Boztepe'de 15 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çimeli köy - Boztepe - Kırşehir
1927h 📖 Çime
  Büyükkışla köy - Boztepe - Kırşehir
1927h 📖 Terziyanlı [ Kürd/Tr "aş." ]
Eski adı: Taşlıtepe
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Külhöyük köy - Boztepe - Kırşehir
K 📖 Kulik
1927h 📖 Külhöyük
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Boztepe ilçe - Boztepe - Kırşehir
1927h 📖 Boztepe
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Karacaören bld - Boztepe - Kırşehir
1927h 📖 Karacaviran
1849z 📖 Karaca (aş.)
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Karaca aşiret adı muhtemelen Kürtçe Rişvan aşiret adının çevirisidir. SN
■ © 16.11.1849 Kırşehir'e bağlanan Karaca Kürd Aşireti ile Aksaray'a bağlanan Hacı Ahmedli Aşireti Müdürlüğü'nün uhdesine verilmesini isteyen, Boynuinceli Aşireti sabık Müdürü Mir el-Hac Hüseyin'in arzuhali. a.g.tt © »»»»» 03.03.1850 Talebe-i ulumdan Seyyid Ömer'in kardeşi Nevşehir'de sığır celepliği yapan Hacı Mehmed'in, Aksaray civarında Reşvan Aşireti'nden Kaküllü Kürd Ali tarafından soyulup yaralanması üzerine Ankara'nın Tekke köyünde bulunan suçlunun yakalanıp muhakeme edilmesine dair. deyar heyran
  Harmanaltı köy - Boztepe (Göllü bucağı) - Kırşehir
1927h 📖 Şuayibli
K 📖 Pizbinik aş. [ Kürd "çoban ipi?" ]
Kürd (Mîfkan) yerleşimi
■ Mifikan asireti Reşwan asiret federasyonunun 12 kolundan biridir. ABDULLAH ALTUNTAS
  Hüseyinli köy - Boztepe (Göllü bucağı) - Kırşehir
1927h 📖 Hüseyinli
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Uzunpınar köy - Boztepe (Göllü bucağı) - Kırşehir
1927h 📖 Uzunpınar
K 📖 Sira / Sora [ Kürd soran "kızıllar" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Eskidoğanlı köy - Boztepe - Kırşehir
1927h 📖 Xorla
1921h 📖 Arablı [ Tr "Araplı" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  YeniDoğanlı köy - Boztepe - Kırşehir
1928 📖 Yeni Araplı [ Tr "yeni Araplı" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Kısmen Kürd (Mifîkan ) yerleşimi
■ Kürt ve Türk karışık yerleşim. Türkler sonradan köye yerleşmiştir. Mert Çakmak
  Hatunoğlu köy - Boztepe (Göllü bucağı) - Kırşehir
K 📖 Xaladîno [ Kürd "deli dayı" ]
1928 📖 Öksüzkale
1927h 📖 Hatunuşağı | Öksüz
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Asıl adı Xaladino olan köy asimilasyon politikaları dahilinde önce Öksüzkale sonrasında ise Hatunoğlu adını almıştır. Devran
  Üçkuyu köy - Boztepe (Göllü bucağı) - Kırşehir
K 📖 Uçkî
1927h 📖 Üçkuyu
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Çevirme köy - Boztepe (Göllü bucağı) - Kırşehir
1928 📖 Çevirme
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Çiğdeli köy - Boztepe - Kırşehir
1928 📖 Çiğdeli
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Çamalak köy - Boztepe - Kırşehir
1928 📖 Çamalak
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km