Elazığ_M' 164 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Aydınlar köy - Elazığ_M (Balıbey bucağı) - Elazığ
1869s, 1928k: Hedi
Sünni Türk yerleşimi
■ Köy halkı Sünni Türk/Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kepektaş köy - Elazığ_M (Poyraz bucağı) - Elazığ
1928k: Gergüşan
Alevi yerleşimi
  Üçağaç köy - Elazığ_M (Poyraz bucağı) - Elazığ
1928k: Üçağaç
■ Köy halkı Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının ataları Harput'un ve Elazığ'ın yerlisi Türkmenler'dir. Berk Ulusoy
  Günbağı köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928k: Bavin [ Kürd bavîn "babalık (aş.)" ]
  Balpınar köy - Elazığ_M (Poyraz bucağı) - Elazığ
1928k: Pirik [ Kürd pirik "köprücük" ]
  Fatmalı köy - Elazığ_M (Balıbey bucağı) - Elazığ
1928k: Fatmalı
■ Kısmen Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Eski köy baraj gölü altında kaldıktan sonra yeri yere iskan edildi. SN
■ Oğuz Beydilli Türkmenlerine dayanan 300 yıllık geçmişi olan Türkmen Alevi kimliğini koruyan bir köydür. Türk
  Dallıca köy - Elazığ_M (Balıbey bucağı) - Elazığ
E1902: Inguzig [ Erm "kozluca" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Köy Urfa ve Musul yörelerinden getirilerek yöreye iskan ettirilen Karakeçili Türkmenlerinden oluşmaktadır. Türk
  Balıbey köy - Elazığ_M (Balıbey bucağı) - Elazığ
1928k: Balıbey
Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Köy Elazığ'ın en eski köylerinden birisidir. Köy halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yukarıçakmak köy - Elazığ_M (Poyraz bucağı) - Elazığ
1928k: Çakmak yk.
■ Köy halkı Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Bayat Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Karaçavuş köy - Elazığ_M (Poyraz bucağı) - Elazığ
1928k: Şanik [ Kürd şanik "kulübecik" ]
Alevi yerleşimi
  Kalkantepe köy - Elazığ_M (Poyraz bucağı) - Elazığ
1928k: Tilek [ Erm "höyücek?" ]
  Muratçık köy - Elazığ_M (Balıbey bucağı) - Elazığ
E1902, 1928k: Aşvan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürd (Şıkaki) yerleşimi
■ Eski köy baraj gölü altında kaldıktan sonra yeri yere iskan edildi. SN
■ Yerli Alevi Türkmenler, Romanya muhaciri Sünni Türkler ve Şavak aşiretinden Sünni Kürtlerin bulunduğu karışık bir köydür. Türkler çoğunluktadır. metonio
  Bulutlu köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928k: Pulutlu [ Erm p'lud "harabeli" ]
■ Köy halkı Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Harput Tapu Kayıtlarına göre köyün 400 senelik bir tarihi vardır. Köy Harputlu Türkmen Sülaleler tarafından kurulmuştur. Berk Ulusoy
  HıdırBaba köy - Elazığ_M (Balıbey bucağı) - Elazığ
1928k: Dişidi
Kürd (Şıkaki) yerleşimi
■ Sünni Türk yerleşimi iken sonradan Şavak Kürtleri de yerleşmiştir. metonio
  Kavakpınar köy - Elazığ_M (Poyraz bucağı) - Elazığ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Sütlüce köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928k: BeriTalan [ Kürd "Talanuşağı (aş.)" ]
  Sünköy köy - Elazığ_M (Poyraz bucağı) - Elazığ
1928k: Sün [ Erm tsün "kar" ]
Alevi yerleşimi
  Çallıca köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928k: Ekrüz
■ Köy halkının ataları 250 yıl önce Urfa ve Musul'dan gelmiştir. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Kayı Boyu, Karakeçili Aşireti'ne dayanmaktadır. Köy günümüzde Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Şahaplı köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928k: BeriŞahaplı
■ Köy 19. yüzyılda Osmanlılar'ın emriyle Antep yöresinden iskan edilen Barak Türkmenler'i tarafından kurulmuştur. Berk Ulusoy
  Akçakale köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928k: Ağcakale
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Köy Urfa ve Musul yörelerinden getirilerek yöreye iskan ettirilen Karakeçili Türkmenleri tarafından kurulmuştur. Türk
  Gözpınar köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928k: Milikan [ Kürd melîkan "aş." ]
  Alpagut köy - Elazığ_M (Poyraz bucağı) - Elazığ
1928k: Alpavut
E1902: Arpavud [ Erm "güneşli" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Şıkaki) yerleşimi
■ 20. yy başında 70 hane kadar Ermeni nüfusu vardı. Alpagut adı Ermeniceden yakıştırma yoluyla türetilmiştir. SN
■ Köyü Ermeniler kurmuştur ve tehcire kadar da Ermeniler yaşamaktaydı. Daha sonraları köye çevredeki diğer Türkmen köylerinden Türkmenler, Romanya göçmeni Türkler ve Şıkaki ya da Şavak Aşireti mensubu Kurmanç Kürdler'i taşınmıştır. Günümüzde köy halkı Türkler/Türkmenler ve Kürdler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Işıkyolu köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928k: Pağnik [ Erm բաղնիք "ılıca" ]
  Çöteli köy - Elazığ_M (Poyraz bucağı) - Elazığ
E1902: Çöteli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Şıkaki) yerleşimi
  Günaçtı köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1960-: Torsçolak [ Kürd tors "abdal" ]
  Yolçatı köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928k: Safolar [ Kürd safo/safiyan "Saffetler (öz.)" ]
■ Köyün eski Sefolar'dı. Sefolar kelimesi Urfa Şivesinde Seyfili demektir. Köy halkının ataları 18. yüzyılda Urfa'dan gelmiştir. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Kayı Boyu, Karakeçili Aşireti'ne dayanmaktadır. Köyün adı 2000 senesinde Yolçatı olmuştur. Berk Ulusoy
  Örençay köy - Elazığ_M - Elazığ
1928k: Hinesor [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bağdere köy - Elazığ_M - Elazığ
1928k: Ancuz [ Kürd ancuz "karaerik" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Köy, 250 yıl önce Urfa'dan gelen Karakeçili Türkmenlerinden oluşmaktadır Türk
  Bağlarca köy - Elazığ_M - Elazığ
1928k: Nekerek [ Erm hnakrag "eskiçiftlik" ]
  Durupınar köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928k: Çalomezrası [ Kürd "çukurmezra" ]
Türkmen (Bayat) yerleşimi
■ Köyü 1740'lerde Musul yöresinden gelip yerleşen Bayat Türkmenleri kurmuşlardır. Türk
  Öksüzuşağı köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
■ Kısmen Kürd yerleşimi
■ © »»» 14.01.1863 Harput Kazası'na tabi Herdi Aşireti köylerinden Öksüzuşağı Köyü ahalisinden Ömer Efendi'nin katili Süleyman'ın verese ile icra olunan muhakemesi. deyar heyran
■ Türkmen Kürt karışık. Türkmenler köye sonradan gelmiştir. Kürtler Herdi aşiretine bağlıdır. Türkmenler Afşar kökenlidir anaksimandros55
  Esenkent köy - Elazığ_M (Balıbey bucağı) - Elazığ
1928k: Xanibrahimşah [ Tr "İbrahim?" ]
1925ht: ŞahismailHanı [ Tr "İsmail?" ]
Alevi yerleşimi
  Temür köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
Türkmen yerleşimi
■ Köy 17. yüzyılda Musul'dan gelen Sünni Türkmenler tarafından kurulmuştur. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Kayı ve Bayat Boylarına dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Avcılı köy - Elazığ_M (Poyraz bucağı) - Elazığ
1946k: Avculu
1928k: Avcılı
Alevi yerleşimi
  Alaca köy - Elazığ_M (Poyraz bucağı) - Elazığ
1928k: Alaca
■ Köy 16. yüzyılda Sünni Türkmenler tarafından kurulmuştur. Köy halkı atalarının Anadolu'ya ilk gelen Türkmen Boylarından olduğu söylenebilir. Berk Ulusoy
  Harmantepe köy - Elazığ_M (Poyraz bucağı) - Elazığ
1928k: Çorçuk
E1902: Çorçik' [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Uzuntarla köy - Elazığ_M (Poyraz bucağı) - Elazığ
1928k: Erzürük
E1902: Arzurug [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Kürdler'den oluşmaktadır. 20. yüzyılın başlarında Tunceli'den gelmişlerdir. Berk Ulusoy
  Cipköy köy - Elazığ_M (Poyraz bucağı) - Elazığ
1946k: Cip
1928k: Cib
Türkmen yerleşimi
■ Köy Elâzığ'ın en eski Türkmen köylerinden biridir. Musul mahlebiyeden getirilen Bayat Türkmenleri Elâzığın birçok köyünü kurdukları gibi Cipköyü de kurmuşlardır. Türk
  Gökçe köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928k: Balan [ Kürd "yüksekler" ]
Kürd yerleşimi
  Aşağıdemirtaş köy - Elazığ_M - Elazığ
E1902: Xorpenk aş. [ Erm ]
■ Köyün eski adı Aşağı Holpenk olarak geçmektedir. Köy de eskiden Harputlu Türkmen Sülaleler ve Ermeniler birlikte yaşardı. 1915-1916 yılında Ermenilerin tehcir edilmesiyle sadece Türkmenler yaşamaya başladı. Eskiden daha büyük olan köy üniversitenin kurulurken bir kısım köy toprağının istimlak edilmesiyle küçüldü. Günümüzde köy halkı Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yukarıdemirtaş köy - Elazığ_M - Elazığ
E1902: Xorpenk yk. [ Erm ]
■ Köyün eski adı Holpenk'tir. Yerleşimi pek eskiye dayanmıyor. Köy halkı çevredeki diğer Türkmen köylerinden gelmiştir. Köy halkının kökeni de Harputlu Türkmen Sülalelere dayanmaktadır. Günümüzde Sünni Türkmenler ikamet etmektedir. Berk Ulusoy
  Tohumlu köy - Elazığ_M - Elazığ
1928k: Kumbariç
E1900~: Kımbaric [ Erm ]
■ Cambridge? Olamaz! SN
  Alatarla köy - Elazığ_M (Balıbey bucağı) - Elazığ
1928k: Goran [ Kürd goran "otlak" ]
Kürd (Parçikan) yerleşimi
  Sarıçubuk köy - Elazığ_M - Elazığ
1946k: Bizmişin
1928k: Bizmişen
E1902: Pazmaşén [ Erm "şenlikköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ A. K. Boğosyan'ın 1930'da Boston'da yayımlanan Pazmaşeni Intartsag Badmutyunı (Mufassal Pazmaşen Tarihi) isimli Ermenice eseri köyün ayrıntılı tarihçesini verir. Esere göre köy 1165 tarihinde Tatoyenk, Gorgoyenk, Na(h)rozenk, Bedoyenk, Mnçigank, Panoyenk ve Dervişenk adlı yedi aile tarafından kurulmuştu. SN
  Badempınarı köy - Elazığ_M - Elazığ
1928k: MalatacıkAbdal [ Kürd malatacik "Taci evi (veya Türk evi?)" ]
  Körpe köy - Elazığ_M (Harput bucağı) - Elazığ
E1900~: Körpe
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi yerleşimi
  Şahinkaya köy - Elazığ_M - Elazığ
1928k: Xulevenk
E1900~: Xulevank [ Erm Խուլէվանք "kule? manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi yerleşimi
■ Timur harplerinde yıkıldıktan sonra 1301'de onarılan Xul veya Xule manastırı bulunur. 1923 yılına dek varlığını sürdüren manastır halen taş yığınıdır. SN
  Çatalharman köy - Elazığ_M (Harput bucağı) - Elazığ
1928k: Hozik [ Kürd "küçük oymak" ]
Alevi yerleşimi
■ 1915 öncesinde Ermeni, Musevi, Türk ve Kürt Alevilerin birlikte yaşadığı bir yerleşim yeri idi; günümüzde ise "Kürt Alevi" bir topluluk kalmıştır ayrıca Tunceli bölgesinden 1930 sonrası göç etmiş Zaza kökenlİ Aleviler köyün hane sayısının yarısını oluşturmaktadır. Türk
  Vican mah Şahinkaya - Elazığ_M - Elazığ
1928k: Vijan [ Erm vjan "selyatağı" ]
  Ürünveren köy - Elazığ_M - Elazığ
1928k: MalatacıkSefer [ Kürd malatacik "Taci evi" ]
  Ballıca köy - Elazığ_M - Elazığ
1928k: Ballıca
Türkmen yerleşimi
■ 600 yıllık geçmişi olan, Türkmen Çubuk beyleri tarafından kurulmuş ve Türkmen Çubuklu aşiretinden gelenlerin kurduğu bir köydür. Türk
  Çamyatağı köy - Elazığ_M - Elazığ
1928k: Nurali
Kürd (Şıkaki) yerleşimi
■ Nurali Köyü, Nuralı, Nurallı. Köy Musul ve civarından göçen Bayad - Bayat Türkmenlerince kurulmuş olup, kürd ve şikaki yerleşimi değildir. Köyün ismi Osmanlı döneminde Nur Ali adlı tımar sahibi bir askerin ismine istinaden verilmiştir. Yakınında bulunan Gümüşbağlar (Müridi, Mürüdü) köyü ise yine Nuralı yerleşimcileri tarafından kurulmuştur. harpudian
  Tadım köy - Elazığ_M - Elazığ
E1628: Tadem
Y600~: Dadima [ Luw ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 7. yy başında Bizans'ın '4. Ermenistan' idari biriminin başkenti idi. Köy yakınında bulunan Tadem manastırı 1628 yılından itibaren kaydedilmiştir. Manastır kilisesi 2011'de harap durumda fakat ayaktaydı. SN
  Kaplıkaya köy - Elazığ_M (Harput bucağı) - Elazığ
1928k: Zarik
E1902: Dzarug [ Erm ծառուկ "ağaççık" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 20. yy başında 25 hane Ermeni nüfus ve Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
  Sürsürü mah Elazığ - Elazığ_M - Elazığ
1928k: Sursuru
E1902: Sursuri
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Aydıncık köy - Elazığ_M (Harput bucağı) - Elazığ
1960-: Xar
Alevi yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Bayat Boyu'na dayanmaktadır. Ayrıca köyün 300 senelik bir mazisi vardır. Berk Ulusoy
  Kavaktepe köy - Elazığ_M - Elazığ
1928k: Xox aş.
E1901: Xôk aş. [ Erm ]
Y950: Xaxon
Asr: Xaxxum/Xaxxas (başka yer)
■ Köyün eski adları Harput Tapu Kayıtlarında sırasıyla Huh-u Sufle ve Aşağı Huh olarak geçmektedir. Köye ilk olarak eski Türkmen Beyliklerinden Çubukoğulları otağı kurmuştur. Fakat köy 15. yüzyılda Osmanlı tarafında Harputlu Türkmen Sülalelerden Alaybeyzadeler'e tımar olarak verilmiştir. Yani köy 600 senelik geçmişi olan bir Sünni Türkmen köyüdür. Berk Ulusoy
  Yemişlik köy - Elazığ_M - Elazığ
1928k: Miyadin [ Tr "meydan/meydanlar" ]
  Salkaya köy - Elazığ_M (Harput bucağı) - Elazığ
E1878: Harsenk [ Erm "gelingiller/gelincikli" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) (Şıkaki) yerleşimi
  Aksaray mah Elazığ - Elazığ_M - Elazığ
1928k: İğiki yk. [ Erm yeğeki "sazlıköy" ]
  Gözebaşı köy - Elazığ_M - Elazığ
1928k: Kinederiç
E1900: Kinadaric [ Erm ]
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
■ Köy de Türkmenler ve Ermeniler birlikte yaşardı. 1915-1916 yılında Ermenilerin tehcir edilmesiyle sadece Türkmenler yaşamaya başladı. Köy halkı Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının ataları Harput'un ve Elazığ'ın yerlisi Türkmenler'dir. Berk Ulusoy
  Kuyulu köy - Elazığ_M - Elazığ
E1902: Kuyulu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1071 de Romen Diyojenin Malazgirt savaşına giderken konakladığı Uluova'da ordunun atlarının tutulduğu yerdir. Suların hareketini düzenleyen çok büyük yer altı galerileri vardır. glonass


Grafik harita göster     haritada ara : km