Ceyhan'da 88 yerleşim bulundu.
sırala 
  Gündoğan mah - Ceyhan - Adana
1928: Xurşidiye [ Tr "güneşli" ]
  Kızıldere mah - Ceyhan - Adana
Eski adı: -
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Çakaldere mah - Ceyhan - Adana
1928: Çakaldere
■ Köy halkı Kuzey Karadeniz kökenli Nogay ve Kırım Tatarlarından oluşmaktadır. metonio
  İsalı mah - Ceyhan - Adana
1925h: İsalı
  Durhasandede mah - Ceyhan - Adana
1928: Durhasandede
Alevi (Tahtacı) yerleşimi
■ Aslı muhtemelen Tor Hasan Dede. Bektaşi ıstılahında 'tor' `acemi, pişmemiş, toy` anlamındadır. SN
■ Ceyhan ilçesine bağlı tek Tahtacı Türkmen yerleşimidir. metonio
  Sirkeli mah - Ceyhan - Adana
1928: Sirkeli
  Yeşilova mah Üçdutyeşilova - Ceyhan - Adana
  Doruk mah - Ceyhan - Adana
1928: Doruk
  Büyükmangıt mah - Ceyhan - Adana
1928: B. Mangıt [ Nog Mangıt "aş." ]
■ 19. yy'da Kafkasya'dan gelen Nogay muhacirler yerleştirildi. SN
■ Balkan Muhacirleri ve Yörükler den sonra 19. yy'da Kafkasya'dan gelen Nogay muhacirler de yerleştirildi Türk
  Küçükmangıt mah - Ceyhan - Adana
1928: K. Mangıt [ Nog Mangıt "aş." ]
  Ceyhan ilçe - Ceyhan - Adana
1928: Yarsuvat
■ Antik Pyramos nehri Arap vakanüvis el-Balazuri'nin Fütuh el-Buldan eserinde H 139 (M757) olayları bağlamında Ceyhân adıyla anılır. Arapça sözcüğün anlamı ve (varsa) Türkistan'daki Ceyhûn nehir adıyla ile ilişkisi açık değildir. SN
  Kelemeti mah Ceyhan - Ceyhan - Adana
1946: Kelemeti
1925h: Kelemeddin
■ 1860'larda Nogay muhacirler iskân edildi. SN
  Yeşilbahçe mah - Ceyhan (Sağkaya bucağı) - Adana
1925h: Sarıbahçe
■ Asıl Sarıbahçe burasıyken, komşu Sarıbahçe-Kürtköyü şimdi Sarıbahçe adını kullanmaktadır. SN
  Çevretepe mah - Ceyhan - Adana
1928: Nacarlı [ Tr nacar "marangoz" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Arnavut köyüdür. Arap-Alevi nüfus yoktur. metonio
  Adapınar mah - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
1928: Karamezar
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Narlık mah - Ceyhan - Adana
1917h: Tahtalı
  Akdam mah - Ceyhan (Sağkaya bucağı) - Adana
Türkmen yerleşimi
■ Akdam, Avcılar, İnceyer ve Kürtmahmutlu köyleri bir dönem Akdam adı altında birleşmiş, daha sonra Kürtmahmutlu Akdam adını korurken asıl Akdam köyüne Yeşildam adı verilmiştir. SN
  İncetarla mah - Ceyhan - Adana
1928: Mercin
1925h: Mercan
  Yeşildam mah - Ceyhan - Adana
1928: Akdam
1925h: Agdam
■ Akdam adını halen komşu Kürtmahmutlu köyü kullanmaktadır. SN
  Çiftlikler mah - Ceyhan - Adana
1928: Çiftlikât [ Tr "çiftlikler" ]
  Aydınlar mah - Ceyhan - Adana
■ Değirmendere köyünden ayrıldı. SN
  Ağaçlı mah - Ceyhan (Sağkaya bucağı) - Adana
Eski adı: Çeçen Anavarza
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Sarıkeçili mah - Ceyhan - Adana
Eski adı: -
  Dikilitaş mah - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
1928: Dikilitaş
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Köprülü mah - Ceyhan - Adana
1928: KârhaneKöprüsü [ Tr kârhane "atölye, işlik" ]
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ 31.08.1942'de Köprülü adıyla müstakil köy statüsü kazandı. SN
  Erenler mah - Ceyhan - Adana
1928: Abidiye
1900~: Papak [ Tr (kara)papak "kavim adı" ]
Karapapak yerleşimi
■ Karapapak muhacirler tarafından 19. yy sonlarında iskân edilmiş, daha sonra II. Abdülhamit'in 1905'te doğan en küçük oğlu Abid Ef. onuruna Abidiye adı verilmiştir. SN
  Selimiye mah - Ceyhan - Adana
1928: Selimiye
yerleşimi
■ II. Abdülhamid'in şehzadesi Selim Ef. adından. SN
■ Bir kısmı Yörük, bir kısmı Muhacirdir. metonio
  İmran mah - Ceyhan - Adana
1928: İmran
  Dağıstan mah - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
1968: Beşkuyu
1928: Naşidiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köy, bugün Azerbaycan sınırları içinde bulunan Zakatala'nın Aliabad köyünden göçen İngilo Gürcüleri tarafından kurulmuştur. Şafii mezhebini takip ederler. Emrys
  Değirmenli mah - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
1928: Şevkiye
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Azizli mah - Ceyhan - Adana
1928: Azizli
  Yenikent mah Birkent - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Tatarlı mah - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
1925h: Tatarlı
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Burhanlı mah - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
1928: Burhanlı
■ II. Abdülhamid'in oğlu Burhan Ef. adından. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km