haritada ara :   km  
Ceyhan'da 88 yerleşim bulundu.
sırala 
Gündoğan mah - Ceyhan - Adana
1928 📖: Xurşidiye [ Tr "güneşli" ]
Kızıldere mah - Ceyhan - Adana
Alevi-Kürt/Zaza (Dersimli) yerleşimi
■ Dersim'den sürgün edilen Alevilerin iskanıyla kurulmuş bir köydür. SN
■ Dersim sürgünü yerleşimi.Kızıldereli Dersim sürgünleri çalışkanlığı ile dikkat çekmektedir. Çevresinin en zengin köyüdür. Mehmet Ali
Çakaldere mah - Ceyhan - Adana
1928 📖: Çakaldere
■ Köy halkı Kuzey Karadeniz kökenli Nogay ve Kırım Tatarlarından oluşmaktadır. metonio
Çiçekli mah - Ceyhan - Adana
1928 📖: Hilmiye
Tumlu mah - Ceyhan (Sağkaya bucağı) - Adana
1928 📖: Dumlu
Çokçapınar mah - Ceyhan - Adana
1928 📖: Çokçapınar [ Tr "sesli pınar" ]
Altıkara mah - Ceyhan - Adana
1928 📖: Altıkara
İsalı mah - Ceyhan - Adana
1925h 📖: İsalı
Ağaçpınar mah - Ceyhan - Adana
1928 📖: Kürtköyü
Yellibel mah - Ceyhan - Adana
1928 📖: Yellibel
Durhasandede mah - Ceyhan - Adana
1928 📖: Durhasandede
Alevi-Türk (Tahtacı) yerleşimi
■ Aslı muhtemelen Tor Hasan Dede. Bektaşi ıstılahında 'tor' `acemi, pişmemiş, toy` anlamındadır. Köy, Ceyhan ilçesine bağlı tek Alevi/Tahtacı yerleşimidir. SN
■ Köyün ismi Yanyatır ocağının kurucusu ve Çobanlı aşiretinden Durhasandede'den gelmektedir. Durhasandede'nin mezarı da burada bulunmaktadır. Mursallı
Üçdutyeşilova mah - Ceyhan (Sağkaya bucağı) - Adana
1928 📖: Üçdut
Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Köyün ilk ismi Üsdut köyüdür. Avşar
Sirkeli mah - Ceyhan - Adana
1928 📖: Sirkeli
Yeşilova mah Üçdutyeşilova - Ceyhan - Adana
Yılankale mah - Ceyhan - Adana
1928 📖: Yılankale
E1361y : Levonkla [ Erm "Levon kalesi" ]
■ Kilikya kralı I. Levon (hd 1198-1219) tarafından yaptırılmış olan görkemli kaleye Ermeni kaynaklarında Levon Kalesi veya (yakındaki bir köyden dolayı) Kovara Kalesi adı verilir. Çukurova efsanelerinde Şahmaran ve Lokman Hekim ile irtibatlandırılır. Yaşar Kemal romanlarında yer tutar. SN
Doruk mah - Ceyhan - Adana
1928 📖: Doruk
Toktamış mah - Ceyhan - Adana
1928 📖: Toktamış
Büyükmangıt mah - Ceyhan - Adana
1928 📖: By. Mangıt [ Nog Mangıt "aş." ]
■ 19. yy'da Balkan muhacirleri, Yörükler ve daha sonra Kafkasya'dan gelen Nogay muhacirler yerleştirildi. SN
Kelemeti mah Ceyhan - Ceyhan - Adana
1946 📖: Kelemeti
1925h 📖: Kelemeddin
■ 1860'larda Nogay muhacirler iskân edildi. SN
Küçükmangıt mah - Ceyhan - Adana
1928 📖: Kç. Mangıt [ Nog Mangıt "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eskiden Mangıt boyundan Türkler çoğunluk iken, bölgeye Kürtler yerleşmiş ve köyün tamamını kaplamışlardır. Mehmet Ali
Çatalhöyük mah - Ceyhan (Sağkaya bucağı) - Adana
1946 📖: Çatalhüyük
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köylüler Malatya tarafından gelmiş Ahmet Savi
Ceyhan ilçe - Ceyhan - Adana
1928 📖: Yarsuvat
1925h 📖: Yarsuvat | Hamidiye
■ Yarsuvat köyüne 19. yy ikinci yarısında Kafkasya göçmeni Nogaylar ve Rumeli muhacirleri iskan edilerek Hamidiye adı verildi. 1926’da Ceyhan nehir adıyla ilçe yapıldı. SN
■ 1862 senesinde 43 000 Nogay iskân edilmiştir. Manav
Yeşilbahçe mah - Ceyhan (Sağkaya bucağı) - Adana
1925h 📖: Sarıbahçe
■ Asıl Sarıbahçe burasıyken, komşu Sarıbahçe-Kürtköyü şimdi Sarıbahçe adını kullanmaktadır. SN
Çevretepe mah - Ceyhan - Adana
1928 📖: Nacarlı [ Tr nacar "marangoz" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arnavut yerleşimi
Sarıbahçe mah - Ceyhan (Sağkaya bucağı) - Adana
1925h 📖: Kürtköyü
hl 📖: Kürdistan
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Hamitbey mah - Ceyhan - Adana
1928 📖: Hamitbey
Adapınar mah - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
1928 📖: Karamezar
1925h 📖: Çerkez Karamezar
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
Narlık mah - Ceyhan - Adana
1917h 📖: Tahtalı
Akdam mah - Ceyhan (Sağkaya bucağı) - Adana
1928 📖: Kürtmahmutlu
Türkmen yerleşimi
■ Akdam, Avcılar, İnceyer ve Kürtmahmutlu köyleri bir dönem Akdam adı altında birleşmiş, daha sonra Kürtmahmutlu Akdam adını korurken asıl Akdam köyüne Yeşildam adı verilmiştir. SN
İncetarla mah - Ceyhan - Adana
1928 📖: Mercin
1925h 📖: Mercan
Yeşildam mah - Ceyhan - Adana
1928 📖: Akdam
1925h 📖: Agdam
■ Akdam adını halen komşu Kürtmahmutlu köyü kullanmaktadır. SN
Çiftlikler mah - Ceyhan - Adana
1928 📖: Çiftlikât [ Tr "çiftlikler" ]
Kurtkulağı mah - Ceyhan - Adana
1928 📖: Kurtkulağı
Türkmen yerleşimi
Aydınlar mah - Ceyhan - Adana
■ Değirmendere köyünden ayrıldı. SN
Ağaçlı mah - Ceyhan (Sağkaya bucağı) - Adana
1928 📖: Çeçen Anavarza
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Çeçen) yerleşimi.
■ Bazen "Çeçen" bazen "Anavarza" bazen ise "Çeçen Anavarza" olarak kayılara geçmiştir. ishak levent
Sarıkeçili mah - Ceyhan - Adana
Eski adı: -
Dikilitaş mah - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
1928 📖: Dikilitaş
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
Köprülü mah - Ceyhan - Adana
1928 📖: Kârhane Köprüsü [ Tr kârhane "atölye, işlik" ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
■ 31.08.1942'de Köprülü adıyla müstakil köy statüsü kazandı. SN
Sağırlar mah - Ceyhan - Adana
1925h 📖: Sağırlar
Erenler mah - Ceyhan - Adana
1928 📖: Abidiye
1900~ 📖: Papak [ Tr (kara)papak "kavim adı" ]
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Karapapak muhacirler tarafından 19. yy sonlarında iskân edilmiş, daha sonra II. Abdülhamit'in 1905'te doğan en küçük oğlu Abid Ef. onuruna Abidiye adı verilmiştir. SN
Kurtpınar mah - Ceyhan - Adana
1925h 📖: Akpınar
Yalak mah - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
1928 📖: Yalak
Hamdilli mah - Ceyhan - Adana
1928 📖: Hamdilli
Selimiye mah - Ceyhan - Adana
1928 📖: Selimiye
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi. Kısmen Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ II. Abdülhamid'in şehzadesi Selim Ef. adından. SN
■ Bir kısmı Yörük, bir kısmı Muhacirdir. metonio
Soğukpınar mah - Ceyhan - Adana
1928 📖: Faikiye
Günyazı mah - Ceyhan - Adana
1928 📖: Veysiye
Sarımazı mah - Ceyhan - Adana
1928 📖: Sarımazı
İmran mah - Ceyhan - Adana
1928 📖: İmran
Dokuztekne mah - Ceyhan - Adana
1917h 📖: Dokuztekne
Dağıstan mah - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
1968 📖: Beşkuyu
1928 📖: Naşidiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Bugün Azerbaycan sınırları içinde bulunan Zakatala'nın Aliabad köyünden göçen İngilo Gürcüleri tarafından kurulmuştur. Şafii mezhebini takip ederler. SN
Değirmenli mah - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
1928 📖: Şevkiye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
Altıgöz mah - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
1928 📖: Altıgöz Bekirli
Türkmen yerleşimi
Hamidiye mah - Ceyhan - Adana
1928 📖: Hamidiye
1917h 📖: Kç. Hamidiye
Kuzucak mah - Ceyhan - Adana
1928 📖: Salihiye
Dutlupınar mah - Ceyhan - Adana
1928 📖: Dutlupınar
Azizli mah - Ceyhan - Adana
1928 📖: Azizli
Eskikent mah Birkent - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
1928 📖: Türk Şükriye
Yenikent mah Birkent - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
1928 📖: Rumeli Şükriye
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
Tatarlı mah - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
1925h 📖: Tatarlı
Türkmen (Cerit) yerleşimi
Burhanlı mah - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
1928 📖: Burhanlı
■ II. Abdülhamid'in oğlu Burhaneddin Ef. adından. SN
Mustafabeyli mah - Ceyhan - Adana
1928 📖: Rıfatiye
1925h 📖: Mustafabey


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.