Daday'da 61 yerleşim bulundu.
sırala 
  İlyas mah Karaağaç - Daday - Kastamonu
1919hb: Ellez
  Çavuşlu köy - Daday - Kastamonu
1928k: Çavuşlu
1919hb: Çilani (idari bölge)
1801d: Çiğlene (idari bölge)
■ 19. yy sonlarına dek Daday ilçesinin doğu bölümüne tekabül eden Çiğlene kazasının divanı idi. SN
■ © 12.08.1801 Çiğlene kazasının Kürtköyü karyesi ahalisinden Akçabeşe oğlu Süleyman... deyar heyran
  Kayıköy köy - Daday - Kastamonu
1928k: Kayı
  Çamkonak köy - Daday - Kastamonu
1801d: Kürtköyü
■ © 12.08.1801 Çiğlene kazasının Kürtköyü karyesi ahalisinden Akçabeşe oğlu Süleyman'ın halilesi Tuti Hatun miskin illetine duçar olduğundan ve birkaç küçük evladı bulunduğundan... deyar heyran
  Beykoz köy - Daday - Kastamonu
1928k: Beykoz
  Demirce köy - Daday - Kastamonu
1928k: Demirce
  Boyalıca köy - Daday - Kastamonu
1849d: Boyalıca
■ © 17.07.1849 Çiğlene kazasına bağlı Boyalıca Divanı köyündeki çiftliğine Sabriç köyünden Hüseyin ve altı arkadaşı tarafından yapılan müdahalenin menine dair Kethüdaoğlu Ali'nin arzuhali üzerine iktiza kaydı ve buyruldu. deyar heyran
  Okluk köy - Daday - Kastamonu
1928k: Okluk
  Ertaş köy - Daday - Kastamonu
1928k: Ertaş
  Sarpun köy - Daday - Kastamonu
1928k: Sarpun [ Tr sarpun "ambar" ]
  Bastak köy - Daday - Kastamonu
1928k: Bastak
  Görük köy - Daday - Kastamonu
1928k: Görük
  Daday ilçe - Daday - Kastamonu
1460: Daday/Tatay
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ B. Umar'ın zikrettiği *Dadaira/Dadaura adı güvenilir kaynaklarda mevcut değildir. SN
  Alipaşa köy - Daday - Kastamonu
1968k, 2000: Topsöğüt
1928k: Honsalar
■ 15. yy başında İsfendiyaroğlu emirlerinden olan Ali Paşa'nın cami ve külliyesi bu köydedir. Honsalar (Farsça <> = `kumandan`) muhtemelen aynı kişinin sıfatıdır. SN
  Davut köy - Daday - Kastamonu
1928k: Davut
  Bayır köy - Daday - Kastamonu
1928k: Karadin [ Tr Karatigin/Karatekin "(öz.)" ]
■ Karadin adı, 11. yy'da Kastamonu yöresini fetheden Selçuklu emiri Karatigin'den türemiştir. SN
  Değirmenözü köy - Daday - Kastamonu
1928k: Corumviran aş. [ Tr Corum/Çorum "aş." ]
  Sarıçam köy - Daday - Kastamonu
1928k: Gulam [ Tr "köle" ]
  Küten köy - Daday - Kastamonu
1928k: Küten
  Karamuk köy - Daday - Kastamonu
1928k: Karamuk
  Sorkun köy - Daday - Kastamonu
1928k: Sorkun


Grafik harita göster     haritada ara : km