Burdur'da 220 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3
sırala 
  Elmalıyurt köy - Gölhisar (Altınyayla bucağı) - Burdur
1928k: Pırnaz [ Yun prînos "pırnal (palamut çalısı)" ]
  İbecik bld - Gölhisar (Altınyayla bucağı) - Burdur
1928k: İbecik
Y17, Y640: Boubón
■ İbecik adı Boubon'dan türemiş olsa gerekir. Antik Likya kenti kalıntıları tamamen yağmalanmış ve geriye çok şey kalmamıştır. SN
  Ballık köy - Altınyayla - Burdur
1911ht: Maşda
  Gölhisar ilçe - Gölhisar - Burdur
1530ta: Horzum [ Tr "aş." ]
Y-189 Y17: Kibyra
1333b: Gölhisar (başka yer)
■ İlçeye adını veren Göl hisarı kasabanın 6 km güneydoğusunda Uylupınar köyü yakınındadır. 14. yy'da beylik merkezi olmuştur. Osmanlı döneminde hisar yıktırılınca nüfus ağırlığı Horzum köyüne kaydı. ■ Kibyra ören yeri kasabanın batısındaki yamaçtadır. Strabon'a göre Kibyralılar Yunanca ve Likya dili bilmekle birlikte kendi ayrı lisanlarına sahipti. Dört kentten oluşan Kibyra tetrapolis'i MÖ 2. yy'da bir savunma birliği olarak kuruldu. SN
  Çörten köy - Altınyayla - Burdur
1928k: Çörten [ Tr "su kanalı" ]
  Çatak köy - Altınyayla - Burdur
Eski adı: -
  Kızılyaka köy - Altınyayla - Burdur
Eski adı: -
  Çamköy köy - Gölhisar - Burdur
1960-: Kavuncu
1919hb: Çamköy
  Altınyayla ilçe - Altınyayla - Burdur
1478t, 1946k: Dirmil [ Yun Térmilai/Trímilai "kavim adı" ]
■ Lyk Trmmli > Yun Termilai MÖ 1. binyılda Likya ulusunu oluşturan kavimlerden biri veya başlıcası idi. SN
  Güney bld - Yeşilova - Burdur
1919hb: Günü
  Çölkayık mv - Altınyayla - Burdur
Y17, Y535: Balboura [ Luw ]
■ Tamamen ıssız mevkide etkileyici bir ören yeridir. Antik Balboura, Oinoanda ve Boubon ile birlikte Kabalia (bugünkü Altınyayla) bölgesinin üç kenti idi. SN
  Yamadı köy - Gölhisar - Burdur
1919hb: Yamada
  Belkaya köy - Tefenni - Burdur
1946k: Gılman
1919hb: Kulman
  İshak köy - Çavdır - Burdur
1928k: İshak
  Salda bld - Yeşilova - Burdur
1968k: (Gökçe)
1478t, 1960: Salda
  Kozağacı bld - Çavdır - Burdur
Y535: Tyriáion [ Yun ]
■ Antik yerleşimin kalıntıları kasaba merkezindeki tepe üzerindedir. SN
  Çavdır ilçe - Çavdır - Burdur
1919hb: Çavdar [ Tr Çavdır/Çavdar "aş." ]
  Beyköy bld - Tefenni - Burdur
1919hb: Beyköy
  Bayır bld - Çavdır - Burdur
1928k: Bayındır [ Tr "aş." ]
  Kırlı köy - Yeşilova - Burdur
1928k: Kırlı
1919hb: B. Kırlı
  Niyazlar köy - Yeşilova - Burdur
1968k: (Eşeler)
1928k: Niyazlar
  Kayadibi köy - Yeşilova - Burdur
1530ta: Kayadibi
■ Bir dönem Yeşilova/İrle kazasının idari merkezi idi. Ancak yerleşim adı 16. yy'dan beri Kayadibi olarak kaydedilmiştir. SN
  Bayındır köy - Yeşilova - Burdur
1928k: Bayındır [ Tr "aş." ]
  Yazır köy - Çavdır - Burdur
Eski adı: Gölcük
1919hb: Yazır
  Yeşilova ilçe - Yeşilova - Burdur
1928k: Satırlar
1478t, 1928k: İrle/Irla (idari bölge)
■ 1936'da teşkil olunan Yeşilova ilçesinin merkezi bir dönem Kayadibi, sonra Beylerli (halen Denizli Çardak'a bağlı kasaba) idi. 1967'de Satırlar kasabasına taşındı. SN
  Yuva köy - Tefenni - Burdur
1928k: Yuva
  Ece köy - Tefenni - Burdur
1912hk: Ece
  Sazak köy - Tefenni - Burdur
1912hk: Sazak
  Yuvalak köy - Tefenni - Burdur
1928k: Yuvalak
1919hb: Yuvalık
  Tefenni ilçe - Tefenni - Burdur
1891c: Tefenni
Os: İstefani [ Yun stephánê "taç" ]
Y535: Maksimianoúpolis [ Yun "Maximianus (imp.) kenti" ]
■ 286–305 yıllarında imparator olan Maximianus onuruna adlandırılmıştır. Kasabanın `eski adı` olduğu belirtilen İstefani için özgün kayıt bulunamadı. SN
  Bölmepınar köy - Çavdır - Burdur
1928k: Dengere
1919hb: Tenger
■ 18. yy sonlarında bir dönem Gölhisar kazası merkezi idi. Eski adı Yun Tánagra benzeri bir ada dayanır. SN
  Kılcan köy - Karamanlı - Burdur
1912hk: Kılcan
  Başpınar köy - Tefenni - Burdur
1928k: Bunak [ Tr bulak? ]
1919hb: Binuk
  Bayırbaşı köy - Yeşilova - Burdur
1928k: Bahyar [ Tr Bağ yer? ]
  Kavak köy - Yeşilova - Burdur
1928k: Kavak
  Çaylı köy - Tefenni - Burdur
1928k: Çaylı
  Seydiler köy - Tefenni - Burdur
1919hb: Seyyidler
  Höyük köy - Tefenni - Burdur
1919hb: Öyük
  Bedirli köy - Yeşilova - Burdur
1919hb: Pederli
  Kayaköy mah Alanköy - Yeşilova - Burdur
1928k: Kayaköy
  Gençali köy - Yeşilova - Burdur
1928k: Gençali
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Manca köy - Karamanlı - Burdur
1970: Harmankaya
1928k: Manca
■ 1960'lı yıllarda verilen Harmankaya adı 1980'lerde Manca olarak düzeltilmiştir. SN
  Büyükyaka köy - Yeşilova - Burdur
1928k: B. Yaka
1919hb: Kocayaka
  Onacak köy - Yeşilova - Burdur
1928k: Onacak
1919hb: Angıcak
  İğdir köy - Yeşilova - Burdur
1928k: İğdir [ Tr Iğdır/İğdir "aş." ]
  Yaraşlı köy - Yeşilova - Burdur
1928k: Yaraşlı
Y217y: Tákina [ Luw ]
■ İmparator Caracalla dönemine (211-217) ait Takina yazıtı için bk. Sencer Şahin & David French, Ein Document aus Takina, in Epigraphica Anatolica v. 10, 1987. SN
■ 19 Mart 1942 tarihli RG'de yayımlanan kararname ile Yaraşlı köyü mahalle olarak Navlı köyüne bağlanmıştır. Daha sonra ne zaman tekrar köy oldu bilmiyorum. Taner A.Haritada yeri belli olmayanlar.
  Pamucak mah - Bucak - Burdur
1911ht: Pambucak


Grafik harita göster     haritada ara : km