Divriği'de 125 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Akbaba köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1870 📖 Akbaba
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Divriğinin tek Zaza-Alevi köyüdür. Divriği yerine yakınlarındaki Kangal ve Zara'ya bağlı olan Zaza-Alevi köyleriyle etkileşim halindedirler. metonio
  Yusufşeyh köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1916h 📖 Yusufşeyh
Alevi (Türk) yerleşimi
  Güllüce köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1870 📖 Güllüce
Alevi (Türk) yerleşimi
  Karaman köy - Divriği - Sivas
1928 📖 Karaman
Alevi (Türk) yerleşimi
  Çamurlu köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1870 📖 Çamurlu
Alevi (Türk) yerleşimi
  Sırçalı köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 📖 Sırçalı
Alevi (Türk) yerleşimi
  Kırkgöz köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 📖 Kırkgöz
Alevi (Türk) yerleşimi
  Özbağ köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 📖 Şahna [ Tr "1. naib, 2. güvenlik için konuşlandırılmış küçük süvari birliği" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
  Güvenkaya köy - Divriği - Sivas
1928 📖 Aşodi Tekke [ Erm aşodi "Aşot (öz.) köyü" ]
Alevi yerleşimi
  İncirlipınar köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1870 📖 Ferro
Alevi (Türk) yerleşimi
  İmirhan köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1870 📖 İmirhan
Alevi yerleşimi
  Gölören köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1946 📖 Gölveren
1928 📖 Gölviran
Alevi (Türk) yerleşimi
  Başören köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 📖 Başviran
Alevi (Türk) yerleşimi
  Kaygısız köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1916h 📖 Kaygusuz
  Yağıbasan köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1665 📖 Yağbasan
Alevi (Türk) yerleşimi
■ © GNo:13359 FKd: ML.VRD.TMT.d... Divriği kazası, Yağıbasan karyesindeki Zaza aşiretinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran
  Keklikpınar mz - Divriği - Sivas
1916h 📖 Keklikpınarı
■ Ömeranlı köyüyle birleştirilerek Gökçeharman köyü adını almıştır. SN
  İnallı mz - Divriği - Sivas
1916h 📖 İnallı
  Dişbudak köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 📖 Dişbudak
Alevi (Türk) yerleşimi
  Gürpınar köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 📖 Çamoağa
1916h 📖 Şamoağa
Alevi yerleşimi
■ Çamşıxı adı verilen bölgenin başlıca yerleşimidir. Yöre halkı Alevidir. Türkücüleri ünlüdür. SN
  Gökçeharman köy - Divriği - Sivas
1916h 📖 Ömeranlı [ Kr omeran "Ömerler" ]
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ 1970'lerde 90 hâneydi. Manav
■ Alevi (Kürt veya Zaza)/Kürt (Sünni) yerleşimi.Ömeranlı Kürtçe "Ömerler" Mehmet Ali
  Balova köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1916h 📖 Baloağa
Alevi yerleşimi
■ Baloağa, Çakırağa, Şamoağa, Mamoağa köyleri bitişiktir. SN
  Gözeciksincan köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1916h 📖 Mamoağa
1530t 1928 Ağın [ Erm agn "göze" ]
Alevi yerleşimi
  Kuluncak köy - Divriği - Sivas
1928 📖 Kuluncak
Alevi (Türk) yerleşimi
  Yalnızsöğüt köy - Divriği - Sivas
1928 📖 Yalnızsöğüt
Alevi yerleşimi
  Çakırağa köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 📖 Çakırağa
Alevi yerleşimi
  Tepehan köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1916h 📖 Ilıca + Karyağan Mezrası
■ Yerel Zaza dilinde Depexan şeklinde söylenir. SN
  Ölçekli köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
E1878 📖 Palanga
1870 📖 Sofi Palangası [ Tr palanga "hisar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) yerleşimi
  Yuva köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 📖 Yuva
Alevi yerleşimi
  Keçikaya köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 📖 Meli
Alevi yerleşimi
  Avşarcık köy - Divriği - Sivas
1928 📖 Avşarcık [ Tr "aş." ]
Alevi yerleşimi
  Şahin köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1916h 📖 Çamşık
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Susuzlar köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1916h 📖 Susuz
Alevi (Türk) yerleşimi
  Soğucak köy - Divriği - Sivas
1928 📖 Kürtbeyazid
1916h 📖 Kürtbeyaz
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Höbek köy - Divriği - Sivas
1928 📖 Höbek
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Höbek köyünde Elazığ Sun köyde türbesi olan Zeynel Abidin soyundan Koca Seyit evladı Avuçen Ocağı vardır. Türk22
  Dikmeçay köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 📖 Eşge
1912hk 📖 Eşegi
Alevi (Türk) yerleşimi
  Sincan köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1870 📖 Sincan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) yerleşimi
  Güneş köy - Divriği - Sivas
1928 📖 Güneş
Alevi (Türk) yerleşimi
  Diktaş köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 📖 Diktaş
Alevi (Türk) yerleşimi
  Karakuzulu köy - Divriği - Sivas
1960 📖 Göcentaşı
1928 📖 Bizevî [ Kr "tarlalı" ]
Alevi yerleşimi
  Ovacık köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1870 📖 Ovacık
Alevi (Türk) yerleşimi
  Ödek köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1870 📖 Ödek
Alevi yerleşimi
  Karaağaçlı köy - Divriği - Sivas
1946 📖 Çüksüzer
1916h 📖 Çüksüz
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Çüksüzer adının anlamı hakkında bir bilgimiz yoktur. SN
  Kekliktepe köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 📖 Galun
1870 📖 Kalun + Karlıkışla
Alevi (Türk) yerleşimi
■ © Gömlek No:13223 Divriği kazası, Ziniski nahiyesi, Galun karyesi İslam ahalisinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran
  Bahçeli köy - Divriği - Sivas
1928 📖 Pengürt / Penkürt
1870 📖 Pangürt
Alevi (Türk) yerleşimi
  Karakale köy - Divriği - Sivas
1916h 📖 Karakale
Alevi yerleşimi
  Karasar köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1870 📖 Karasar [ Erm "taşdağı?" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
  Gökçebel köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1928 📖 Bahtiyar Venki [ Erm "Bahtiyar köyü manastırı" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
  Ürük köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1928 📖 Ürük [ Erm urik "söğüt" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
  Mursal köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1916h 📖 Mürsel
Alevi yerleşimi
  Susuzören köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1928 📖 Susuzviran
Alevi (Türk) yerleşimi
  Bahtiyar köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1870 📖 Bahtiyar + Bahtiyarfengi
Alevi (Türk) yerleşimi
■ © 05.05.1909 Sivas'ın Ulaş Kazasına bağlı Zaza Demircili köyünde sahip olduğu tarlayı, Bahtiyar köyünden Mahmud Bey'in zapt ettiğinden bahisle adalet isteyen Sadık'ın arzuhali deyar heyran
  Uzunkaya köy - Divriği - Sivas
1928 📖 Pargam
1912hk 📖 Pagram [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Yazı köy - Divriği - Sivas
1928 📖 Yazı Palanga
1870 📖 Yazu Palankası
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) yerleşimi
  Uluçayır köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1928 📖 Vazıldan
Alevi (Türk) yerleşimi
  Akçalı mah Kayaburun - Divriği - Sivas
1928 📖 Yalnızkeşiş
Alevi yerleşimi
  Erikli köy - Divriği - Sivas
1870 📖 Erüklü
Alevi (Türk) yerleşimi
  Dumluca köy - Divriği - Sivas
1912hk 📖 Dumluca
Alevi (Türk) yerleşimi
  Yünlüce mah Kızılcaören - Divriği - Sivas
1928 📖 Şigi Kâfir
E1912 📖 Şigim
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kayaburun köy - Divriği - Sivas
1928 📖 Odur
E1902 📖 Asdvadzadur | Odur [ Erm asdvadzadur "Allah payı, vakıf" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ 1878'de köyde Surp Tovma adına bir kilise ve 50 öğrencisi bulunan Mamigonyan mektebi vardı. Köyün yakınında Paylavank adlı harap manastır bulunuyordu. SN
  Akmeşe köy - Divriği - Sivas
1665 📖 Ziniski
Alevi (Türk) yerleşimi
■ © 23.09.1854 Divriği kazasının Ziniski nahiyesi ahalisinin Divriğili İmam Hüseyin Efendi'den şikayeti. deyar heyran
■ Günümüzdeki adı Akmeşe'dir. Maliyeden Müdevver Defterler serisindeki 1519 tarihli evkar defterinde (no:3332) bu köyün, Divriği'den eski bir şehir olduğu, sonradan harap olmak suretiyle köy haline geldiği bilinmektedir.1649'da köye uğrayan Evliya Çelebi de köyde cami, han ve hamam bulunduğunu, köyün bağlık, bahçelik, mamur ve müzeyyen bir yer olduğunu yazmaktadır.
  Göndüren köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1916h 📖 Gönderen
Alevi (Türk) yerleşimi
  Kızılcaören köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1862z 📖 Kızılcaviran
Alevi (Türk) yerleşimi
■ © 11.02.1862 Divriği'nin Kızılcaviran köyünden Kangal'ın Akçakale köyüne göç eden Çiçekoğlu Halil ve kardeşi İbrahim'in taleplerine ... deyar heyran
  Özdemir köy - Divriği - Sivas
1946 📖 Cürek [ Erm çrig "derecik" ]
Alevi yerleşimi
  Ekinbaşı köy - Divriği - Sivas
1870 📖 Kilisecik
Alevi (Türk) yerleşimi
  KavaklıSu köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1928 📖 Armutak
E1877 📖 Armutağ [ Erm Armu tağ "Aram (öz.) mahallesi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Eskibeyli köy - Divriği - Sivas
1870 📖 Norşun [ Erm norşén "yeniköy" ]
Alevi yerleşimi
  Güneyevler köy - Divriği - Sivas
1946 📖 Erşun
1928 📖 Arşun
E1877 📖 Arşuşén [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) yerleşimi
■ 19. yy sonunda 700 Ermeni nüfusu ve Mokuts Takavor (`Mecusi kralı`) adlı kilisesi vardı. SN
  Güresin köy - Divriği - Sivas
1870 📖 Güresin
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Ağar mah Kayacık - Divriği - Sivas
1928 📖 Ağar
  Yerliçay köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1870 📖 Vartan [ Erm "öz." ]
Alevi (Türk) yerleşimi
  Günbahçe köy - Divriği - Sivas
1928 📖 Xazekrek
1912hk 📖 Xozekrek [ Erm xozakarag "domuzçiftliği" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
■ 1530 tarihli Osmanlı tahrir defterine göre köyün adı Hazkırak'tır.
  Ahi köy - Divriği - Sivas
1870 📖 Axı
Alevi (Türk) yerleşimi
  Kayacık köy - Divriği - Sivas
E1878 📖 Mırvana
1665 📖 Murmana
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) yerleşimi
  Çamlık köy - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1928 📖 Kürt Arege
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Üçpınar köy - Divriği - Sivas
1928 📖 Üçpınar
Alevi yerleşimi
  Maltepe köy - Divriği - Sivas
1946 📖 Hornavil
1928 📖 Xornavul
E1280 📖 Xurnavul [ Erm "çukurağıl" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi yerleşimi
■ Köyde bulunan Surp Lusavoriç Ermeni manastırının yazıtları arasında Xurnavul adını anan 1280 ve 1485 tarihli yazıtları Balyan sf. 130-131 aktarır. Manastır 20. yy başında metruk fakat sağlam durumdaydı. SN
  Hapa mz - Divriği - Sivas
1870 📖 Hapa
■ Güneyinde Üçpınar ve kuzeyinde Paynik Köylerine komşu olan üç soydan oluşan çok eski bir Türkmen köyü. scakmak
  Olukman köy - Divriği - Sivas
1928 📖 Olukman
1912hk 📖 Ulukman
Alevi (Türk) yerleşimi
  Demirdağ köy - Divriği - Sivas
1946 📖 Purunsur
1928 📖 Prunsor [ Erm ]
Alevi (Türk) yerleşimi
■ 1530 tarihli Osmanlı tahrir defterine göre köyün adı Burunsuz'dur. [Okuma hatası olmalı - SN]
  Paynik mz - Divriği - Sivas
1928 📖 Paynik
1870 📖 Pağnik [ Erm "ılıca" ]
  Kaledibi köy - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1870 📖 Kaledibi
1530t 📖 Aylamuş
Alevi yerleşimi
  Divriği ilçe - Divriği - Sivas
1912hk 📖 Divrik
1282 📖 Difriki
Y961 📖 Tephrikê [ Ar tefrîqiye "hizipçiler" ]
■ Bizans kaynaklarında Tephriki olarak anılan kent 9. yy'da Arap desteğiyle Bizans kilisesine isyan eden ayrılıkçı Pavlikçi mezhebinin merkez üssü idi. 872 yılında Bizans kuvvetlerince ele geçirilmesini 10. yy'a ait Theophanes Zeyli ayrıntılı olarak anlatır. Rumca isim şüphesiz Arapçadan aktarılmıştır. SN
■ 1530 tarihli Osmanlı tahrir defterine göre Divriği 13 mahalleden oluşmaktadır. 12 mahalle ahalisi Müslüman, 1 mahalle ahalisi ise Hristiyanlardan oluşmaktadır. Mahallelerin adları şu şekildedir: 1- Cami-i Kebir, 2- Kaya Mescidi, 3- Paspan, 4- Bezazistan Mescidi, 5- Kürtüncü, 6- Arhudsu, 7- Kemankeş, 8- Pullur, 9- Kantabay(kayıtbay), 10- Sinaniye Mescidi, 11- Eruncaz, 12- Ali Çelebi, 13- Ermeniyan. 1548 tarihli Osmanlı tahrir defterine göre Divriği de bir mahalle daha kurulmuş olup adı Mescid-i sufladır.
  Çukuröz köy - Divriği - Sivas
1946 📖 Türünk
1928 📖 Tülüng [ Erm "kapıcık, geçit" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
  Eğrisu köy - Divriği - Sivas
1968 📖 Kevendüzü
1530t 📖 Anzağar [ Erm ]
Alevi yerleşimi
  GözecikMerkez köy - Divriği - Sivas
1870 📖 Eliski
Alevi yerleşimi
  Kesdoğan kale - Divriği - Sivas
1665 📖 Kestigan [ Erm kastağon կաստաղօն "küçük kale, hisar" ]
■ Karş. Kesdoğan mevkii ve ırmağı, Akkışla-Kayseri. 12. yy'dan itibaren kaydedilmiş olan Ermenice sözcük Latince castellum'dan alıntıdır. SN
  Oyuktepe köy - Divriği - Sivas
1928 📖 Kömüşfengi
1912hk 📖 Komeş Vank [ Erm "susığırı manastırı" ]
Alevi yerleşimi
  Uzunbağ köy - Divriği - Sivas
1912hk 📖 Karsi
1870 📖 Karsçık
1530 1530Karsi+Karsik [ Erm "Kars köyü + Küçük Kars mezrası" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
■ 1530 tarihli Osmanlı tahrir defterine göre köyün adı Karsi olup, Karsik diye bir mezrası vardır. Köyün 1530 ve 1548 yıllarındaki hane sayılarına bakarak (1530: 84 hane 1548: 102 hane ) o zamanlar Ermeni yerleşim yeri olduğu söylenebilir. O dönemlerde Müslüman köyler dağınık ve az nüfuslu iken Hristiyan köyleri bir arada ve yüksek nüfusludur.
  İnanlı köy - Divriği - Sivas
1928 📖 Şigi Müslim
Alevi yerleşimi
  Yeşilyayla köy - Divriği - Sivas
1960 📖 Horozçukuru
1928 📖 Gödeş
Alevi yerleşimi
  Çakırtarla köy - Divriği - Sivas
1870 📖 Savrun
Alevi yerleşimi
  BayırÜstü köy - Divriği - Sivas
1928 📖 Timisi
Alevi (Türk) yerleşimi
  Çakmakdüzü köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1870 📖 Palxa
1530t 📖 Balxa
Alevi (Türk) yerleşimi
  Derimli köy - Divriği - Sivas
1946 📖 Gağmut
1928 📖 Gağnut [ Erm gağnud "meşeli" ]
Alevi yerleşimi
■ Türkmen yerleşim yeridir. 1530 tarihli Osmanlı tahrir defterine göre köyün adı Kağnud-ı sufla'dır (Aşağı Kağnud). Köyümüz bir zamanlar Divriği Ağılcık (Tuğut) köyünün mezrasıymış.
  Çayözü köy - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1916h 📖 Hamo [ Kr "Hamit? Ömer?" ]
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ 20. yy başlarına dek nahiye idi. SN
  İkizbaşak köy - Divriği - Sivas
1916h 📖 Komak [ Erm "ağılcık" ]
Alevi yerleşimi
  Çayören köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1928 📖 Purge [ Erm purk "hisar, burç" ]
Alevi yerleşimi
  Arıkbaşı köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1946 📖 Birestik
1870 📖 Birastik [ Kr "derecik" ]
1928 📖 Danişmend (idari bölge)
Alevi yerleşimi
■ Bir dönem Danişment bucak merkezi. SN
■ 1530 tarihli Osmanlı tahrir defterine göre köyün adı Pirestik'tir. Her ne kadar köyün adının Kürtçe olduğu söylense de ahalisi günümüzde kendisi Türkmen olarak bilir ve Kürtlük ile bir ilgilerinin olup olmadıkları hakkında bir bilgi sahibi değildir. Yalnızca 1800 lü yılların sonlarında bir Kürt Alevi dedesinin köye gelip ömrünün sonuna kadar yaşadığı ve mezarının köyün yeni mezarlığında olduğu bilinmektedir. 1530'lu yıllarda mezrası olmayan köyün 1548 yılında sagmanik adlı bir mezrası vardır. Günümüzde sağmenik diye köy halkının telaffuz ettiği bu yere köylü gidip piknik yapmaktadır ancak sağmenik denilen yerde herhangi bir yaşam izine dair kalıntı yoktur.
  OğulBey köy - Divriği - Sivas
1912hk 📖 Korkusu
1870 📖 Kerkidi
Alevi (Türk) yerleşimi
  KarşıKonak köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1870 📖 Kaxdik [ Erm "muhacirler" ]
Alevi yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km