Bozkır'da 55 yerleşim bulundu.
sırala 
  Sorkun mah - Bozkır - Konya
1914hk 📖 Sorkun [ Tr "yaban söğüdü" ]
  Karacahisar mah - Bozkır - Konya
1928 📖 Karacahisar
  Gündüğün mah Harmanpınar - Bozkır (Ahırlı bucağı) - Konya
1914hk 📖 Gündüğün
  Harmanpınar mah - Bozkır - Konya
1928 📖 Meyre
  Dereköy mah - Bozkır - Konya
1928 📖 Dereköy
  Çağlayan mah - Bozkır - Konya
1928 📖 Çat
■ Eskiden Alevi olduğu söylenen köy halen şiddetle Sünnidir. SN
  Bozdam mah - Bozkır (Ahırlı bucağı) - Konya
1914hk 📖 Bozdam
  Akçapınar mah - Bozkır - Konya
1928 📖 Akçapınar
  Bağyurdu mah - Bozkır - Konya
1928 📖 Sopran
1914hk 📖 Savran
  Kayapınar mah - Bozkır - Konya
1928 📖 Kayapınar
  Tarlabaşı mah - Bozkır - Konya
1928 📖 Bekele
  Arslantaş mah - Bozkır - Konya
1928 📖 Arslantaş
  Sazlı mah - Bozkır - Konya
1914hk 📖 Sazlı
  Karacaardıç mah - Bozkır - Konya
1928 📖 Karacaardıç Çeşme + Cami
1914hk 📖 B. + K. Karacaardıç
  Kozağaç mah - Bozkır - Konya
1667z 📖 Kozağaç
■ © 22.06.1667 Belviran kazası Kozağaç köyünde cami olmadığından Şeyh Bayral Mescidi'nin camiye tahviline izin verilmesi. deyar heyran
  Bozkır ilçe - Bozkır - Konya
1928 📖 Siristad
1914hk 📖 Siristat
1848z 📖 Bozkır (idari bölge)
■ Antik Isauria ülkesinin başkenti olan Isaura Vetus ve İsaura Nova (Eski ve Yeni Isaura) kentleri Bozkır ilçesinde, muhtemelen kasabanın güneydoğusundaki Hisarlık ve Işıklar köyleri yakınında bulunmaktaydı. Siristad adının Isaura ile ilişkili olması mümkündür. SN
■ © 06.12.1848 Bozkır kazasına tabi Hoca köyünde pazar kurulması olmayacağından pazarın cuma günleri kazanın ortasındaki Sırıstad kasabasında kurulması hakkında... deyar heyran
  Karabayır mah - Bozkır (Üçpınar bucağı) - Konya
1914hk 📖 Karabayır
  Yolören mah - Bozkır - Konya
1914hk 📖 Fart [ Yun ]
  Yalnızca mah - Bozkır - Konya
1928 📖 Yalnızca
  Baybağan mah - Bozkır (Üçpınar bucağı) - Konya
1914hk 📖 Baybağan
  Kovanlık mah - Bozkır (Üçpınar bucağı) - Konya
1914hk 📖 Koğanlı
  Soğucak mah - Bozkır (Üçpınar bucağı) - Konya
1928 📖 Soğucak
  Elmaağaç mah - Bozkır (Üçpınar bucağı) - Konya
1928 📖 Elmaağaç
  Pınarcık mah - Bozkır - Konya
1914hk 📖 Pınarcık
  Tepearası mah - Bozkır - Konya
1914hk 📖 Tepearası
  Pabuççular mah - Bozkır (Üçpınar bucağı) - Konya
1928 📖 Pabuççular
  Hacıyunuslar mah - Bozkır (Üçpınar bucağı) - Konya
1928 📖 Hacıyunuslar
  Tepelice mah - Bozkır (Üçpınar bucağı) - Konya
1914hk 📖 Tepelice
  Karayahya mah - Bozkır - Konya
1914hk 📖 Karayahya
  Yazdamı mah - Bozkır - Konya
1914hk 📖 Yazdam
  Küçükhisarlık mah - Bozkır - Konya
1968 📖 Yazılıyurt
1928 📖 Mürüvetli
  Söğüt mah - Bozkır (Üçpınar bucağı) - Konya
1914hk 📖 Söğüt
  Ulupınar mah - Bozkır - Konya
1914hk 📖 Ulupınar
  Hisarlık mah - Bozkır - Konya
1914hk 📖 B. Asarlık
■ Antik İsaura Nea (Yeni İsaura) kentinin kalıntıları köyün kuzeyindeki dağda bulunur. SN
  Kuşça mah - Bozkır - Konya
1914hk 📖 Kuşçu
  Zengibar mv - Bozkır - Konya
Y378 📖 İsaura Néa / İsaurópolis [ Yun "İsaura (halkı) yenişehir" ]
■ MÖ 4. yy'dan itibaren kaydedilmiş olan İsaura kentinin MÖ 48'de Romalılarca tahrip edilmesinden sonra Milat dolayında kurulan Yeni İsaura kentinin ören yeridir. MS 360 dolayında imparatorluk ilan eden `eşkiya` Trebellianus'un makamı oldu. SN
  Hacılar mah - Bozkır - Konya
1914hk 📖 Hacılar
  Işıklar mah - Bozkır - Konya
1914hk 📖 Işıklar
  Dereiçi mah - Bozkır (Üçpınar bucağı) - Konya
1801z 📖 Gedret / Gederet
■ © 13.02.1801 Belviran kazasının Bulat ve Gedret köylüleri Göksu üzerindeki köprüyü tamir eylediklerinden tekaliften kurtulmakta iseler de bu köprü umuma ait olmayıp yalnız iki köyün arasında olduğundan bu iki köy halkının dahi kazanın diğer köylerinin verdikleri tekalife iştirak etmeleri. g.tt --- © 22.05.1801 Konya'nın Bozkır madenine merbut Belviran kazasına tabi Pulat ve Kudurat karye ahalileri, Göksu üzerindeki büyük köprüyü kendi mallarından tamir edeceklerinden, vermekte oldukları tekalifden gayri tekaliflerle rencide edilmemeleri. deyar heyran
  Aydınkışla mah - Bozkır - Konya
1914hk 📖 Aydınkışla
  Kınık mah - Bozkır - Konya
1928 📖 Kınık
  Yelbeyi mah - Bozkır - Konya
1928 📖 Yelbeyi
1914hk 📖 Yılbey
  Taşbaşı mah - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1928 📖 Taşbaşı
  Kayacılar mah - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1928 📖 Kayacılar
  Ayvalıca mah - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1928 📖 Ayvalıca
  Kuzören mah Sarıoğlan - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1928 📖 Kuzören
1914hk 📖 Kızören
  Kıldere mah - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1928 📖 Kildere
  Yeniköy mah - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1928 📖 Yeniköy
  Armutlu mah - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1928 📖 Armutlu
  Boyalı mah Sarıoğlan - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1914hk 📖 B. Boyalı
  Sarıoğlan mah - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1914hk 📖 Sarıoğlan
1706z 📖 Belviran
1928 📖 Belören (idari bölge)
■ Kasabanın eski adı olan Belören/Belviran 1960'lara dek idari birim adı olarak korunmuştur. SN
■ © 03.06.1706 Belviran kazasında ibrahim Seydi Zaviyesi'ne Ali tarfından vukubulan müdahalenin meni hakkında Konya Vali ve kadısına Belviran kadısına hitaben yazılan hükme dair--- © 23.01.1895 Konya'ya gönderilen Ruscuk muhacirleri, Bozkır kazasının Belviran nahiyesi dahilinde semi adlı mahalde iskan edildiklerinden, mezkur karyeye eski adının verilmesi. --- © Gömlek No:9815 Belviran kazası, Kürt karyesi temettuat defteri. --- © 29.07.1851 Belviran kazası Beliki karyesi ahalisinden Abdüllatif'in katili Mehmed'in küreğe konulması. deyar heyran
  Hamzalar mah - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1928 📖 Hamzalar
  Kızılçakır mah - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1928 📖 Kızılçakır
  Koçaş mah Sarıoğlan - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1914hk 📖 Koçaş aş. + yk.


Grafik harita göster     haritada ara : km