Denizli'de 493 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 5
sırala 
  Muslugüme mah - Kale - Denizli
1928k: Muslugüme [ Yun ]
  Doğan mah - Kale - Denizli
1928k: Doğan
  Alandız mah - Buldan - Denizli
1928k: Alandız
Y?: Alandós [ Luw alawanda "atlı" ]
  Künar mah - Kale - Denizli
1928k: Künar [ Tr "çam fıstığı" ]
1911ht: Küyner
  Esenkaya mah - Kale - Denizli
1928k: Samurta
  Yenidere mah - Kale - Denizli
1928k: Kalaput
  Ortaköy mah - Kale - Denizli
1928k: Ortaköy
  Kurbağalık mah - Kale - Denizli
1928k: Kurbağalık [ Tr kurubağlık? ]
  Yeniçam mah - Buldan - Denizli
1891s, 1928k: Hüsamlar
  Aktaş mah - Buldan - Denizli
1960-: Mestan
  Tekke mah - Sarayköy - Denizli
1891s: Tekke
  Beyler mah - Buldan - Denizli
1928k: Beyler
■ Hasanbeyler köyüne bağlı Beyler, Curalar ve Hatipler mahallelerinin birleştirilmesiyle 12.05.1954'te kuruldu; Beyler adı verildi. SN
  Ortatepe mah - Kale - Denizli
1928k: Ortatepe
  Narlı mah - Kale - Denizli
1911ht: Sarıyar
  Avdan mah - Tavas - Denizli
1911ht: Avdan
  Alanyurt mah - Kale - Denizli
1928k: Dirlisin
  Hisar mah - Sarayköy (Babadağ bucağı) - Denizli
1891s: Hisar
Y451: Attoúda [ Luw ]
■ Antik çağda sikke kesen ve Bizans döneminde piskoposluk makamı olan kentten kurtarılan birkaç eser Denizli müzesindedir. Ören alanında iz kalmamıştır. SN
  Derbent mah - Buldan - Denizli
1891s: Derbent
  Tırkaz mah - Sarayköy - Denizli
1891s: Tırkaz [ Tr tırkaz "kapı demiri? yeraltı odalarında kullanılan büyük taş kapı?" ]
  Yeşilyurt mah - Sarayköy - Denizli
1891s, 1928k: Tahtacı
  Demirli mah - Babadağ - Denizli
1891s, 1928k: Manastır
  Buldan ilçe - Buldan - Denizli
1891s, 1911ht: Buladan
1660eç: Çarşamba (idari bölge)
■ Adın eski biçimi Bulladan şeklinde yazılır; Osmanlıca <> `kasabalar` sözcüğü ile ilgili olmayıp Yunanca bir addan uyarlanmış olduğu varsayılabilir. SN
  Akıncılar mah - Tavas - Denizli
Eski adı: -
  Çamlarca mah - Kale - Denizli
1928k: Teynar
1890hk: Tener
  Karaköy mah - Kale - Denizli
1890hk: Karaköy
  Kale ilçe - Kale - Denizli
1660eç, 1928k: Kale-i Tavas [ Tr "Tavas kalesi" ]
1333b: Tavas
Y-189 Y17: Tábai/Tabás (idari bölge) [ Yun "Taba'lar (?)" ]
■ 20. yy'a dek Tavas kazasının merkez kasabası idi. Daha sonra ilçe merkezi şimdi Tavas adı verilen Yarangüme kasabasına taşındı. Bilahare burası ayrıca ilçe oldu. SN
■ MÖ 189 yılında Romalı Konsül Manlius Vulso'nun Hierakome, Antiocheia, Gordiou Teichos'dan sonra uğradığı; Tabae şehri Tavas olmalıdır. Çünkü b-v değişimi sözkonusudur. Ramazan Topraklı
  Özlüce mah - Kale - Denizli
1928k: Varalı
  Sazak mah - Beyağaç - Denizli
1928k: Sazak
  Karakıran mah - Sarayköy - Denizli
1890hk: Karıgeren
Lt180: Karura [ Luw ]
■ Antik Karura kalıntıları köyün 1 km güneybatısında ve Umut Termal Tesisleri yakınındadır. Karıgeren adı `Karura çorağı` anlamındadır. SN
  Babadağ ilçe - Babadağ - Denizli
1928k: Kadıköy
1660eç: Babadağı (idari bölge)
■ İlçeye hakim dağın adı olan Babadağı eskiden beri bölge ve nahiye adı olarak anılmıştır. 1935'te ilçe oldu. SN
  Ebecik mah - Tavas - Denizli
1928k: Ebecik
1890hk: Evcik
  Bozalan mah - Buldan - Denizli
1928k: Bozalan
  Yeşilköy mah - Tavas - Denizli
Eski adı: -
  Bölmekaya mah - Buldan - Denizli
1891s, 1928k: Eldirek
  Doğan mah - Buldan - Denizli
■ 8.03.1955'te Doğanköy adıyla köy statüsüne kavuştu. SN
  Güzelköy mah - Tavas - Denizli
Eski adı: -
  Yeniköy mah - Kale - Denizli
1952rg: Bören (mah)
■ 7.6.1952'de Bören ve Kaçarboğazı mahalleleri birleştirilerek Yeniköy adıyla köy oldu. SN
  Kapuz mah - Beyağaç - Denizli
■ 1959'da Kızılcaağaç köyünden ayrılarak müstakil köy oldu. Kuşuştu, Hasanlar, Osmanlar, Eminler, Karadonlar, Ortatepe, Sepetçi, Kortlar, Çolaklar, Kerimler, Serverler mahalleleri vardır. SN
  Sazak mah - Sarayköy - Denizli
1891s: Sazak
  Gölgeli dağ - Beyağaç - Denizli
1890hk: Sandıras
Y-600: Imbros
  Eskere mah Beyağaç - Beyağaç - Denizli
1891s: Eskere
Y550: Skirîtis (idari bölge)
■ Bizanslı Stephanos şimdiki Beyağaç ilçesine tekabül eden `12 kent birliği` (dodekapolis) olduğunu belirtir. SN
  Beyağaç ilçe - Beyağaç - Denizli
1890hk: Bozcaköy
1890hk: Eskere (idari bölge)
■ 1966'da Bozcaköy ile Sarıyer ve Eskere köylerinin birleştirilmesiyle belediye statüsü kazandı. 1991'de ilçe oldu. Bölgenin tümü antik çağda Skiritis, günümüzde Eskere Çukuru adıyla anılır. SN
  Sarıyer mah Beyağaç - Beyağaç - Denizli
1890hk: Sarıyar
  Hırka mah - Tavas - Denizli
1890hk: Hırka
  Altınova mah - Tavas - Denizli
1660eç, 1928k: Tilkili
■ Evliya Çelebi'ye göre 17. yy'da Tavas kadısı ile serdarı bu kasabada ikamet ederdi. SN
  Oğuz mah - Buldan - Denizli
1911ht: Aydoz?
■ 1911 Erkanı Harbiye haritası bu mevkide Aydoz köyünü gösterir; ancak haritanın bu bölümü sağlıklı değildir. SN
  Sarayköy ilçe - Sarayköy - Denizli
1891s: Saray
1530ta: EzineiLazkiye (başka yer) [ Tr "Lazkiye (Denizli) cuma pazarı" ]
■ Kütahya'ya bağlı Ezine-i Lazkiye kaza merkezi ya da Ezinapazarı olarak anılan kasaba şimdiki Acısu köyü yakınındaki terk edilmiş yerleşimdir. Daha sonra Ezine kaza merkezi Saray köyüne taşındı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km