Eflani'de 59 yerleşim bulundu.
sırala 
  Emirler köy - Eflani - Karabük
1907hk: Emirler
  Ovaşeyhler köy - Eflani - Karabük
1928: Şeyxler
■ Gemicioğlu, Sıddıkoğlu, Örencik, Siyamoğlu, Kadıoğlu, Fidikler, Çaloğlu, Karaahmetler, Çakırosman, Karaali ve Çiftlik gibi 11 mahalleden oluşmaktadır. SN
  Yağlıca köy - Eflani - Karabük
1928: Yağlıca
■ Çıraklar, Aşağı Mahalle , Yukarı Mahalle, Cortlar, Hereşabanlar, Musluoğlu, Esenoğlu ve Karakaş adlı sekiz mahalleden oluşur. SN
  Kocacık köy - Eflani - Karabük
1928: Kocacık
■ İmamoğlu, Celeboğlu, Müsekoğlu, Demircioğlu, Çirişler ve Topuz mahallelerinden oluşur. SN
  Hacıağaç köy - Eflani - Karabük
1968: Acıağaç
1928: Hacıağaç
■ 1960'tan sonra adı Acıağaç olarak değiştirilmişken 2017'de Hacıağaç adı iade edildi. Acıağaç, Gökçeoğlu, Dağcıoğlu, Şeyhoğlu, Parmaksızoğlu, Karacabey ve Aşağı mahalle adlı altı mahalle bulunur. SN
  Güngören köy - Eflani - Karabük
1928: Mevrük
■ Ahatlar, Maylat, Pınarlar, Şeyhoğlu, Mahmutlar mahalleleri bulunur. SN
  Alaçat köy - Eflani - Karabük
1928: Alaçat [ Tr Alacaat? "aş." ]
  Kıran köy - Eflani - Karabük
1907hk: Kıran [ Tr "kenar" ]
■ Merkez, Seferbeyoğlu ve Ömüroğlu olmak üzere üç mahalleden oluşmaktadır. SN
  Akçakese köy - Eflani - Karabük
1907hk: Akçekese
1530t: Akçakilise
■ Ahmetçioğlu, Bostancı, Merkez ve Dere Mahallesi adlarında dört mahalleden oluşmaktadır. SN
  Paşabey köy - Eflani - Karabük
1928: Paşabey
■ Merkez, Hatipler, Salıflar olmak üzere üç mahalleden oluşUR. SN
  Osmanlar köy - Eflani - Karabük
1907hk: Osmancık
■ Gevrekoğlu (Merkez), Akbaş, Çalıkahvesi, Yeni Mahalle, Türbeler, Ömeroğlu ve Dere olmak üzere yedi mahalleden oluşmaktadır. SN
  Karataş köy - Eflani - Karabük
1928: Karataş
■ Merkez, Hacıoğlu ve Bakacak Mahallelerinden oluşmaktadır. SN
  Müftüler köy - Eflani - Karabük
1928: Müftüler
■ Müftüler, Mollaoğlu, Teccallar , Kemerler olmak üzere dört mahalleden oluşmaktadır. SN
  Avşar köy - Eflani - Karabük
1928: Afşar
■ Bezikler, Berberler, Aslanlar ve Konak olmak üzere dört mahalleden oluşur. SN
  Bedil köy - Eflani - Karabük
1907hk: Bedil [ Tr Beydili/Beğdili "aş." ]
■ Aşağı Köy, Yazıcı, Karahacı, Yukarıbaş ve Köle mahallelerinden oluşmaktadır. SN
  Kavak köy - Eflani - Karabük
1928: Kavak
■ Merkez, Danaşoğlu ve Köçek adlarında üç mahalleden oluşmaktadır. SN
  Ovaçalış köy - Eflani - Karabük
1928: Çalış
■ Köy adı, Ova nahiyesine bağlı Çalış köyü anlamındadır. Çalış, Kabaoğlu, Çörekçi ve Aşağı-Yukarı Arnavut mahallelerinden oluşur. SN
  Saçak köy - Eflani - Karabük
1907hk: Saçak
■ Merkez Osmanağa, Eyüboğlu, Murat ve Keçiğlu mahallelerinden oluşmaktadır. SN
  Göller köy - Eflani - Karabük
1928: Göller
■ Çukurca adlı mahallesi vardır. SN
  Çal köy - Eflani - Karabük
1928: Çal
■ Roma dönemine ait tümülüs mevcuttur. SN
  Saraycık köy - Eflani - Karabük
1907hk: Saraycık
■ Bozarmut veya Bozcaarmut adlı mahallesi vardır. SN
  Bostancılar köy - Eflani - Karabük
1928: Bostancılar
■ Merkez, Alifakihoğlu, Kızılcalar, İmamoğlu ve Kurtçuoğlu mahallelerinden oluşur. SN
  Kutluören köy - Eflani - Karabük
1928: Kutluviran
■ Tamış, Kıldıroğlu, Terzioğlu, Kartallar, Kelekoğlu, Sarıoğlu, Hasanlar ve Çakırlar olmak üzere 8 mahalleden oluşmaktadır. SN
  Seferler köy - Eflani - Karabük
1928: Seferler
■ Seferler, Kabalar ve Mazlım mahallesi olmak üzere üç mahalleden oluşmaktadır. SN
  Yalacık mah - Eflani - Karabük
1928: Yalacık [ Tr "yaylacık" ]
  Eflani ilçe - Eflani - Karabük
1907hk: Eflani Bazar
1530t: Eflani
■ Adın kaynağı meçhuldür. Antik çağda bu bölgenin adı olan Paphlagonia ( > *Peflenye) adından veya Strabo ve Festus'un Paflagonya'da Henet'ler kavminin kralı olarak andığı Philomenes (Philomenia > *Eflenye?) ile ilgili olabilir. SN
  Bağlıca köy - Eflani - Karabük
1907hk: Gazye
  Soğucak köy - Eflani - Karabük
1928: Dendek
■ Dendek, Gavutoğlu, Ekmekçioğlu, Çaloğlu, Cücey ve Türbeli (Makmara ) olmak üzere 6 mahalleden oluşur. SN
  Akören köy - Eflani - Karabük
1907hk: Akviran
■ Merkez, Kayalar, Numanağa ve Kürtoğlu mahallelerinden oluşmaktadır. SN
  Kayadibi mah - Eflani - Karabük
1907hk: Kayadibi
■ 1750 tarihli İbrahim Efendi Atlasında Kayadibi ahalisinin ekseri mutaf (çuval dokuyucu) olduğu belirtilmiştir. SN
  Günlüce köy - Eflani - Karabük
1928: Şıxlar
■ Merkez, Başören, Kavaloğlu, Ömüroğlu olmak üzere 4 mahalleden oluşmaktadır. SN
  Pınarözü köy - Eflani - Karabük
1928: Pınarözü
■ Merkez, Yayalar, Durallar ve Boduroğlu mahallelerinden oluşmaktadır. SN
  Tabaklar mah - Eflani - Karabük
1928: Dabağlar [ Tr debbağlar ]
  Gelicek köy - Eflani - Karabük
1907hk: Gelcik
■ Büyük ölçüde terk edilmiş olan köyde Roma ve Beylikler dönemine ait kalıntılar vardır. SN
  Bakırcılar köy - Eflani - Karabük
1928: Bakırcılar
■ Merkez, Panoğlu, Karabacak, Kaykıoğlu ve Biçicioğlu mahallelerinden oluşur. SN
  Koltucak köy - Eflani - Karabük
1530t: Koltucak
■ Aloğlu, Kürt, Kadı, Bahçeli, Ağren, Yentiri ve Çeşmeli adlarındaki mahalleleri vardır. SN
  Halkevli köy - Eflani - Karabük
1907hk: Alkevli [ Tr Alkaevli? "aş." ]
1530t: Halka-havli [ Tr "halka avlu?" ]
■ Merkez, Çemeş, Ortakçı ve Cingöz olmak üzere dört mahalleden meydana gelir. SN
  KaracaPınar köy - Eflani - Karabük
1530t: Karacapınar
■ Merkez ve Kadıoğlu olmak üzere iki mahalleden oluşmaktadır. SN
  Çamyurt köy - Eflani - Karabük
■ Kastamonu Daday'ın köyü iken 1953'te Eflani'ye bağlandı. Dasmana adının kökenine ilişkin B. Umar'ın spekülasyonları mesnetsizdir. SN
  Çavuşlu köy - Eflani - Karabük
1919hb: Çavuşlu
■ Yörede biri Daday ve diğeri Eflani^ye bağlı iki Çavuşlu köyü vardır. SN
  Esencik köy - Eflani - Karabük
1907hk: Kılvar
■ Merkez ve Gülabi olmak üzere iki mahalleden meydana gelir. SN
  Aday köy - Eflani - Karabük
1928: Aday
■ Merkez (Yukarı Aday), Şükrüşeyh, Sarıkaya, Çıraklı (Aşağı Aday) olmak üzere dört mahalleden oluşur. SN
  Mülayim köy - Eflani - Karabük
1907hk: Mülayim
■ Aşağı Mülayim, Yukarı Mülayim, Hünkarlar ve Halaşlar mahallelerinden oluşur. SN
  Alpagut köy - Eflani - Karabük
1907hk: Kalpakut?
■ Hıdırlı ve Zarhanlı adlarında iki mahalleden oluşur. SN
  Çemçi köy - Eflani - Karabük
1928: Çemçi
■ Merkez , Rahmanoğlu, Mollahalil ve Deller adlarında 4 mahalleden oluşmaktadır. SN
  Demirli köy - Eflani (İğdir bucağı) - Karabük
1928: Küreihadid [ Tr "demir madeni" ]
■ Küre, İnciğez, Ovacık ve Küpelik mahallelerinden oluşur. 1451 tarihli cami yazıtı Küreihadid adına tanıklık eder. SN
  Başiğdir köy - Eflani - Karabük
1907hk: İğdir [ Tr Iğdır/İğdir "aş." ]
  Abakolu köy - Eflani - Karabük
1928: Abakolu
■ Örencik, Doğanoğlu, Kuloğlu ve Ekşioğlu olmak üzere dört mahalleden oluşur. Abakolu adı şüphesiz bir aile veya oymağa işaret eder. Ancak Türkçe `ağabey` anlamına gelen Aba/Apa sözcüğüne herhangi bir spesifik şecere tayin etmek gerçekçi değildir. SN
  Şenyurt köy - Eflani - Karabük
Eski adı: -
■ 1970 yılında Alpagut Köyünden ayrılan Nuhoğlu ve Söylemez mahalleleri, Şenyurt Köyü adı altında ayrı bir muhtarlık olmuştur. SN
  Karlı köy - Eflani - Karabük
1530t: Karlu
■ Merkez, Yukarı Karlı, Kocaoğlu, Kahyaoğlu (Kaya) olmak üzere dört mahalleden oluşur. SN
  Gökgöz köy - Eflani - Karabük
1928: Gökgöz
■ Merkez, Topuzlu, Kayabaşı, Dayılar, Dere ve Esad'a mahallelerinden oluşmaktadır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km