Dumlu'da 18 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yeşilyayla mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1916h, 1928: Arziti / Arzutu
1916h, 1928: Ardzati [ Erm "gümüşlü" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Eprigyan'a göre 19. yy sonlarında 10 hane Ermeni, 50 hane Katolik Ermeni ve 20 hane Müslüman nüfusu vardı. Yine Eprigyan'ın aktardığı başka bir kaynağa göre 1880 nüfusu 210 Ermeni ve 130 Müslim idi. Köyün yakınında bulunan Surp Lusavoriç manastırı Erzurum bölgesindeki Katoliklerin en önemli ziyaret yeri idi. SN
  Yolgeçti mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1916h, 1928: Sitavuk / Sitavuğ
1916h, 1928: Tsitahoğ [ Erm ձիթահող/ձիթհող "yağ toprak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1880 nüfusu 1187 Ermeni ve 72 Türk idi. SN
  Kırmızıtaş mah Yakutiye - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1960: Alacasırt
1916h: Kamber
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Muratgeldi mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
E1902: Dinarikom [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Güzelova mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1916h: Tufanç
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Gülpınar mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1928: Xedelemek?
E1912: Xaramelik [ Tr "kara melik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1928 Dahiliye listesinde görülen ve sonraki yayınlarda tekrarlanan Xedelemek veya Xedelemek adı, eski yazıda ra yerine dal okumaktan ileri gelen bir yazım hatası olmalıdır. SN
  Akdağ mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
E1902: Ağdağ [ Tr ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Aydınlık mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1916h, 1928: Hins
1916h, 1928: Dumlu
1916h, 1928: Hintsk Հինձք [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Daha sonra Mıhitarist Katolik tarikatını kuran ünlü reformcu Mıxitar 1697-1699 yıllarında bu köydeki Kızıl Manastır'da hoca idi. 1880'de 692 Ermeni, 89 Müslim nüfus kaydedilmiştir. SN
  Güngörmez mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
E1902: Güngörmez [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kırkgöze mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1946: Şipek
E1902, 1916h: Çipağ / Çipak [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Karş. Tortum-Akbaba (Şipek) ve Adıyaman-Kâhta-Eceler (Çipek). SN
  Gökçeyamaç mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1916h, 1902: Tavit / Tafta
E1902: Tavtakeğ [ Erm "Davut köyü" ]
  Söğütyanı mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1916h: Kelevürt
E1902: Kaylhovid [ Erm "kurtdere" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Köy halkının soyu Kıpçak Türkleri'ne dayanmaktadır. Köyün eski adı Kelevürt olarak geçer ki aslı Keleve'dir. Keleve adı ise Eski Türkçe'de demet ve bağlam anlamlarına gelir. Günümüzde köyde Türkler yaşamaktadır. Berk Ulusoy
  Yeşildere mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1916h: Giregösek
E1902: Giragosag [ Erm "Giragos'çuk (öz.)" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Köyün kurucusu Ermeniler'dir. Daha sonraları ise yaklaşık 15 veya 16. yüzyıllarda köye Türkler yerleştirilmiştir. Türklerin nüfusu Ermenileri geçince köyün adı da Görsek olarak değiştirildi. 1915-1916 yıllarında Ermeniler, Suriye ve Lübnan'a tehcir edilmiştir. Günümüzde köyde Türkler yaşamaktadır. Berk Ulusoy
  Köşk mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1916h: Köşk [ Tr ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Karagöbek mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
E1902: Karagöbek [ Tr ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Güzelyayla mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1809z: Kızılkilise [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eprigyan'a göre köyün eski Ermeni nüfusu 1828'de Rusya'ya göçmüş, boşalan köye Hemşin köylerinden göçen Müslüman ve Ermeni nüfus yerleşmiştir. Eprigyan buradaki Hemşinli Ermenilerin Müslümanlarla yakın akrabalık ve hısımlık ilişkileri olduğunu anlatır. ■ 12.08.1949'da Güzelyayla adı verildi. SN
■ © 11.08.1809 Erzurum'a tabi Zağki karyesi ahalisinin arazilerini suladıkları suyu Kızılkilise karyesi ahalisi vermediklerinden müdahalenin men'i için gereğinin yapılması. deyar heyran
  Şenyurt mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1809z: Zağki
E506: Dzağik gen. Dzağgi [ Erm "çiçek" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 5. yy sonunda İran egemenliğine karşı Vahan Mamikonyan'ın başlattığı isyan dolayısıyla adı geçen Dzağik köyüdür. (Adontz 21). Dzağgi aynı adın tamlayan halidir. SN
■ © 11.08.1809 Erzurum'a tabi Zagki karyesi ahalisinin arazilerini suladıkları suyu Kızılkilise karyesi ahalisi vermediklerinden müdahalenin men'i için gereğinin yapılması. deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km