Edremit'de 50 yerleşim bulundu.
sırala 
  Narlı mah - Edremit (Altınoluk bucağı) - Balıkesir
1906hk: Narlı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Girit göçmeni/Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 1905'te 480 Rum nüfusu ve Ayios Dimitrios kilisesi vardı. SN
■ Bu köy Alevi (Tahtacı) çoğunluklu bir köydür. Erdek ilçesine bağlı Narlı ile karıştırılmamalıdır. metonio
  Doyran mah - Edremit (Altınoluk bucağı) - Balıkesir
1960-2009: Doyuran
1928k: ŞabadaniSani [ Tr "ikinci Şabadan" ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
■ Daha önce Doyuran olan resmi adı 2009'da Doyran olarak düzeltilmiştir. Şabadan-ı Sani adı, dağın ardında olan Şabadan köyüne işaret eder (Halen Ayvacık'a bağlı Tuztaşı). SN
  Altınoluk mah - Edremit (Altınoluk bucağı) - Balıkesir
1928k: Papazlık
1906hk: Papazlı
Y-350 Y17: Antandros
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 1905'te 460 Rum nüfusu ve Ayia Triada kilisesi vardı. Yerleşim merkezi sahilde Altınoluk İskelesi mevkiine kaymıştır. SN
  Tahtakuşlar mah - Edremit (Altınoluk bucağı) - Balıkesir
1911ht: KuşlarBayırı
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
■ `Tahtalar (Çamlıbel) köyü Kuşlar mahallesi` anlamında. SN
  Çamlıbel mah - Edremit - Balıkesir
1928k: Tahtaköy
1911ht: Tahtalı
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
  Güre mah - Edremit - Balıkesir
1906hk: Güre
■ Eski köy kıyıdan 3 km kadar içeridedir. Yerleşim merkezi son yıllarda sahile kaymıştır. SN
  Pınarbaşı mah - Edremit - Balıkesir
1946k: Uçurumoba
1911ht: Uçurum
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle Uçurumoba adı Pınarbaşı olarak değiştirildi. SN
  Zeytinli mah - Edremit - Balıkesir
1906hk: Zeytünlü
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Muhtemelen 93 harbiyle Bulgaristanlı muhâcir Selânik üzerinden geldi. Küçük Asya felâketinden evvel Rumlar sürgün edildi. Geri dönebilenler kuvvâcı çeteler tarafından kaçırtıldı. Bulgaristanın güneyindeki Čepino köylerinden 1930'larda gelen Pomaklar Eskişehir'e iskân edilemeyince buraya geçtiler. Köyün yarısı Pomak'tır, ancak Pomakça konuşan çok az kalmış. Manav
  Edremit ilçe - Edremit - Balıkesir
1890hk: Edremid
Y-450: Atramýttion [ Luw ]
■ Şimdiki Burhaniye Ören mevkiinde bulunan antik Adramytteion 11. yy'da Çaka Bey tarafından tahrip edildikten sonra terkedilmişti. Yeni kent 1109 yılı civarında Aleksios Komnênos'un komutanı Philokalês tarafından bugünkü yerinde kuruldu. SN
■ Edremit ilçesinin ahalisi 1878 ve Balkan Savaşlarından sonra ilçeye göç eden Rumelililer ve Adalılarla, Kazdağları'nın Tahtacı Türkmenlerdir. Kazdağlarındaki Türkmen köylerinde gelenek ve görenekler hala yaşatılmaktadır. Türk
  Bostancı mah - Edremit - Balıkesir
1906hk: FrenkKöyü
■ Kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Frenk Köyü olan adının Atatürk tarafından düzeltildiği rivayet edilir. Frenk Köyü adının kaynağı tespit edilemedi. SN
  Dilkaya mah - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
E1902, 1916ht: Xorkom [ Erm "çukurmezra" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Ünlü Ermeni asıllı Amerikalı ressam Arshile Gorky'nin (doğumu Vostanik Atoyan, 1904-1948) doğum yeridir. 1914'te 435 Ermeni nüfusu, Vart-Patrik kilisesi ve Surp Vartan manastırı vardı. SN
  Köşk mah - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
E1914: Köşk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bakımlı mah Çiçekli - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
E1914, 1916ht: İşxanikom [ Erm "bey ağılı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Andaç mah - Edremit - Van
E1914, 1916ht: Mark/Marıs [ Erm mark/marıs "çayır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Mar Ermenice `çanak, ölçek` veya (12. yy öncesi Ermenicede) `Kürt` anlamına gelir. Çoğulu Mark, çoğul belirtme hali Mars'tır. ■ 1914'te 110 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Çiçekli mah - Edremit - Van
■ Yeni kurulmuş belediyedir. SN
  Mülk mah - Edremit - Van
1928k: Mülk
■ Daha önce Gevaş'a bağlı iken Edremit ilçesine bağlandı. ■ 1914'te 152 Kürt ve 37 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Kıyıcak mah - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
1916ht: Suvartan
E1914: SurpVartan [ Erm "Aziz Vartan (öz.)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Gölkaşı mah Çiçekli - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
1916ht: Meşkeldek [ Erm ]
E1914: Maşkıdag
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de 394 Ermeni ve 66 Kürt nüfusu vardı. (VanV). SN
  Dönemeç mah - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
1928k: Engil
E1902: Ankğ/Ankeğ [ Erm "akbaba" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Banoki) yerleşimi
■ Köy dışında Kapenits Asdvadzadzin Manastırı vardı. SN
  Çayırbaşı mah - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
1916ht: Kerevanis
E1914: Karavants [ Erm "taşçiftlikler" ]
■ 1912'de 42 Kürt ve 14 Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
  Edremit ilçe - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
1968k: Gümüşdere
1960k: Sarmansuyu
1928k: Edremid
1660eç: Erdemid
E905: Ardamad Արտամատ [ Erm "ovayanı?" ]
Lt400: Artemita
■ Ardamad kalesi 10. yy tarihçisi Tovma Ardzruni'ye göre MÖ 100 dolayında kral Ardaşes tarafından inşa edildi. Ermenice <> `tarla yanı` anlamına gelir; ancak Eski Farsça <> `adalet` bileşeniyle yapılmış kırali bir isim daha olasıdır. Ege bölgesindeki Edremit'le ses benzerliği tesadüftür. ■ 1914'te 720 Ermeni ve 2500 dolayında Kürt nüfusu vardı. 1960'tan sonra sırasıyla Sarmansuyu, Gümüşdere ve 1990'da yeniden Edremit adı verildi. SN
■ Çoğunluk olarak Kürtlerin yaşadığı kentte Türkler de yaşamaktadır. Türk
■ İlçe merkezinde Van'ın yerlisi olan Türkler ile Küresünni Aşireti'ne mensup Azerbaycan Türkler'i ikamet etmektedir. Mesela Şabaniye mahallesi yerli Türkler tarafından kurulmuş ve halen ikamet edilen bir yerleşim yeridir. Berk Ulusoy
  Köklü mah - Edremit - Van
1916ht: Kökânis [ Kürd "ayı" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Köprüler mah - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
E1902, 1916ht: Gem/Geym
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ 1912'de 547 Ermeni nüfusu ve Surp Tateos kilisesi vardı. (VanV). Sırxu Surp Marinos Manastını kalıntıları köyün kuzeybatısında, 2200 m rakımdadır. SN
■ Mahalle'nin eski adı Gem'dir. Mahalle halkı 20. yüzyılda Ermeniler'den oluşuyordu. Ermeniler Hınçak ve Taşnak Örgütlerini kurarak sivil halka saldırmaları sebebiyle, 1915-1916 senelerinde Suriye ve Lübnan'a tehcir edildiler. Mahalle halkı günümüzde sadece Küresünni Aşireti'ne mensup Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Elmalık mah - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
1916ht: Zevistan [ Kürd "kışlak" ]
E1902: Dzıvısdan
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
■ 20. yy başında biri Kürt diğeri Ermeni yerleşimi olan iki mahalle idi. SN
■ Mahalle'nin eski adı Zıvıstan'dır. Mahalle halkı Van'ın yerlisi olan Türkler'den ve birkaç hane Kürd'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  AyazPınar mah - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
1928k: Sivekrek
E1914: Sevakrag [ Erm "karaçiftlik" ]
  Bakacak mah - Edremit - Van
1916ht: Keşişoğlu
Kürd (Bruki) yerleşimi
  Doğanlar mah - Edremit - Van
1928k: Pertek/Pertik
E1902: Pertag [ Erm բերդակ "kalecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kavurma mah - Edremit - Van
E967: Gentanants [ Erm "hayvanlı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kurubaş mah - Edremit - Van
E1914: Kurubaş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km