haritada ara :   km  
Darende'de 53 yerleşim bulundu.
sırala 
Yeniköy mah - Darende - Malatya
1914hk 📖: Yeniköy
Kürt-Sünni yerleşimi
Kurudere mah - Darende - Malatya
1928 📖: Kurudere
Sünni Türk yerleşimi
Yarımca mah - Darende - Malatya
1928 📖: Yarımca
Alevi-Türk yerleşimi
■ Darende ilcesine bağlı Yarımca ve Uzunhasan köyleri Türkmen Alevi, Ağılbaşı, Şendere ve Kerimli köyleri Kürt Alevi'dir. Yeniköy ise hem Türk/Kürt Alevi ve Sünni Türklerden oluşmaktadır. SN
Gazi mah - Darende - Malatya
Sünni Türk yerleşimi
Başdirek mah - Darende - Malatya
1916h 📖: Palanga [ Tr "hisar" ]
Türkmen yerleşimi
Günpınar mah - Darende - Malatya
1946 📖: Aşudu
E1902 📖: Aşodi [ Erm "Aşot (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Aşodi 1914 itibariyle 1.103 Ermeni barındırıyordu. Surp Asdvadzadzin kilisesi ve Surp Hagop Manastırı bulunmakta idi. yalcin
Yazıköy mah - Darende - Malatya
1914hk 📖: Yazıköy
Türkmen yerleşimi
Çukurkaya mah - Darende - Malatya
1928 📖: Fenk
1914hk 📖: Vank [ Erm "manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
Yavuzlar mah - Darende - Malatya
1960 📖: Gedikağzı
1928 📖: Mengelüs [ Erm mangaluys "Yavru İsa Kerameti" ]
1914hk 📖: Mengelis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
Karaoğuz mah - Darende - Malatya
1968 📖: Sakızlı
1914hk 📖: Şabuk
Sünni Türk yerleşimi
Hacılar mah - Darende - Malatya
1914hk 📖: Hacılar
Sünni Türk yerleşimi
■ Sıragöz ve Şeyhli adlı iki mahalledir. SN
Kavak mah - Darende - Malatya
Kürt-Sünni (Atman) yerleşimi
Darende ilçe - Darende - Malatya
Eski adı: Derindere
A892 1282 📖Taranda / Daranda
Y625 Y976 📖Táranta / Dálanda
Türk yerleşimi
■ Bizans kaynaklarında en erken 625 yılında ve hemen akabinde Arapça metinlerde kaydedilen Táranta/Daranda kalesi şimdiki kasabanın 4 km kuzeybatısındaki Eski Darende mevkiindedir. 19. yy'da imp. Basil'in seferleri bağlamında `Arap kenti` olarak tanımlanır. SN
■ Malatya'da Ermenilerin tarihi yerleşim yerleri ağırlıklı olarak Darende ve Arapkir'dedir. Kürdce: Tiranda. yalcin
■ Kütüğe göre %85-90 arası Türklerden, -15 arası Kürtlerden müteşekkil bir ilçedir. Bazı yerleşimlerde Ermeni kökenli ailelerin bulunması olağandır. metonio
Şuğul mah - Darende - Malatya
1914hk 📖: Şu'ul
Türkmen yerleşimi
Yenice mah - Darende - Malatya
1668z 📖: Yenice
Sünni Türk yerleşimi
■ © 14.08.1668 Darende'ye tabi Yenice karyesinde vaki Balaban Bey Zaviyesi zaviyedarlığı bedelinde karye-i mezkur camii hitabetinin tevcihi hakkında... deyar heyran
■ Kasaba halkı 13. yüzyılda bölgeye gelen Avşar ve Çepni boylarına mensup Türkmenler'dir. Mustafa
Ağılyazı mah - Darende - Malatya
1933 📖: Ağılyazı
Kürt-Sünni (Atman) yerleşimi
Güdül mah - Darende - Malatya
1914hk 📖: Gecel
Türkmen yerleşimi
Karşıyaka mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1928 📖: Medişeyx
1914hk 📖: Merdişeyx
Sünni Türk yerleşimi
Akova mah - Darende - Malatya
1946 📖: Karadiğin [ Tr kara tigin ]
1914hk 📖: Karadoğan
Sünni Türk yerleşimi
■ Yakın tarihe dek Karadiğin olan adı Akova olarak değiştirildi. SN
Çaybaşı mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1946 📖: Cade
1928 📖: Ceğde
1914hk 📖: Cadde
Sünni Türk yerleşimi
Göllüce mah - Darende - Malatya
1946 📖: Kelhasan
1914hk 📖: Kelhasanoğlu
Türkmen yerleşimi
Akçatoprak mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1928 📖: Mığdi
1914hk 📖: Mügde
Sünni Türk yerleşimi
Yukarıulupınar mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1914hk 📖: Sidirek yk.
1777z 📖: Setrek [ Erm setrag "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ © 08.02.1777 Darende kazasına tabi Keremter nam karyeye cari olan su ile ötedenberi bahçelerini ve sair yerleri sularken Setrek karyesi ahalisinin sularını kestiklerinden... deyar heyran
Aşağıulupınar mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1928 📖: Setrak aş. [ Erm Setrag "öz." ]
1914hk 📖: Siderek aş.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
Balaban mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1914hk 📖: Yumurta | Gemirter
1722z 📖: Kermter / Germeter
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında Ermenilerin üç kilisesi ve 300 öğrencinin devam ettiği 2 okulu bulunmaktaydı. Köy halkının büyük bölümü 19. yy'da İslam dinine geçerek Türkleşmişti. SN
■ © 22.11.1722 Darende kazasına tabi Kerimter karyesinde sakin Kutbü'l-arifin Şeyh Abdurrahman evladlarından Şeyh Abdülkadir ve oğulları Zeynel ve İsmail deyar heyran
■ Kasaba halkı 13. yüzyılda bölgeye gelen Avşar ve Beğdili boylarına mensup Türkmenler'dir. Mustafa
Karabacak mah - Darende - Malatya
1916h 📖: Karabacak
Kürt-Sünni yerleşimi
Irmaklı mah - Darende - Malatya
1916h 📖: Mezgidan [ Kr "mescitler?" ]
1914hk 📖: Mezgedin
Sünni Türk yerleşimi
Ayvalı mah - Darende - Malatya
1914hk 📖: Ayvalı
Sünni Türk yerleşimi
■ Sivas ili Gürün ilçesindeki Ayvalı köyüyle akrabadırlar. metonio
■ Kasaba halkı 13. yüzyılda bölgeye gelen Avşar, Salur ve Yıva boylarına mensup Türkmenler'dir. Mustafa
Nurkuyusu mah - Darende - Malatya
1916h 📖: Gâvurkuyusu
Kürt-Sünni yerleşimi
Yeşiltaş mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1916h 1928 📖İsbekçur / İspekçir [ Erm sbidagçur "ak su" ]
1916h 1928 📖İspekçür
■ Köyün eski adının Ermenice olmasından ötürü köyün kendisine Ermeni-Müslüman nüfus yakıştırmak doğru değil. Köy halkı Sünni Türktür. Köy hakkında kayda geçen herhangi bir din değiştirme olayı da yoktur. metonio
Göynük mah Ayvalı - Darende - Malatya
1914hk 📖: Göynük [ Tr "yanık" ]
Kürt-Sünni (Atman) yerleşimi
Akbaba mah - Darende - Malatya
1946 📖: Akbaba
Kürt-Sünni (Atman) yerleşimi
Karabayır mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1916h 📖: Karabayır
1914hk 📖: Kürdköy
Hisarcık mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
Eski adı: -
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Hisarkale kasabasının baraj gölü altında kalması üzerine kurulan yeni yerleşimdir. SN
Kuzpınar mah - Darende - Malatya
1916h 📖: Kuzpınar
Kürt-Sünni (Atman) yerleşimi
■ Atmi aşiretine Ağrı'da Etmaneki, Şırnak'ta Etmanki deniliyor. Kürdlerin hem sunni hemde alevi aşiretlerinden biridir. Mar(d)astan
Başkaya mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1916h 📖: Melik
Kürt-Sünni (Atman) yerleşimi
Kaynak mah Yukarıkozluca - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
Üçpınar mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1916h 📖: Üçpınar
Kürt-Sünni (Atman) yerleşimi
■ Darende´nin Barındır, Günerli, Başkaya, Sakarya, Kölükler, Kuzpınar, Üçpınar mahalleleri ve civarındaki yerleşim yerlerinde yaşayan Kürd Atmalı Aşireti´nin kökeni Arapgir´in Atma Köyü´ne dayanmaktadır. Arapgir´in 1643 tarihli avârız-hâne defterinde Atma´nın, o tarihte Arapgir´e bağlı en büyük yerleşim yerlerinden olduğu anlaşılmaktadır. Mar(d)astan
Hisarkale x - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1914hk 📖: Kötükale
Kürt-Sünni yerleşimi
Günerli mah - Darende (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1916h 📖: Tanikli [ Kr/Tr "aş." ]
Kürt-Sünni (Atman) yerleşimi
Çınar mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1916h 📖: Çınar
Sünni Türk yerleşimi
Ilıca mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1914hk 📖: Palanga [ Tr "hisar" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ 1560 Kanuni Malatya Tahrir Defterinde köyün eski adı "Kışla" olarak geçer. Köyde bulunan üç aileden birisi Engüzek (Ağılbaşı) köyünden sürgün gelmiştir. Eskiden Alevi olan köy daha sonra sünniliği benimsemiştir. mmirac1
Barındır mah - Darende (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1916h 📖: Cafikli [ Kr "aş." ]
Kürt-Sünni (Atman) yerleşimi
Sakarya mah - Darende - Malatya
1916h 📖: Kilise
Kürt-Sünni (Atman) yerleşimi
Kölükler mah - Darende - Malatya
1916h 📖: Hasolar
Kürt-Sünni (Atman) yerleşimi
Şendere mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
K 📖: Kalikan [ Kr "dedeler" ]
1916h 📖: Kalolar
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Köyde meskûn olan Kalıkan aşireti köken olarak Ezîdî bir aşirettir. Günümüzde Türkiye hudutlarında kalan kısmı Alevi/Sünni, Hanefî iken Irak'da yaşayan Kalıkanlar hâlâ Ezîdî inancına mensuplardır. Ağrı, Van, Diyarbekir, Malatya ve Antep' in yanı sıra Şengal, Sincar Dağları bölgesinde yerleşik olarak yaşamaktadırlar. Tarihi kaynaklara bakıldığında Osmanlı döneminde Midyat' ta yaşayan Ezîdî Kolıkânlar olduğunu da görüyoruz. Miran
Uzunhasan mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1914hk 📖: Uzunhasanlar
Alevi-Türk yerleşimi
■ Darende ilcesine bağlı Yarımca ve Uzunhasan köyleri Türkmen Alevi yerleşimleridir. Ağılbaşı, Şendere ve Kerimli köyleride Kürt Alevilerinden oluşmaktadır. Yeniköy ise hem Türk/Kürt Alevi ve Sünni Türklerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
Mollauşağı mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1916h 📖: Mollauşağı
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köy halkı sünni Kürtdür, Akçadağ Kayadibi köyünden gelmişlerdir, daha öncesinde ise Darende' de bulunan eski adı Reşitler (Reşitan) köyünden geldikleri sanılır. Yöre köyleri bu köy ahalisine Hudular (Kürdçe Hudan) demektedir, Kurne (Qurnî) aşiretinin bir kabilesi olarak görülebilir. Miran
Ağılbaşı mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
K 📖: Çûxreş [ Kr çokreş "kara dirsek?" ]
1928 📖: Engüzek [ Erm ınguzag "kozlu" ]
Alevi yerleşimi
■ Bazı aileler Ali Seydi Ocağı mensubudur. Cihad Gümüs
Başpınar mah - Darende - Malatya
Eski adı: -
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
Ozan mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1916h 📖: Uzunan
Kerimli mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1928 📖: Kerimli
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.