haritada ara :   km  
Daday'da 61 yerleşim bulundu.
sırala 
Aktaştekke köy - Daday - Kastamonu
1928 📖: Aktaştekke
1487c 📖: Aktaş
Gökören köy - Daday - Kastamonu
1487c 📖: Gökviran
Karaağaç köy - Daday - Kastamonu
1928 📖: Karaağaç
İlyas mah Karaağaç - Daday - Kastamonu
1919hb 📖: Ellez
Selalmaz köy - Daday - Kastamonu
1928 📖: Selalmaz
Çavuşlu köy - Daday - Kastamonu
1928 📖: Çavuşlu
1919hb 📖: Çilani (idari bölge)
1487c 1869s 📖Çiğlene / Çiklene (idari bölge)
■ 19. yy sonlarına dek Daday ilçesinin batı bölümüne tekabül eden Çiğlene kazasının divanı (ilçe merkezi) idi. SN
■ © 12.08.1801 Çiğlene kazasının Kürtköyü karyesi ahalisinden Akçabeşe oğlu Süleyman... deyar heyran
Kapaklı köy - Daday - Kastamonu
1928 📖: Kapaklı
Fasıllar köy - Daday - Kastamonu
1928 📖: Fasıllar
1919hb 📖: Fazıllar
Köşeler köy - Daday - Kastamonu
1928 📖: Köşeler
Karacaören köy - Daday - Kastamonu
1487c 📖: Karacaviran
Kayıköy köy - Daday - Kastamonu
1582t 📖: Kayı [ Tr "aş." ]
Çamkonak köy - Daday - Kastamonu
1801z 📖: Kürtköyü
■ © 12.08.1801 Çiğlene kazasının Kürtköyü karyesi ahalisinden Akçabeşe oğlu Süleyman'ın halilesi Tuti Hatun miskin illetine duçar olduğundan ve birkaç küçük evladı bulunduğundan... deyar heyran
Beykoz köy - Daday - Kastamonu
1928 📖: Beykoz
Çamlıbel köy - Daday - Kastamonu
1968 📖: Kızılinek
Demirce köy - Daday - Kastamonu
1928 📖: Demirce
Boyalıca köy - Daday - Kastamonu
1849z 📖: Boyalıca
■ © 17.07.1849 Çiğlene kazasına bağlı Boyalıca Divanı köyündeki çiftliğine Sabriç köyünden Hüseyin ve altı arkadaşı tarafından yapılan müdahalenin menine dair Kethüdaoğlu Ali'nin arzuhali üzerine iktiza kaydı ve buyruldu. deyar heyran
Okluk köy - Daday - Kastamonu
1928 📖: Okluk
Ertaş köy - Daday - Kastamonu
1928 📖: Ertaş
Örencik köy - Daday - Kastamonu
1487c 📖: Virancık
Dereözü köy - Daday - Kastamonu
1487c 📖: Başyalak
Sarpun köy - Daday - Kastamonu
1928 📖: Sarpun [ Tr "ambar" ]
Kavakyayla köy - Daday - Kastamonu
1928 📖: Kavakyayla
Akpınar köy - Daday - Kastamonu
1487c 📖: Akpınar
Elmayazı köy - Daday - Kastamonu
1928 📖: Peşman
Bezirgân köy - Daday - Kastamonu
1928 📖: Bezirgân
Bastak köy - Daday - Kastamonu
1928 📖: Bastak
Bolatlar köy - Daday - Kastamonu
1928 📖: Bolatlar
Tüfekçi köy - Daday - Kastamonu
1928 📖: Tüfekçi
Boyalılar köy - Daday - Kastamonu
1928 📖: Boyalılar
Görük köy - Daday - Kastamonu
1928 📖: Görük
Dereköy köy - Daday - Kastamonu
1928 📖: Dereköy
Üyükören köy - Daday - Kastamonu
1928 📖: Üyükviran
Kızsini köy - Daday - Kastamonu
1928 📖: Kızini
Sorkuncuk köy - Daday - Kastamonu
1928 📖: Sorkuncuk
Daday ilçe - Daday - Kastamonu
1487c 📖: Daday / Tatay [ Yun ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ B. Umar'ın zikrettiği *Dadaira/Dadaura adı güvenilir kaynaklarda mevcut değildir. SN
Siyahlar köy - Daday - Kastamonu
1928 📖: Siyahlar
Alipaşa köy - Daday - Kastamonu
1968 2000 📖Topsöğüt
1836 1928 1836 192: Honsalar [ Tr xond-sâlâr "hoca-komutan" ]
■ 15. yy başında İsfendiyaroğlu emirlerinden Xond-salar Ali Paşa'nın cami ve külliyesi bulunur. Aynı kişinin Kastamonu merkezde bulunan camii kentin bir mahallesine isim vermiştir. SN
Bağışlar köy - Daday - Kastamonu
1928 📖: Beyazlar
Çayırlı köy - Daday - Kastamonu
1928 📖: Çayırlı
Arabacılar köy - Daday - Kastamonu
1928 📖: Arabacılar
Davut köy - Daday - Kastamonu
1928 📖: Davut
Bayır köy - Daday - Kastamonu
1928 📖: Karadin
1582t 📖: Karadigin [ Tr "kara prens" ]
■ Karadigin adının 11. yy'da Kastamonu yöresini fetheden Selçuklu emiri Karatigin'den türediği rivayet edilir. SN
Budaklı köy - Daday - Kastamonu
1928 📖: Budaklı
Bayramlı köy - Daday - Kastamonu
1928 📖: Bayramlı
Hasanağa köy - Daday - Kastamonu
1928 📖: Hasanağa
Sarıçam köy - Daday - Kastamonu
1487c 📖: Gulam [ Tr "köle" ]
Küten köy - Daday - Kastamonu
1928 📖: Küten
Karamuk köy - Daday - Kastamonu
1582t 📖: Karamuk
Kayabağı köy - Daday - Kastamonu
1928 📖: Kâhyar
Yazıcameydan köy - Daday - Kastamonu
1487c 📖: Yazırca [ Tr "aş." ]
Sorkun köy - Daday - Kastamonu
1928 📖: Sorkun [ Tr "yaban söğüdü" ]
Uzbanlar köy - Daday - Kastamonu
1928 📖: Uzbanlar


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.