haritada ara :   km  
Dar��kent'de 33 yerleşim bulundu.
sırala 
Oymadal köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Reşo Mezraa
1925h 📖 : Mezra Reş [ Kürtçe "kara mezra" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 39° 2' 12'' D, 39° 41' 52'' K
Kuşhane köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Kuşhane
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 39° 1' 22'' D, 39° 43' 39'' K
Öreniçi köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925h 📖 : Xarabe
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 39° 2' 18'' D, 39° 43' 50'' K
Otlukaya köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925h 📖 : Pulan
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 1' 58'' D, 39° 44' 30'' K
Dallıbel ölü yerleşim - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Beroç / Beroş [ Kürtçe beroj "güney" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Kürd: Berroj "güney, dağın güneş gören yamacı". Karşıtı Nizar "gölgeli kuzey yamaç". yalcin
■ Koord: 39° 2' 56'' D, 39° 44' 34'' K
Akkavak köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Şilk / Şilek [ Kürtçe "sulak yer, bataklık" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 58' 42'' D, 39° 44' 48'' K
Aktarla köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Kurkurik [ Ermenice krkrig "yıkıntı" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 39° 0' 20'' D, 39° 45' 15'' K
Kızılkale köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Kızılkale
Eski adı: Dırban [ Ermenice/Farsça derbân "kapıcı" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Şadili) yerleşimi
■ Urartu zamanından kale kalıntısı ve çiviyazısı kitabe vardır. Farsça darbân veya Ermenice (Tırnaban/Dırnaban) aynı şekilde `kapı koruyucu` demek olup Kürtçeden daha eski bir tarihe ait olabilir. SN
■ Köy halkının bir bölümü 19.yy'da köyden ayrılıp Sivas/Zara Kızılkale köyüne yerleşmişlerdir. 1800lerin sonlarında Zaradan ayrılan bir başka grup ise Adana/Tufanbeyli Fatmakuyu köyüne göç etmiştir. kızılbaşkürt
■ Koord: 38° 56' 52'' D, 39° 45' 15'' K
Dayılar köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Keceran [ Kürtçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 39° 1' 7'' D, 39° 45' 27'' K
Kartutan köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Lodek [ Kürtçe lodik "tınazca, öbekli" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Kürtçe «lod» `ot veya ekin yığını, tınaz`. SN
■ Koord: 38° 59' 17'' D, 39° 45' 48'' K
Gelincik köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Kopik [ Ermenice "küçük çukur, oyuk" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 59' 46'' D, 39° 45' 59'' K
Alhan köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Alhan
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 39° 2' 31'' D, 39° 46' 5'' K
Beşoluk köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Davalı
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 58' 27'' D, 39° 46' 13'' K
Çat köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Çat
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 58' 0'' D, 39° 46' 59'' K
İbimahmut köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 : İbimahmud [ Kürtçe îbî Mehmûd "Mahmutoğlu İbrahim" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 2' 27'' D, 39° 47' 12'' K
Yeldeğen köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Şobek
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 59' 47'' D, 39° 47' 30'' K
Ortaharman köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
E1878 1928 📖 📖 : Masdan
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Köy yakınındaki Giragos Manastırı 19. yy sonunda harabe idi. SN
■ Koord: 38° 55' 23'' D, 39° 47' 31'' K
Özdek köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925h 📖 : Bîlan [ Kürtçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 57' 17'' D, 39° 47' 35'' K
Sarıkoç köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Xiştan [ Kürtçe "sivriler" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 39° 1' 18'' D, 39° 48' 4'' K
Ataçınar ölü yerleşim - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Seveliyan [ Kürtçe sêweliyan "üçveliler" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 39° 3' 36'' D, 39° 48' 14'' K
Darıkent belediye - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Muxındi / Muxundu
Alevi-Kürt veya Zaza (Şadili) yerleşimi
■ Koord: 38° 58' 14'' D, 39° 48' 39'' K
Güleç köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Gomiferec [ Kürtçe "Ferec komu" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 39° 1' 54'' D, 39° 49' 20'' K
Sülüntaş köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1894s 📖 : Kârdere
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Köyün diğer bir adı Nala Karê'dir. Nal 'dere' demek. Kar ise karik kelimesi ile aynıdır ve 'geçit' demektir. Yani 'Geçit deresi' demektir.Köy 4 mahalleden oluşur. Elîyan, Hesenan, Arbîşan ve Berî Kanî. Köyde Durzî Çeşmesi vardır (Kaniya Durzîyan). Eskiden Durzîlerin yaşadığı anlaşılıyor. Köy Îzolludur. kumsor
■ Koord: 38° 56' 27'' D, 39° 49' 29'' K
Aydınlık köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1894s 1928 📖 📖 : Canig/Canik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 55' 15'' D, 39° 49' 52'' K
Anıtçınar köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925h 📖 : Coşik
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Coşîk Baba ziyareti nedeniyle kutsal sayılan bir merkezdir. SN
■ İzollu köyüdür. kumsor
■ Koord: 38° 58' 39'' D, 39° 50' 31'' K
Geçitveren köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Rîçik [ Kürtçe "kök" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Urfa Karacadağ’dan gelen İzoli/Hizol aşiretinin bu bölgedeki ilk yerleşim yeri olduğu için rîçik adı verildiği rivayet edilir. SN
■ Mezraları: Akpınar (Beyazpınar), Cefan/Cefkan, Dal, Gari, Tepebaş.
■ Koord: 38° 59' 56'' D, 39° 50' 34'' K
Doğucak köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925h 📖 : Hülüman
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Köy Îzolludur. Çelebilere bağlıdırlar. kumsor
■ Koord: 38° 57' 20'' D, 39° 50' 48'' K
Koyunuşağı köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Şêxık [ Kürtçe şêxik "şeyhçik" ]
Eski adı: Zerikân?
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Hormek aşiretinin alt kolu olan ve Sivas-İmranlı ve Erzincan-Refahiye nüfusunun büyük bir kısmını oluşturan Zerikân aşiretinin aslen bu yerden yayıldığı rivayet edilir. 17. yy'da Varto'ya ve daha sonra Erzurum, Erzincan ve Sivas'a göçmüşlerdir. Çoğunluğu Zaza (Kırmançki) dilli Alevidir. SN
■ Koord: 39° 1' 53'' D, 39° 50' 46'' K
Yaşaroğlu köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925h 📖 : Koman + Teman [ Kürtçe koman "ağıllar" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ İzol aşiretinden üç kardeş (Kahraman-Ali-Beki) tarafından kurulduğu anlatılmaktadır. Köyde üç akraba gurubunun çoğunlukta olması bu tezi doğrulamaktadır. SN
■ Mezralar: Gultan, Seydan, Teman, Gomik kumsor
■ Koord: 38° 58' 38'' D, 39° 51' 12'' K
Sökücek köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Akkilise [ Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 55' 12'' D, 39° 51' 15'' K
Akdüven köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925h 1928 📖 📖 : Farac / Ferac
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 39° 1' 23'' D, 39° 51' 52'' K
Kuşaklı köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925h 📖 : Manekrek [ Ermenice "burma/eğri çiftlik?" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 57' 36'' D, 39° 51' 52'' K
Dedebağ ölü yerleşim - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1841 1925h 📖 📖 : Bağin
E827 E1079 📖 : Bağin Պաղին
Y610 📖 : Palinês
E630 📖 : Bağnadun [Pağnatun] Պաղնատուն (idari bölge) [ Ermenice "Bağin/Pağin yurdu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi kaydedilmemiş/boş yerleşimi
■ Urartu krallığından kalma kalesi ile tarihi bir kasabaydı. 1993’te güvenlik güçlerince boşaltıldı, halkının bir bölümü öldürüldü, köy ve kale yerle bir edildi. Ortaçağdan beri işletilen sıcak maden suyu kaynağı halen ılıca olarak kullanımdadır. SN
■ Koord: 39° 0' 15'' D, 39° 53' 54'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.