haritada ara :   km  
Demirköy'de 21 yerleşim bulundu.
sırala 
Armutveren köy - Demirköy - Kırklareli
B1912 📖: Paspalovo
1877hk 📖: Paspala [ Bul ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (po) yerleşimi
■ Ortodoks Bulgar nüfus 1913'te gitmiş, 1922'den sonra Pomak nüfus iskan edilmiştir. SN
■ Bulgaristan Smolyan İli Devin ilçesi Mihalkova köyünden ve Yunanistan Drama İli Manastırcık köyünden gelen Pomaklardan oluşmaktadır. orhan biricik
Karanlıkköy mah İncesırt - Demirköy - Kırklareli
1928 📖: Karanlıkköy
1909hb 📖: Temetlik
Rumeli göçmeni (po) yerleşimi
■ Nüfusu kalmamıştır. SN
İncesırt köy - Demirköy - Kırklareli
1928 📖: İncesırt
1909hb 📖: Lafva [ Bul ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (po/boş) yerleşimi
■ Nüfusu kalmamıştır. SN
Sarpdere köy - Demirköy - Kırklareli
1909hb 📖: Sarpaç
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (po) yerleşimi
■ Dupnitsa [Bulg `inceğiz`] Mağaraları vardır. SN
Gökyaka köy - Demirköy - Kırklareli
1928 📖: Mağlavit
A1910 📖: Maglaik
Y1900~a 📖: Manklavítis [ Yun ]
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (boş/po) yerleşimi
Boztaş köy - Demirköy - Kırklareli
1928 📖: Kireçnova
B1912 📖: Kraçenovo [ Bul ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (po/boş) yerleşimi
■ Köy nüfusunun tamamına yakını Bulgaristan ve Yunanistan'dan göçen Rodop Pomaklarıdır. Pomakça konuşulur. SN
Yiğitbaşı köy - Demirköy - Kırklareli
1928 📖: Kamilya
1901h 📖: Kamila
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (arn/po) yerleşimi
■ Çoğunluk Arnavut, azınlık Pomaktır. Her iki dil aktif olarak konuşulur. SN
Balaban köy - Demirköy - Kırklareli
1877hk 📖: Velika [ Bul "büyük" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (boş/mak) yerleşimi
■ Mezhep krizinin yasandigina isaret eden olay, Bulgar halkın bir kisminin katolik kilisesine girip geri dönmesi olayidir. 1870´lerde ilk defa acilan ana dilde mektep cemaatte sok tesiri yapmistir. Rum kilisesinden ayrilan halk Bulgaristana göcmüstür. Manav
Karacadağ köy - Demirköy - Kırklareli
1928 📖: Karacadağ
1909hb 📖: Çiknigori [ Bul çerna góra "karadağ" ]
1901h 📖: Çırnaxor
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Büyük ölçüde boşalmıştır. SN
Yeşilce köy - Demirköy - Kırklareli
B1912 📖: Megalovo [ Bul ]
1877hk 📖: Megalongos [ Yun ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
Demirköy ilçe - Demirköy - Kırklareli
1928 📖: Demirköy
1895 📖: Samakocuk
1877hk 📖: Samakov [ Bul ]
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Bulgaristan'daki diğer Samokov kentine oranla Türkçe Samakovcuk adı kullanılmıştır. 20. yy başında kaza nüfüsu büyük çoğunlukla Bulgar olduğu halde merkez kasaba nüfusu daha çok Rum idi. SN
■ Rum Ortodoks ahâlisi Dramanın Tisovo (Mavrochori) köyünde iskân edilmişlerdi. Tisovolu Pomaklar burada iskân edilmiştir. 2000 kadar Vlahın bu çevrede iskân edildiği yazılıdır (Ref. Zagalisa.gr) Manav
Hamdibey köy - Demirköy - Kırklareli
1928 📖: Turulya
1877hk 📖: Trulia [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (boş/arn) yerleşimi
? x - Demirköy - Kırklareli
A1910 📖: Pirgoplo
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 1913'ten sonra terk edilmiş ve izi kalmamış köylerdendir. SN
Avcılar köy - Demirköy (İğneada bucağı) - Kırklareli
1928 📖: Korfa Kulübe [ Yun korfokalyva "koykulübe?" ]
1877hk 📖: Korfakuliba
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (boş/rtr) yerleşimi
Sivriler köy - Demirköy - Kırklareli
1928 📖: Sivri
■ 20. yy başında yerleşimi. Kısmen Rumeli göçmeni (btr) yerleşimi
■ 1946'da Bulgaristan göçmenlerinin iskanı için kurulmuş, Sliven kökenli Bektaşiler ve Kastamonu Cide göçmenleri yerleşmiştir. SN
■ Köyde Bulgaristan Sliven Kotel Albanlar (Yablanitsa) köyünden bektaşiler bulunmaktadır. Kofçaz Terzidere köyü, Muratlı Aydın köyünde de Yablanitsalılar yaşamaktadır. orhan biricik
? x - Demirköy - Kırklareli
A1910 📖: Matsura
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 1913'ten sonra terk edilmiş ve izi kalmamış köylerdendir. SN
Sislioba köy - Demirköy (İğneada bucağı) - Kırklareli
1928 📖: Polaça
1877hk 📖: Plaça [ Yun plateía "meydan" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
Longoz mv - Demirköy - Kırklareli
Y1900~ 📖: Lóngos [ Yun "sık orman" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi yerleşimi
İğneada bld - Demirköy (İğneada bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖: Pristan [ Bul ]
1877hk 📖: İniada (başka yer)
1665 📖: Eyine Adası (başka yer) [ Tr "cuma (camii) adası" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ İğneada esasen kasabanın güneyindeki kum dilinin adı iken kasabaya bu isim verilmiştir. SN
■ Belde halkında Bulgarca bilenlerin olma sebebi beldenin nispeten turistik bir merkez olması olabilir. metonio
Beğendik köy - Demirköy (İğneada bucağı) - Kırklareli
1901h 📖: Ayastefanos [ Yun áyios Stéphanos "Aziz Stepan" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (btr) yerleşimi
Liman köy - Demirköy (İğneada bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖: Peştera Sveti İvan [ Bul "Aziz İvan mağarası" ]
1877hk 📖: Limnio (mv) [ Yun ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
■ 1920'lerde Bulgaristan muhacirlerinin iskanı için kurulan köy günümüzde karışık nüfus yapısına SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.