haritada ara :   km  
Edirne Merkezde 40 yerleşim bulundu.
sırala 
Budakdoğanca köy - Edirne Merkez (Sırpsındığı bucağı) - Edirne
1913g : Duvancevo
1877hk 📖 : Doğanca
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ Koord: 41° 45' 34'' D, 26° 20' 27'' K
Kemal köy - Edirne Merkez (Sırpsındığı bucağı) - Edirne
1877hk 📖 : Kemal
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Başka Kemal’dir. SN
■ Koord: 41° 44' 11'' D, 26° 23' 42'' K
Ahi köy - Edirne Merkez (Sırpsındığı bucağı) - Edirne
1909hb 📖 : Axırköy
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ 38 hanede 174 Bulgar* nüfus bulunuyormuş. Yerel Türk ahali Bulgaristan (muhtemelen Kızılağaç) üzerinden yerleşmiş. Yerlerine bu köyden 25 hane Bulgar yerleşmiş. metonio
■ Koord: 41° 46' 42'' D, 26° 24' 26'' K
Karabulut köy - Edirne Merkez (Sırpsındığı bucağı) - Edirne
1877hk 📖 : Karabulak?
■ 19. yy başında Bulgar ağırlıklı bir yerleşim iken 20. yy başında Bulgar nüfus kalmamış görünüyor. SN
■ Koord: 41° 46' 6'' D, 26° 26' 11'' K
Uzgaç köy - Edirne Merkez (Sırpsındığı bucağı) - Edirne
1909hb 📖 : Vozgaç
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Koord: 41° 47' 31'' D, 26° 26' 14'' K
Yenikadın köy - Edirne Merkez - Edirne
1913g : Yeni Kadınköy
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Şimdi Eskikadın adını taşıyan Kademköy yakınında 1973’ten önce kurulmuş yeni yerleşimdir. SN
■ Koord: 41° 42' 0'' D, 26° 26' 20'' K
Eskikadın köy - Edirne Merkez - Edirne
1877hk 📖 : Kademköy [ Türkçe kadîm köy "eskiköy" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ Koord: 41° 42' 27'' D, 26° 27' 36'' K
Ekmekçi köy - Edirne Merkez (Sırpsındığı bucağı) - Edirne
1909hb 📖 : Ekmekçi Çf.
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
■ Karabulut köyüne bağlı Ekmekçi Çiftliği 15.01.1945’te Ekmekçi adıyla köy statüsüne kavuştu. SN
■ Koord: 41° 44' 24'' D, 26° 27' 50'' K
Büyükismailce köy - Edirne Merkez (Sırpsındığı bucağı) - Edirne
1913g : Karaismailçe
1877hk 📖 : İsmaillü
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
■ Koord: 41° 48' 53'' D, 26° 28' 8'' K
Sarayakpınar köy - Edirne Merkez (Sırpsındığı bucağı) - Edirne
1877hk 📖 : Akpınar
1946 📖 : Sırpsındığı (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
■ Bulgar kaynaklarında bazen Byal Kladenets (`ak pınar`) adı görülür. Bir dönem Sırpsındığı bucak merkezi idi. SN
■ Koord: 41° 46' 39'' D, 26° 28' 50'' K
Karaağaç köy - Edirne Merkez - Edirne
1877hk 📖 : Karaağaç
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Koord: 41° 39' 19'' D, 26° 31' 11'' K
Demirdeş ölü yerleşim - Edirne Merkez - Edirne
1910öh 📖 : Demirdeş
■ Karaağaç yakınında Yunan sınırına bitişik olan köy boşaltılmıştır. SN
■ Koord: 41° 38' 3'' D, 26° 32' 12'' K
Avarız köy - Edirne Merkez - Edirne
Y1922 📖 : Xavaríz
1877hk 📖 : Avarız [ Türkçe ˁavarız "bir tür vergi" ]
■ 20. yy başında Bulgar/Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Yun ve Bul kaynaklarda Xavarız olarak geçer. SN
■ Slav Rum ahâli 1914 senesinde Bulgaristana iltica ettiler. Manav
■ Koord: 41° 44' 49'' D, 26° 32' 45'' K
Değirmenyanı köy - Edirne Merkez - Edirne
1909hb 📖 : Değirmen Yeniköy
1877hk 📖 : Yeniköy
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ Koord: 41° 45' 44'' D, 26° 33' 10'' K
Yolüstü köy - Edirne Merkez - Edirne
1877hk 📖 : Yenisi
1567 📖 : İnesi
■ Koord: 41° 47' 47'' D, 26° 33' 27'' K
Edirne il - Edirne Merkez - Edirne
1371 📖 : Edirne / Edrene
Y180 Y378 📖 📖 : Hadrianópolis [ Yunanca "Hadrianus imp. kenti" ]
Y-450 📖 : Odrysos? [ Anadolu Dilleri ]
■ Roma imp. Hadrianus (117-138) adından geldiği kabul edilir. Ancak Herodot’un `Artiskós (Arda?) ırmağı üzerinde yaşayan güçlü bir Thrak boyu/krallığı` olarak tanımladığı Odrysai Ὀδρύσαι halkıyla ilgili olması mümkün görünüyor. SN
■ 1935 sayımında arnavutça 198, boşnakça 357, bulgarca 1199, çingenece 1743, kürtçe 413, pomakça 7175, tatarca 355 vd. ile toplamda 14845 kişi türkçeden başka bir anadile sâhipti. Manav
■ Koord: 41° 40' 33'' D, 26° 33' 45'' K
Bosna köy - Edirne Merkez - Edirne
Y1900~ 📖 : Vyssa Βύσσα
1877hk 📖 : Bosnaköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Rumeli göçmeni yerleşimi. Pomak/Boşnak yerleşimi
■ Edirne yakın çevresinin en ünlü Rum yerleşimi idi. Ünlü Karatheodori ailesi bu köylüdür. Mübadeleden sonra köyün Rum ahalisi sınırın hemen karşı taradında olan Nea Vyssa köyünü kurdu. SN
■ 93 Harbi neticesinde Nikšićli Müslüman iskân edildi. Manav
■ Koord: 41° 37' 29'' D, 26° 33' 54'' K
Hatip köy - Edirne Merkez - Edirne
1567 📖 : Hatip
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Koord: 41° 49' 2'' D, 26° 33' 56'' K
Suakacağı köy - Edirne Merkez - Edirne
1904s 📖 : Suakacağı
■ Koord: 41° 50' 26'' D, 26° 35' 13'' K
Büyükdöllük köy - Edirne Merkez - Edirne
1909hb 📖 : Dölük
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Kısmen Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Muhtemelen Çalıdere (Çallıdere), Kalkansöğüt veya yakındaki başka bir köyden buraya 2-3 hâne sevk edilmiştir. Bulgaristan Harmanli kökenlidirler ekseriyetle. Manav
■ Koord: 41° 45' 29'' D, 26° 36' 11'' K
Doyran köy - Edirne Merkez (Karakasım bucağı) - Edirne
1877hk 📖 : Ahriyanlı [ Türkçe ahriyan "sahte Müslüman" ]
■ Koord: 41° 29' 10'' D, 26° 36' 14'' K
Höyüklütatar köy - Edirne Merkez (Karakasım bucağı) - Edirne
1877hk 📖 : Öyüklü Tatar
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
■ Küçüktatarköy adı da kullanılır. SN
■ Koord: 41° 32' 47'' D, 26° 36' 33'' K
Muratçalı köy - Edirne Merkez - Edirne
1909hb 📖 : Muratcalı
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ Koord: 41° 48' 19'' D, 26° 36' 58'' K
Elçili köy - Edirne Merkez (Karakasım bucağı) - Edirne
1909hb 📖 : Elçili
1877hk 📖 : Azatlı
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
■ Koord: 41° 27' 4'' D, 26° 37' 12'' K
Hasanağa köy - Edirne Merkez - Edirne
1567 📖 : Hasanağa
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Koord: 41° 43' 30'' D, 26° 37' 27'' K
Menekşesofular köy - Edirne Merkez - Edirne
1928 📖 : Menekşesofiler
1877hk 📖 : Sofular
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 41° 45' 43'' D, 26° 38' 25'' K
Karakasım köy - Edirne Merkez (Karakasım bucağı) - Edirne
1877hk 📖 : Karakasım
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Bulgar dilli Rum halkı 1913 senesinde Bulgaristana iltica etti. Manav
■ Koord: 41° 31' 0'' D, 26° 38' 37'' K
Orhaniye köy - Edirne Merkez (Karakasım bucağı) - Edirne
1946 📖 : Orhaniye
■ Koord: 41° 30' 50'' D, 26° 39' 9'' K
Korucu köy - Edirne Merkez - Edirne
1909hb 📖 : Korucu
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
■ Koord: 41° 47' 31'' D, 26° 39' 19'' K
Hıdırağa köy - Edirne Merkez - Edirne
1567 📖 : Hızırağa
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Kısmen Alevi(Türk) Bulgaristan Göçmeni yerleşimi. Mursallı
■ Koord: 41° 44' 16'' D, 26° 39' 37'' K
Tayakadın köy - Edirne Merkez (Karakasım bucağı) - Edirne
1877hk 📖 : Tayakadın [ Türkçe taya "dadı" ]
■ Koord: 41° 34' 37'' D, 26° 39' 44'' K
Musabeyli köy - Edirne Merkez - Edirne
1567 📖 : Musabeğlü
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Koord: 41° 41' 57'' D, 26° 39' 47'' K
Küçükdöllük köy - Edirne Merkez - Edirne
1928 📖 : Kç. Döllük
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
■ Koord: 41° 45' 16'' D, 26° 40' 2'' K
İskender köy - Edirne Merkez - Edirne
1877hk 📖 : İskender
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni (Alevi) yerleşimi
■ Koord: 41° 37' 44'' D, 26° 40' 17'' K
Sazlıdere köy - Edirne Merkez - Edirne
1909hb 📖 : Sazlıdere
■ Koord: 41° 36' 44'' D, 26° 40' 48'' K
Köşençiftliği köy - Edirne Merkez - Edirne
1904s 📖 : Köşen Çf.
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni (Alevi) yerleşimi
■ Koord: 41° 39' 18'' D, 26° 40' 53'' K
Kayapa köy - Edirne Merkez - Edirne
1567 📖 : Kayapa
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ Koord: 41° 46' 28'' D, 26° 41' 21'' K
Karayusuf köy - Edirne Merkez - Edirne
1877hk 📖 : Karayusuf
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Koord: 41° 43' 56'' D, 26° 41' 44'' K
Demirhanlı köy - Edirne Merkez - Edirne
1877hk 📖 : Demirhanlı
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ 20. yy başında Rum kilisesine bağlı Bulgar dilli nüfusu vardı. SN
■ 1914 senesinde Bulgaristana iltica eden Bulgar dilli Rumlar daha sonra Helenistana geçtiler. Manav
■ Koord: 41° 41' 52'' D, 26° 44' 11'' K
Hacıumur köy - Edirne Merkez (Süloğlu bucağı) - Edirne
1909hb 📖 : Haciomer Çf.
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi
■ Koord: 41° 43' 4'' D, 26° 47' 11'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.