Edirne'de 280 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3
sırala 
  Enez ilçe - Enez - Edirne
1928 y: Enoz
■ Homeros'tan bu yana kaydedilmiş olan Aînos (Rumca telaffuzu Énos) kentidir. Yunanca isim `garip, tüyler ürpertici` anlamına gelir; ancak kasaba adının Yunan-öncesi bir dilden alıntı olması daha muhtemeldir. SN
  Yenice köy - Enez - Edirne
1901h y: Mayistra
Y1877: Maístros [ Yun "karayel" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Sultaniçe köy - Enez - Edirne
1928: Sultaniçe
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Slavca ismi: Sultanica. 1912'de 120 Pomak hânesi oldugu kaydedilmistir (Ljubomir Miletić) Kurbağalar isimli film 1985 senesinde burada çekildi. Manav
■ Pomak yerleşimi Türk
  Çavuş köy - Enez - Edirne
1877hk y: Amigdalya [ Yun amygdaliá "bademli" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen göçmenler yerleşmiştir. Türk
  Gülçavuş köy - Enez - Edirne
Y1922: Amphiloxía [ Yun ]
1904s: Kelçavuş
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Çeltik göl - İpsala - Edirne
1901h y: Gala [ Yun "süt" ]
  Küçükevren köy - Enez - Edirne
Y1922: Mikra Diasorá | Diasoranélla [ Yun "küçük Diasorina" ]
1901h: Yassıevren
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Yassıören ile Yunanca Diasorina aynı isimdir. Ancak hangisinin diğerinden alıntı olduğu anlaşılamadı. SN
  Hisarlı köy - Enez - Edirne
Y1922: Skalôtí
Y1877: Asarlı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Yazır köy - Enez - Edirne
1901h: Yazır
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Çeribaşı köy - Enez - Edirne
1877hk: Çeribaşı
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen göçmenler yerleşmiştir. Türk
  Abdurrahim köy - Enez - Edirne
1928: Abdurrahim
1901h: Rumköyü
■ Adı Rumköyü olduğu halde 19. yy sonunda Türk köyü idi. SN
  Vakıf köy - Enez - Edirne
1928: Vakıf
  Çandır köy - Enez - Edirne
Y1678: Ágios Athanásios [ Yun "Aziz Athanasios" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Köye adını veren Ayios Athanasios Manastırı 1912 Balkan Harbi sırasında tahrip edilmiştir. SN
■ Çerkez Yerleşimi Türk
  Şehitler köy - Enez - Edirne
1928: Şehitler
Y1922: Apsída [ Yun "kemer" ]
1901h: Kemerli
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Karpuzlu bld - İpsala - Edirne
1928: Karpuzlu
1904s: Kozkırı
Pomak yerleşimi
■ Plevne'nin Kojnare köylüleri oturmaktadır. Manav
  Karaincirli köy - Enez - Edirne
1928: Karaincirli
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Köy 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı (93 Harbi) sonrasında Bulgaristan'ın Hasköy kazasından gelen göçmenlerce kurulmuştur. Türk
  Işıklı köy - Enez - Edirne
Y1922: Arvanítes [ Yun "Arnavutlar" ]
1901h: Arnavutköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Eski Rum kaynaklarında Arnavutköy adı kullanılırken 1922'de aynı adın Yunancasının tercih edilmesi dikkati çeker. SN
■ Arnavut ve Bulgaristan ve Yunanistan göçmeni Yerleşimi Türk
  Hasköy köy - Enez - Edirne
1901h: Hasköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Sütçüler köy - Enez - Edirne
1928 y: Galata [ Yun galatás "sütlüce" ]
  Kocaali köy - Enez - Edirne
1928: Kocaali
1901h y: Ayazma [ Yun "ziyaret, kutlu yer" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Nasuhbey köy - Meriç - Edirne
1928: Nasuhbey
Alevi yerleşimi
  Çelebi köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
Y1922: Pentáfyllon [ Yun "beşyaprak" ]
1877hk: Çelebi
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Küplü bld - Meriç (Küplü bucağı) - Edirne
1877hk: Küplü
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1. Balkan savaşı sırasında, Yunanistan Devleti'nin Dedeağaç (Alexandroupolis) Büyükelçisinin aracılığıyla silahlandırılan Küplü'nün eşkiyaları, hemen kuzeylerindeki Türk/Müslüman nahiyesi olan Edeköy'e saldırmış, Sofulu ve çevrenin Yunan ve Bulgar çeteleri ile birlikte çok sayıda insanı katletmişlerdir. Bugün köyde sonradan Rodoplardan gelip yerleşen Pomak kökenli halk yaşamaktadır. Atakan Sevgi
■ Rumlarla berâber Gacallar da oturuyordu. Helenistanın Makedonya bölgesindeki Černiševo, Trestenik ve Gabrišta köylerinden Pomak mübâdiller iskân edilmiştir, Rodoplar değil. Manav
  KadıDondurma köy - Meriç - Edirne
1877hk: Kadıköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Eski adı Kadıköy'dür. 1940 Meriç taşkını sonrası, 2 km.batısındaki Edeköy halkı Kadıköy'e taşındığı için halk arasında Edeköy olarak da geçer. Kadıköy isminde çok yerleşim olduğu ve bölgeye Osmanlı döneminde Dondurma Adası dendiği için Dondurma adı köyün ismine eklenmiştir. Köyü oluşturan eski Kadıköy de, eski Edeköy de Trakya'nın çok eski Türk yerleşimleridir. Bölge ile ilgili en eski belge olan 1455 tarihli Osmanlı kayıtlarında ikisi de yer alır. Atakan Sevgi
  Alibey köy - Meriç - Edirne
1901h: Hacıbey
Alevi yerleşimi
  Adasarhanlı köy - Meriç (Küplü bucağı) - Edirne
1877hk: Sarıhanlı [ Tr ]
■ Eski adı Saruhanlu'dur. Saruhan beyliği'nden Trakya'ya iskan yoluyla kurulmuştur. Atakan Sevgi
  Umurca köy - Meriç - Edirne
1901h: Umurca
  Ahırköy köy - İpsala - Edirne
1877hk: Ahırköy
Y1850: Axúria [ Tr ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Subaşı bld - Meriç (Küplü bucağı) - Edirne
1928: İzzetiye
1904s: Subaşı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
  İpsala ilçe - İpsala - Edirne
1484 y: İpsala
Y550, Y640: Kypséla / Kypsála [ Yun "kovanlık" ]
  Yayla köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
Y1922: Glafirá
1901h: Yayla
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Akhoca köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1901h: Akhoca
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ 19. asır ortasında Gacal yerleşimi. 93 harbinden sonra Lovečin Dobrevci ile etraf köylerinden gelen 1700 kadar Pomak muhâcir 2 hâne Gacalın oturduğu araziyi gene burada meskeni olan ihtiyar bir imamdan satın alıp 20 hâne buraya yerleşmiş. Akhoca ismi kalmış. Kâfilenin bir kısmı Korukluya, kalanı yan köylerden Slav Rumların oturduğu Todoriçe (Orhâniye), bir diğer kısmı Aydındaki Nâzilliye kadar dağılmış. 1951 Bulgaristan muhâcirlerinden 30 hâne Pomakların daveti üzerine köye iskân edilince nüfus 60 hâne oluvermiş. Pomakça canlıdır. Manav
  Büyükaltıağaç köy - Meriç (Küplü bucağı) - Edirne
1901h: Baltac
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Kocahıdır bld - İpsala - Edirne
1928: Kocahıdır
Pomak yerleşimi
■ Vraca'nın Popica köyü muhacirleri oturmaktadır. Manav
  Meriç ilçe - Meriç - Edirne
1928: B. Doğanca
1901h: Doğancı
1928: Kavaklı (idari bölge)
■ Kavaklı kazasına 1936'da Meriç nehrinin adı verildi. SN
  Barağı köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1928: Bırağı
1901h: Paraóri
1901h: Baraor
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Orhaniye köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1928: Orhaniye
1904s: Toduruç [ Bul Todorieviç/Todoriç ]
Pomak yerleşimi
■ Dobrucali Pomaklar. Halk arasinda halen Todorič denir. Manav
  Karayusuflu köy - Meriç - Edirne
1877hk: Karasofulu
■ Sınırın Yunan tarafında kalan Sofulu (Soufli) kasabasının eski yerleşimidir. SN
  Yenikadın köy - Edirne_M - Edirne
1901h: -
Pomak yerleşimi
■ Şimdi Eskikadın adını taşıyan Kademköy yakınında 1973'ten önce kurulmuş yeni yerleşimdir. SN
  AliçoPehlivan köy - İpsala - Edirne
1928: Koyunyeri
Pomak yerleşimi
■ Pehlivan Kel Aličo bu köylüdür. Pleven'in büyük köylerinden olan Kojnare'den (Koynare) geldikleri için yeni köye bu isim konulmuştur. Manav
  Yapıldak köy - İpsala - Edirne
Y1922: Lampetí
1901h: Yapıldak
■ 20. yy başında Rum/Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 1912 Ljubomir Miletić notlarında 16 Bulgar âilesinin hâlen Rumlarla kaldığından bahsetmiştir. Manav
  Sultan bld - İpsala (İbriktepe bucağı) - Edirne
1928: Sultan
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Muhtemelen halkı Ortodoks Arnavut kökenliydi ve zaman içinde bağlı bulundukları Rum Ortodoks Kilisesi'nin etkisiyle Rumlaştılar. 1922'de Yunan ordusunu bölgeden çekilişi ile birlikte, köy halkı da Meriç Nehri'nin batısına geçti. Atakan Sevgi
  Hıdır köy - İpsala - Edirne
1877hk: Haydarlı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 273 Rum nüfus ve Genisis tis Theotokou kilisesi vardı. SN
  HasırcıArnavut köy - Meriç - Edirne
1877hk: Arnavudköy
■ 20. yy başında Arnavut yerleşimi.
  Gündüzler köy - Keşan - Edirne
1928 y: Mavroz [ Yun ]
  Suluca köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1877hk y: Fakırma | Suluca [ Yun phagrí "bileğitaşı" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905'te 300 Rum nüfus ve Timios Prodromos kilisesi vardı. SN
  Ekmekçi köy - Edirne_M (Sırpsındığı bucağı) - Edirne
■ Karabulut köyüne bağlı Ekmekçi Çiftliği 15.01.1945'te Ekmekçi adıyla köy statüsüne kavuştu. SN
  YeniceGörice köy - Meriç - Edirne
1928: Yenice Görice [ Bul Goritsa "tepecik" ]
1901h: İnceköy
  Olacak köy - Meriç - Edirne
1928: Olacak
  Sarayakpınar köy - Edirne_M (Sırpsındığı bucağı) - Edirne
1877hk: Akpınar
1946: Sırpsındığı (idari bölge)
■ Bir dönem Sırpsındığı bucak merkezi idi. SN
  Kızkapan köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
Y1877: Kızkapan
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Rahmanca köy - Meriç - Edirne
1928: Rahmanca
1877hk y: Kostaköy [ Yun Kostas "öz." ]
  Tevfikiye köy - İpsala (İbriktepe bucağı) - Edirne
1901h: Tevfikiye
■ 93 Harbi sonrası Bulgar ve Rus baskılarından kaçan Türk halkının yerleşerek kurduğu bir köydür. Köy halkının geldiği yer ise Bulgaristan'da bugünkü ismi Omurtag olan eski ismiyle Osmanpazarı kasabasının Balabanlar köyüdür. Atakan Sevgi
  Korucu köy - İpsala - Edirne
1901h: Korucu
  İbriktepe bld - İpsala (İbriktepe bucağı) - Edirne
Y1922 y: Ímbrasos
1901h: İbriktepe
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te Arnavutça konuşan 2320 Ortodoks nüfus ve 1837 yapımı Ayios Yiorgios kilisesi vardı. 1915'te köy boşaltıldı. 15. yy'dan beri kayıtlı olan Türkçe adı Yunanca isimden türemiş olmalıdır. SN
■ Eski ismi: Arn. Qyteza. 1915 senesinde Altın Taş köyüne sürüldüler. Manav
  Karahisar köy - Keşan - Edirne
1904s: Karahisar
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Seren köy - Meriç - Edirne
1877hk: Srem
1455t: Sirem
■ 15. yy'da sancak beyliği idi. SN
  Balabankoru köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1901h: Tatarköyü
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
■ Osmanlı zamanında komşu Balabanköy'ün koru arazisidir. Kırım'ı Rusların ele geçirmesi sonrası Osmanlı topraklarına sığınan Kırım Tatarlarının yerleşmesi ile kurulmuştur. Köyde doğudaki isyanlar sonucunda 1930lar sonrasında buraya sürgün edilmiş birkaç Kürt ailelesi de yaşamaktadır. Bazı eski haritalarda Tatarköy olarak da geçer (20. YY başı) Atakan Sevgi
  Yeşilköy köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1901h, 1928: Karatepe
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 170 Rum nüfus ve Kimisis tis Theotokou kilisesi vardı. SN
  Akıncılar köy - Meriç - Edirne
1928: Draguşin [ Bul Dragusan ]
  Boztepe köy - Keşan - Edirne
1928: Boztepe
■ Kısmen Pomak yerleşimi
■ Kolastra (ilk süt) ile hazırladıkları tatlı börek çobana yedirilir. Manav
  Kavaklı köy - Meriç - Edirne
Y1922: Kalyki
1901h: Kavaklı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Akçadam köy - Meriç - Edirne
1901h: Leylekköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Karahamza köy - Meriç - Edirne
1901h: Karahamza
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
  Mecidiye bld - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1928: Mecidiye
■ 1876'da Rumeli muhacirleri iskân edilmiş ve muhtemelen Eflak'taki Mecidiye kasabasının adı verilmiştir (bugün Romanya'da Magidia). SN
  İbrice liman - Keşan - Edirne
1877hk: İvrice Burnu (mv)
  Avarız köy - Edirne_M - Edirne
Y1922: Xavaríz [ Tr ˁavarız "bir tür vergi" ]
1877hk: Avras
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Yunanca kaynaklarda Xavarís şeklinde geçen adın aslının Türkçe ˤAvarız olması muhtemeldir. SN
■ Slav Rum ahâli 1914 senesinde Bulgaristana iltica ettiler. Manav
  Balaban köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928: Balaban
Alevi yerleşimi
■ 1300'lerin ikinci yarısında Gazi Süleyman Paşa ile Çimpe kalesi üzerinden Trakya'ya geçen Balaban Aşireti reisi İnce Balaban (Deli Balaban) Bey tarafından kurulmuş, Balaban Aşiretince şenlendirilmiştir. Osmanlı kayıtlarında ismi Balabanlı, Balabanlu, Balbalu şeklinde geçtiği olmuştur. Atakan Sevgi
  Karlı köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
Y1922: Psáthi
1901h: Karlı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 550 Rum nüfus ve Ayia Paraskevi kilisesi vardı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km