haritada ara :   km  
Derik'de 93 yerleşim bulundu.
sırala 
Şahverdi mah - Derik - Mardin
K1980 📖: Şahverdi
Subaşı mah - Derik - Mardin
K1980 📖: Zohik
Demirli mah - Derik - Mardin
1928 📖: Demürlü
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Pirinçli mah - Derik - Mardin
1928 📖: Safan
Işıklı x - Derik - Mardin
1928 📖: Kato
Düztaş mah - Derik - Mardin
1917h 1928 📖Tahtik / Tahtük [ Kr "tahtçık" ]
Issız mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖: Hedbê
Soğukkuyu mah - Derik - Mardin
K1980 📖: Şawelat
1928 📖: Şahveled [ Tr "şah oğlu" ]
Karaca mz - Derik - Mardin
1928 📖: Kamirçiyan
Çivili mz - Derik - Mardin
1925h 📖: Bizmare
Kuruçay mah - Derik - Mardin
K1980 📖: Zembelor [ Kr "zembilli" ]
Bayır mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928 📖: Kızıleyşan
Kürt-Sünni (Metinan) yerleşimi
Beştaş mz - Derik - Mardin
1928 📖: Serker [ Kr ]
Kürt-Sünni (Metinan) yerleşimi
Akça x - Derik - Mardin
1928 📖: Siyamed [ Kr "öz." ]
Kürt-Sünni (Metinan) yerleşimi
Ahmetli mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖: Qizila Xerabê [ Kr "harabe kızıllar" ]
1928 📖: Kızılahmet
Develi mz - Derik - Mardin
K1980 📖: Kotê
Meşeli mah - Derik - Mardin
1928 📖: Xerabreşik [ Kr "karacaören" ]
Kürt-Sünni (Metinan) yerleşimi
Aydınlar mah - Derik - Mardin
1928 📖: Karsan
Adak mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖: Simaqî
1526t 📖: Sımmaki / Summaki [ Ar simaqî/simmaqiyye "sumaklı" ]
Çataltepe mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖: Erbete
1526t 📖: Arbete [ Sür ˁarbato "dördüncü" ]
Yıldız mz - Derik - Mardin
1928 📖: Topuzgölü
Dede mz - Derik - Mardin
1928 📖: Dede
1925h 📖: Babaköy
■ Vefaiye tarikati ileri gelenlerinden Dede Kargın/Garkın türbesi ziyaret edilir. Bu zat, 13. yy'da Anadolu'da büyük bir isyan başlatan Baba İlyas'ın mürşidi imiş. SN
Üçtepe mah - Derik - Mardin
1526t 📖: Belotî [ Ar ballûtî "meşeli" ]
Kürt-Sünni (Metinan) yerleşimi
Derinsu mah - Derik - Mardin
K1980 📖: Buxur
1917h 📖: Buğur [ Ar/Tr "deve/deveci" ]
Kürt-Sünni (Metinan) yerleşimi
Şerefli mah - Derik - Mardin
1928 📖: Şerifbaba
Kürt-Sünni (Metinan) yerleşimi
Bozbayır mah - Derik - Mardin
K1980 📖: Misûrrî
1928 📖: Mansuri [ Kr ]
Kürt-Sünni (Metinan) yerleşimi
Kurudere mah - Derik - Mardin
1925h 📖: Hallaç
Yassıtepe mz - Derik - Mardin
1928 📖: Kemtere
Kürt-Sünni (Metinan) yerleşimi
Doğancı mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖: Bizdoxan
1526t 📖: Bizdoğan [ Tr bozdoğan ]
Kızlar mah - Derik - Mardin
1925h 📖: Kızlar
Denktaş mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖: Xêdûk [ Kr "bir tür bitki" ]
1928 📖: Ğeyduk
Çukur mz - Derik - Mardin
K1980 📖: Şêxhebîb
1928 📖: Şeyxhabib
Kürt-Sünni (Metinan) yerleşimi
Günbatı mz - Derik - Mardin
K1980 📖: Xozberîya Jor
1928 📖: Ğozberigarbî
Karataş mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1946 📖: Küfürlü
1928 📖: Keferlo [ Sür "Lu (?) köyü" ]
Gündoğdu mz - Derik - Mardin
K1980 📖: Xozberîya Jêr
1928 📖: Ğozberi
Dilektepe mz - Derik - Mardin
1925h 📖: Hileyli
Akıncılar mah - Derik - Mardin
1928 📖: Tirbamamo [ Kr "Mahmut türbesi" ]
Kürt-Sünni (Metinan) yerleşimi
Atlı mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖: Qesra Kenco [ Kr "Kanco konağı" ]
1925h 📖: Kasri Hüseyinkanco
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürt siyasetçilerinden Ahmet Türk'ün ailesinin konağı, adını 20. yy başlarında mülkü sahiplenen Genc Hüseyin Ağa'dan alır. SN
Dumluca mah - Derik - Mardin
1946 📖: Şefnat
1928 📖: Sêpnat
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Metinan) yerleşimi
■ Köye bağlı Seydoş mezrasında bulunan Hz. Seydoş türbesi büyük yerel üne sahip bir ziyaretgahtır. SN
Çukursu mah - Derik - Mardin
1928 📖: Xanuk [ Kr "hancık" ]
Kürt-Sünni (Metinan) yerleşimi
Ballı mah - Derik - Mardin
1928 📖: Zorava [ Kr "zorunlu iskan" ]
Kürt-Sünni (Metinan) yerleşimi
Üçkaya mz - Derik - Mardin
1928 📖: Koder
Dumanlı mah - Derik - Mardin
1928 📖: Xarar / Xirar
Beşkavak mah - Derik - Mardin
1928 📖: Hofî
Alagöz mah - Derik - Mardin
1928 📖: Taxtabeş [ Kr taxtêbeş "taraça" ]
Göktaş mah - Derik - Mardin
K1980 📖: Kevirşîn [ Kr "gökçe taş" ]
1946 📖: Keferşin
1928 📖: Keferceni [ Sür ]
Kürt-Sünni (Metinan) yerleşimi
■ Aslen Süryanice olduğu aşikâr olan köy adı Kürtçe Kevirşîn olarak yorumlanmış ve bu adın Türkçe çevirisi olan Göktaş (`mavi taş`) resmi ad olarak benimsenmiştir. SN
Kocatepe mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928 📖: Dêşî
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Bucak mz - Derik - Mardin
1917h 1928 📖Tewhök / Tawîk
Kürt-Sünni (Metinan) yerleşimi
Kutluca mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖: Warga Xensê
1925h 📖: -
Tavşanlı mz - Derik - Mardin
1928 📖: Ernebî
Burç mah - Derik - Mardin
1928 📖: Burç
Kürt-Sünni (Metinan) yerleşimi
Alanlı mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖: Eynterî
1928 📖: ˁAnteri
Yazıcık mah - Derik - Mardin
K1980 📖: Koder
Böğrek mah - Derik - Mardin
1928 📖: Beyrok [ Kr bêruk "meracık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Fittar mv - Derik - Mardin
S506 📖: Phitar
■ 505-506 yılına ait Joshua Stylites vekayinamesinde anılan Phitar şehrinin kalıntıları 1 kilometrelik bir alana yayılmıştır. SN
Hisaraltı mah - Derik - Mardin
1526t 📖: Rebet / Rebat [ Ar ribât "han, hisar" ]
■ Artuklu hanedanına ait büyük kalesi mevcuttur. SN
Çağıl mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1913z 📖: Kopik / Kobik [ Kr qûbik? "kümbetçik" ]
■ © 24.12.1913 Diyarbakır vilayeti dahilinde Viranşehir'e mülhak Selma karyesi Deyrik kazasına merbut Kopik ve Cuyin karyeleri Garb nahiyesine, Garb nahiyesine tabi Çuvan ve Balluca karyelerinin Viranşehir kazasına rabt ve ilhakları. deyar heyran
Kuyulu mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1913z 📖: Selme [ Kr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ © 24.12.1913 Diyarbakır vilayeti dahilinde Viranşehir'e mülhak Selma karyesi, Derik kazasına merbut Kopik ve Cuyin karyeleri Garb nahiyesine rabt ve ilhakları. (Dahiliye; 316899) deyar heyran
Pınarcık mah - Derik - Mardin
1928 📖: Fitnê [ Kr "büklüm" ]
■ Bu köy yakınında geniş bir alanı kapsayan Fittar harabeleri vardır. SN
Beşbudak mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖: Qubilme
<1960 📖: Kubilme
Koçyiğit mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928 📖: Rewşat [ Kr "aydınlı" ]
Köseveli mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖: Kosewelî
1928 📖: Köseveli
Başaran mah - Derik - Mardin
K1980 📖: Misrik
1925h 📖: Muşrik
Bağarası x - Derik - Mardin
K1980 📖: Mezre Gêrî
■ Terk edilmiştir. SN
Kayacık mah - Derik - Mardin
1928 📖: Mixat
Konak mah - Derik - Mardin
K1980 📖: İlaska / Êlaska [ Kr ]
■ 1951'de kurulmuş yeni yerleşimdir. SN
Söğütözü mah - Derik - Mardin
1928 📖: Qetaro [ Kr ]
Ortaca mah - Derik - Mardin
K1980 📖: Reqaqî
Kovalı mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖: Endewl
1946 📖: Ayindevil
1526t 📖: ˁAyndol [ Ar "kovapınar" ]
Kuşçu mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1946 📖: Girsahrinç
1928 📖: Girsarinç [ Kr girê sarînç "sarnıçtepe" ]
Zeytinpınar mz - Derik - Mardin
1928 📖: Haramiya
Adakent mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928 📖: Çildiz [ Kr "kırk haramiler" ]
Derik ilçe - Derik - Mardin
K1980 📖: Dêrika Çiyayêmazî [ Kr "Mazıdağı kilisesi" ]
1518a : Derük
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Nüfusun Çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu ilçe merkezinde azınlık olarak Araplar da mevcuttur
Tepebağ mah - Derik - Mardin
1526t 📖: Tiell Bisim / Tilbisim [ Ar tell beşme "? tepe" ]
Ambarlı mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1526t 📖: Heboşi [ Ar tell habeş "Habeştepe" ]
Bayraklı mah - Derik - Mardin
1928 📖: Girêsor [ Kr "kızıltepe" ]
YukarıIlıca mah - Derik - Mardin
1928 📖: Germik [ Kr "ılıca" ]
Çadırlı mah - Derik - Mardin
K1980 📖: Şabana [ Kr "Şabanlar (öz.)" ]
Taşıt mah - Derik - Mardin
1928 📖: Taşît
■ Eski bir isimdir. 1930'larda üretilmiş olan Türkçe taşıt sözcüğü sözkonusu olamaz. SN
Değirmenli mz - Derik - Mardin
1928 📖: Sûsik [ Kr ]
Konuk mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928 📖: Remuk [ Kr remokê "büyük kaya" ]
Kovanlı mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1946 📖: Hirbeharri
1928 📖: Xirbe Herî [ Kr "çamurören" ]
Bozok mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928 📖: Meşkînan [ Kr "aş." ]
Gölbaşı mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K2011 📖: Bedrasê
1925h 📖: Bidrasi
Kürt-Sünni (Arbani) yerleşimi
Karaburun mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928 📖: Xirbêreş [ Kr "kara ören" ]
Çayköy mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖: Şêba Jêr
1928 📖: Şib aş. [ Kr ]


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.