haritada ara :   km  
Elazığ Merkezde 174 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Aydınlar köy - Elazığ_m (Balıbey bucağı) - Elazığ
1869s 📖: Hîdi / Haydi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 1835 sayımında Rum mezhebine bağlı 16 hane Ermeni nüfus (Hayhorom) görülür. SN
Yeniçubuk köy - Elazığ_m (Balıbey bucağı) - Elazığ
1928 📖: Hal
Sünni Türk yerleşimi
Kepektaş köy - Elazığ_m (Poyraz bucağı) - Elazığ
1928 📖: Gergüşan
Alevi-Türk yerleşimi
■ Alevi ve Sünni Kürt yerleşimi Doğru bilgi
Üçağaç köy - Elazığ_m (Poyraz bucağı) - Elazığ
1928 📖: Üçağaç
■ Sünni Türk yerleşimi Doğru bilgi
Fatmalı köy - Elazığ_m (Balıbey bucağı) - Elazığ
1925h 📖: Fatmalı
■ 20. yy başında kısmen Alevi-Türk yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Eski köy baraj gölü altında kaldıktan sonra yeri yere iskan edildi. SN
■ 300 yıllık geçmişi olan Türkmen Alevi kimliğini koruyan bir köydür.
Günbağı köy - Elazığ_m (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖: Bavîn [ Kr "babalık" ]
1925h 📖: Bavunuşağı
Kürt-Sünni yerleşimi
Dallıca köy - Elazığ_m (Balıbey bucağı) - Elazığ
1925h 📖: Engüzek / Inguzik
E1902 📖: Inguzig [ Erm "kozluca" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Köy Urfa ve Musul yörelerinden getirilerek yöreye iskan ettirilen Karakeçili Türkmenlerinden oluşmaktadır.
Balpınar köy - Elazığ_m (Poyraz bucağı) - Elazığ
1925h 📖: Pirik + Mavaluşağı [ Kr pirik "köprücük" ]
Sultanuşağı köy - Elazığ_m - Elazığ
1928 📖: Sultanuşağı
Kürt-Sünni yerleşimi
Balıbey köy - Elazığ_m (Balıbey bucağı) - Elazığ
1928 📖: Balıbey
Alevi-Türk yerleşimi
Karaali köy - Elazığ_m (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖: Beri Karaali
1925h 📖: Karauşağı
Kürt-Sünni yerleşimi
Karaçavuş köy - Elazığ_m (Poyraz bucağı) - Elazığ
1928 📖: Şanik [ Kr "kulübecik" ]
Alevi yerleşimi
■ Alevi Kürt yerleşimi Doğru bilgi
Kalkantepe köy - Elazığ_m (Poyraz bucağı) - Elazığ
1928 📖: Tilek [ Erm "höyücek?" ]
Sarıgül köy - Elazığ_m (Hankendi bucağı) - Elazığ
hl 📖: Haroğlu
1928 📖: Haruşağı
Kürt-Sünni yerleşimi
Yürekli köy - Elazığ_m - Elazığ
1928 📖: Berişal / Birişalyan [ Kr "aş." ]
1925h 📖: Şaluşağı
Kürt-Sünni yerleşimi
Koçharmanı köy - Elazığ_m (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1916h 📖: Hasabur [ Erm hatsabur ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Bulutlu köy - Elazığ_m (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖: Pulutlu [ Erm p'lud "harabeli" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Muratçık köy - Elazığ_m (Balıbey bucağı) - Elazığ
E1902 1928 📖Aşvan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
■ Eski köy baraj gölü altında kaldıktan sonra yeni yere iskan edildi. 1915'ten sonra iskan edilen Rumeli muhacirleri köyü Kürtlere satıp Bursa'ya göçtüler. SN
■ Ermeni kaynakları 1915 yılı öncesinde tahmini olarak 100 Ermeni, 100 Kürt (Şikaki), 400 Türk (Alevi-Türkmen), 120 Süryani (?) nüfusun olduğunu iddia ederler. Yerli Alevi Türkmenler, Romanya muhaciri Sünni Türkler ve Şavak aşiretinden Sünni Kürtlerin bulunduğu karışık bir köydür. Türkler çoğunluktadır. metonio
Yalındamlar köy - Elazığ_m (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖: Güdayik [ Erm ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Yenikonak köy - Elazığ_m (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖: Mesti
Kürt-Sünni yerleşimi
Arındık köy - Elazığ_m (Poyraz bucağı) - Elazığ
1928 📖: Arındık
1925h 📖: Arindiç / Erindiç
■ Sünni Türk yerleşimi Doğru bilgi
Hıdırbaba köy - Elazığ_m (Balıbey bucağı) - Elazığ
1925h 📖: Dişidi
Türk/Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
■ Eski Türk köyü iken Kürt (Şikaki) nüfusu artmıştır. SN
Kavakpınar köy - Elazığ_m (Poyraz bucağı) - Elazığ
1925h 📖: Akmezraa / Ağmezre
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Sütlüce köy - Elazığ_m (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖: Beritalan
1925h 📖: Balanuşağı
S969 : Barid (idari bölge) [ Ar/Sür "soğuk" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Ortaçağ Süryani kayıtlarında Barid /Baret Dağı ve bölgesi bugünkü Baskil yöresine tekabül eder. SN
Sünköy köy - Elazığ_m (Poyraz bucağı) - Elazığ
1928 📖: Sün [ Erm tsün "kar" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Alevi-Kürt yerleşimi Doğru bilgi
Sakabaşı köy - Elazığ_m (Hankendi bucağı) - Elazığ
1925h 📖: Pinçirik [ Erm "sebzeli" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Birçok mezradan oluşan geniş bir alanın idari merkezidir. Baskil'e bağlı Pinçirik Nahiyesi idi. SN
Akçakale köy - Elazığ_m (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖: Ağcakale
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Köy Urfa ve Musul yörelerinden getirilerek yöreye iskan ettirilen Karakeçili Türkmenleri tarafından kurulmuştur.
Dambüyük köy - Elazığ_m (Balıbey bucağı) - Elazığ
1925h 📖: Dambüyük
Türk yerleşimi
Gözpınar köy - Elazığ_m (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖: Melikan [ Kr "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Alpagut köy - Elazığ_m (Poyraz bucağı) - Elazığ
1925h 📖: Arpavut
E1902 📖: Arpavud [ Erm "güneşli" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
■ 20. yy başında 70 hane kadar Ermeni nüfusu vardı. Alpagut adı Ermeniceden yakıştırma yoluyla türetilmiştir. SN
■ The 1834 Ottoman census detailed 242 Armenian males in 38 households and 68 Muslim males in 13 households. By the 1840 census, the Armenian male population had dropped to 204 in 40 households. The 1878 Armenian census noted an increased Armenian population of 611 in 70 households and 152 Turks living in the village. Eprigian supplies a population of 600 Armenians and 19 Turks in Arpavud. The 1894 Mamuretul Aziz provincial yearbook states the population to be 459 Armenians and 37 Muslims in 70 households. On the eve of thegenocide, the population had reduced to 343 Armenians in 52households. metonio
Çallıca köy - Elazığ_m (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖: Ekrüz
Kürt-Sünni yerleşimi
Koruköy köy - Elazığ_m (Balıbey bucağı) - Elazığ
1928 📖: Koruk
Alevi-Türk yerleşimi
■ En iyi Öküzgözü şarabı bu köyde üretilir. metonio
Işıkyolu köy - Elazığ_m (Hankendi bucağı) - Elazığ
1925h 📖: Pağnik [ Erm "ılıca" ]
Çöteli köy - Elazığ_m (Poyraz bucağı) - Elazığ
E1902 1925h 📖Çöteli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
Yolçatı köy - Elazığ_m (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖: Safolar [ Kr "Saffetler (öz.)" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Küllük köy - Elazığ_m (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖: Kocikuşağı [ Kr "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Bağdere köy - Elazığ_m - Elazığ
1925h 📖: Büyük Encüz
Kürt-Sünni (Zeyve) yerleşimi
■ Köy, 250 yıl önce Urfa'dan gelen Karakeçili Türkmenlerinden oluşmaktadır
Bağlarca köy - Elazığ_m - Elazığ
1925h 📖: Nekrek [ Erm hnakrag "eskiçiftlik" ]
Durupınar köy - Elazığ_m (Hankendi bucağı) - Elazığ
1925h 📖: Çalolar (mz) [ Kr/Tr "aş." ]
Türkmen (Bayat) yerleşimi
■ Köyü 1740'lerde Musul yöresinden gelip yerleşen Bayat Türkmenleri kurmuşlardır.
Öksüzuşağı köy - Elazığ_m (Hankendi bucağı) - Elazığ
1863z 📖: Öksüzuşağı
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ © 14.01.1863 Harput Kazası'na tabi Herdi Aşireti köylerinden Öksüzuşağı Köyü ahalisinden Ömer Efendi'nin katili Süleyman'ın verese ile icra olunan muhakemesi. deyar heyran
■ Türkmen Kürt karışık. Türkmenler köye sonradan gelmiştir. Kürtler Herdi aşiretine bağlıdır. Türkmenler Afşar kökenlidir anaksimandros55
Pelte köy - Elazığ_m (Poyraz bucağı) - Elazığ
1928 📖: Pelte
Kürt-Sünni yerleşimi
Esenkent köy - Elazığ_m (Balıbey bucağı) - Elazığ
1928 📖: Xanibrahimşah [ Tr "İbrahim?" ]
1925h 📖: Şahismail Hanı [ Tr "İsmail?" ]
Alevi yerleşimi
■ Köy halkı, Erdebil kökenli Avşar Alevi-Türklerden oluşur. Mursallı
Temür köy - Elazığ_m (Hankendi bucağı) - Elazığ
1925h 📖: Temür
Kürt-Sünni (Parçikan) yerleşimi
Avcılı köy - Elazığ_m (Poyraz bucağı) - Elazığ
1946 📖: Avculu
1925h 📖: Avcılı
Alevi-Türk yerleşimi
■ Alevi-Türk değil, Alevi-Kürttur. Doğru bilgi
Alaca köy - Elazığ_m (Poyraz bucağı) - Elazığ
1925h 📖: Alaca
Kürt-Sünni yerleşimi
Gölköy köy - Elazığ_m (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖: Gölköy
Türkmen (Bayat) yerleşimi
Harmantepe köy - Elazığ_m (Poyraz bucağı) - Elazığ
1928 📖: Çorçük
E1902 📖: Çorçik [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
Uzuntarla köy - Elazığ_m (Poyraz bucağı) - Elazığ
1928 📖: Erzürük
E1902 📖: Ardzırug [ Erm "Dzarug (Kaplıkaya) köyüne karşı?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Alevi Kürt yerleşimi (Pilvenk, Lolan, Kureyşan, Alan, Izoli) Doğru bilgi
Cipköy köy - Elazığ_m (Poyraz bucağı) - Elazığ
1946 📖: Cip
1925h 📖: Cib
Türkmen yerleşimi
■ Köy Elâzığ'ın en eski Türkmen köylerinden biridir. Musul mahlebiyeden getirilen Bayat Türkmenleri Elâzığın birçok köyünü kurdukları gibi Cipköyü de kurmuşlardır.
Sarıtosun köy - Elazığ_m (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖: Kırlot
Kürt-Sünni yerleşimi
Gökçe köy - Elazığ_m (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖: Balan [ Kr "yüksekler" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Özgören x - Elazığ_m (Balıbey bucağı) - Elazığ
1928 📖: Zarato [ Sür ]
Alevi-Kürt/Zaza (Parçikan) yerleşimi
■ Keban Baraj gölü altında kaldı. SN
Aşağıdemirtaş köy - Elazığ_m - Elazığ
E1902 📖: Xorpenk aş. [ Erm ]
Kürt-Sünni (Herdî) yerleşimi
Badempınarı köy - Elazığ_m - Elazığ
1928 📖: Malatacık Abdal [ Kr malatacik "Taci evi? Türk evi?" ]
Yukarıdemirtaş köy - Elazığ_m - Elazığ
E1902 📖: Xorpenk yk. [ Erm ]
Kürt-Sünni (Herdî) yerleşimi
Tohumlu köy - Elazığ_m - Elazığ
1928 📖: Kumbariç
E1902 📖: Kımbaric [ Erm ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Cambridge? Olamaz! SN
Alatarla köy - Elazığ_m (Balıbey bucağı) - Elazığ
1928 📖: Goran [ Kr "otlak" ]
Kürt-Sünni (Parçikan) yerleşimi
Sarıçubuk köy - Elazığ_m - Elazığ
1928 1946 📖Bizmişen/Bizmişin
E1902 📖: Pazmaşen [ Erm "şenlikköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ A. K. Boğosyan'ın 1930'da Boston'da yayımlanan Pazmaşeni Intartsag Badmutyunı (Mufassal Pazmaşen Tarihi) isimli Ermenice eseri köyün ayrıntılı tarihçesini verir. Esere göre köy 1165 tarihinde Tatoyenk, Gorgoyenk, Na(h)rozenk, Bedoyenk, Mnçigank, Panoyenk ve Dervişenk adlı yedi aile tarafından kurulmuştu. SN
■ Alevi Kürt ve Sünni Türk karışık Doğru bilgi
Körpe köy - Elazığ_m (Harput bucağı) - Elazığ
1925h 📖: Körpikân [ Kr "aş." ]
E1902 📖: Körpe
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi yerleşimi
■ Alevi Kürt ve Sünni Muhacir Türk yerleşimi Doğru bilgi
Şahinkaya mah - Elazığ_m - Elazığ
1928 📖: Xulevenk
E1301y 📖: Xulevank Խուլէվանք [ Erm "kule? manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi yerleşimi
■ Timur harplerinde yıkıldıktan sonra 1301'de onarılan Xul veya Xule manastırı bulunur. 1923 yılına dek varlığını sürdüren manastır halen taş yığınıdır. SN
Kavaklı x - Elazığ_m - Elazığ
1925h 📖: Kavaklı
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
Çatalharman köy - Elazığ_m (Harput bucağı) - Elazığ
1928 📖: Xozik [ Kr "küçük soy" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Sefikan) yerleşimi
■ Bu köyden göçenlerce Divriği, Almus ve Göle'de kurulmuş Kürt-Alevi köyleri bulunur. SN
Tepeköy köy - Elazığ_m - Elazığ
1928 📖: Tepe
Kürt-Sünni (Herdî) yerleşimi
Vican mah Şahinkaya - Elazığ_m - Elazığ
1925h 📖: Vıjan [ Erm vjan "selyatağı" ]
Ürünveren köy - Elazığ_m - Elazığ
1928 📖: Malatacık Sefer [ Kr malatacik "Taci evi" ]
Sünni Türk yerleşimi
Dedepınarı köy - Elazığ_m - Elazığ
1928 📖: Çulçapur
Sünni Türk yerleşimi
Ballıca köy - Elazığ_m - Elazığ
1928 📖: Ballıca
Türkmen yerleşimi
■ 600 yıllık geçmişi olan, Türkmen Çubuk beyleri tarafından kurulmuş ve Türkmen Çubuklu aşiretinden gelenlerin kurduğu bir köydür.
Çamyatağı köy - Elazığ_m - Elazığ
1928 📖: Nurali / Nuralı
Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
■ Musul ve civarından göçen Türkmenlerince kurulmuştur. Yakındaki Gümüşbağlar (Müridi, Mürüdü) köyü yine Nuralı yerleşimcileri tarafından kurulmuştur. harpudian
Elazığ ib - Elazığ_m - Elazığ
E630 📖: Dzopk [Tsopk] Ծոփք
Y-146 📖: Sophênê
1665 📖: Xarput (idari bölge)
■ Yun Sophênê adı verilen Erm Dzopk ülkesi/beyliği Elazığ ilinin bütünü ile Ergani, Mazgirt ve Karakoçan-Kiğı bölgelerini kapsar. MÖ 1. yy'da ayrı krallık idi. Hantsit/Anzithênê bunun ilçesi («gavar») olup, Harput-Elazığ ovasına tekabül eder. Bölgeye adını veren Anzith/Antsit Kalesi için Elazığ Merkez Doğankuş maddesine bakınız. SN
■ 4 ilçesi Zaza, 4 ilçesi Türk, 3 ilçesi ise Kürt çoğunluktur. Veli Günaydın
Tadım köy - Elazığ_m - Elazığ
E1628y 📖: Tadem Դատեմ
Y610 📖: Dadíma
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 7. yy başında Bizans'ın '4. Ermenistan' idari biriminin başkenti idi. Köy yakınında bulunan Tadem manastırı 1628 yılından itibaren yazıtlarda kaydedilmiştir. Manastır kilisesi 2011'de harap durumda fakat ayaktaydı. SN
Kaplıkaya köy - Elazığ_m (Harput bucağı) - Elazığ
1925h 📖: Zarik
E1902 📖: Dzarug Ծառուկ [ Erm "ağaççık" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 20. yy başında 25 hane Ermeni nüfus ve Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
Yalnız köy - Elazığ_m - Elazığ
1928 📖: Yalnız
Kürt-Sünni yerleşimi
Sürsürü mah Elazığ - Elazığ_m - Elazığ
1928 📖: Sursuru
E1902 📖: Sursuri
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Miyadın x - Elazığ_m - Elazığ
1925h 📖: Miyadin [ Tr "meydanlar" ]
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
Aydıncık köy - Elazığ_m (Harput bucağı) - Elazığ
1925h 📖: Xar
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Alevi Kürt yerleşimi (Xormek ve Pilvenk) Doğru bilgi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.