haritada ara :   km  
Didim'de 11 yerleşim bulundu.
sırala 
Batıköy mah - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
1960 📖 Batıköy
1902hb 📖 Batnaz [ Yun çoğ. akk. patines "basamaklar" ]
Y1890hk : Patinotiki (ada) [ Yun patinothíki "basamak yeri" ]
Y-450 📖 Ladê (ada)
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Köyün üzerinde bulunduğu tepe, Milet limanı önünde MÖ 499'da tarihin bilinen ilk deniz savaşına sahne olan Ladê Adasıdır. Büyük Menderes deltasının alüvyonlanması nedeniyle denizden uzak kalmıştır. SN
Yenihisar mah Didim - Didim - Aydın
1928 📖 Yenihisar
1884s 📖 Yoranda / Yaranda [ Yun hiéronda "tapınak, ziyaret" ]
Y-450 📖 Dídyma [ Yun didymoi? "ikizler" ]
■ Milet kentine ait ünlü Apollon tapınak kompleksinin bulunduğu yer 1913'e dek Yorandı, daha sonra Yenihisar adıyla anılır. 1955 depreminden sonra ilçe merkezi 3 km güneyde bulunan yeni yerleşime taşındı. 1997'de antik Didyma adının Fransızcaya uyarlanmış biçimi olan Didim benimsendi. ■ 1896 Kiepert haritasında `Rum Yoranda` ve `Müslim Yoranda` olmak üzere iki yerleşim görünür. SN
Akköy mah - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
1891s 📖 Akköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1924'ten sonra Yunanistan, Yugoslavya'dan Bosnak ve Bulgaristan'dan Pomak göçleri almis. Dersim'den sürgün bir aile yerlestirilmis. Sonra baska Kürd ailelerin de oldugu Söke'nin kuzeyindeki Sazli kasabasina tasinmis bu Dersimli aile. Manav
Didim ilçe - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
2000 📖 Didim
1928 📖 Yenihisar
Y-450 📖 Dídyma [ AnaD ]
■ Yun dídymos `ikiz` sözcüğüne benzeyen Didyma adı rivayete göre ikiz tanrılar Apollon ve Artemis'i tanımlar. Gerçekte eski Anadolu tanrıçalarından Kybele'nin sıfatı olan Dindymênê'den uyarlanmış olmalıdır. Bkz. Gediz, Murat Dağı. ■ Evvelce Yoran ve Yenihisar adını taşıyan kasabaya, 1999 yılında turistik nedenlerle, antik Yunanca adın Fransızca telaffuza uygun biçimi olan Didim adı verildi. SN
Balat mah - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
1525 📖 Balat [ Yun paláti "saray" ]
Y-600 📖 Mílêtos [ AnaD ]
■ Miletos adı eski bir Anadolu dilinden MÖ 2. binyılda Yunancaya aktarılmıştır. MÖ 7. ve 6. yy'larda Akdeniz havzasının en güçlü kent devletlerinden biri idi. ■ Milet ören yeri üzerinde bulunan Balat kasabası 19. yy'da Balat maa Bafi nahiyesi merkezi idi. 20. yy ortalarında arkeolojik sahadan 1 km güneydeki yeni yerine taşındı. SN
■ Miletos adı MÖ 1. binyıl başlarından daha eskidir ve muhtemelen Hitit kaynaklarında geçen Milawanda ile aynı yerdir. Adın kökeni bilinmemekle birlikte, benzer isimli bir yerleşimin Girit'te olması ve Miletos erken tabakalarının buluntuları Girit'le ilişkiye işaret eder. Nezih Aytaçlar
Akyeniköy mah - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
1960 📖 Yeniköy
■ Akköy Yeniköyü adıyla tanınan beldeye 2006'da Akyeniköy adı verildi. SN
Panayır ada - Didim - Aydın
■ Adada tahrip edilmiş bir kilise harabesi bulunur. SN
Fevzipaşa mah - Didim - Aydın
1936 📖 Gevrek
Denizköy mah - Didim - Aydın
1936 📖 -
Saplıada ada - Didim - Aydın
Y-454 📖 Teixioússa [ Yun "hisarcık" ]
■ W. Voigtländer, AST 3 (1985) 251–255; AST 4 (1986) 151–156; Lohmann, Risultati... La parola del passato 60 (2005) 332–344. SN
Akbük mah - Didim - Aydın
1525 📖 Akbük (başka yer)
Y75 📖 Basilikós (körfez) [ Yun ]
■ Akbük Plinius'un Basilicus Sinus adıyla andığı körfezin adıdır. Şimdiki Akbük mahallesi yakın tarihte kurulmuştur. Piri Reis haritası körfezin batı yakasında Akbük ve Alidos adlı iki yer gösterir. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.