Boztepe'de 15 yerleşim bulundu.
sırala 
  Büyükkışla köy - Boztepe - Kırşehir
Eski adı: Terziyanlı [ Kürd/Tr terziyan "aş." ]
Eski adı: Taşlıtepe
Kürd (Terziyan) yerleşimi
  Külhöyük köy - Boztepe - Kırşehir
Eski adı: Kulik [ Kürd kullîlk "çiçekli" ]
Kürd (Mîfkan/Redkan) yerleşimi
  Karacaören bld - Boztepe - Kırşehir
■ Kürtçe adı Rişvan, Türkçe adı Karaca olan Kürt/Türkmen aşireti adından. SN
■ © 16.11.1849 Kırşehir'e bağlanan Karaca Kürd Aşireti ile Aksaray'a bağlanan Hacı Ahmedli Aşireti Müdürlüğü'nün uhdesine verilmesini isteyen, Boynuinceli Aşireti sabık Müdürü Mir el-Hac Hüseyin'in arzuhali. a.g.tt © »»»»» 03.03.1850 Talebe-i ulamdan Seyyid Ömer'in kardeşi Nevşehir'de sığır celepliği yapan Hacı Mehmed'in, Aksaray civarında Reşvan Aşireti'nden Kaküllü Kürd Ali tarafından soyulup yaralanması üzerine Ankara'nın Tekke köyünde bulunan suçlunun yakalanıp muhakeme edilmesine dair Ankara valisine şukka. deyar heyran
  Harmanaltı köy - Boztepe (Göllü bucağı) - Kırşehir
Eski adı: AşağıPizbinik [ Kürd pizbinik "çobanların hayvanlara bağladığı ip" ]
Eski adı: (Şuayipli)
Kürd (Mîfkan) yerleşimi
■ Mifikan asireti Reswan asiret federasyonunun 12 kolundan biridir. ABDULLAH ALTUNTAS
  Uzunpınar köy - Boztepe (Göllü bucağı) - Kırşehir
Eski adı: Sira/Sora [ Kürd soran "kızıllar" ]
Kürd (Mifikan) yerleşimi
  Eskidoğanlı köy - Boztepe - Kırşehir
1946 MYK: Horla
Eski adı: AraplıAtik [ Tr "eski Araplı" ]
Kürd (Mîfkan) yerleşimi
  Yenidoğanlı köy - Boztepe - Kırşehir
Kr: Otko [ Kürd ]
1946 MYK: AraplıCedit [ Tr "yeni Araplı" ]
Kürd (Mifîkan ) yerleşimi
■ Asıl adı Otko olan köy 1946'da asimilasyon politikaları dahilinde Araplı adını almış sonrasında ise Yenidoğanlı olarak tekrar ismi değiştirilmiştir.
■ Kürt ve Türk karışık yerleşim. Türkler sonradan köye yerleşmiştir. Mert Çakmak
  Hatunoğlu köy - Boztepe (Göllü bucağı) - Kırşehir
Kr: Xaladîno [ Kürd xaladîno "deli Halil" ]
Eski adı: Öksüzkale
Kürd (Milli) yerleşimi
■ Asıl adı Xaladino olan köy asimilasyon politikaları dahilinde önce Öksüzkale sonrasında ise Hatunoğlu adını almıştır. Devran
  Çiğdeli köy - Boztepe - Kırşehir
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
  Çamalak köy - Boztepe - Kırşehir
Kr: Çamalê
Kürd (Şêxbil) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km