Elazığ_M' 164 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Aydınlar köy - Elazığ_M (Balıbey bucağı) - Elazığ
1869s 📖 Hîdi / Haydi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 1835 sayımında Rum mezhebine bağlı 16 hane Ermeni nüfus (Hayhorom) görülür. SN
  Yeniçubuk köy - Elazığ_M (Balıbey bucağı) - Elazığ
1928 📖 Hal
Sünni Türk yerleşimi
  Kepektaş köy - Elazığ_M (Poyraz bucağı) - Elazığ
1928 📖 Gergüşan
Alevi yerleşimi
  Üçağaç köy - Elazığ_M (Poyraz bucağı) - Elazığ
1928 📖 Üçağaç
  Balpınar köy - Elazığ_M (Poyraz bucağı) - Elazığ
1928 📖 Pirik [ Kürd "köprücük" ]
  Fatmalı köy - Elazığ_M (Balıbey bucağı) - Elazığ
1928 📖 Fatmalı
■ Kısmen Alevi (Türk) yerleşimi
■ Eski köy baraj gölü altında kaldıktan sonra yeri yere iskan edildi. SN
■ Oğuz Beydilli Türkmenlerine dayanan 300 yıllık geçmişi olan Türkmen Alevi kimliğini koruyan bir köydür. Türk
  Günbağı köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Bavîn [ Kürd "babalık" ]
  Dallıca köy - Elazığ_M (Balıbey bucağı) - Elazığ
1928 📖 Engüzek / Üngüzek
E1902 📖 Inguzig [ Erm "kozluca" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Köy Urfa ve Musul yörelerinden getirilerek yöreye iskan ettirilen Karakeçili Türkmenlerinden oluşmaktadır. Türk
  Sultanuşağı köy - Elazığ_M - Elazığ
1928 📖 Sultanuşağı
  Balıbey köy - Elazığ_M (Balıbey bucağı) - Elazığ
1928 📖 Balıbey
Alevi (Türk) yerleşimi
  Karaali köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Beri Karaali
  Yukarıçakmak köy - Elazığ_M (Poyraz bucağı) - Elazığ
1928 📖 Çakmak yk.
  Karaçavuş köy - Elazığ_M (Poyraz bucağı) - Elazığ
1928 📖 Şanik [ Kürd "kulübecik" ]
Alevi yerleşimi
  Kalkantepe köy - Elazığ_M (Poyraz bucağı) - Elazığ
1928 📖 Tilek [ Erm "höyücek?" ]
  Sarıgül köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
hl 📖 Haroğlu
1928 📖 Haruşağı
  Koçharmanı köy - Elazığ_M (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1916h 📖 Hasabur [ Erm hatsabur ]
  Yürekli köy - Elazığ_M - Elazığ
1928 📖 Berişal / Birişalyan [ Kürd ]
  Muratçık köy - Elazığ_M (Balıbey bucağı) - Elazığ
E1902 1928 📖 📖 Aşvan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Şıkaki) yerleşimi
■ Eski köy baraj gölü altında kaldıktan sonra yeri yere iskan edildi. 1915'ten sonra iskan edilen Rumeli muhacirleri köyü Kürtlere satıp Bursa'ya göçtüler. SN
■ Yerli Alevi Türkmenler, Romanya muhaciri Sünni Türkler ve Şavak aşiretinden Sünni Kürtlerin bulunduğu karışık bir köydür. Türkler çoğunluktadır. metonio
  Bulutlu köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Pulutlu [ Erm p'lud "harabeli" ]
  Yalındamlar köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Güdayik [ Erm ]
  Arındık köy - Elazığ_M (Poyraz bucağı) - Elazığ
1928 📖 Arındık
  Pirinççi köy - Elazığ_M (Balıbey bucağı) - Elazığ
1928 📖 Pirinççi
Alevi yerleşimi
  Kozluk köy - Elazığ_M (Poyraz bucağı) - Elazığ
1928 📖 Kozluk
  HıdırBaba köy - Elazığ_M (Balıbey bucağı) - Elazığ
1928 📖 Dişidi
Kürd (Şıkaki) yerleşimi
■ Sünni Türk yerleşimi iken sonradan Şavak Kürtleri de yerleşmiştir. metonio
  Kavakpınar köy - Elazığ_M (Poyraz bucağı) - Elazığ
1928 📖 Akmezraa / Ağmezre
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Sütlüce köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Beritalan [ Kürd Beritan "aş." ]
  Yenikonak köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Mesti
  Sünköy köy - Elazığ_M (Poyraz bucağı) - Elazığ
1928 📖 Sün [ Erm tsün "kar" ]
Alevi yerleşimi
  Şabanlı köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Şabanlı
Alevi yerleşimi
  Sakabaşı köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Pincirik [ Erm ]
  Şahaplı köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Beri Şahaplı
  Akçakale köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Ağcakale
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Köy Urfa ve Musul yörelerinden getirilerek yöreye iskan ettirilen Karakeçili Türkmenleri tarafından kurulmuştur. Türk
  Dambüyük köy - Elazığ_M (Balıbey bucağı) - Elazığ
1928 📖 Dambüyük
Alevi yerleşimi
  Gözpınar köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Milikan [ Kürd "aş." ]
  Alpagut köy - Elazığ_M (Poyraz bucağı) - Elazığ
1928 📖 Alpavut
E1902 📖 Arpavud [ Erm "güneşli" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Şıkaki) yerleşimi
■ 20. yy başında 70 hane kadar Ermeni nüfusu vardı. Alpagut adı Ermeniceden yakıştırma yoluyla türetilmiştir. SN
  Çallıca köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Ekrüz
  Koparuşağı köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Koparuşağı
  Koruköy köy - Elazığ_M (Balıbey bucağı) - Elazığ
1928 📖 Koruk
Alevi (Türk) yerleşimi
  Işıkyolu köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Pağnik [ Erm "ılıca" ]
  Çöteli köy - Elazığ_M (Poyraz bucağı) - Elazığ
1902a 📖 Çöteli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Şıkaki) yerleşimi
  Sinan köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Sinan
  Günaçtı köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
<1960 📖 Tors Çolak [ Kürd tors "abdal" ]
  Poyraz köy - Elazığ_M (Poyraz bucağı) - Elazığ
1928 📖 Poyraz
  Dilek köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Selli / Seyli
  Beşik köy - Elazığ_M (Poyraz bucağı) - Elazığ
1928 📖 Beşik
  Yolçatı köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Safolar [ Kürd "Saffetler (öz.)" ]
  Örençay köy - Elazığ_M - Elazığ
1928 📖 Hinesor [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ortaçalı köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1946 📖 Sefernik
  Bağdere köy - Elazığ_M - Elazığ
1928 📖 Ancuz [ Kürd "karaerik" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Köy, 250 yıl önce Urfa'dan gelen Karakeçili Türkmenlerinden oluşmaktadır Türk
  Bağlarca köy - Elazığ_M - Elazığ
1928 📖 Nekerek [ Erm hnakrag "eskiçiftlik" ]
  Durupınar köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Çalo (mz) [ Kürd "çukur" ]
Türkmen (Bayat) yerleşimi
■ Köyü 1740'lerde Musul yöresinden gelip yerleşen Bayat Türkmenleri kurmuşlardır. Türk
  Küllük köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Kocikuşağı [ Kürd "aş." ]
  Gülmahmut köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Kelmahmut
  Öksüzuşağı köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Aluçlu Öksüzuşağı
1863z 📖 Öksüzuşağı
■ Kısmen Kürd yerleşimi
■ © 14.01.1863 Harput Kazası'na tabi Herdi Aşireti köylerinden Öksüzuşağı Köyü ahalisinden Ömer Efendi'nin katili Süleyman'ın verese ile icra olunan muhakemesi. deyar heyran
■ Türkmen Kürt karışık. Türkmenler köye sonradan gelmiştir. Kürtler Herdi aşiretine bağlıdır. Türkmenler Afşar kökenlidir anaksimandros55
  Pelte köy - Elazığ_M (Poyraz bucağı) - Elazığ
1928 📖 Pelte
  Esenkent köy - Elazığ_M (Balıbey bucağı) - Elazığ
1928 📖 Xanibrahimşah [ Tr "İbrahim?" ]
1925h 📖 Şahismail Hanı [ Tr "İsmail?" ]
Alevi yerleşimi
  Temür köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1925h 📖 Temür
Türkmen yerleşimi
  Avcılı köy - Elazığ_M (Poyraz bucağı) - Elazığ
1946 📖 Avculu
1928 📖 Avcılı
Alevi yerleşimi
  Hankendi bld - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Hankendi
1800~ 📖 Xanköy / Xangâh
Kürd/Türk yerleşimi
  Alaca köy - Elazığ_M (Poyraz bucağı) - Elazığ
1928 📖 Alaca
  Gölköy köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Gölköy
Türkmen (Bayat) yerleşimi
  Harmantepe köy - Elazığ_M (Poyraz bucağı) - Elazığ
1928 📖 Çorçük
E1902 📖 Çorçik [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Uzuntarla köy - Elazığ_M (Poyraz bucağı) - Elazığ
1928 📖 Erzürük
E1902 📖 Arzurug [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Cipköy köy - Elazığ_M (Poyraz bucağı) - Elazığ
1946 📖 Cip
1928 📖 Cib
Türkmen yerleşimi
■ Köy Elâzığ'ın en eski Türkmen köylerinden biridir. Musul mahlebiyeden getirilen Bayat Türkmenleri Elâzığın birçok köyünü kurdukları gibi Cipköyü de kurmuşlardır. Türk
  Bölüklü köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Siruşağı
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Sarıtosun köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Kırlot
  Gökçe köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Balan [ Kürd "yüksekler" ]
Kürd yerleşimi
  Altınkuşak köy - Elazığ_M (Balıbey bucağı) - Elazığ
1928 📖 Sarini
Kürd (Parçikan) yerleşimi
  Aşağıdemirtaş köy - Elazığ_M - Elazığ
E1902 📖 Xorpenk aş. [ Erm ]
  Sarılı köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Sarılı
  Yukarıdemirtaş köy - Elazığ_M - Elazığ
E1902 📖 Xorpenk yk. [ Erm ]
  Tohumlu köy - Elazığ_M - Elazığ
1928 📖 Kumbariç
E1902 📖 Kımbaric [ Erm ]
■ Cambridge? Olamaz! SN
  Alatarla köy - Elazığ_M (Balıbey bucağı) - Elazığ
1928 📖 Goran [ Kürd "otlak" ]
Kürd (Parçikan) yerleşimi
  Sarıçubuk köy - Elazığ_M - Elazığ
1946 📖 Bizmişin
1928 📖 Bizmişen
E1902 📖 Pazmaşén [ Erm "şenlikköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ A. K. Boğosyan'ın 1930'da Boston'da yayımlanan Pazmaşeni Intartsag Badmutyunı (Mufassal Pazmaşen Tarihi) isimli Ermenice eseri köyün ayrıntılı tarihçesini verir. Esere göre köy 1165 tarihinde Tatoyenk, Gorgoyenk, Na(h)rozenk, Bedoyenk, Mnçigank, Panoyenk ve Dervişenk adlı yedi aile tarafından kurulmuştu. SN
  Badempınarı köy - Elazığ_M - Elazığ
1928 📖 Malatacık Abdal [ Kürd malatacik "Taci evi? Türk evi?" ]
  Körpe köy - Elazığ_M (Harput bucağı) - Elazığ
1902a 📖 Körpe
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi yerleşimi
  Şahinkaya köy - Elazığ_M - Elazığ
1928 📖 Xulevenk
E1301y 📖 Xulevank Խուլէվանք [ Erm "kule? manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi yerleşimi
■ Timur harplerinde yıkıldıktan sonra 1301'de onarılan Xul veya Xule manastırı bulunur. 1923 yılına dek varlığını sürdüren manastır halen taş yığınıdır. SN
  Çatalharman köy - Elazığ_M (Harput bucağı) - Elazığ
1928 📖 Hozik [ Kürd "küçük soy" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1915 öncesinde Ermeni, Musevi, Türk ve Kürt Alevilerin birlikte yaşadığı bir yerleşim yeri idi; günümüzde ise "Kürt Alevi" bir topluluk kalmıştır ayrıca Tunceli bölgesinden 1930 sonrası göç etmiş Zaza kökenlİ Aleviler köyün hane sayısının yarısını oluşturmaktadır. Türk
  Tepeköy köy - Elazığ_M - Elazığ
1928 📖 Tepe
  Vican mah Şahinkaya - Elazığ_M - Elazığ
1928 📖 Vijan [ Erm vjan "selyatağı" ]
  Ürünveren köy - Elazığ_M - Elazığ
1928 📖 Malatacık Sefer [ Kürd malatacik "Taci evi" ]
  Dedepınarı köy - Elazığ_M - Elazığ
1928 📖 Çulçapur
  Ballıca köy - Elazığ_M - Elazığ
1928 📖 Ballıca
Türkmen yerleşimi
■ 600 yıllık geçmişi olan, Türkmen Çubuk beyleri tarafından kurulmuş ve Türkmen Çubuklu aşiretinden gelenlerin kurduğu bir köydür. Türk
  Çamyatağı köy - Elazığ_M - Elazığ
1928 📖 Nurali / Nuralı
Kürd (Şıkaki) yerleşimi
■ Musul ve civarından göçen Türkmenlerince kurulmuştur. Yakındaki Gümüşbağlar (Müridi, Mürüdü) köyü yine Nuralı yerleşimcileri tarafından kurulmuştur. harpudian
  Tadım köy - Elazığ_M - Elazığ
E1628y 📖 Tadem Դատեմ
Y610 📖 Dadíma
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 7. yy başında Bizans'ın '4. Ermenistan' idari biriminin başkenti idi. Köy yakınında bulunan Tadem manastırı 1628 yılından itibaren yazıtlarda kaydedilmiştir. Manastır kilisesi 2011'de harap durumda fakat ayaktaydı. SN
  Kaplıkaya köy - Elazığ_M (Harput bucağı) - Elazığ
1928 📖 Zarik
E1902 📖 Dzarug ծառուկ [ Erm "ağaççık" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 20. yy başında 25 hane Ermeni nüfus ve Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
  Yalnız köy - Elazığ_M - Elazığ
1928 📖 Yalnız
  Sürsürü mah Elazığ - Elazığ_M - Elazığ
1928 📖 Sursuru
E1902 📖 Sursuri
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Aydıncık köy - Elazığ_M (Harput bucağı) - Elazığ
<1960 📖 Xar
Alevi yerleşimi
  Gümüşbağlar köy - Elazığ_M (Harput bucağı) - Elazığ
1928 📖 Mürüdü / Mürîdî
  Sarıyakup köy - Elazığ_M - Elazığ
1928 📖 Sarıyakup
  Kavaktepe köy - Elazığ_M - Elazığ
1928 📖 Xox aş.
E1901 📖 Xôk aş.
Y961 📖 Xáxon
As-714 📖 Xaxxum / Xaxxas (başka yer)
  Yemişlik köy - Elazığ_M - Elazığ
1928 📖 Miyadin [ Tr "meydan/meydanlar" ]
  Salkaya köy - Elazığ_M (Harput bucağı) - Elazığ
1928 📖 Hersenk / Hersink
E1878 📖 Harsenk [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) (Şıkaki) yerleşimi
  Obuz köy - Elazığ_M (Harput bucağı) - Elazığ
1928 📖 Obuz
  Aksaray mah Elazığ - Elazığ_M - Elazığ
1928 📖 İğiki yk. [ Erm yeğeki "sazlıköy" ]
  Yılangeçiren mah - Elazığ_M (Harput bucağı) - Elazığ
1928 📖 Yılangeçiren
  Meşeli köy - Elazığ_M (Harput bucağı) - Elazığ
1925h 📖 Mîşeli
Kürd (Şıkaki) yerleşimi
  Gözebaşı köy - Elazığ_M - Elazığ
1928 📖 Kinederiç
E1902 📖 Kinadaric [ Erm ]
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km