Diyarbakır'da 1149 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 12
sırala 
  Çukurelma mah - Çermik - Diyarbakır
K: Kaf?
1928: Hop [ Erm/Kürd "su bendi" ]
Zaza yerleşimi
■ Eski haritalarda görülen Kaf köyü Ağırmat'ın kuzeyinde olup halen baraj gölü altında kalmış olmalıdır. Çukuralma köyü eski haritalarda Hop adıyla kayıtlıdır. SN
  Karakaya mah - Çüngüş - Diyarbakır
K: Dêrareş [ Kürd "kara kilise" ]
1928: Karakilise
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
  Armağantaşı mah - Çermik - Diyarbakır
1917h: Ağarmat
Zaza (Hasénen) yerleşimi
  Kelekgeçidi mah Üçpınar - Çüngüş - Diyarbakır
1928: Tillek
  Handere mah - Çüngüş - Diyarbakır
Zaza yerleşimi
  Dilekpınar mah - Çermik - Diyarbakır
1928: Sarsap
Zaza yerleşimi
  Konaklı mah - Çermik - Diyarbakır
1917h: Konakı
1902hk: Konaka
Zaza yerleşimi
■ Eski yazı kaynaklarda görülen Konakı/Konağı adı yazım hatası olmalıdır. SN
  Güzel mah - Çermik - Diyarbakır
Eski adı: -
Zaza yerleşimi
  Saltepe mah - Çermik - Diyarbakır
1917h: Gevrek [ Kürd gewrek "bozca" ]
Zaza yerleşimi
  Avut mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928: Avut [ Erm ]
  Hindibaba mah - Çüngüş - Diyarbakır
1837z: Hindibaba
Zaza yerleşimi
■ © 29.06.1837 Ergani kazasına tabi Çüngüş nahiyesinin Hindibaba karyesinde bulunan camiin... deyar heyran
  Ceylan mah - Çermik - Diyarbakır
<1960: Cullar
1917h: Bedran?
Zaza yerleşimi
  Değirmensuyu mah - Çüngüş - Diyarbakır
1946: Adıs
E1902: Adiş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
  Kömürcüler mah - Çermik - Diyarbakır
1917h: Zeynilan [ Kürd ]
Zaza yerleşimi
  Malkaya mah - Çüngüş - Diyarbakır
1946: Alyoz
E1912: Aloz
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
  Bayat mah - Çermik - Diyarbakır
1917h: Füsaynî
Zaza yerleşimi
  Geçitköy mah - Çüngüş - Diyarbakır
1917h: Xoya
Kürd yerleşimi
  Yazyağmuru mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928: Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
Zaza yerleşimi
  İbikkaya mah - Çüngüş - Diyarbakır
1902hk: Derdere
■ Çermik ilçesine bağlıydı, 1957'de Çüngüş ilçesine bağlandı (Resmi Gazete, 30 Mayıs 1957) Taner A.
  Yaylacık mah - Çermik - Diyarbakır
1928: Mûsikan [ Kürd "Musalar" ]
  Şeyhandede mah - Çermik - Diyarbakır
1928: Şeyxandede
Zaza yerleşimi
  Çüngüş ilçe - Çüngüş - Diyarbakır
E1902: Çınkuş
1831: Çüngüş
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Şehrin doğusunda ovaya hakim bîr tepe üzerinde kurulmuş olan Sırahayats Surp Astvadzadzin Manastırı 1895'e dek piskoposluk makamı idi. 1895 olaylarında tahrip edildi. Şehirde ayrıca Surp Garabed Katedrali'yle Mesrobyan ve Sahagyan Kolejleri, Katolik ve Protestan Ermenilere ait birer kilise, Protestan Ermeni cemaatine ait bir okul mevcuttu. SN
■ Türkmenler, ilçede çoğunluktadır. 60% göçmen Türkmen, 30% Türk ve 10% Kürt olarak sıralanır. Türk
■ Sayın Nişanyan Çüngüş te Türkmenler çoğunlukta değildir. 44 köyden Yaklaşık 8 köy Türkmen olmakla beraber geri kalanı zaza köyleridir. Zazacaları kulp Zazaca’sına göre daha serttir. Bu ilçede Kürt yerleşke yoktur. Saygılarımla Renas
■ Sayın Renas, ilk olarak bir üstünüzdeki girdi Sevan Nişanyan'a ait değildir. İkinci olarak 37* köyden 13*ünde Türk/Türkmenler yaşamakta, bir köyde Kurmanç-Kürtler yaşamakta. Geri kalan tüm köyler Zaza kökenli. Türk/Türkmenlerin yaşadığı köylerin 6'sında Zazalar da yaşıyor. Çüngüş'ün şehirlisi de ağırlıkla Türk/Türkmen kökenli. Üçüncü olarak ise Çüngüş ilçe geneli kütüğe göre %60 Türk, %35 Zaza ve %5 Kürt vb. kökenli bir ilçe iken günümüzde nüfusun %50 üzeri Zaza ve Kürtlerden oluşuyor. Teşekkürler. metonio
  Korudağ mah - Çermik - Diyarbakır
1917h: Hüseyinli
Zaza yerleşimi
  Gökçepelit mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928: Mahmudan [ Kürd ]
Zaza yerleşimi
  Pamuklu mah - Çermik - Diyarbakır
1928: Budaran
Zaza yerleşimi
  Pınarlı mah - Çermik - Diyarbakır
1928: Bağvenk [ Erm vank "manastır" ]
Zaza yerleşimi
  Güneydere mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928: Gundeci [ Kürd gundecî "yerköy" ]
Zaza yerleşimi
  Karakaya mah - Çermik - Diyarbakır
1928: Karakaya
Zaza yerleşimi
  Gölbaşı mah Karakaya - Çermik - Diyarbakır
Zaza yerleşimi
  Akpınar mah - Çermik - Diyarbakır
1928: Zübeydik [ Kürd "Zübeyit'çik (öz.)" ]
Zaza yerleşimi
  Dikyol mah - Çermik - Diyarbakır
1917h: Diktol?
Zaza yerleşimi
  Albayrak mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928: Mansûran [ Kürd "aş." ]
Zaza yerleşimi
  Armutlu mah - Çermik - Diyarbakır
1928: Zergüz [ Kürd "sarıceviz" ]
Zaza yerleşimi
  Aktaş mah - Çüngüş - Diyarbakır
Türkmen yerleşimi
  Yabanardı mah - Çermik - Diyarbakır
1928: Miyalan [ Kürd ]
Zaza yerleşimi
  Yayıklı mah - Çermik - Diyarbakır
1917h: Besim / Bisim
Zaza yerleşimi
  Koçören mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928: Bosma
Zaza yerleşimi
  Yaygınkonak mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928: Mansûran [ Kürd "aş." ]
Zaza yerleşimi
  Kalaç mah - Çermik - Diyarbakır
1928: Killo Haneleri [ Kürd killo/killan "aş." ]
Zaza yerleşimi
  Göktepe mah - Çermik - Diyarbakır
1917h, 1928: Sinto / Spinto
Zaza yerleşimi
  Fıstıklı mz - Çermik - Diyarbakır
1917h: Kirakos [ Erm Giragos "öz." ]
  Günaşan mah - Çermik - Diyarbakır
1902hk: Kervan Çimeni
Zaza yerleşimi
■ Kervan Çimeni esasen köyün üstünde olduğu dağın adıdır. SN
  Sağtepe mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928: Sımaki [ Kürd simaqî "sumaklı" ]
Zaza yerleşimi
  Oyuklu mah - Çüngüş - Diyarbakır
■ © 05.09.1893 Maden sancağına tabi Çermik kazası Piran-ı Ulya [Atalar] karyesi halkının üç saat mesafedeki Medye karyesindeki zirai mahsul ve hayvanat için anbar ve ahır inşası... deyar heyran
  Kuyu mah - Çermik - Diyarbakır
K: Bîr [ Kürd "kuyu" ]
1917h: Kuyu
Zaza yerleşimi
■ Köy halkı köye Bîr der. Bîr kurmanci ve zazakide kuyu anlamına gelmektedir. Köyün yukarı kısımlarında bazı kuyular bulunmaktadır. Eskiden su ihtiyacı bu kuyulardan sağlanmakta idi. mustafa
  Bayrak mah - Çermik - Diyarbakır
1902hk: Tilberz [ Kürd "yüksek höyük" ]
Zaza yerleşimi
  Köksal mah - Çermik - Diyarbakır
1917h: Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
Zaza yerleşimi
  Atalar mah - Çüngüş - Diyarbakır
1893z: Pîran [ Kürd "dedeler" ]
Zaza yerleşimi
■ © 05.09.1893 Maden sancağına tabi Çermik kazası Piran-ı Ulya karyesi halkının üç saat mesafedeki Medye [Oyuklu] karyesindeki zirai mahsul ve hayvanat için anbar ve ahır inşası talebi. deyar heyran
  Değirmenli mah - Çermik - Diyarbakır
1928: Berut [ Erm ]
Zaza yerleşimi
  Bulundu mah - Çermik - Diyarbakır
1917h: Benaf
Zaza yerleşimi
  Kartaltaşı mah - Çermik - Diyarbakır
Zaza yerleşimi
  Elmadere mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928: Elmadere
Zaza yerleşimi
  Bahçe mah - Çermik - Diyarbakır
Z: Hasuz
1917h: Hasud [ Erm "verimli" ]
Zaza yerleşimi
  Bademlik mah - Çermik - Diyarbakır
1917h: Hasno [ Kürd hasino "demirci" ]
Zaza yerleşimi
  Dalipek mz - Çermik - Diyarbakır
Zaza yerleşimi
  Elifuşağı mah - Çermik - Diyarbakır
1960: Elifuşağı
Zaza yerleşimi
  Karakolan mah - Çermik - Diyarbakır
<1960: Haburman
Kürd yerleşimi
  Arpadere mah - Çüngüş - Diyarbakır
■ Ünlü sanatçı İzzet Altınmeşe'nin köyüdür. Köy halkı Türkmen kökenlidir. metonio
  Eskibağ mah - Çermik - Diyarbakır
<1960: Süzmük
Zaza yerleşimi
  Aydınlı mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928: Norla
Zaza yerleşimi
  Güçlütaş mah - Çermik - Diyarbakır
1917h: Ğabiyan?
Kürd yerleşimi
  Karataş mah - Çermik - Diyarbakır
1917h: Temo Haneleri [ Kürd ]
Zaza yerleşimi
  İkiçeltik mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1917h: Pağnik [ Erm "ılıca" ]
Kürd yerleşimi
  Çaybaşı mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928: Şîrvara [ Kürd şêrwêran "aslanören" ]
Zaza yerleşimi
  Ormançayı mah - Çüngüş - Diyarbakır
Zaza yerleşimi
  Örenkuyu mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1917h: Birviran [ Kürd "kuyu ören" ]
Zaza yerleşimi
  Polatuşağı mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928: Polad [ Kürd/Tr "çelik" ]
  Balıksırtı mah - Çermik - Diyarbakır
1917h: Mahmûr
Zaza yerleşimi
  Petekkaya mah - Çermik - Diyarbakır
1928: Nişenik [ Erm nışenik "bademli" ]
■ Nişenik Dağı, Çermik'in güneyindeki dağ kütlesinin adıdır. SN
  Külbastı mah - Çüngüş - Diyarbakır
K: Zemo
Zaza yerleşimi
  Sinekköy mah - Çermik - Diyarbakır
1928: Sinbek? [ Erm syunag սյունակ? "sütun" ]
Zaza yerleşimi
  Balcılar mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928: Norşin [ Erm norşén "yeniköy" ]
Zaza yerleşimi
  Çermik ilçe - Çermik - Diyarbakır
1665: Çermîk
K1579: Çermûk
E1136: Çermuk [ Erm "ılıca" ]
Y378: Abarnê
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 4. yy'da Ammianus Marcellinus ve 9. yy'da Süryanice Zuknin vekayinamesinin şifalı ılıcasıyla ünlü olduğu belirttilen Abarnê kentidir. Çermük Ermenice `ılıca` anlamına gelir. SN
■ © 24.10.1821 Tuna sahillerinde bina olunan kaleler masrafı için üçe ayrılan Şeyh Bızinli aşiretinin Çermik'teki kısmının hisselerine düşen beş yüz kuruşu miriye teslim eyledikleri. deyar heyran
  Aynalı mah - Çermik - Diyarbakır
1928: Bistin
Zaza yerleşimi
  Sarıbalta mah - Çermik - Diyarbakır
1917h: Kuştiyan [ Kürd "kan davası köyü" ]
Zaza yerleşimi
  Çınar mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928: Gezo [ Kürd "balsıra" ]
Zaza yerleşimi
  Alabuğday mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1928: Rûtan [ Kürd "çıplaklar (aş.)" ]
Zaza yerleşimi
  Recep mah - Çermik - Diyarbakır
Eski adı: -
  Akçörten mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1928: Apikan [ Kürd "amcalar" ]
Zaza yerleşimi
  Kırmatepe mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1917h: Terbil
Zaza yerleşimi
  Karamusa mah - Çermik - Diyarbakır
1928: Karamusa
Türkmen yerleşimi
  Arabük mah - Çermik - Diyarbakır
Eski adı: -
Zaza yerleşimi
  Baykal mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1928: Hacımelik
Türkmen yerleşimi
■ Köy yerlileri Karakoyunlu Türkmenleridir. Ferhat


Grafik harita göster     haritada ara : km