 Soğucak + Soğucak-ı Diğer
1914hk 📖 Kürd Soğucak
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Beştepe mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Beştepe
Alevi (Kürt veya Zaza) (Alxas) yerleşimi
  Köseyahya mah - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Köseağa
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kavaktepe mah - Elbistan - Kahramanmaraş
Eski adı: Genolar
Kürt (Sünni) yerleşimi
  İkizpınar mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1928 📖 Çopur
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köy halkı Atmalı değil Karahasanlı'dır. metonio
  Özbek mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h 📖 Özbek
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Sünnetköy x - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1917h 📖 Sünnet
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Terk edilmiş harabedir. SN
  Tepebaşı x - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1917h 📖 Kastal [ Yun kástellos? "kale" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Alxas) yerleşimi
  Gücük mah - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1917h 📖 Gücük [ Tr höyücük? ]
1914hk 📖 Dedeköy
■ Eski haritalarda Gücük, Yukarı Gücük ve Diğer Gücük olmak üzere üç mahalledir. SN
  Gözecik mah Sevdili - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
K 📖 Çerkezan [ Kr "aş." ]
1928 📖 Çerkesuşağı
■ Köy halkı Alevi Kürttür. Gerek Çerkezan, gerek Kûre Cîkan soy adları, Kafkasya ile ilgili bir geçmişe işaret ederler. SN
■ Kürd-Alevi Kurecîkan Aşireti Çerkezan'lar 100 senedir Malatya/Akçadağ'a bağlı Bekiran/Bekiruşağı köyünden ayrılıp yerleşmişlerdir buraya. Çerkezan köyü/mezrası sakinleri bilinen Çerkez halkı ile alakası olmayıp, Çerkezan ismi sadece 'Çerkez' şahıs isminden türemiştir. yalcin
  Yalak mah - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1918h 📖 Yalak
Alevi (Kürt veya Zaza) (Alxas) yerleşimi
  Kangal mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h 📖 Yusufundamı
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köy halkı Karahasanlı'dır. metonio
  Yoğunsöğüt mah - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1918h 📖 Yoğunsöğüt
Alevi (Kürt veya Zaza) (Alxas) yerleşimi
  Yapılıpınar mah - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
K 📖 Bîragenî [ Kr "kokar kuyu" ]
1918h 📖 Kokmuşkuyu
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Toprakhisar mah - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1918h 📖 Toprakhisar
Alevi (Kürt veya Zaza) (Alxas) yerleşimi
■ Bu civarda aşağı yukarı 20 köy Alxasan Aşiretini oluşturur. Alxasan aşireti Atmiyan/Atmali aşiretin bir koludur. yalcin
  Sevdili mah - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1916h 📖 Sevdîli [ Kr sêvdêlî? "elmadalı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Alxas) yerleşimi
■ Alxas/Alhas aşireti Kürt ve Alevi olup, Sadece Kürtçenin kurmanci lehcesini kullanırlar. şükrü yıldız
  Tilkitepe mz - Elbistan - Kahramanmaraş
K 📖 Qaman [ Kr ]
1916h 📖 Dam
Alevi (Kürt veya Zaza) (Alxas) yerleşimi
  Kantarma mah - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Kantarma
■ Alewi-Kürt dede aşireti ocağı Sinemilli merkezi. Rivayet odur ki 700 yy önce Harput'ta bulunan bir gümüş madeni yakınlarında bir topluluk yaşamaktaydı. Bu topluluğun üyesi olan hamile bir kadın diri diri toprağa gömüldü. Kadın, mezarda (Kürtçede mezar: Sin) çocuğu doğurdu ve emzirmeye başladı. Sonunda bir yolcu, çocuğun ağlamasını duyup mezarı açmaları için köylüleri topladı. Kurtarılan çocuk büyüdü ve yalcin
■ Sinemilli aşiretler konfederasyonunun merkezidir. Dört büyük kola ayrılır, bu kollardan üçü Kürt biri Türktür. Dil olarak İran Kürtçesine çok yakın bir dil konuşulur. Ayrıca Türk olan kollar da çift dillidir ve kendilerini kimlik açısından ağırlıkla Alevi olarak tanıtırlar. Sinemilli aşiretinin Türkiye genelinde bulunduğu yerleşimler ve köy-mahalle sayıları; Ceyhan (1), Çağlayancerit (4), Doğanşehir (1), Dulkadiroğlu (6), Ekinözü (6), Elbistan (9), Gürün (2) Hekimhan (3), Nurhak (2), Pazarcık (14) ve Sarız (2). metonio
  Günaltı mah - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Kesdikli [ Kr Kêsdikan "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Dervişçimli mah - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1916h 📖 Dervişçiğli
Alevi (Kürt veya Zaza) (Alxas) yerleşimi
  Karahasanuşağı mah - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Karahasanuşağı [ Tr "aş." ]
1914hk 📖 Hasanuşağı
1846z 📖 Karahasanoğlu (aş.)
Kürt (Sünni) (Atmalı) yerleşimi
■ Karahasanlar, Türkmen ve Kürt unsurları barındıran ve Alevi geçmişe sahip olan Atmalı/Atman federasyonuna bağlı aşirettir. SN
■ © 21.10.1846 Maraş'a bağlı Elbistan kazasında Atmalu Aşireti'nden Kara Hasan oğlu İshak ile Kuldur Aşireti'nin sabık Boybeyi Osman'ın, yolculara ve halka zarar verdiklerinden... deyar heyran
  Topallı mah - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Topallı
Alevi (Kürt veya Zaza) (Alxas) yerleşimi
■ Deretopallı ve Yazıtopallı olmak üzere iki mahalledir. SN
  Büyükköy mz - Elbistan - Kahramanmaraş
K 📖 Dîgir/Diyegir [ Kr ]
1916h 📖 Büyükköy
Alevi (Kürt veya Zaza) (Alxas) yerleşimi
■ Alhas aşiretinin ilk yurdu olarak kabul edilir. SN
  Hasanalili mah - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Hasanali
Alevi (Kürt veya Zaza) (Atman) yerleşimi
  Tapkıran mah - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1916h 📖 Tapkıranlı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Atmalıkaşanlı mah - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1946 📖 Atmalıkaşanlısı [ Kr kaşan "aş." ]
1916h 📖 Kaşanlı
Alevi (Kürt veya Zaza) (Alxas) yerleşimi
  Armutalan mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1928 📖 Çöplü [ Tr Çöplü Avşar "aş." ]
Sünni Türk yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km