haritada ara :   km  
Danişment'de 15 yerleşim bulundu.
sırala 
Çakmakdüzü köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1870 📖: Palxa
1530t 📖: Balxa
Alevi-Türk yerleşimi
Çayören köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1928 📖: Putge
Alevi-Türk yerleşimi
■ Köyün adı, köylüler ve etraf köyler tarafından Pütge/Pötge olarak söylenir. bıktımüyeolmaktan
Arıkbaşı köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1946 📖: Birestik
1870 📖: Birastik [ Kr "derecik" ]
1928 📖: Danişmend (idari bölge)
Alevi yerleşimi
■ Bir dönem Danişment bucak merkezi. SN
■ 1530 tarihli Osmanlı tahrir defterine göre köyün adı Pirestik'tir. Her ne kadar köyün adının Kürtçe olduğu söylense de ahalisi günümüzde kendisi Türkmen olarak bilir ve Kürtlük ile bir ilgilerinin olup olmadıkları hakkında bir bilgi sahibi değildir. Yalnızca 1800 lü yılların sonlarında bir Kürt Alevi dedesinin köye gelip ömrünün sonuna kadar yaşadığı ve mezarının köyün yeni mezarlığında olduğu bilinmektedir. 1530'lu yıllarda mezrası olmayan köyün 1548 yılında sagmanik adlı bir mezrası vardır. Günümüzde sağmenik diye köy halkının telaffuz ettiği bu yere köylü gidip piknik yapmaktadır ancak sağmenik denilen yerde herhangi bir yaşam izine dair kalıntı yoktur.
KarşıKonak köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1870 📖: Kaxdik [ Erm "muhacirler" ]
Alevi-Türk yerleşimi
Beyköy köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1870 📖: Sevir
Alevi-Türk yerleşimi
Bayırlı köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1928 📖: Xaşke
1912hk 📖: Xaçıga [ Erm "Haçik (öz.) veya haç köyü" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Günümüzde Ağcadam ve başmaktar köyleri bir zamanlar bu köyün mezrası konumundaydı. bıktımüyeolmaktan
Selimoğlu köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
Eski adı: Konak
1916h 📖: Selimuşağı
Kürt-Sünni yerleşimi
Beldibi köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1928 📖: Livanlı
Kürt-Sünni yerleşimi
Handere köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1870 📖: Handere
■ Morçinge/Mirçünge Hanının Dere mahallesi anlamında. SN
■ Sünni yerleşim yeridir. Aşağıkuşlu ve Yukarıkuşlu adlı 2 tane mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
Yeşilyol köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1870 📖: Daregan [ Erm "çavdar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köylü köylerinin adını Arı Havine olarak söylemektedir. Güçlü, Hacıboşlar ve Çiftlik adlı 3 tane mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
Atmalıoğlu köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1870 📖: Atmalıoğlu [ Kr "aş." ]
K 📖: Atmiyan
Kürt-Sünni (Atman) yerleşimi
Ortaköy köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1870 📖: Ortaköy
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Bu köy ve çevresinde yer alan Selimoğlu, Beldibi, Yeşilyol ve Atmalıoğlu gibi köyler birbirleriyle akrabalık ilişkileri bulunmaktadır. Bu köylerin ortak bir yaylası vardır ve bunun adı Sarı Çiçek yaylasıdır.(Zozane lote ) Her sene yayla şenlikleri yapılmaktadır. bıktımüyeolmaktan
Akpelit köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1946 📖: Gamho
1870 📖: Gamxo [ Erm ]
■ Kısmen Alevi-Türk yerleşimi
■ Köyde birkaç hane Alevi nüfusu vardır.
■ Bir söylentiye göre köy halkının tamamı Alevi kökenlidir. Eski bir tarihte birçoğu Alevilikten Sünniliğe geçmiştir. Geçiş sebepleri ise devlet baskısı ile olmamış, dönemin Alevi dedesinin köydeki birtakım kadınlarla ilişki kurmasından dolayı bu duruma kızıp, mezhep değiştirmişlerdir. Köy 1. Dünya savaşı zamanında tüm erkeklerin askere alınmasından dolayı savunmasız kalmış ve bu devirlerde birçok Ermeni baskınına uğramıştır. Bu baskınlarda köyün genç, yaşlı kadınları evlere tıkılmış, hepsi defalarca soyulmuş, dayak yemiş ve bazıları ise tecavüze uğramıştır. (Bu anlatılanlar büyük babaannemizden ananemize anlatılmış ondan da bizlere anlatılmıştır. Büyük babaannemiz 1. Dünya savaşı döneminde 28-29 yaşlarında 3 çocuklu ve eşi askerde ölmüş bir duldur.) bıktımüyeolmaktan


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.