haritada ara :   km  
Demirözü'de 42 yerleşim bulundu.
sırala 
Kavaklı köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖 Poğik [ Erm p'oğig "boğazcık" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
Petekli köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖 Çorozma / Çürüzme
Çimentepe köy - Demirözü - Bayburt
1928 📖 Kütüdü
Elmalı köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖 Elmalı
Yakupabdal köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖 Yakupabdal
Pülür bld - Demirözü - Bayburt
1968 📖 Gökçedere
E1902 📖 Plur Բլուր [ Erm "höyük" ]
1665 📖 Pulur
■ © 11.03.1709 Erzurum Muhafızı İbrahim'in Bayburd kazasına tabi Pulur karyesinde Hacı Ferahşad Bey Camii Vakfı mütevellisi hakkında arzı. deyar heyran
Serenli köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖 Pekesi [ Erm ]
Damlıca köy - Demirözü - Bayburt
1928 📖 Kuleli Xayik [ Erm xayik Խայիկ ]
Alevi yerleşimi
Yukarıdikmetaş köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖 Ağgi [ Erm ayki "üzüm bağı" ]
Alevi yerleşimi
Kalecik köy - Demirözü - Bayburt
E1902 📖 Xayig Խայիկ [ Erm ]
1835a 📖 Xayik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Osmanlılar ile Akkoyunlular arasında önemli bir muharebenin gerçekleştiği yer olan köyün adı 19.01.1959'da Kalecik olarak değiştirildi. SN
Eymür köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖 Eymür [ Tr "aş." ]
Bayrampaşa köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖 Hiğni [ Erm ]
Devetaşı köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖 İşxinsor
E474 📖 İşxanitsor [ Erm "beyderesi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Beşpınar bld - Demirözü - Bayburt
1835a 📖 Lori yk. [ Erm lori "ıhlamur" ]
Çakırözü köy - Demirözü - Bayburt
1928 📖 Cebre / Cibre
Kitre köy - Bayburt_m (Demirözü bucağı) - Bayburt
1642a 📖 Kitre
Yazıbaşı köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖 Lori aş. [ Erm lori "ıhlamur" ]
Güvercindere köy - Demirözü - Bayburt
1946 📖 Aşutka
1835a 📖 Aşodka [ Erm aşodga "Aşot (öz.) köyü" ]
Akyaka köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖 Püşke [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Çatalçeşme köy - Demirözü - Bayburt
1514 📖 Xınzeverek yk. [ Erm xandz averag "yanık ören" ]
Otlukbeli köy - Demirözü - Bayburt
1928 📖 Otlukbeli
■ Erzincan Otlukbeli ilçesine adını veren asıl Otlukbeli köyü burasıdır. SN
Demirözü ilçe - Demirözü - Bayburt
1928 📖 Kısanta [ Yun ksanthê? "sarıca" ]
E1902 📖 Ksanta
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eski kaynaklarda Erm Ksantats Քսանթաց adı geçer; ancak bu sözcüğün Ermenice anlamı belirsizdir. SN
Işıkova köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖 Cenci / Cinci
Çiftetaş köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖 Xardişi
Karayaşmak köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖 Karayaşmak
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Çayıryolu bld - Bayburt_m (Demirözü bucağı) - Bayburt
1928 📖 Sünür
E1609 📖 Süner Սիւներ [ Erm "sütunlar?" ]
Y17 Y553 📖 📖 Synoria / Sinorea
■ `Sinoria Büyük Ermenistan'ın sınırına yakındı, bu nedenle Theophanês imlasını Synoria ('hudutyeri') olarak değiştirmiştir.` (Strabon 12.28). Theophanês Romalı kumandan Pompeius'un dostu ve MÖ 63'teki Pontus seferinin vakanüvisidir. Sinora adının kökeni ve anlamı meçhuldür; ancak kent Pontus ile Armenia (daha sonra Roma İmp. ile Armenia) arasındaki sınır noktasında bulunduğu için Synoria (`sınır yeri`) olarak anılmıştır. 17. yy'da yazan Kemahlı Rahip Grigor bu yerden Ermenice `sütunlar` anlamına gelen Süner olarak söz eder. SN
Güçlü köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖 Zarani [ Erm ]
Güneşli köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖 Anbaksa / Yanbaksa
Çağıllı köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖 Xanzar [ Erm xandzar "yanık? odun kömürü ocağı?" ]
Manas köy - Bayburt_m (Demirözü bucağı) - Bayburt
1960 📖 Günedoğru
1835a 1917h 📖 📖 Minasi / Manasi [ Erm "Minas (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Kırgız destanlarıyla kurulan irtibat hayal mahsulüdür. SN
Pınarcık köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖 Öksürüc [ Erm ]
Tomlacık köy - Bayburt_m (Demirözü bucağı) - Bayburt
1928 📖 Tomlacık
Soğukgöze köy - Bayburt_m (Demirözü bucağı) - Bayburt
1835a 📖 Bilciş
Yukarıpınarlı köy - Demirözü - Bayburt
1835a 📖 Sisne yk.
Çorak köy - Bayburt_m (Demirözü bucağı) - Bayburt
1928 📖 Çorak
AşağıPınarlı köy - Bayburt_m (Demirözü bucağı) - Bayburt
1928 📖 Sisne aş.
Rüştü köy - Bayburt_m (Demirözü bucağı) - Bayburt
1928 📖 Rüşdi / Rüştü
1835a 📖 Ürüşdi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Şuan Bitlis Güroymak Boryan (Oduncular) köyünde yaşayan Redkanlılar, Erivan göçünden sonra bir dönem bu köye yerleştirilmişler. E devlet soy ağacında dedelerin doğum yeri Bayburt Rüştü'dür. Mar(d)astan
Güzelce köy - Bayburt_m (Demirözü bucağı) - Bayburt
1835a 📖 Mandafar / Mındafar
Yelpınar köy - Demirözü - Bayburt
E1902 📖 Pılrag [ Erm "höyücek" ]
1835a 📖 Pülürek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
Ozansu köy - Bayburt_m (Demirözü bucağı) - Bayburt
1835a 📖 Taxsini [ Erm ]
Güllüce köy - Bayburt_m (Demirözü bucağı) - Bayburt
1835a 📖 Zeğli [ dzegli ძეგლი "anıt" ]
Çamdere köy - Bayburt_m (Demirözü bucağı) - Bayburt
1835a 📖 Hakkîğ [ Erm kéğ "köy" ]


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.