Diyarbakır'da 1119 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 12
sırala 
  Çukurelma mah - Çermik - Diyarbakır
Kr: Kaf?
1928k: Hop [ Erm/Kürd hop "su bendi" ]
Zaza yerleşimi
■ Eski haritalarda görülen Kaf köyü Ağırmat'ın kuzeyinde olup halen baraj gölü altında kalmış olmalıdır. Çukuralma köyü eski haritalarda Hop adıyla kayıtlıdır. SN
  Karakaya mah - Çüngüş - Diyarbakır
Kr: Dêrareş [ Kürd "karakilise" ]
1928k: Karakilise
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
  Armağantaşı mah - Çermik - Diyarbakır
1917ht: Ağarmat
Zaza (Hasénen) yerleşimi
  Kelekgeçidi mah Üçpınar - Çüngüş - Diyarbakır
1928k: Tillek
  Handere mah - Çüngüş - Diyarbakır
Zaza yerleşimi
  Dilekpınar mah - Çermik - Diyarbakır
1928k: Sarsap
Zaza yerleşimi
  Konaklı mah - Çermik - Diyarbakır
1917ht, 1928k: Konakı
1902hb: Konaka
Zaza yerleşimi
■ Eski yazı kaynaklarda görülen Konakı/Konağı adı yazım hatası olmalıdır. SN
  Güzel mah - Çermik - Diyarbakır
Eski adı: -
Zaza yerleşimi
  Saltepe mah - Çermik - Diyarbakır
1917ht: Gevrek [ Kürd gewrek "akça" ]
Zaza yerleşimi
  Avut mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928k: Avut [ Erm ]
  Hindibaba mah - Çüngüş - Diyarbakır
1837d: Hindibaba
Zaza yerleşimi
■ © 29.06.1837 Ergani kazasına tabi Çüngüş nahiyesinin Hindibaba karyesinde bulunan camiin... deyar heyran
  Ceylan mah - Çermik - Diyarbakır
1960-: Cullar
1917ht: Bedran?
Zaza yerleşimi
  Değirmensuyu mah - Çüngüş - Diyarbakır
1946k: Adış
E1902: Adiş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
  Kömürcüler mah - Çermik - Diyarbakır
1917ht: Zeynilan [ Kürd ]
Zaza yerleşimi
  Malkaya mah - Çüngüş - Diyarbakır
1946k: Alyoz
E1912: Aloz
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Köy halkı Türkmen'dir. Soyları 24 Oğuz Boyu'ndan Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Kaynak: Kitab-ı Diyarbakriyya: Ak-Koyunlular Tarihi ve Diyarbakır Tarihi kitaplarıdır. Berk Ulusoy
  Bayat mah - Çermik - Diyarbakır
1917ht: Füsaynî
Zaza yerleşimi
■ Köy halkı Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkı'nın soyu 24 Oğuz Boyu'ndan, Bayat Boyu'na dayanmaktadır. Ayrıca köyde birkaç hane Kırmanç Zaza'sı bulunmaktadır. Kaynak: Diyarbakır Tarihi kitabı ile Osmanlı Vergi Defterleri'dir. Berk Ulusoy
  Geçitköy mah - Çüngüş - Diyarbakır
1917ht: Xoya
Kürd yerleşimi
  Çataldut mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928k: Sarsap
■ Köy halkı Türkmen'dir. Soyları 24 Oğuz Boyu'ndan Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Kaynak: Türkmen Akkoyunlu İmparatorluğu Makaleler Antolojisi kitabıdır. Berk Ulusoy
  Yazyağmuru mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928k: Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
Zaza yerleşimi
  İbikkaya mah - Çüngüş - Diyarbakır
1902hb, 1928k: Derdere
■ Çermik ilçesine bağlıydı, 1957'de Çüngüş ilçesine bağlandı (Resmi Gazete, 30 Mayıs 1957) Taner A.
■ Köy halkı Türkmen'dir. Soyları 24 Oğuz Boyu'ndan Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Yaylacık mah - Çermik - Diyarbakır
1928k: Musikan [ Kürd "Musalar" ]
  Şeyhandede mah - Çermik - Diyarbakır
1928k: Şeyxandede
Zaza yerleşimi
  Çüngüş ilçe - Çüngüş - Diyarbakır
E1900~: Çınguş
1831n: Çüngüş
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Şehrin doğusunda ovaya hakim bîr tepe üzerinde kurulmuş olan Sırahayats Surp Astvadzadzin Manastırı 1895'e dek piskoposluk makamı idi. 1895 olaylarında tahrip edildi. Şehirde ayrıca Surp Garabed Katedrali'yle Mesrobyan ve Sahagyan Kolejleri, Katolik ve Protestan Ermenilere ait birer kilise, Protestan Ermeni cemaatine ait bir okul mevcuttu. SN
■ Türkmenler, ilçede çoğunluktadır. 60% göçmen Türkmen, 30% Türk ve 10% Kürt olarak sıralanır. Türk
■ Sayın Nişanyan Çüngüş te Türkmenler çoğunlukta değildir. 44 köyden Yaklaşık 8 köy Türkmen olmakla beraber geri kalanı zaza köyleridir. Zazacaları kulp Zazaca’sına göre daha serttir. Bu ilçede Kürt yerleşke yoktur. Saygılarımla Renas
■ Sayın Renas, ilk olarak bir üstünüzdeki girdi Sevan Nişanyan'a ait değildir. İkinci olarak 37* köyden 13*ünde Türk/Türkmenler yaşamakta, bir köyde Kurmanç-Kürtler yaşamakta. Geri kalan tüm köyler Zaza kökenli. Türk/Türkmenlerin yaşadığı köylerin 6'sında Zazalar da yaşıyor. Çüngüş'ün şehirlisi de ağırlıkla Türk/Türkmen kökenli. Üçüncü olarak ise Çüngüş ilçe geneli kütüğe göre %60 Türk, %35 Zaza ve %5 Kürt vb. kökenli bir ilçe iken günümüzde nüfusun %50 üzeri Zaza ve Kürtlerden oluşuyor. Teşekkürler. metonio
■ İlçe merkezinin neredeyse tamamı yerli Türkmen nüfusundan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Korudağ mah - Çermik - Diyarbakır
1917ht: Hüseyinli
Zaza yerleşimi
  Gökçepelit mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928k: Mahmudan [ Kürd ]
Zaza yerleşimi
  Pamuklu mah - Çermik - Diyarbakır
1928k: Budaran
Zaza yerleşimi
  Pınarlı mah - Çermik - Diyarbakır
1928k: Bağvenk [ Erm vank "manastır" ]
Zaza yerleşimi
  Güneydere mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928k: Gundeci [ Kürd gundecî "eskiköy" ]
Zaza yerleşimi
  Karakaya mah - Çermik - Diyarbakır
1928k: Karakaya
Zaza yerleşimi
  Gölbaşı mah Karakaya - Çermik - Diyarbakır
Zaza yerleşimi
  Akpınar mah - Çermik - Diyarbakır
1928k: Zübeydik [ Kürd "Zübeyit'çik (öz.)" ]
Zaza yerleşimi
  Akbaşak mah - Çüngüş - Diyarbakır
Zaza yerleşimi
  Dikyol mah - Çermik - Diyarbakır
1917ht: Diktol?
Zaza yerleşimi
  Albayrak mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928k: Mansuran [ Kürd mansûran "Mansurlu (aş.)" ]
  Armutlu mah - Çermik - Diyarbakır
1928k: Zergüz [ Kürd zergûz "sarıceviz" ]
Zaza yerleşimi
  Aktaş mah - Çüngüş - Diyarbakır
■ Köy halkı Türkmen'dir. Soyları 24 Oğuz Boyu'ndan Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Kaynak: Kitab-ı Diyarbakriyya: Ak-Koyunlular Tarihi ve Diyarbakır Tarihi kitaplarıdır. Berk Ulusoy
  Ağaçhan mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1928k: Ağaçhan
Zaza yerleşimi
  Yabanardı mah - Çermik - Diyarbakır
1928k: Miyalan [ Kürd ]
Zaza yerleşimi
  Yayıklı mah - Çermik - Diyarbakır
1917ht: Besim/Bisim
Zaza yerleşimi
  Koçören mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928k: Bosma
Zaza yerleşimi
  Deveboynu mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928k: Selvas
1902hb: Salvaz
■ Köy halkı Türkmen'dir. Soyları 24 Oğuz Boyu'ndan Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Yaygınkonak mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928k: Mansuran [ Kürd mansûran "Mansurlu (aş.)" ]
Zaza yerleşimi
  Kalaç mah - Çermik - Diyarbakır
1928k: KilloHaneleri [ Kürd killo/killan "aş." ]
Zaza yerleşimi
  Göktepe mah - Çermik - Diyarbakır
1917ht, 1928k: Sinto/Spinto
Zaza yerleşimi
  Fıstıklı mz - Çermik - Diyarbakır
1917ht: Kirakos [ Erm Giragos "öz." ]
  Günaşan mah - Çermik - Diyarbakır
1902hb, 1917ht: KervanÇimeni
Zaza yerleşimi
■ Kervan Çimeni esasen köyün üstünde olduğu dağın adıdır. SN
  Sağtepe mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928k: Sımaki [ Kürd simaqî "sumaklı?" ]
Zaza yerleşimi
  Oyuklu mah - Çüngüş - Diyarbakır
1893, 1917ht: Midya/Mediya
■ © 05.09.1893 Maden sancağına tabi Çermik kazası Piran-ı Ulya [Atalar] karyesi halkının üç saat mesafedeki Medye karyesindeki zirai mahsul ve hayvanat için anbar ve ahır inşası... deyar heyran
  Kuyu mah - Çermik - Diyarbakır
Kr: Bîr [ Kürd "kuyu" ]
1917ht: Kuyu
Zaza yerleşimi
■ Köy halkı köye Bîr der. Bîr kurmanci ve zazakide kuyu anlamına gelmektedir. Köyün yukarı kısımlarında bazı kuyular bulunmaktadır. Eskiden su ihtiyacı bu kuyulardan sağlanmakta idi. mustafa
  Bayrak mah - Çermik - Diyarbakır
1902hb, 1928k: Tilberz [ Kürd "yüksek höyük" ]
Zaza yerleşimi
  Köksal mah - Çermik - Diyarbakır
1917ht: Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
Zaza yerleşimi
  Atalar mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928k: Piran [ Kürd pîran "dedeler" ]
Zaza yerleşimi
■ © 05.09.1893 Maden sancağına tabi Çermik kazası Piran-ı Ulya karyesi halkının üç saat mesafedeki Medye [Oyuklu] karyesindeki zirai mahsul ve hayvanat için anbar ve ahır inşası talebi. deyar heyran
  Değirmenli mah - Çermik - Diyarbakır
1928k: Berut [ Erm ]
Zaza yerleşimi
  Bulundu mah - Çermik - Diyarbakır
1917ht: Benaf
Zaza yerleşimi
  Kartaltaşı mah - Çermik - Diyarbakır
1928k: MusaHaneleri [ Kürd ]
Zaza yerleşimi
  Elmadere mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928k: Elmadere
Zaza yerleşimi
  Bahçe mah - Çermik - Diyarbakır
Zz: Hasuz
1917ht: Hasud [ Erm "verimli" ]
Zaza yerleşimi
  Bademlik mah - Çermik - Diyarbakır
1917ht: Hasno [ Kürd hasino "demirci" ]
Zaza yerleşimi
  Dalipek mz - Çermik - Diyarbakır
Zaza yerleşimi
  Elifuşağı mah - Çermik - Diyarbakır
1960k: Elifuşağı
Zaza yerleşimi
  Karakolan mah - Çermik - Diyarbakır
1960-: Haburman
Kürd yerleşimi
  Arpadere mah - Çüngüş - Diyarbakır
1917ht: Cevdere/Civdere
■ Ünlü sanatçı İzzet Altınmeşe'nin köyüdür. Köy halkı Türkmen kökenlidir. metonio
  Eskibağ mah - Çermik - Diyarbakır
1960-: Süzmük
Zaza yerleşimi
  Aydınlı mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928k: Norla
Zaza yerleşimi
  Güçlütaş mah - Çermik - Diyarbakır
1917ht: Ğabiyan?
Kürd yerleşimi
  Karataş mah - Çermik - Diyarbakır
1917ht: TemoHaneleri [ Kürd ]
Zaza yerleşimi
  İkiçeltik mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1917ht: Pağnik [ Erm "ılıca" ]
Kürd yerleşimi
  Çaybaşı mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928k: Şirvara [ Kürd şêrwêran "aslanören" ]
Zaza yerleşimi
  Ormançayı mah - Çüngüş - Diyarbakır
Zaza yerleşimi
  Örenkuyu mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1917ht: Birviran [ Kürd "kuyuören" ]
Zaza yerleşimi
  Polatuşağı mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928k: Polad [ Kürd/Tr polad "çelik" ]
■ Köy halkı Türkmen'dir. Soyları 24 Oğuz Boyu'ndan Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Kaynak: Türkmen Akkoyunlu İmparatorluğu Makaleler Antolojisi kitabıdır. Berk Ulusoy
  Balıksırtı mah - Çermik - Diyarbakır
1917ht: Mahmûr
Zaza yerleşimi
  Petekkaya mah - Çermik - Diyarbakır
1928k: Nişenik [ Erm nışenik "bademli" ]
■ Nişenik Dağı, Çermik'in güneyindeki dağ kütlesinin adıdır. SN
  Külbastı mah - Çüngüş - Diyarbakır
Eski adı: Zemo
Zaza yerleşimi
  Sinekköy mah - Çermik - Diyarbakır
1928k: Sinbek? [ Erm syunag սյունակ? "sütun" ]
Zaza yerleşimi
  Balcılar mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928k: Norşin [ Erm norşén "yeniköy" ]
Zaza yerleşimi
  Çalıtepe mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1917ht, 1928k: Herbetal/Herbetali
Zaza yerleşimi
  Çermik ilçe - Çermik - Diyarbakır
Kr: Çermûg
1821d: Çermîk
E1136: Çermuk [ Erm "ılıca" ]
Y378: Abarnê
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 4. yy'da Ammianus Marcellinus ve 9. yy'da Süryanice Zuknin vekayinamesinin şifalı ılıcasıyla ünlü olduğu belirttilen Abarnê kentidir. Çermük Ermenice `ılıca` anlamına gelir. SN
■ © 24.10.1821 Tuna sahillerinde bina olunan kaleler masrafı için üçe ayrılan Şeyh Bızinli aşiretinin Çermik'teki kısmının hisselerine düşen beş yüz kuruşu miriye teslim eyledikleri. deyar heyran
■ İlçe merkezinin çoğunluğunu yerli Türkmen nüfus oluşturmaktadır. Ayrıca ilçe merkezinde bir kısım Kırmanç Zaza'larda bulunmaktadır. Berk Ulusoy
  Aynalı mah - Çermik - Diyarbakır
1928k: Bistin
Zaza yerleşimi
  Yoğun mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1917ht: Oğîn
■ Köy halkı Karakoyunlu Türkmenleri ile Kafkasya'dan Kıpçak Türkleri'nden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Sarıbalta mah - Çermik - Diyarbakır
1917ht: Kuştiyan
Zaza yerleşimi
  Seferuşağı mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928k: Seferan/Seferuşağı [ Kürd "Seferler (aş.)" ]
  Çınar mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928k: Gezo [ Kürd ]
Zaza yerleşimi
  Alabuğday mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1928k: Rutan [ Kürd rûtan "çıplaklar (aş.)" ]
Zaza yerleşimi
  Recep mah - Çermik - Diyarbakır
Eski adı: -
  Aşağışeyhler mah - Çermik - Diyarbakır
1928k: Şeyxler aş.
Zaza yerleşimi
  Akçörten mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1928k: Apikan [ Kürd apikan "amcalar" ]
Zaza yerleşimi
  Kırmatepe mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1917ht: Terbil
Zaza yerleşimi
■ Köy halkı Kafkasya'dan gelen Kıpçak Türkleri'nden ve Kırmanç Zazalar'ından oluşmaktadır. Kaynak: Sosyolojik Yönden Türk Yer Adları ve Kıpçak Türkleri: Siyasi ve Dini Tarihi kitaplarıdır. Berk Ulusoy
  Karamusa mah - Çermik - Diyarbakır
1928k: Karamusa
Türkmen yerleşimi
  Arabük mah - Çermik - Diyarbakır
Eski adı: -
Zaza yerleşimi
  Baykal mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1928k: Hacımelik
Türkmen yerleşimi
■ Köy yerlileri Karakoyunlu Türkmenleridir. Ferhat


Grafik harita göster     haritada ara : km