haritada ara :   km  
Dorutay'da 26 yerleşim bulundu.
sırala 
Yarımkaya mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1916hb 📖: Yarımkaya
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
Bodurağaç mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖: Reşan [ Kr "karalar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■  Kürt (Cemaldini) yerleşimi. Qazi
Çırak mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖: Çırak
1916hb 📖: Çarax
Azeri (Küresünni) yerleşimi
Hacıali mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖: Hacıali
Azeri (Küresünni) yerleşimi
Seydibey mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1901hb 📖: Seydibey [ Tr ]
Kürt-Sünni (Şemski/Redkan) yerleşimi
■ Burdaki Redkiler, Koseyi kabilesindenler (Iğdır Alakose köyünü onların kurduğu söylenir). Erivandan Iğdıra, oradan Muşa, Muş üzerinden de bu köye göç etmişler. Ayrıca Şemski ve Redkan aşirerleri haricinde, Dodki aşireti de yaşar. Dodkiler de İran'ın Kürt bölgelerinden gelmişler. Mar(d)astan
■ Eskiden burada Mendesori (28 ev) ve Şemski (26 ev) aşiretleri yaşarmış. Êzdi olan Mendesoriler Ermenistan'a göç etmiş. Onların yerine Ermenistandan müslüman Redkan Kürdleri gelmiş. Şimdi köyde Şemskiler ile Redkanlılar yaşar. Qazi
Aksorguç mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖: Velicani [ Kr ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
Sağmalı mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖: Nûşar aş. [ Kr noşar "yenişehir" ]
1916hb 📖: Nuşehr Mukuri
Kürt-Sünni (Şemski) yerleşimi
Çubuklu mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖: Çubuklu [ Tr ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
■  Kürt (Cemaldini, Kuresıni, Redki) yerleşimi. Qazi
Dorutay mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖: Taşrumi
Kürt-Sünni yerleşimi
■  Kürt (Remedotki) yerleşimi. Qazi
Dağdeviren mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖: Kolo [ Kr ]
Aşağıyorganlı mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖: Gölegeni aş. [ Kr golagenî "kokargöl" ]
■ Köyün yukarı kısımlarında bulunan kaplıca benzeri, kötü lokulu bir su kaynağından dolayı köy böyle adlandırılır. Rüzgarlı günlerde Aşağı Yorganlı ve Yukarı Yorganlı köylerinde dayanılması zor kötü bir koku her tarafa yayılır. mustafa
Yavuzlar mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖: Kayseran [ Kr ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Yukarıyorganlı mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖: Golegeni yk. [ Kr golgenî "çürüksu" ]
Yumruklu mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖: Pirmeryem
1916hb 📖: Pirmayram
Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ Kürd: Pirêmiriyan "ölüler köprüsü" ya da Pirêmeryan "erler köprüsü". yalcin
Çavuşlar mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖: Yadigar
1916hb 📖: Yediharri?
Günyüzlü mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖: Terxani [ Kr ]
■ Kurd: Tarxanê "mahalle ev" veya "han mahallesi" yalcin
■  Kürt (Takori) yerleşimi. Qazi
Oymaklı mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1946 📖: Takuriengiz [ Erm ınguz "ceviz" ]
1928 📖: Engiz Takori [ Kr takorî "aş." ]
Kürt-Sünni (Redkan, Takori) yerleşimi
Eğribelen mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖: Hasantemran [ Kr ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■  Kürt (Cemaldini) yerleşimi. Qazi
Aşağıkoçkıran mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1916hb 📖: Koçkiran aş.
Kürt-Sünni yerleşimi
■  Kürt (Mukuri) yerleşimi. Qazi
Aşağıtulgalı mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖: Axorik aş. [ Erm ախոռիկ "ahırcık" ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Axruka Jêrê. Kürt (Takori) yerleşimi. Qazi
Damlacık mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1916hb 📖: Rişkan [ Kr ]
Yukarıtulgalı mah - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖: Axorik yk. [ Kr axorik "ahırcık" ]


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.