haritada ara :   km  
Burdur'da 10 ilçe bulundu.
sırala 
Gölhisar ilçe - Gölhisar - Burdur
1530t 📖 : Horzum [ Türkçe "aş." ]
Y-189 Y17 📖 📖 : Kibyra [ Anadolu Dilleri ]
1333 📖 : Gölhisar (başka yer)
■ İlçeye adını veren Göl hisarı kasabanın 6 km güneydoğusunda Uylupınar köyü yakınındadır. 14. yy’da beylik merkezi olmuştur. Osmanlı döneminde hisar yıktırılınca nüfus ağırlığı Horzum köyüne kaydı. ■ Kibyra ören yeri kasabanın batısındaki yamaçtadır. Strabon’a göre Kibyralılar Yunanca ve Likya dili bilmekle birlikte kendi ayrı lisanlarına sahipti. Dört kentten oluşan Kibyra tetrapolis’i MÖ 2. yy’da bir savunma birliği olarak kuruldu. SN
■ İlçe halkı Yazır ve Yıva boyları ile Avşarların Burhanlı ve Resul kollarına mensup Türkmenler ile tarihte Denizli Türkmenleri olarak bilinen Horzum Türkmenlerinden meydana gelir. Hasan Budak
■ Koord: 37° 9' 11'' D, 29° 30' 55'' K
Altınyayla ilçe - Altınyayla - Burdur
1478t 1928 📖 📖 : Dirmil [ Yunanca ]
■ Aslı belki Termilai, Likya dilinde Trmmli `Likya halkını oluşturan kavimlerden biri veya başlıcası`. SN
■ Koord: 36° 59' 52'' D, 29° 32' 45'' K
Çavdır ilçe - Çavdır - Burdur
1919hb 📖 : Çavdar [ Türkçe Çavdır/Çavdar "aş." ]
■ İlçe halkının büyük çoğunluğu Türkmenler'den oluşmaktadır. Avşar, Bozulus, Kınık, Danişmendli Türkmenleri ağırlıklı olarak yerleşmiştir. Hasan Budak
■ Koord: 37° 9' 23'' D, 29° 41' 23'' K
Yeşilova ilçe - Yeşilova - Burdur
1905hk 1928 📖 📖 : Satırlar
1478t 1876a 📖 📖 : İrle / Irla (idari bölge)
■ 1936’da teşkil olunan Yeşilova ilçesinin merkezi bir dönem Kayadibi, sonra Beylerli (halen Denizli Çardak’a bağlı kasaba) idi. 1967’de Satırlar kasabasına taşındı. SN
■ Koord: 37° 30' 23'' D, 29° 45' 14'' K
Tefenni ilçe - Tefenni - Burdur
Eski adı: İstefani? [ Yunanca stefáni "taç" ]
1891c 📖 : Tefenni
Y535 📖 : Maksimianópolis [ Yunanca "Maximianus (imp.) kenti" ]
■ 286–305 yıllarında imparator olan Maximianus onuruna adlandırılmıştır. Kasabanın `eski adı` olduğu belirtilen İstefani için özgün kayıt bulunamadı. SN
■ Koord: 37° 18' 46'' D, 29° 46' 29'' K
Karamanlı ilçe - Karamanlı - Burdur
1478t 📖 : Karamanlı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ İlçe halkının soyu Karamanoğulları'na dayanmaktadır. Osmanlı'nın iskan politikası sebebiyle buraya geldiler. İlçe halkı Avşar Boyu'na mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Hasan Budak
■ Koord: 37° 22' 31'' D, 29° 49' 27'' K
Kemer ilçe - Kemer - Burdur
1928 📖 : Bebekler / Böbekler
1912hk 📖 : Kemeri Hamid [ Türkçe "Hamid (ili) kemeri" ]
1925h 📖 : Kemer | Sertac (idari bölge) [ Türkçe sertac "baş tacı?" ]
■ Sertac nahiyesinin idari merkezi olan Böbekler köyü idi. 1956’da Kemer adıyla belediye, 1987’de ilçe oldu. SN
■ Koord: 37° 21' 6'' D, 30° 3' 40'' K
Çeltikçi ilçe - Çeltikçi - Burdur
1928 📖 : Çeltikçi
■ Koord: 37° 32' 11'' D, 30° 28' 54'' K
Ağlasun ilçe - Ağlasun - Burdur
1530t 📖 : Ağlasun [ Yunanca ]
Y17 Y535 📖 📖 : Sagalassós / Agalassós [ Anadolu Dilleri ]
1925h 📖 : Belönü | Ağlasun (idari bölge)
■ Yer belirten s+ öntakısını almış ve almamış halleri Antik Çağ kaynaklarında kayıtlıdır. Türkçe ad eski ismin belirtme hali Agalassón’dan türemiştir. SN
■ Sagalassos adınının 's' sesinin sonraları 'eis' edatının yöredeki halini belirtmesi olarak algılanmasından (benzer olarak: Naxos - Axos, Samsun, Sinason, Sumela için olanın tersi). Türkçe hali ismin akusativinden gelir. Tankut Beygu
■ Koord: 37° 38' 59'' D, 30° 31' 55'' K
Bucak ilçe - Bucak - Burdur
1912h 📖 : Bucak
■ Cumhuriyetin ilk yıllarında bazı kaynaklarda Oğuzhan geçer....Bazı dökümanlarda Girmeği ma Bucak olarak anılır. Sarıkeçili yörükleri yoğundur. hsn
■ Koord: 37° 27' 23'' D, 30° 35' 35'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.