Burdur'da 219 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3
sırala 
  Elmalıyurt köy - Gölhisar (Altınyayla bucağı) - Burdur
1530t, 1914 y: Pırnaz [ Yun prînos "pırnal (palamut çalısı)" ]
■ 20. yy'a dek Fethiye'ye bağlı idi. SN
  İbecik bld - Gölhisar (Altınyayla bucağı) - Burdur
1928: İbecik
Y17, Y640: Boubón [ Yun ]
■ Antik Likya kentinin kalıntıları tamamen yağmalanmış ve geriye çok şey kalmamıştır. SN
  Gölhisar ilçe - Gölhisar - Burdur
1530t: Horzum [ Tr "aş." ]
Y-189 Y17: Kibyra
1333: Gölhisar (başka yer)
■ İlçeye adını veren Göl hisarı kasabanın 6 km güneydoğusunda Uylupınar köyü yakınındadır. 14. yy'da beylik merkezi olmuştur. Osmanlı döneminde hisar yıktırılınca nüfus ağırlığı Horzum köyüne kaydı. ■ Kibyra ören yeri kasabanın batısındaki yamaçtadır. Strabon'a göre Kibyralılar Yunanca ve Likya dili bilmekle birlikte kendi ayrı lisanlarına sahipti. Dört kentten oluşan Kibyra tetrapolis'i MÖ 2. yy'da bir savunma birliği olarak kuruldu. SN
  Çörten köy - Altınyayla - Burdur
1928: Çörten [ Tr "su kanalı" ]
  Çatak köy - Altınyayla - Burdur
Eski adı: -
  Kızılyaka köy - Altınyayla - Burdur
Eski adı: -
  Çamköy köy - Gölhisar - Burdur
<1960: Kavuncu
1919hb: Çamköy
  Altınyayla ilçe - Altınyayla - Burdur
1478t y: Dirmil [ Yun Térmilai/Trímilai "kavim adı" ]
■ Lyk Trmmli > Yun Termilai MÖ 1. binyılda Likya ulusunu oluşturan kavimlerden biri veya başlıcası idi. SN
  Güney bld - Yeşilova - Burdur
1919hb: Günü
  Düden köy - Yeşilova - Burdur
1925h: Düden [ Tr "obruk, doğal su çukuru" ]
  Çölkayık mv - Altınyayla - Burdur
Y17, Y535: Balboura [ Luw ]
■ Issız mevkide etkileyici bir ören yeridir. Antik Balboura, Oinoanda ve Boubon ile birlikte Kabalia (bugünkü Altınyayla) bölgesinin üç kenti idi. SN
  Yamadı köy - Gölhisar - Burdur
1919hb: Yamada
  Belkaya köy - Tefenni - Burdur
1946: Gılman
1925h: Ğulman
  İshak köy - Çavdır - Burdur
1928: İshak
  Salda bld - Yeşilova - Burdur
1968: Gökçe
1478t: Salda
  Kozağacı bld - Çavdır - Burdur
Y535: Tyriáion [ Yun ]
■ Antik yerleşimin kalıntıları kasaba merkezindeki tepe üzerindedir. SN
  Çavdır ilçe - Çavdır - Burdur
1919hb: Çavdar [ Tr Çavdır/Çavdar "aş." ]
  Beyköy bld - Tefenni - Burdur
1919hb: Beyköy
  Bayır bld - Çavdır - Burdur
1928: Bayındır [ Tr "aş." ]
  Kırlı köy - Yeşilova - Burdur
1928: Kırlı
1919hb: B. Kırlı
  Kayadibi köy - Yeşilova - Burdur
1530t: Kayadibi
■ Bir dönem Yeşilova/İrle kazasının idari merkezi idi. Ancak yerleşim adı 16. yy'dan beri Kayadibi olarak kaydedilmiştir. SN
  Bayındır köy - Yeşilova - Burdur
1928: Bayındır [ Tr "aş." ]
  Yazır köy - Çavdır - Burdur
1960: Gölcük
1919hb: Yazır
  Yeşilova ilçe - Yeşilova - Burdur
1928: Satırlar
1478t, 1876a: İrle / Irla (idari bölge)
■ 1936'da teşkil olunan Yeşilova ilçesinin merkezi bir dönem Kayadibi, sonra Beylerli (halen Denizli Çardak'a bağlı kasaba) idi. 1967'de Satırlar kasabasına taşındı. SN
  Yuva köy - Tefenni - Burdur
1928: Yuva
  Ece köy - Tefenni - Burdur
1912hk: Ece
  Sazak köy - Tefenni - Burdur
1912hk: Sazak
  Yuvalak köy - Tefenni - Burdur
1925h: Yuvalak
  Tefenni ilçe - Tefenni - Burdur
1891c: Tefenni
1500~ y: İstefani [ Yun stefáni "taç" ]
Y535: Maksimianópolis [ Yun "Maximianus (imp.) kenti" ]
■ 286–305 yıllarında imparator olan Maximianus onuruna adlandırılmıştır. Kasabanın `eski adı` olduğu belirtilen İstefani için özgün kayıt bulunamadı. SN
  Bölmepınar köy - Çavdır - Burdur
1928: Dengere
1919hb: Tenger
■ 18. yy sonlarında bir dönem Gölhisar kazası merkezi idi. Eski adı Yun Tánagra benzeri bir ada dayanır. SN
  Kılcan köy - Karamanlı - Burdur
1912hk: Kılcan
  Başpınar köy - Tefenni - Burdur
1928: Bunak [ Tr bulak? ]
1919hb: Binuk
  Bayırbaşı köy - Yeşilova - Burdur
1928: Bahyar [ Tr Bağ yer? ]
  Kavak köy - Yeşilova - Burdur
1928: Kavak
  Çaylı köy - Tefenni - Burdur
1928: Çaylı
  Seydiler köy - Tefenni - Burdur
1919hb: Seyyidler
  Höyük köy - Tefenni - Burdur
1919hb: Öyük
  Bedirli köy - Yeşilova - Burdur
1919hb: Pederli
  Kayaköy mah Alanköy - Yeşilova - Burdur
1928: Kayaköy
  Gençali köy - Yeşilova - Burdur
1928: Gençali
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Manca köy - Karamanlı - Burdur
1970: Harmankaya
■ 1960'lı yıllarda verilen Harmankaya adı 1980'lerde Manca olarak düzeltilmiştir. SN
  Onacak köy - Yeşilova - Burdur
1928: Onacak
1919hb: Angıcak
  İğdir köy - Yeşilova - Burdur
1928: İğdir [ Tr Iğdır/İğdir "aş." ]
  Yaraşlı köy - Yeşilova - Burdur
1928: Yaraşlı
Y217y: Tákina [ Luw ]
■ İmparator Caracalla dönemine (211-217) ait Takina yazıtı için bk. Sencer Şahin & David French, Ein Document aus Takina, in Epigraphica Anatolica v. 10, 1987. SN
■ 19 Mart 1942 tarihli RG'de yayımlanan kararname ile Yaraşlı köyü mahalle olarak Navlı köyüne bağlanmıştır. Daha sonra ne zaman tekrar köy oldu bilmiyorum. Taner A.
  Elden köy - Yeşilova - Burdur
1928: EldenHaritada yeri belli olmayanlar.


Grafik harita göster     haritada ara : km