Elazığ'da 651 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 7
sırala 
  Bilaluşağı köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
Kr: Billan [ Kürd billan "Bilaller" ]
1928k: Bilaluşağı
Kürd yerleşimi
  Işıklar x - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
Kr: Kozan [ Kürd "koyun ahırları?" ]
1928k: Bayrik [ Kürd "tanyeli" ]
  Suyatağı köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1960-: Arapuşağı
■ Kale, Çevreköy, Aksakal, Sinan (Arapuşağı) mezralarından oluşan bileşik bir köydür. SN
  Kale x - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928k: Muşar
E1136: Mşar
■ Selçuklu sultanlarından İzzeddin Keykavus, kardeşi Alaeddin Keykubat'ı Ankara Kalesi'nde yakalayarak Malatya'nın doğusundaki Mukaddas Dağı (Eşraf Briha Dağı)'ndaki Mar Ahron manastırının altındaki Masara (Muşar) Kalesine hapsetmiştir. Dağ üzerindeki Surp Aharon Manastırı 20. yy başında mevcuttu. SN
  Tabanbükü köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1960-: Şahhasan
1928k: Şeyxhasan [ Kürd/Tr "aş." ]
Alevi yerleşimi
■ © 09.03.1777 Malatya'nın, Muşar [Kumtarla-Baskil-Elazığ] nahiyesine tabi Şeyh Hasanlı köyündeki zaviyede sakin Şeyh Ebulvefa ve Şeyh Ahmed Tavil evladlarından... deyar heyran
  Aksakal mah Suyatağı - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928k: Mamıraş [ Kürd "Karaamca" ]
  Sinan mah Suyatağı - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928k: Arapuşağı [ "aş." ]
  Bozoğlak köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928k: B. Birete
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Çiğdemlik köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928k: Hasikli [ Kürd "Hasancıklar (aş.)" ]
  Kumtarla köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928k: Ataf
1968k: Aydınlar (idari bölge)
1777d, 1946k: Muşar (idari bölge)
Alevi yerleşimi
■ Daha önce Muşar Kalesi (Suyatağı köyü Kale mahallesi) mevkiinde olan Muşar nahiye merkezi 20. yy başlarında buraya taşındı; 1968'de Aydınlar bucağı adı verildi. SN
■ © 09.03.1777 Malatya'nın, Muşar nahiyesine tabi Şeyh Hasanlı köyündeki [Tabanbükü-Baskil-Elazığ] zaviyede sakin Şeyh Ebulvefa ve Şeyh Ahmed Tavil evladlarından isimleri yazılı yirmi beş Seyid'in tekaliften muafiyetleri. deyar heyran
■ Alevi Türkmen/Tatar yerleşimi. Bu köye dair ilginç bir bilgi ise zamanında bu köye gelen Kırım Tatar kökenli sülalelerin de zamanla Alevi-Bektaşi geleneğine adapte olup bir nevi Alevileşmesidir. Türkiye genelindeki tek Alevi Tatar nüfus barındıran yerleşimdir. metonio
  Konalga köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928k: Zeykan/Zeygan [ Kürd "aş." ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Mahalleleri: Localar, Baltaşı, Galip, Hacıyusuf, Hor, Sal. SN
  Emirhan köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928k: Emirhan
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Mahalleleri: Fakiruşağı, Keçili, Sütlüce. SN
  Topkıran köy - Keban - Elazığ
1914hk: Topkıran
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Köy Kürt Tawkiran aşireti mensupları tarafından kurulmuş ve aynı aşiret ismi verilmiş olmasına rağmen günümüzde yaşayan halk Karakeçili Kayı Türkmenidir. metonio
■ 18.yy'da Alevi Kürd yerleşimi. Günümüzde Sunni Türkmen yerleşimi. kızılbaşkürt
  Akuşağı köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
Kr: Akan [ Kürd/Tr Akan, Akuşağı "aş." ]
1946k: Akuşağı
■ Mahalleleri: Aşağı Geçit, Tepecik, Doruk, Gölgeli, Konuklu, Yukarıgeçit, Cebrail, Devrişler, Hacıtemur, İncikler, Yukarıçiğdem. SN
■ © 12.01.1861 Divriği kazasında Sarıçiçek adlı mahalde iskan etmekte olan Karaçorlu Aşireti ile Akuşağı tabir olunan aşiretlerin ... © 11.08.1883 Eğin kazasında mutavattın Akuşağı ve Atmalı ekradının[Kürd] ... © 05.04.1887 Eski yurtları Arabgir ve Erguvan'ı bırakarak Eğin kazasına yerleşip Divriği'ye bağlı köylerin ahalisine baskı ve zulüm yapan Zive Aşiretiyle Akuşağı ve Atmalı kürtleriyle birlikte oraya gelip şakilik yapmakta olan Dirican aşiretinden Kalo'nun... deyar heyran
  Gemici köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
Kr: Kıftan [ Kürd kiftan "kavgalılar" ]
1928k: Gemici
Kürd (Parçikan) yerleşimi
  Geyiktaş mah Topkıran - Keban - Elazığ
1914hk: Geyiktaş
  Modanlı köy - Ağın - Elazığ
1928k: Modanlı [ Kürd/Tr modan "aş." ]
■ © 06.03.1761 Erzurum'da konar göçer Kürd taifesinden Merdesi aşireti yaylak ve kışlaklarına gidip gelirken Haleb ve Rakka eyaletleri ahalisine ... © 10.04.1790 Ankara kazasına tabi Yaman[Yamak-Haymana] köyünde sakin Ekrad[Kürd] Voyvodası İbrahim ile mezkur karyedeki Modanlı Aşireti halkından ... © 13.02.1808 Merdis aşiretine tabi Modanlı aşiretinin ba-ferman-ı ali mükellef oldukları kuyud ve şurut hilafına Haymana voyvodası tarafından taaddiyatta bulunulduğundan bahisle tecdiden ferman itasına dair mezkur ferman üzerine yazılan derkenar. deyar heyran
  Demirçarık köy - Ağın - Elazığ
1928k: Gemuxi [ Erm ]
  Altınayva köy - Ağın - Elazığ
1643ava, 1928k: Ağdunut [ Erm ]
  Deliktaş köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
Kr: Sosikan [ Kürd sosikan "süsenli" ]
1928k: Sosi
  Dibekli köy - Ağın - Elazığ
1643ava, 1928k: Dingidar [ Kürd dengdar "sesli, ünlü" ]
Alevi yerleşimi
  Yedibağ köy - Ağın - Elazığ
1643ava, 1928k: Paşikli [ Kürd paşkî/paşvan "aş." ]
  Alangören köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928k: Kurlot [ Kürd Lot uşağı "aş." ]
1914hk: Lotuşağı
  Karoğlu köy - Baskil - Elazığ
1928k: Karoğlu
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Akçatepe köy - Keban - Elazığ
1928k: ZerkiŞeyxemir [ Kürd "Sarıların Şeyhemir" ]
Kürd (Zerikan) yerleşimi
  Aşağıyabanlı köy - Ağın - Elazığ
1928k: Yabanlı aş.
1914hk: Yaban aş.
Türkmen (Bayat) yerleşimi
  Gümüşsuyu mah Samançay - Ağın - Elazığ
1643ava, 1928k: Havna
  Göldere köy - Keban - Elazığ
1928k: ZırkiÇükan [ Kürd zirqî çûkan "Zirki (aş.) civcivler, yavrular" ]
Kürd (Zerikan) yerleşimi
  Yenipayam köy - Ağın - Elazığ
1928k: Hasdek
1643ava: Hasudek
  Kopuzlu köy - Keban - Elazığ
1643ava, 1928k: Hörenek/Horenek
  Bayındır köy - Keban - Elazığ
1928k: Bayındır [ Tr "aş." ]
Alevi yerleşimi
  Bademli köy - Ağın - Elazığ
1928k: Payamlı [ Tr "bademli" ]
1643ava: Bademlü
  Denizli köy - Keban - Elazığ
1914hk: Denizli
Alevi yerleşimi
  Pınarlar köy - Keban - Elazığ
1643ava, 1928k: Nimri
Alevi yerleşimi
  Kuşsarayı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1946k: Bekirhüseyin [ Kürd Bekîrhuseyinan "Bekir Hüseyinler" ]
S1226: Ebro/Hebro
1928k: İzoli/İzolu (idari bölge) [ Kürd îzolî "aş." ]
■ Ünlü Süryani tarihçi ve din adamı Ebu'l-Ferec 1226 yılında bu köyde doğmuştur. Batı kaynaklarında doğduğu köye izafeten Bar Hebraeus (`Hebro oğlu`) adıyla anılır. Vekâyinamesi ortaçağ Arap ve Ortadoğu tarihine ilişkin en önemli kaynaklardan biridir. SN
  Gökbelen köy - Keban - Elazığ
1928k: ZırkiBaz [ Kürd "Zirki (aş.) doğanköy" ]
Kürd (Zerikan) yerleşimi
  Pulköy köy - Ağın - Elazığ
1643ava, 1928k: Pul [ Erm p'ul "harabe" ]
  Başpınar mah Ağın - Ağın - Elazığ
1928k: Ekirek [ Erm akarag "çiftlik" ]
  Paşakonağı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
Eski adı: Guryan [ Kürd guriyan "uyuzlar" ]
  Üçpınar köy - Keban - Elazığ
1928k: Giliruşağı
Kürd (Parçikan) yerleşimi
  Söğütdere köy - Baskil - Elazığ
1928k: SimikanHerdi [ Kürd herdêsimikan "Simikan (aş.) arazileri" ]
  Kadıköy köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
Kr: Kadiyan [ Kürd "kadılar (öz.)" ]
1928k: Kadıköy
■ Kayan olarak da bilinir. İzollu aşiret lideri Hacı Kaya Sebati Duman'ın köyü olduğundan bu isimle de anılmaktadır. Berat Doğan
  Akdemir köy - Baskil - Elazığ
1928k: Şeyxan [ Kürd şêxan "şeyhler" ]
  Beyelması köy - Ağın - Elazığ
E1900~: Xozağpür [ Erm "domuzpınar" ]
1643ava, 1928k: Xozaxpur
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Şituşağı köy - Baskil - Elazığ
Kr: Şitan [ Kürd "aş." ]
1928k: Şituşağı
  Öğrendik köy - Ağın - Elazığ
E1902: Gırani
1643ava: Gırani
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Tarlabaşı mah Öğrendik - Ağın - Elazığ
E1902: Hatskıni [ Erm "ekmek pahası?" ]
1643ava: Haskini
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yeniocak köy - Baskil - Elazığ
Kr: Gulikan [ Kürd "aş." ]
1928k: GuliUşağı
  Yalındam köy - Baskil - Elazığ
1946k: Erkağun
1928k: Arkaun
  Beşbölük köy - Baskil - Elazığ
1928k: Dudikan [ Kürd "aş." ]
  Ayvacık x - Ağın - Elazığ
1643ava, 1928k: Koxpınik [ Erm ]
■ Baraj gölü altında kaldı. SN
  İçlikaval köy - Baskil - Elazığ
1928k: SimikanZeyve [ Kürd zeviyasimikan "Simikan (aş.) tarlası" ]
  Ağın ilçe - Ağın - Elazığ
E1912: Vağaver [ Erm "eski ören" ]
1643ava: Ağın
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Belki Türkçe 'Ak-in' adından. SN
  Balcılar mah Ağın - Ağın - Elazığ
1928k: Apuşma
  Uzunyol x - Ağın - Elazığ
1928k: Bahadin
■ Baraj gölü altında kaldı. SN
  Kaşpınar köy - Ağın - Elazığ
1643ava, 1928k: Pağnik [ Erm բաղնիք "ılıca" ]
■ Eski adı Pağnik olan köy yörede Supağniki (Su Pağniği) olarak adlandırılır. Köy Keban Baraj gölü altında kalmıştır. Sonuç olarak Pağnik (Supağniği) diye bir köy halen bulunmamaktadır.. Köy ahalisi sünni Türkmenlerden oluşmakta iken daha yüksek de Pağnik yerleşkesine 4-5 km mesafede Kaşpınar adıyla yeni yerleşim yeri oluşturulmuştur. Ahmet Karahan
  Kurşunkaya x - Keban - Elazığ
1928k: Kurdikan [ Kürd "beyoğlu" ]
■ Terk edilmiş ve haraptır. SN
■ Kurdikan önemli bir Kürt aşiretinin ismidir. Kurdika/Kurdikî olarak da bilinir. Alan
  Soğanlı mah Kurşunkaya - Keban - Elazığ
1928k: Soğanlı
  Harabe x - Ağın - Elazığ
E1901: Kuşna
1643ava, 1928k: Küşne
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Terk edilmiş ve harap durumdadır. SN
■ Terkedilmiş Ermeni yerleşkesi. Bir kilise kalıntısı bulunmaktadır. Kilisenin bir duvarı yarısına kadar yıkılmış, yerden iki metre yüksekliğe kadar sağlam durumdadir. Fotoğrafını bir kaç yıl önce çekmiştim, bulabildiğim takdirde ve bu sayfada paylaşma mümkün olursa, paylaşıma koyabilirim. Ahmet Karahan
  Şahindere köy - Baskil - Elazığ
1928k: Milikan [ Kürd "aş." ]
  Örenyaka köy - Keban - Elazığ
1928k: Çendikan [ Kürd "ekinciler" ]
  Koçyolu köy - Baskil - Elazığ
1928k: Atikan [ Kürd "eskiler (aş.)" ]
  Kurtuluş mah Öğrendik - Ağın - Elazığ
1928k: Hini/Hünü [ Erm ]
  Bahadırlar köy - Ağın - Elazığ
E1902: Dzabılvar
1643ava, 1928k: Zabılbar/Zalbar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Yervant Odyan'ın Ermeni mizah edebiyatının başyapıtı sayılan Yoldaş Pançuni öyküleri (1909-1923) Dzabılvar'lı kurnaz ve saf bir köylünün serüvenlerini anlatır. SN
  Pınarlı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
Kr: Kani [ Kürd kanê "pınar" ]
1916ht: Pınarlı
  Çevrekaya köy - Keban - Elazığ
1928k: Zeryan [ Kürd "sarılar (aş.)" ]
  Süleymanlı mah Çevrekaya - Keban - Elazığ
1928k: Süleymanlı
  Keban ilçe - Keban - Elazığ
1928k: Keban
1914hk: KebanMaden
E1136, E1902: Gaban [ Erm "geçit" ]
■ 20. yy başında 250 hane İslam ve 50 hane Ermeni nüfusu vardı. SN
■ Keban ilçe geneline kayıtlı nüfusun kaba hesap ile %90ı Türk, %10u Kürt asıllıdır. İlçe genelindeki Türkler genellikle Oğuzların Bayat, Beğdili ve Kayı boylarına mensup iken Kürtler Parçikan ve Zirkan aşireterine mensupturlar. Türk köylerinden altısı Alevi-Bektaşi geleneğini sürdürmektedir. metonio
  Kuşçu köy - Keban - Elazığ
1840d: Kuşçu
■ © 04.03.1840 Palu kazasının Ekrad nahiyesinde Kuşçu Mezraası'nın vakfı... deyar heyran
  Dürümlü x - Keban - Elazığ
1643ava, 1928k: Minayik
■ Keban Baraj Gölü altında kalmıştır. SN
  Çalık köy - Keban - Elazığ
1928k: Çalık [ Kürd çalik "kuyucak" ]
  Habipuşağı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928k: Habipuşağı
■ Eski İzoli (Tomisa) kalesi bu köyün doğu yakınındadır. SN
  Büklümlü köy - Keban - Elazığ
1928k: Mişelli aş.
1928k: Karkit [ Erm k'ark'it "taşburun" ]
Alevi yerleşimi
■ Köyün eski adı 1960 tarihli DİE listesine göre Aşağı Mişelli, yerli halka göre Karkit'tir. Her iki isim 1928 tarihli Dahiliye Vekaleti listesinde ayrı ayrı köyler olarak görülür. SN
  Bademli köy - Keban - Elazığ
1928k: Lorikan [ Kürd "ağıtlar?" ]
  Kömürhan mv - Baskil - Elazığ
1916ht: Kömürhan
Y17: Tómisa
Ur: Tumişki
■ Baraj gölü altında kalan eski yerleşimin adı yeni inşa edilen Fırat köprüsünde korunmuştur. ■ Antik çağda Kapadokya ülkesi ile Armenia arasında sınır noktasını teşkil eden Tomisa kalesi köprünün 3 km kadar batısında, Geli mezrası yakınındadır. Urartu kralı II. Sardur (MÖ 764-735) yazıtında anılan Tumişki aynı yer olmalıdır. SN
  AkGömlek köy - Keban - Elazığ
1946k: Görkuş
Kürd (Parçikan) yerleşimi
  Baskil ilçe - Baskil - Elazığ
1928k: Baskil
■ İlçe geneline kayıtlı nüfusun %60ı Kürt, %40ı Türk asıllıdır. Kürtler genellikle Balyan, Drejan, Herdi, İzol, Parçikan ve Şeyhan gibi aşiretlere mensup iken Türklerin geneli Avşar, Bayat, Beğdili ve Kayı boylarına mensuptur. İlçe halkının büyük bir kısmı Kuzey Irak kökenli Kürt ve Türkmenlerden oluşmaktadır. metonio
■ İlçe Halkının %72 si Türk %28 i Kürt asıllıdır. Buradaki Kürtlerin tamamına yakını Osmanlı Zamanında Sürgün Edilmiş Kürtlerdir. Genellikle Drejan İzol ve Parçikan Aşiretindendir. KayaHaritada yeri belli olmayanlar.
  Hazar göl - Aa - Elazığ
E1200~: Dzovk Ծովք


Grafik harita göster     haritada ara : km