haritada ara :   km  
Diyadin'de 59 yerleşim bulundu.
sırala 
Yuva köy - Diyadin - Ağrı
■ Koord: 39° 28' 52'' D, 43° 25' 36'' K
Şekerbulak köy - Diyadin - Ağrı
1901hb 📖 : Şekerbulak [ Türkçe "şekerpınar" ]
■ Koord: 39° 30' 30'' D, 43° 26' 12'' K
Delihasan köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖 : Delihasan
■ Koord: 39° 26' 12'' D, 43° 27' 46'' K
Batıbeyli köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖 : Zivker [ Kürtçe "gümüşçü" ]
■ Koord: 39° 33' 21'' D, 43° 28' 26'' K
Sürenkök köy - Diyadin - Ağrı
1914h 📖 : Kori / Kuru?
■ Koord: 39° 30' 39'' D, 43° 29' 14'' K
Kocaçoban köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖 : Bubo [ Kürtçe "gelincik" ]
■ Koord: 39° 27' 55'' D, 43° 29' 42'' K
Dokuztaş köy - Diyadin - Ağrı
1912h 📖 : Gevirgevrik / Gurgurik? [ Kürtçe kevir gewrik "bozcataş" ]
■ Koord: 39° 36' 10'' D, 43° 29' 59'' K
Akçevre köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖 : Tapxaç
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 27' 1'' D, 43° 30' 1'' K
Pirali köy - Diyadin - Ağrı
1901hb 📖 : Pirali
Kürt-Sünni (Delki) yerleşimi
■ Koord: 39° 31' 51'' D, 43° 30' 23'' K
Uysallı köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖 : Kalender [ Kürtçe/Türkçe ]
■ Koord: 39° 34' 15'' D, 43° 31' 1'' K
Sürmelikoç köy - Diyadin - Ağrı
1901hb 1928 📖 📖 : Soran [ Kürtçe "kızıllar" ]
■ Koord: 39° 29' 45'' D, 43° 31' 2'' K
Toklucak köy - Diyadin - Ağrı
E1918 📖 : Nbadagan [ Ermenice "Nbad (dağı) yeri" ]
1901hb 📖 : Toklucak
■ Şimdi Taşteker Dağı adı verilen Nbad Dağı (Strabo’da Niphates) imp. Valens emrindeki Roma ordusunun 371 yılında Sasanilere karşı kazandığı zaferle anılır. SN
■ Koord: 39° 31' 1'' D, 43° 31' 41'' K
Budak köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖 : Budak
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Delki) yerleşimi
■ Delki aşireti, Kilis ve Efrin bölgesi arasındaki Kürd Dağları bölgesinden dağılmışlar. Kilis'te ve Antep'te sayıları çok kalabalıktır. Orada Dılki, Dılıkan derler. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 32' 47'' D, 43° 32' 10'' K
Kotancı köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖 : Kotancı [ Türkçe "bir Moğol/Tatar aşireti" ]
■ Koord: 39° 24' 26'' D, 43° 32' 18'' K
Karapazar köy - Diyadin - Ağrı
1901hb 📖 : Karapazar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Ermeni sürgününden sonra Karapapakların iskan edildiği köyde halen Kürtler çoğunluktadır. SN
■ Koord: 39° 35' 30'' D, 43° 32' 47'' K
Kapanca köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖 : Setrabad
■ Koord: 39° 30' 10'' D, 43° 32' 54'' K
Heybeliyurt köy - Diyadin - Ağrı
1914h 📖 : Çocan [ Kürtçe "bücürler? yavrular?" ]
1901hb 📖 : Cucian
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 39° 33' 12'' D, 43° 33' 0'' K
Mutlu köy - Diyadin - Ağrı
1901hb 1928 📖 📖 : Karaca
■ Koord: 39° 23' 35'' D, 43° 33' 3'' K
Yanıkçukur köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖 : Tendürek [ Ermenice t'ondrag "tandır fırını" ]
Kürt-Sünni (Şemski) yerleşimi
■ Koord: 39° 21' 14'' D, 43° 33' 26'' K
Günbuldu köy - Diyadin - Ağrı
1901hb 📖 : Maya
■ Mayya kalesi ve mağara yerleşimleri mevcuttur. SN
■ Koord: 39° 29' 10'' D, 43° 34' 2'' K
Gedik köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖 : Gedik
■ Koord: 39° 22' 18'' D, 43° 34' 3'' K
Aşağıkardeşli köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖 : Kurinevruz aş. [ Kürtçe kurênewroz "Nevruzuşağı" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Bölge halkı Kornewroza Jêrê der. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 36' 33'' D, 43° 34' 22'' K
Aşağıakpazar köy - Diyadin - Ağrı
1914h 📖 : Akpazar aş.
■ Koord: 39° 34' 52'' D, 43° 34' 47'' K
Yukarıakpazar köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖 : Akpazar yk.
■ Koord: 39° 33' 53'' D, 43° 34' 55'' K
Mollakara köy - Diyadin - Ağrı
1914h 📖 : Mollakara
■ Koord: 39° 25' 2'' D, 43° 35' 2'' K
Altınkilit köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖 : Kurdî [ Kürtçe "Kürt" ]
1901hb 📖 : Hasankend
■ Koord: 39° 28' 47'' D, 43° 35' 23'' K
Ulukent köy - Diyadin - Ağrı
E1918 📖 : Ulatsor [ Ermenice "oğlakdere" ]
1901hb 📖 : Ulukend
■ Ulukend adı şüphesiz Ermenice addan ses benzetmesi yoluyla uyarlanmıştır. Köyün ’ulu’ olacak bir yanı yoktur. SN
■ Koord: 39° 27' 5'' D, 43° 35' 31'' K
Aşağıdalören köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖 : Bilikan aş.
■ Koord: 39° 25' 44'' D, 43° 35' 44'' K
Oğuloba köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖 : Şahveled [ Kürtçe/Türkçe "şahoğlu" ]
Kürt-Sünni (Şemski) yerleşimi
■ Köy halkı Şahwelat der. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 23' 39'' D, 43° 35' 47'' K
Akyolaç köy - Diyadin - Ağrı
1912h 📖 : Ezdo / Yezdo [ Kürtçe "Yezidi?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 37' 46'' D, 43° 36' 19'' K
Yolcupınarı köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖 : Zeynal
■ Koord: 39° 22' 29'' D, 43° 36' 21'' K
Yukarıdalören köy - Diyadin - Ağrı
K2009 📖 : Biligana Jorê
1928 📖 : Bilikan yk.
■ Koord: 39° 25' 30'' D, 43° 36' 28'' K
Omuzbaşı köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖 : Şükrok [ Kürtçe şukrok "Şükrüce" ]
Kürt-Sünni (Madi) yerleşimi
■ Madi aşiretinden bazı aileler 180 yıl önce Urmiye Gölünün kuzeyinden Eski Beyazıd, Diyadin Şıkrok köyü ve Çaldıran Salıxsu köyüne yerleşirler. Bu aşiretin Ağrı, Urmiye çevresindeki bireyleri Kurmanci Kürtçesini, Siverek tarafındakiler ise Kırmanci (tr Zazaca) Kürtçesini konuşurlar. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 34' 43'' D, 43° 36' 36'' K
Dibekli köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖 : Dibekli
■ Koord: 39° 28' 8'' D, 43° 36' 38'' K
Tavla köy - Diyadin - Ağrı
E1918 📖 : Varşagavan [ Ermenice "Vağarşag kasabası" ]
1901hb 📖 : Tavla [ Kürtçe/Türkçe "at çiftliği" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Varşagi ılıcası Ortaçağ’dan beri kaydedilmiştir. Ilıca ve kasaba adı muhtemelen MÖ 2. yy’da Ermeni hükümdarı olan Vağarşag’a işaret eder. SN
■ Koord: 39° 32' 54'' D, 43° 37' 12'' K
Taşbasamak köy - Diyadin - Ağrı
1914h 📖 : Mirzacan
E1912 📖 : Mirzakend
E506 📖 : Gosteank Կոստեանք [ Ermenice "Konstantin yeri?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Erken dönem Ermeni tarihçilerinden Ğazar Parpetsi’nin andığı Gostyank Hisarı burası olmalıdır. SN
■ Koord: 39° 29' 9'' D, 43° 37' 15'' K
Tazekent köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖 : Tazekent [ Kürtçe/Türkçe "yeniköy" ]
■ Koord: 39° 28' 6'' D, 43° 37' 37'' K
Yeşildurak köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖 : Tapu
Kürt-Sünni (Dılxêri) yerleşimi
■ Koord: 39° 36' 10'' D, 43° 37' 44'' K
Burgulu köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖 : Köran
1901hb 📖 : Gorana [ Kürtçe "meralar" ]
■ Koord: 39° 26' 11'' D, 43° 37' 52'' K
Gözüpek köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖 : Köran Komu [ Kürtçe ]
■ Koord: 39° 25' 17'' D, 43° 38' 13'' K
Satıcılar köy - Diyadin - Ağrı
1914h 📖 : Bezirgân [ Kürtçe/Türkçe "tüccar" ]
■ Koord: 39° 37' 58'' D, 43° 38' 58'' K
Göğebakan köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖 : Kapuzan
■ Koord: 39° 30' 57'' D, 43° 40' 5'' K
Kuşburnu köy - Diyadin - Ağrı
1914h 📖 : Caneqiz
■ Koord: 39° 26' 44'' D, 43° 40' 13'' K
Kale mevki - Diyadin - Ağrı
Y553 📖 : Anglôn [ Ermenice ]
E506 📖 : Ankğ Անգղ
■ 5. yy’da Ermeni-İran ve 6. yy’da Bizans-İran savaşlarında sıklıkla anılan Angeğ kalesi kasabası Diyadin’in karşı kıyısında ve birkaç mil yukarısında bulunmaktaydı. Halen harabeliktir. SN
■ Koord: 39° 31' 35'' D, 43° 40' 15'' K
Diyadin ilçe - Diyadin - Ağrı
1928 📖 : Diyadin
1665 📖 : Ḍiyaeddin Kalesi
E680 📖 : Dadeon
Y150 📖 : Daudyana
Kürt-Sünni yerleşimi
■ `İran soylularından Ziyaeddin` tarafından kurulduğu efsanesi Şerefname’de (16. yy) dile getirilir. Daha sonra, Evliya Çelebi’ye atfen bu kişinin `Akkoyunlu Uzun Hasan oğlu Ziyaeddin` olduğu rivayet edilir. Oysa bu yerin H. Mamikonyan vekayinamesinde 603 yılında Bizans-İran muharebesine tanık olan `Aradzani (Murat) Nehri üzerinde Dadeon/Tateon` olduğu muhakkaktır. ■ Ermeni tarihinde Diyadin-Hamur bölgesi, Dzağgants (`Çiçekli`) Dağı eteklerinde bulunduğu için Dzağgodn (`Çiçekli Eteği`) adıyla anılır. SN
■ Yukarı Fırat boyundaki Pakavan, Zarehavan, Ankğ ve Şahapivan gibi tarihi Ermeni yerleşimlerinin anıları 19. yy sonunda çoktan unutulmuştu. Üçkilise ve Diyadin merkez dışında kilise kalıntısı kaydedilmemiştir. SN
■ Koord: 39° 32' 27'' D, 43° 40' 28'' K
Davutköy köy - Diyadin - Ağrı
1914h 📖 : Davut
E1912 📖 : Tavti [ Ermenice "Davut köyü" ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 28' 5'' D, 43° 40' 48'' K
Dedebulak köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖 : Tucipazar
E1918 📖 : Tuc
Kürt-Sünni (Şemski) yerleşimi
■ Koord: 39° 14' 51'' D, 43° 40' 49'' K
Hacıhalit köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖 : Hacıxalid
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Heci Xalıt (Hacı Halit), şimdi Ağrı Taşlıçay Extiyar (Alakoçlu) köyünde yaşayan Redkan aşiretinden Kaya ailesinin dedesidir. Aile, bu köyden Extiyar'a göç etmiştir. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 25' 55'' D, 43° 41' 55'' K
Boyalan köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖 : Kurdîkan [ Kürtçe "aş." ]
■ Koord: 39° 29' 32'' D, 43° 42' 5'' K
Taşkesen köy - Diyadin - Ağrı
1914h 📖 : Taşkesan
■ Koord: 39° 27' 25'' D, 43° 42' 23'' K
Yeniçadır köy - Diyadin - Ağrı
1946 📖 : Bozo
■ Koord: 39° 37' 44'' D, 43° 42' 25'' K
Atayolu köy - Diyadin - Ağrı
1914h 📖 : Usturkân
■ Koord: 39° 35' 2'' D, 43° 43' 31'' K
Atadamı köy - Diyadin - Ağrı
1901hb 📖 : Giridim [ Kürtçe girêdêm "kurutepe" ]
■ Koord: 39° 20' 24'' D, 43° 44' 24'' K
Yörükatlı köy - Diyadin - Ağrı
1946 📖 : Darik [ Kürtçe "ağaççık?" ]
E1918 📖 : Darig aş.
■ Koord: 39° 38' 55'' D, 43° 44' 32'' K
Rahmankulu köy - Diyadin - Ağrı
1914h 📖 : Rahmanquli
Kürt-Sünni (Şemski) yerleşimi
■ Koord: 39° 28' 17'' D, 43° 44' 42'' K
Yıldırım köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖 : Koço
■ Kela Koço (Koço kalesi) bu köydedir. Qazi
■ Koord: 39° 33' 37'' D, 43° 44' 54'' K
Yukarıtütek köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖 : Tütek yk.
1901hb 📖 : Dutaxt [ Kürtçe "iki taht?" ]
■ Ünlü Kürd yazar Ahmedê Mırazi bu köyden Ermenistan'a göç etmiş. Biraninêd Mın isimli kitabında, Tuteka Jorê (Yukarıtütek) köyünde müslüman ve êzdi Kürdlerin beraber yaşadığını, Êzdi Kürdlerin Ermenistana göç ettiğini belirtir. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 27' 1'' D, 43° 46' 36'' K
Aşağıtütek köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖 : Tütek aş.
1901hb 📖 : Kç. Dutax [ Kürtçe "iki mahalle" ]
Kürt-Sünni (Şemski) yerleşimi
■ Koord: 39° 31' 16'' D, 43° 47' 4'' K
Büvetli köy - Diyadin - Ağrı
1901hb 📖 : Şikeft [ Kürtçe "mağara" ]
■ Koord: 39° 36' 10'' D, 43° 47' 32'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.