haritada ara :   km  
Bulanık'da 66 yerleşim bulundu.
sırala 
Seçme köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖 Néftik [ Kr niftik "kükürtlü" ]
Kürt (Sünni) (Bilikan ) yerleşimi
Aşağıbüklü köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖 Dalik / Delikan [ Kr dêlikan? "kancıklar" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Meşeiçi köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖 Alikulekan [ Kr "topal Aliler (aş.)" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Çataklı köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖 Hasangoran [ Kr hesingiran "demirciler" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Demirkapı köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖 Akrak [ Erm akrag "çiftlik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ 1932 yılına ait bir belgeye göre; Erivan kökenli Kürt Redkan aşiretinden 14 aile, 1916 yılında Erivan'dan Iğdır ve çevresine, oradan ise Akrag (Demirkapı) köyüne göç ederler. Mar(d)astan
Dokuzpınar köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖 Koğak
E1902 📖 Goğank [ Erm "Koğ (?) manastırı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ 1912'de 472 Ermeni ve 780'i aşın Kürt nüfus vardı. ■ Merkez köy olan Koxak baraj gölü altında kalmıştır. Kenêr, Pırnaşin, Şêx Mirze, Çırê adlı mezraları meskundur. SN
Olurdere köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
E1900~a 📖 Kopo
■ 20. yy başında Ermeni/Kafkas göçmeni (Oset) yerleşimi.
■ 20. yy başında nüfusu çoğunlukla Kürt ve daha az sayıda Ermeni'den oluşmaktaydı. SN
■ Tarihi Rus haritasına göre ismi Kopoçerkes olarak geçer. Köyde, 1870’lere kadar sadece Ermeniler yaşamaktaydı. 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası Kafkas göçmeni (Oset) nüfusun iskan edilmesi ile birlikte Kafkas göçmeni (Oset)/Ermeni yerleşimi olmuştur. Necmettin Kabirli
Koyunağılı köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖 Hérgiz
Kürt (Sünni) yerleşimi
Doğantepe köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖 Şeyxberat [ Kr "öz." ]
1902hk 📖 Şaxberat
Kürt (Sünni) yerleşimi
Okçular köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖 Şeyxveliyan [ Kr "Şahveliler (aş.)" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1912 nüfusu yarı yarıya Ermeni ve Çerkes muhacirden ibaretti. (VanV). SN
■ Köyün eski ismi Şêxweliya olup, Erivan muhaciri Redkan aşireti yaşar. Qazi
Oğlakkaya köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖 Pırkaşen
E1902 📖 Prkaşen Բրգաշեն [ Erm "burçköy, burgaz" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1912'de 38 hane Ermeni ve 4 hane Kürt nüfusu vardı. (VanV). SN
■ 2000 yılında köy kavgası sonucu köy halkının yarısı köyden göç ederek Bitlis Tatvana yerleşti. serkan
■ Patriklik sayımında 517 Ermeni, 65 Kürt ve 46 Türk (Karapapak) bulunuyor. metonio
Bostancılar köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖 Arincik [ Erm arınçig ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Lynch, Arıncik’i küçük bir Kürt köyü diye tasvir eder. Teotik, soykırımdan önce köyde iki Ermeni hanesi bulunduğunu belirtir. (Arıncik, Harıncik) IraTzourou
Akçakaynak köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖 Şirazlar
Kürt (Sünni) yerleşimi
Akçaarmut köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖 Molla Korik [ Kr ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Hoşgeldi köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1902hk 📖 Hoşgeldi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ 1912'de 1018 Ermeni ile az sayıda Türk ve Kürt nüfus kaydedilmiştir. (VanV). SN
Altınoluk köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1556b 📖 Tırconk / Tırcunk [ Erm tırçunk թռչունք "kuşlar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Yokuşbaşı köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖 Semerşeyx
Kürt (Sünni) yerleşimi
Köprüyolu köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖 Bıtuli / Bitli
1902hk 📖 Bitlü
Kürt (Sünni) yerleşimi
Günbatmaz köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖 Adgon
E1900~a 📖 Hadgon
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1912'de 754 Ermeni, 89 Türk ve 85 Kürt nüfusu kaydedilmiştir. (VanV). SN
Toklular köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖 Masala / Masella
Kürt (Sünni) yerleşimi
Şehitveren köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖 Şehidan [ Kr şehîdan "şehitler" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Eskiyol köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖 Alibonciyan / Alibocan [ Kr alîbonciyan "aş." ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Karacaören köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1916h 📖 Karacaviran
Kürt (Sünni) yerleşimi
Bingüldek köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖 Kanisipi [ Kr "akpınar" ]
Kürt (Sünni) (Banoki) yerleşimi
Erentepe bld - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1968 📖 Camili
E1902 1928 Liz [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Banoki) yerleşimi
■ 1912'de 1500 Ermeni nüfusu ve Meryemana kilisesi vardı. (VanV). SN
■ Daha önce köyde bulunan Karapapak nüfus yoğun dış göçler neticesinde yerini Kürtlere bırakmıştır. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Patriklik sayımında 1499 Ermeni, 113 Türk (Karapapak) ve 75 Kürt nüfus bulunuyor. metonio
Gülçimen köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1916h 📖 Muhacir Köyü
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
Değirmensuyu köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
<1968 📖 Memanlı Mehiği
1902hk 📖 Mexik [ Erm/Kr mêxik "karanfil" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Memanlı, köyün bitişiğindeki Samanyolu köyünün eski adıdır. SN
Cankurtaran köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1916h 📖 Gebolan [ Kr "lapalar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1912'de 250 Ermeni ile daha fazla sayıda Kürt nüfusu vardı. (VanV). SN
Mollakent bld - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1916h 📖 Mollakend
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1912'de 200 Ermeni ve 780 Kürt nüfusu vardı. (VanV). SN
Uzgörür bld - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖 Neynik [ Kr "ayna" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Yemişen bld - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖 Piyonk [ Kr "süngertaşı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Karaağıl bld - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
K 📖 Keregil
1916h 📖 Karaağıl
■ 20. yy başında Ermeni/Kafkas göçmeni (Oset) yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 19. yy sonlarında Ermeni nüfuslu olan köye bir miktar Oset muhacir iskan edildi. Halen nüfusun tamamı Kürttür. SN
■ Erivan muhaciri Kürt Redkan aşiretinden 18 aile Ağrı'dan bu köye nakil edildi (331 ve 335 yılları ). Qazi
■ 30 yıl öncesine kadar Karaağıl'ın köy merkezinde Osetler yoğunluktayken mezraları hep Ağrı kökenli Kürtlerden ibaretti. Yalnız bu mezralar o dönemde o kadar büyük nüfuslu olmamakla birlikte Osetlerin yoğun dış göçü neticesiyle günümüzde Karaağıl'da Kürtler çoğunluktadır. metonio
Kurganlı köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖 Simo
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Oste) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 19. yy sonlarında Kafkasya muhaciri Osetler iskan edildi. Halen Kürt yerleşimidir. SN
Esenlik köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1916h 📖 Abri
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 19. yy sonunda nüfusu yarı yarıya Ermeni ve Kürt idi; Kürt nüfusun `Rumdan dönme` olduğu rivayet edilirdi. Ermeni ve Müslümanlar tarafından ziyaret edilen ünlü bir yatırı bulunmaktaydı. SN
Samanyolu köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1946 📖 Memanlı
1928 📖 Mamanlı [ Kr "Mehmetler (aş.)" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Balotu köy - Bulanık - Muş
1928 📖 Téğut
E1902 📖 Teğud Թեղուտ [ Erm "karaağaçlı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1912'de nüfusu 1168 Ermeni ile 93 Harbi muhaciri Türkler idi. (VanV). Ahlat ilçesinde bir bağka Teğut vardır. SN
Arıköy köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖 Ari
Kürt (Sünni) yerleşimi
Şatırlar köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖 Şatıryan / Şatırlar [ Kr "aş." ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Sarıpınar bld - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖 Hamzaşeyx [ Kr/Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ 1912'de bini aşkın Ermeni nüfus ile az sayıda Çerkes ve Türk muhacir nüfusu vardı. (VanV). SN
■ Köyde Kürtlerden önce Kafkasya muhaciri Osetler ve iki Nogay aile yaşıyordu. Köye yoğun olarak yerleşemeyen bu nüfusun üzerine sayıca daha yüksek Kürt nüfus yerleşmiş ve bu köydeki Kafkasya muhacirleri zamanla köyden göç etmişlerdir. metonio
■ Redkan aşireti haricinde, birkaç hane de Bılıka aşireti var. Bılıkalarda Erivan muhaciridir. 1918 yılında Erivan'dan Redkanlılarla beraber sürülmüşler. Mar(d)astan
Arakonak köy - Bulanık - Muş
1928 📖 Odunçur
E1912 📖 Vodnçur [ Erm "yamaçsuyu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ 1912'de 1254 Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
■ Köyün üç mezrası var; Goma İbrahim, Zozanê Hêşîn ve Goma Heci Doğan. Goma İbrahim'de Kürtler (Nezoyi), Goma Heci Doğan'da Çerkezler yaşar. Köyün kendisinde ise Kürtler (Redkan) ve bir-iki ev Terekeme yaşar. Qazi
Abdalbayazıt köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖 Abdalbayazıt
Kürt (Sünni) yerleşimi
Adıvar köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1916h 📖 Şirvanşeyh [ Kr/Tr "Şirvan şeyhi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Azerbaycan evliyalarından Şeyh Amr Rabbani silsilesinden gelen şeyhlere Şirvan-Şeyh unvanı verilir. SN
Sıradere köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖 Endiris
1916h 📖 İdrisin Köyü
Kürt (Sünni) (Şemski) yerleşimi
■ 1642 yılı kayıtlarında Handırıs adında Hınıs'a bağlı bir nahiyedir. metonio
Yoncalı bld - Bulanık - Muş
1902a 1916h 📖 📖 Yoncalı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 19. yy sonunda bir kısmı Protestan olmak üzere 1400 Ermeni nüfusu vardı. Daha sonra bazı Karapapak aileler iskan edildi. SN
Bilican dağ - Bulanık - Muş
K1597 📖 Bilêcan
1556b 📖 Bilican
■ Osmanlı döneminde Bilîcan nahiyesine adını veren dağdır. Bellibaşlı dorukları 20. yy başında Ermenice adlarıyla Düman, Pertisar, Şıxis, Zoç-hayat, Küçük hayat, Xancar, Kosasar, Zoç-jaxnots, Şakarbulak olarak kaydedilmiştir (Epr I.404). SN
Yazbaşı köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1916h 📖 Murad Beği
Kürt (Sünni) (Berjeri) yerleşimi
■ Köy halkının büyük bir kısmı Siirt/Pervari, geri kalan kısmı da Erzurum/Karayazı ve Muş/Malazgirt kökenlidir. metonio
Bulanık ib - Bulanık - Muş
1869s 📖 Bulanık
E630 📖 Hark Հարք
■ İdari bölge adı, Bulanık Çayından alınmıştır. SN
Kotanlı köy - Bulanık - Muş
1928 📖 Kotanlı
Günyurdu köy - Bulanık - Muş
1928 📖 Tırtop? [ Erm tırdap? դռտափ "kapı düzü" ]
E1900~a 📖 Bırdob?
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ 1912'de 30 hane Kürt ve 4 hane Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
Örenkent köy - Bulanık - Muş
E1902 1928 📖 📖 Xarabeşehir [ Kr xarabêşar "şehirören" ]
E474 📖 Haygaşén [ Erm "Hayk köyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Ermeni kaynaklarında 5. yy'dan itibaren kaydedilen Haykaşen harabesidir. Tarihçi Horenli Movses'in aktardığı rivayete göre Ermeni kavminin kurucusu olan Hayk, Van'a gitmeden önce ilk olarak Hark ilçesindeki bu yere yerleşerek bir köy kurmuştur. 1912'te 572 Ermeni ve 100 dolayında Kürt nüfus vardı. SN
■ Köyde halen aslen Ermeni olup Müslüman ve Kürtleşen aileler mevcuttur. Serhat Ronî
Bulanık ilçe - Bulanık - Muş
1928 📖 Kop
E347y 📖 Gop [ Kop] կոփ [ Erm "oyma? yontu? taş ocağı?" ]
1869s 📖 Bulanık (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Eski Ermenistan'ın Hark ilinin merkezi olan Gop/Kop kasabası 347 yılında vefat eden Suriyeli Aziz Daniel türbesi münasebetiyle anılır. ■ Önceden ilçe nüfusunun büyük bölümünü oluşturan Ermeniler 1895 olaylarında topluca Müslümanlığı benimsemiş olup, 20. yy başlarında birçok köyde Kürtçe konuşan Hıristiyan ve Müslüman aileler bir arada yaşamış görünür. O dönemde boşalan 16 dolayında köye Kafkasya muhaciri Karapapak. Ahıska Türkü ve Osetler iskan edilmiştir. SN
■ © 15.07.1856 Malazgirt ve Bulanıklar civarındaki köylere Sebki Aşireti'nin iskanından dolayı memnun olunduğu. deyar heyran
■ Bulanık Müslüman mezarlığının altında Ermeni Mezarlığı bulunmaktadır. Etrafı surlarlar ile çevrilmiş olup kısmen tahrip olmuştur. Merkez jandarma karakolunun ana girişleri,eski kilisenin taş sutunlardır.Halen Kado Deresi mevkiinde Eski Ermeni Mezarlıkları, define avcılaarı tarafından tahrip edilmiştir. Serhat Ronî
Gündüzü köy - Bulanık - Muş
1928 📖 Molla Mustafa [ Kr ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Karaburun köy - Bulanık - Muş
1928 📖 Pîran Mexiği [ Kr pîran "Göztepe (Pîran) köyü" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Şehittahir köy - Bulanık - Muş
1850z 📖 Kuştiyan [ Kr "cinayetli" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ © 26.08.1850 Muş sancağı Malazgird kazası Guştiyan köyünden ve Ekrad taifesinden Şer, Havzi ve Ferho isimli üç hanın köylerden kaldırılması için karye ahalisinin talepte bulundukları. deyar heyran
Gölyanı köy - Bulanık - Muş
1916h 📖 Haçlı
1901a 📖 Xaçlu
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Göztepe köy - Bulanık - Muş
1928 📖 Pîran [ Kr "dedeler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ 1912'de 446 Ermeni ve 149 Kürt nüfusu vardı. (VanV). SN
Güllüova köy - Bulanık - Muş
1928 📖 Şeyx Yakub
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1912'de 1400 Ermeni nüfusu ve iki kilisesi vardı. (VanV). SN
Rüstemgedik bld - Bulanık - Muş
1928 📖 Rüstemgedik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Mescitli köy - Bulanık - Muş
1556b 📖 Mescidlü
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 16. yy'da Hınıs kazasına bağlı Ermeni köyü. 1914'te 850 Ermeni nüfusu vardı. SN
Sultanlı köy - Bulanık - Muş
1928 📖 Sultanlı
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Osmanlı'nın 19. yüzyıl sonlarında Hamidiye alayları için kurdurduğu Kürt köylerinden biridir. metonio
Üçtepe köy - Bulanık - Muş
1916h 📖 Miribar / Mirbar [ Kr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1912'de 50 hanede 472 Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
■ Köy Ermeniler gittikten sonra 220 hane Karapapak göçü alarak tekrar iskan edilmiştir. Günümüzde bu Karapapak haneler dışında çevre köylerden (Piran, Söğütlü vb.) tarla işleri vb. için gelen Kürtler yaşamaktadır. metonio
Gümüşpınar köy - Bulanık - Muş
1928 📖 Pulur
E1912 📖 Plur [ Erm "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Yakın tarihe kadar tamamına yakını Karapapak yerleşimi iken günümüzde birkaç aile hariç nüfus Gölyanı ve Söğütlü köylerinden gelen Kürtlerden oluşur. SN
Ericek köy - Bulanık - Muş
1928 📖 Girkamo [ Kr girik ˁamo "Ömer tepesi" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Kırkgöze köy - Bulanık - Muş
1928 📖 Kekerli
E1912 📖 Kakarlu
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Daha önce Karapapaklar iskan edilmişken şimdi nüfus neredeyse tümüyle Kürttür. SN
Çaygeldi köy - Bulanık - Muş
1928 📖 Alibonciyan / Alibocan [ Kr alîbonciyan "aş." ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Elmakaya bld - Bulanık - Muş
1928 📖 Leter
E1902 📖 Latar
E390 📖 Talarik? [ Erm Դալարիք "yeşil" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Yak. 350 yılında II. Şahpur komutasındaki İranlıların Ermeni kralı Diran/Tiran'ı esir ederek gözlerini kör ettiği Talarik/Talaris köyü olması güçlü olasılıktır. ■ 1830'lu yıllarda 300 hane Ermeni nüfusu olan köye Bitlisli şeyhlerin yerleşmesi sonucunda Ermenilere ait tapuların nasıl şeyhlere geçtiği ve kasabanın Kürtleştiğine dair ilginç bir makale 1882 yılında Masis dergisinde yayımlanmıştır. SN
■ Ermenilerin göçünden sonra Gümüşhane/Şiran civarından Türkler iskan edildi. 80'li yıllardan sonra büyük kısmı bu köyden göç etti. metonio


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.